Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 
V.noc Vianoce Jánska noc Slovania

 

Všeobecne o znameniach
lunárneho a slnečného kalendára
Keďže k dvanástim zvieracím znameniam alebo častiam Zeme prislúcha jeden mesiac i v lunárnom kalendári, môžeme si porovnať západný zvieratník s východným.


Keďže mesiac december ovláda Potkan, spájame ho so sangvinickou osobnosťou Strelca.


V januári má byvol svoje druhé ja v solídnom Kozorožcovi,


zatiaľ čo šťastný tiger vo februári má veľa spoločných čŕt s Vodnárom.


Zajac a Ryby sa spoločne delia o mesiac marec


práve tak ako Drak s Baranom o apríl.


Býk v máji sa zhoduje s Hadom


a v júni sú Blíženci symbolom Koňa.


Potom zistíme, že Rak a Ovca majú oveľa viac spoločného než len mesiac júl.


Levovi a Opici patrí august


a v septembri by Panna nemohla nájsť lepšieho spoločníka ako je Kohút.


Váhy získavajú nepochybnú rovnováhu v spoločnosti Psa,


a napokon hlboko oddané znamenia Škorpióna a Kanca sa spájajú v mesiaci november.
Lunárne znamenia, podobne ako ich západné ekvivalenty, sa vyznačujú istými identifikačnými črtami.

Čínsky horoskop má pôvod v legende.
Budha usporiadal veľkú hostinu, na ktorú pozval všetky zvieratá, aby zdôraznil jednotu a rovnosť všetkých živých bytostí. Prvý pribehol agresívny Potkan, za ním pracovitý Býk... Medzi poslednými sa objavili verný Pes a svedomité Prasa. Nakoniec sa Budha rozhodol všetky zvieratá odmeniť. Po dlhšej úvahe a rozmýšľaní sa rozhodol každému hosťovi venovať vládu nad jedným rokom.

Legenda o dvanástich znameniach čínskeho horoskopu
Nefritový cisár vládol nebesiam a všetkým nebeským bytostiam, nikdy však nebol na zemi, a preto zatúžil spoznať podobu a rozmanitosť pozemských tvorov. Jedného dňa si k sebe povolal najvyššieho radcu. "Vládnem už mnoho rokov, "povedal cisár;" doteraz som však nevidel žiadne z tých podivných zvierat. Ako asi vyzerajú? Chcem si ich prezrieť a spoznať ich povahu, pozorovať ako sa pohybujú a započúvať sa do hlasov, ktoré vydávajú. Chcel by som sa tiež presvedčiť, ako sú bystré a čím sú prospešné človeku. "Radca cisárovi pripomenul, že krajinu obýva veľa najrôznejších tvorov. Niektoré behajú, iné dokážu lietať, ďalšie lezú a iné sa plazia. Zhromaždiť zástupcov všetkých druhov a predstaviť ich cisárovi by si vyžiadalo mnoho mesiacov. Chce si ich Vaše Veličenstvo všetky prehliadnuť?
"Nie, premárnil som veľa času. Vyber dvanásť najzaujímavejších zvierat a priveď ich ku mne, aby som ich mohol zoradiť podľa ich farby a vzhľadu."
Poradca dlho premýšľal o všetkých zvieratách, ktoré poznal a rozhodol sa zaslať pozvanie myši. Požiadal ju, aby pozvanie odovzdala aj svojej priateľke mačke; ďalej pozval byvola, tigra, zajaca, draka, hada, kone, ovcu, opicu, kohúta a psa a prikázal im, aby sa nasledujúceho dňa o šiestej hodine ráno prišli predstaviť cisárovi.
Myš sa nadúvala pýchou, že aj ona dostala pozvanie a hneď bežala oznámiť tú šťastnú správu svojej priateľke. Tiež mačka bola radosťou bez seba, ale bála sa, že zaspí, preto jej myš musela sľúbiť, že ju ráno včas zobudí. Tú noc myš premietala o tom, ako krásna a elegantná je mačka a ako ohavná sa bude zdať ona v porovnaní s ňou. A rozhodla sa, že nechá mačku budúceho rána zaspať, a tak jej zabráni, aby zožala všetok obdiv. O šiestej hodine ráno nasledujúceho dňa stálo jedenásť zvierat v rade pred nefritovým cisárom, ktorý si ich pozorne prezeral. Keď dospel k poslednému, obrátil sa na svojho radcu: "Všetky zvieratá sú zaujímavé, ale prečo je ich len jedenásť? "Radca nevedel, ako by odpovedal. Ihneď však poslal svojho sluhu dole na zem s príkazom, aby chytil prvé zviera, ktoré uvidí, a priviedol ich na nebesá. Sluha na vidieckej ceste stretol dedinčana, ktorý niesol na trh prasa.
"Prosím ťa, počkaj, "zastavil ho sluha, "potrebujem tvoje prasa! Nefritový cisár si chce okamžite prezrieť tohto tvora. Pomysli len, akej cti sa ti dostane, ak bude tvoje prasa predvedené pred vládcu nebies. "Dedinčan bol tou správou náležite ohromený a hneď odovzdal prasa sluhovi, ktorý ho priviedol na audienciu.
Medzitým myš, ktorá sa bála, že zostane nepovšimnutá, vyskočila na chrbát byvolovi a začala hrať na flautu. Cisár bol tým neobyčajným zvieraťom tak očarený, že mu udelil prvé miesto.
Druhé miesto prisúdil Nefritový cisár byvolovi za jeho šľachetnosť, lebo strpel myš na svojom chrbte. Tiger vyzeral odvážne, a tak dostal tretie miesto, králik pre svoju hebkú bielu srsť miesto štvrté.
Drak pripomínal Nefritovému cisárovi obrovského hada s nohami, a preto ho umiestnil ako piateho.
Šieste miesto obsadil had vďaka ladným krivkám svojho vlnitého tela, siedmy kôň pre svoj elegantný postoj a ôsmej ovci pre svoje mohutné rohy.
Deviate miesto cisár prisúdil mrštnej a bystrej opici desiate kohútovi pre jeho krásne perie a jedenáste miesto sa dostalo ostražitému a vernému psovi.
Prasa stálo až na konci radu, a aj keď nebolo tak zaujímavé ako ostatné zvieratá, vynaložilo úsilie, aby sa dostavilo do paláca. Bolo mu teda určené miesto posledné - dvanáste.
Sotva audiencia skončila, pribehla do paláca mačka a prosila cisára, aby zvážil aj jej prednosti. Bolo však piveľmi neskoro, zvieratá už boli vybraté. Keď mačka uvidela myš stojacu na prvom mieste, vrhla sa za ňou, aby ju zahryzla. A to je dôvod, prečo sú mačka a myš nepriatelia, až do dnešných dní.
(info z knihy "Čínska astrológia")

Rok čínskeho lunárneho koňa

Rok vládnutia podľa čínskeho kalendára:
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.


Máte kalendár na rok 2014?

Určite áno.
Tak si pozorne prezrite mesiac AUGUST 2014!
Bude to len raz vo vašom živote, kedy budete svedkami tohto javu.
V tomto roku bude v mesiaci auguste 5 piatkov, 5 sobôt a 5 nedieľ.
A pozor, tento jav sa vyskytuje len raz za 823 rokov!
Číňania k tomu hovoria: "Vrecká plné peňazí!"
Podľa učenia Feng Shui vraj treba poslať túto správu svojim priateľom a známym a údajne do 4 dní bude nasledovať príjemné peňažné prekvapenie... Kto tak neurobí, vraj nevie, o čo prichádza....

PÄŤ RÔZNYCH TYPOV KOŇA

V čínskom zverokruhu nájdeme okrem dvanástich znamení ešte päť elementov, ktoré umocňujú alebo zmierňujú ich vplyv. Nižšie sú popísané účinky týchto látok na Kone spolu s rokmi, v ktorých tieto elementy uplatňujú svoj vplyv. Preto všetky Kone narodené v roku 1930 a 1990 sú kovové kone, tí, ktorí sa narodili v roku 1942, sú Vodné kone atď.

Kovový kôň: 1930, 1990
Tento Kôň je odvážny, sebaistý a otvorený. Je cieľavedomý a má vynikajúce nápady. Miluje ťažké úlohy a rád rieši zložité problémy. Je rád, ak má určitú nezávislosť a neznáša akékoľvek zasahovanie do svojich súkromných záležitostí. Kovový kôň má šarm a istú charizmu, ale dokáže byť aj veľmi tvrdohlavý a impulzívny. Zvyčajne má veľa priateľov a aktívne sa zúčastňuje spoločenského života.

Vodný kôň: 1942, 2002
Vodné kone majú priateľskú povahu, vynikajúci zmysel pre humor a dokážu zasvätene hovoriť o širokom okruhu tém. Je šikovný v obchodných záležitostiach a dokáže využiť každú príležitosť, ktorá sa objaví. Býva nestály a ľahko a často mení svoje záujmy - a aj názory - čo niekedy môže pracovať v jeho neprospech. Avšak je veľmi nadaný a môže to v živote ďaleko doviesť. Venuje tiež veľkú pozornosť svojmu vzhľadu a býva elegantne oblečený. Miluje tiež cestovanie, šport a vonkajšie aktivity.

Drevený kôň: 1954
Drevený kôň má príjemnú a priateľskú povahu. Dobre vychádza s ostatnými a rovnako ako Vodný kôň je schopný zasvätene hovoriť o rôznych témach. Je poctivý a svedomitý, jeho priatelia a kolegovia si ho hlboko vážia. Často je vyhľadávaný pre svoje názory a rady, pretože vďaka svojej hlbokej predstavivosti príde s veľmi originálnymi myšlienkami a nápadmi. Obvykle býva sčítaný a vedie bohatý spoločenský život. Dokáže byť tiež veľmi štedrý a jeho morálka býva na vysokej úrovni.

Ohnivý kôň: 1966
Ohnivý živel v kombinácii s povahou Koňa vytvára v čínskom zverokruhu jednu z najmocnejších síl. Ohnivý kôň je predurčený k vzrušujúcemu a rušnému životu a zvyčajne zanechá trvalú stopu v každej profesii, ktorú si vyberie. Má silnú osobnosť a jeho inteligencia a rozhodnosť mu prinášajú podporu a obdiv mnohých. Miluje akciu a vzrušenie a len výnimočne vedie pokojný život. Ohnivý kôň sa však niekedy chová príliš otvorene, nevyberaným spôsobom presadzuje svoje názory a neznáša, keď sa niekto pletie do jeho záležitostí alebo keď musí počúvať príkazy iných. Má očarujúci charakter, vynikajúci zmysel pre humor a povedie veľmi aktívny spoločenský život.

Zemný kôň: 1918, 1978
Tento Kôň je šetrný a starostlivý. Je opatrnejší než niektoré ďalšie typy Kone, ale tiež je múdry, vnímavý a obzvlášť schopný. Hoci niekedy môže byť nerozhodný, má cit pre obchod a je veľmi šikovný vo finančných záležitostiach. Má pokojnú a priateľskú povahu a rodina aj priatelia si o ňom myslia to najlepšie.

V znamení koňa sa narodilo mnoho známych osobností svetového spoločenského a kultúrneho diania ako napr.
Cicero,
V.I.Lenin,
Halle Berry,
Sean Connery,
Paul McCarthy,
Ingmar Bergman.
Nicole Scherzinger,
Theodore Roosevelt,
Barbara Streisand,
Clint Eastwood,
Cindy Crawford,
Neil Armstrong,
Billy Graham,
Isaac Newton,
Janet Jackson,
John Travolta,
Kevin Costner,
Nelly Furtado,
Na poli slovenského spoločenského
a kultúrneho diania to bol napr.
Stano Dančiak,
Vladimír Mečiar,
Ladislav Mňačko,
Emília Vašáryová,
Zdena Studenková.

Dieťa narodené v roku Koňa

Dieťa narodené v znamení Koňa je ako živé striebro. Je hlučné, neposedné a často aj neposlušné. Miluje život a voľnosť a s týmto treba počíatať už od jeho útleho detstva. Koník potrebuje slobodu, pohyb vonku na ihrisku, nebezpečné hry a možnosť rozhodnúť sa sám. Pravidlá, príkazy a sparťanská disciplína ho dusia. Naučte ho ovládať svoju impulzivitu, no rozhodne nie zákazmi a tvrdou rukou. Takto na vás malý Koník totiž raz dva zanevrie a naplánuje si trebárs aj útek z domu.

Čínsky kalendár sa začína rokom 2637 pred n. l., kedy v tomto roku vládlo prvé zviera z čínskeho zvieratníka. Číňania síce prijali náš slnečný kalendár v roku 1911, ktorý je založený na pohybe slnka, ale lunárny kalendár je stále používaný na slávnostné príležitosti, ako je čínsky Nový rok.
Čínsky horoskop pozostáva z piatich základných elementov:
drevo, oheň, zem, kov, voda a spolu s dvanástimi znameniami čínskeho zverokruhu tvoria cyklus šesťdesiat rokov. Na každý z dvanástich rokov je určené jedno zviera, ktoré počas týchto šesťdesiatich rokov sa spája s jedným z piatich elementov, ktoré sa delia na pozitívne a negatívne, známe ako jing a jang.
Slnečný kalendár sa dá ľahšie sledovať, ale lunárny kalendár sa považuje za presnejší. Čínsky horoskop je založený na roku, kedy ste sa narodili, nie na deň svojho narodenia.

Čínsky lunárny rok má inú dĺžku trvania ako náš slnečný a začína na prelome januára/februára.
Kalendár splnov mesiaca pre rok 2014

Január - vlčí mesiac
Štvrtok 16. 1. 2014, 5.52 SEČ - spln v znamení Raka
Február - ľadový mesiac
Sobota 15. 2. 2014, 0.53 SEČ - spln v znamení Leva
Marec - búrkový mesiac
Nedeľa 16. 3. 2014, 18.08 SEČ - spln v znamení Panny
Apríl - rastúci mesiac
Utorok 15. 4. 2014, 9.42 SELČ - spln v znamení Váh
Máj - zajačí mesiac
Streda 14. 5. 2014, 21.15 SELČ - spln v znamení Škorpióna
Jún - kvetinový mesiac
Piatok 13. 6. 2014, 6.11 SELČ - spln v znamení Strelca
Júl - senový mesiac
Sobota 12. 7. 2014, 13.24 SELČ - spln v znamení Kozorožca
August - kukuričný mesiac
Nedeľa 10. 8. 2014, 20.09 SELČ - spln v znamení Vodnára
Septembra - zberový mesiac
Utorok 9. 9. 2014, 3.38 SELČ - spln v znamení Rýb
Október - lovecký mesiac
Streda 8. 10. 2014, 12.50 SELČ - spln v znamení Barana
November - snežný mesiac
Štvrtok 6. 11. 2014, 23.22 SEČ - spln v znamení Býka
December - zimný mesiac
Sobota 6. 12. 2014, 13.26 SEČ - spln v znamení Blížencov

Zaujalo ma... "Zmätky v čínskom horoskope"
Pán Jaromír S. z Mariánskych Lázní si nie je istý, aké je znamenie v čínskom horoskope: "V horoskopoch Spiritu som vždycky
Zajac, ale nedávno som prelistoval jeden magazín a tam bola uvedená Mačka. Lenže tá vo vašich čínskych horoskopoch nefiguruje - mysleli autori Tigra? Viem, že je niekde v horoskopoch Myš a inde Krysa, ale teraz v tom mám chaos. "
Novinár, spevák a astrológ Richard Sacher nám vysvetlil, že znamenie u nás prezentovanom čínskeho horoskopu sú zvyčajne popletené s horoskopom japonským, ktorý je u nás menej známy. Práve z toho dôvodu potom môže dochádzať k zmätkom ohľadom názvov jednotlivých znamení. Ako je to teda správne? Čínskych znamení je rovnako ako japonských dvanásť a striedajú sa vždy po roku. Nie však hneď prvého januára, ale niekedy v druhej polovici januára, alebo dokonca až v prvej polovici februára - každý rok je to inak. Znamenia v pôvodnom čínskom horoskope po sebe nasledujú takto:
Potkan, Byvol, Tiger, Mačka, Drak, Had, Kôň, Koza, Opica, Kohút, Pes, Prasa. A aké sú znamenia japonského horoskopu? Myš, Byvol, Tiger, Zajac, Drak, Had, Kôň, Ovca, Opica, Kohút, Pes, Kanec. A teraz už je jasne vidieť, prečo k zámenám dochádza. Krysa a Myš značí rovnaký rok, rovnako ako napríklad Prasa a Kanec alebo Koza a Ovce. Čo však laikov mätie najviac je Mačka - čiže Zajac - a Tiger.

Miesto, aby si spojili Mačku sa Zajacom, zamieňajú Mačku s Tigrom. A to je veľká chyba! Mačka a Tiger predstavujú rozdielne roky, raz za dvanásť rokov si odovzdávajú pomyselné žezlo. Pán Jaromír je teda podľa pôvodného čínskeho horoskopu Mačka, ale v tých novších skrátka nájde predpoveď pre svoj dátum narodenia pod znamením Zajaca. (cul)

Potkan - (Myš)

Potkan - umělec
Jakub W.

Jako každá velká věc,
i potkan bývá umělec.
Udílet slavné tituly a ceny,
Potkan je „velká myš změny“.
S očima z korálků,
Změní tvou morálku.
Každá z jeho tlapek,
Odhání tvůj zmatek.
A ta měkká, hladká srst...
nápadů mám plnou hrst:
Proč žena, bývá potkanem zasažena?
Kdo je větší múzou? Potkan či žena?


 


Potkan - (Myš)
31.1. 1900 - 18.2. 1901 (kov)
18.2. 1912 - 5.2. 1913 (voda)
5.2. 1924 - 23.1. 1925 (drevo)
24.1. 1936 - 10.2. 1937 (oheň)
10.2. 1948 - 28.1. 1949 (zem)
28.1. 1960 - 14.2. 1961 (kov)
15.2. 1972 - 2.2. 1973 (voda)
2.2. 1984 - 19.2. 1985 (drevo)
19.2. 1996 - 6.2. 1997 (oheň)
7.2. 2008 - 25.1. 2009 (zem)
Známe osobnosti narodené v Znamení Potkana
Joseph Hayden, George Bush, George Washington, Wolfgang Amadeus Mozart, Lev Nikolajevič Tolstoj, William Shakespeare, Claude Monet, Princ Charles, Al Gore, TS Eliot,  kráľovná Elizabeth matka kráľovnej, Antonio Banderas, Truman Capote, Marlon Brando, Jimmy Carter, Louis Armstrong, Hugh Grant, Alan Alda, Sean Penn, Irving Berlin, Donna Summer, Doris Day, Olivia Newton John,  Clark Gable, Yves St Laurent, Gene Kelly.


BYVOL

Byvol - (Býk)
19.2. 1901 - 7.2. 1902 (kov)
6.2. 1913 - 25.1. 1914 (voda)
24.1. 1925 - 12.2. 1926 (drevo)
11.2. 1937 - 30.1. 1938 (oheň)
29.1. 1949 - 16.2. 1950 (zem)
15.2. 1961 - 4.2. 1962 (kov)
3.2. 1973 - 22.1. 1974 (voda)
20.2. 1985 - 8.2. 1986 (drevo)
7.2. 1997 - 27.1. 1998 (oheň)
26.1. 2009 - 13.2. 2010 (zem)

Známe osobnosti narodené v znamení Byvola - Býka
Aristoteles, Vincent Van Gogh, Napoleon, Charlie Chaplin, Robert Kennedy, Adolf Hitler, Jack Nicholson, Saddám Husajn, Princezná Diana, Gerard Ford, Walt Disney, Waren Beatty, Bill Cosby, Madeleine Albright, Margaret Thatcherová, Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Dustin Hoffman, Richard Burton, Kate Moss, Meg Ryan, George Clooney, Sammy Davis Jr, Anthony Hopkins, Heather Locklear, Eddie Murphy, Meryl Streep, Sigorney Weaver, Jim Carrey, Paul Newman.

 TIGER


 
Tiger
8.2. 1902 - 28.1. 1903 (voda)
26.1. 1914 - 13.2. 1915 (drevo)
13.2. 1926 - 1.2. 1927 (oheň)
31.1. 1938 - 18.2. 1939 (zem)
17.2. 1950 - 5.2. 1951 (kov)
5.2. 1962 - 24.1. 1963 (voda)
23.1. 1974 - 10.2. 1975 (drevo)
9.2. 1986 - 28.1. 1987 (oheň)
28.1. 1998 - 15.2. 1999 (zem)
14.2. 2010 - 2.2. 2011 (kov)

Známe osobnosti narodené v znamení Tigra
Ludwidg van Beethoven, Marco Polo, kráľovná Elizabeth II, Dwight D. Eisenhower, Marilyn Monroe, Charles Lindbergh, Leonardo DiCaprio, John Steinbeck, Rosie O'Donnell, Jodie Foster, Emily Dickinson, Natalie Wood, Stevie Wonder, Demi Moore, Sun Yat-sen, Garth Brooks, Rush Limbaugh, Lionel Ritchie, Kenny Rogers, Mel Brooks, Tom Cruise, Jean Kirkpatrick, Paula Abdul, Peter Gabriel, Mark Spitz, Roberta Flack.

ZAJAC


 
Zajac (podľa pôvodného čínskeho horoskopu MAČKA)
29.1. 1903 - 15.2. 1904 (voda)
14.2. 1915 - 2.2. 1916 (drevo)
2.2. 1927 - 22.1. 1928 (oheň)
19.2. 1939 - 7.2. 1940 (zem)
6.2. 1951 - 26.1. 1952 (kov)
25.1. 1963 - 12.2. 1964 (voda)
11.2. 1975 - 30.1. 1976 (drevo)
29.1. 1987 - 16.2. 1988 (oheň)
16.2. 1999 - 4.2. 2000 (zem)
3.2. 2011 - 22.1. 2012 (kov)

Známe osobnosti narodené v znamení Zajaca
Marie Curie, Albert Einstein, George C. Scot, Jozef Stalin, Fidel Castro, Ingrid Bergman, Frank Sinatra, Andy Warhol, Whitney Houston, Peter Falk, Michael Jordan, Michel Keaton, Jane Seymour, Orson Welles, Neil Simon, Ming-Na Wen, John Adams, Arthur Miller, tJudy Collins, Roger Moore, Harry Belafonte, Peter Fonda, Helen Hunt, Drew Barrymore, Walter Mondalom,  Brigitte Nielson.


Drak

 
Drak
16.2. 1904 - 3.2. 1905 (drevo)
3.2. 1916 - 22.1. 1917 (oheň)
23.1. 1928 - 9.2. 1929 (zem)
8.2. 1940 - 26.1. 1941 (kov)
27.1. 1952 - 13.2. 1953 (voda)
13.2. 1964 - 1.2. 1965 (drevo)
31.1. 1976 - 17.2. 1977 (oheň)
17.2. 1988 - 5.2. 1989 (zem)
5.2. 2000 - 23.1. 2001 (kov)
23.1. 2012 - 9.2. 2013 (voda)
Známe osobnosti narodené v znamení Draka

Johanka z Arku, Martin Luther King, Sigmund Freud, Salvador Dalí, Neil Diamond, Placido Domingo, Bruce Lee, Marlene Ditrich, Tom Jones, John Lennon, Ringo Starr, Raquel Welch, Joseph Campbell, Bing Prosby, Shirley Temple, Grace Kelly, Oliver Hardy, Christopher Reeves, Florence Nightingale, Robin Williams, Courtney Cox, Keanu Reeves, Dan Aykroyd, Calista Flockhart, Sarah Bernhardt, Bo Diddley, Pearl Buck, Lewis Carroll, Lady Godiva, J. Paul Getty, Faye Dunaway, Joan Baez, Frank Zappa, Mae West, Dr Ruth Westheimer, William Harrison, Zachary Tailor, Woodrow Wilson.

 
Had
4.2. 1905 - 24.1. 1906 (drevo)
23.1. 1917 - 10.2. 1918 (oheň)
10.2. 1929 - 29.1. 1930 (zem)
27.1. 1941 - 14.2. 1942 (kov)
14.2. 1953 - 2.2. 1954 (voda)
2.2. 1965 - 20.1. 1966 (drevo)
18.2. 1977 - 6.2. 1978 (oheň)
6.2. 1989 - 26.1. 1990 (zem)
24.1. 2001 - 11.2. 2002 (kov)
10.2. 2013 - 30.1. 2014 (voda)

Známé osobnosti narozené ve znamení Hada
Pablo Picasso, Bob Dylan, Rev. Jesse Jackson, Edgar Allan Poe, John F. Kennedy, Howard Hughes, Greta Garbo, Indira Gandhi, Aristotle Onassis, Brad Pitt, Art Garfunkel, Charles Dawin, Kim Basinger, Franklin D. Roosevelt, Charlie Sheen, Carole King, Ann Margaret, J
aqueline Kennedy Onassis,  Tim Allen, Maya Angelou, Chubby Checker, Howard Stern, Dean Martin, Ryan O'Neal, Art Garfunkel, Henry Fonda, Paul Simon, Yarrir Arafat, Dionne Warwick.

Kôň
25.1. 1906 - 12.2. 1907 (oheň)
11.2. 1918 - 31.1. 1919 (zem)
30.1. 1930 - 16.2. 1931 (kov)
15.2. 1942 - 4.2. 1943 (voda)
3.2. 1954 - 23.1. 1955 (drevo)
21.1. 1966 - 8.2. 1967 (oheň)
7.2. 1978 - 27.1. 1979 (zem)
27.1. 1990 - 14.2. 1991 (kov)
12.2. 2002 - 31.1. 2003 (voda)
31.1. 2014 - 18.2. 2015 (drevo)

Známe osobnosti narodené v znamení Koňa
Louis Pasteur, Theodore Roosevelt, Frederic Chopin, Leonard Bernstein, Clint Eastwood, John Travolta, Kevin Costner, Harrison Ford, Isaac Newton, Ross Perot, Neil Armstrong, Mike Tyson, Jimmy Hendrix, Cindy Crawford, Kathleen Turner, Aretha Franklin, Janet Jackson, Barbara Streisand, Joanne Woodward, Andy Williams, Sean Connery, Paul McCarthy, Raquel Welch,  James Dean, Linda Evans, Kristi Alley, Anwar Sadat, Billy Graham.

Koza - (Ovca)

  Koza - Ovca
13.2. 1907 - 1.2. 1908 (oheň)
1.2. 1919 - 19.2. 1920 (zem)
17.2. 1931 - 5.2. 1932 (kov)
5.2. 1943 - 24.1. 1944 (voda)
24.1. 1955 - 11.2. 1956 (drevo)
9.2. 1967 - 29.1. 1968 (oheň)
28.1. 1979 - 15.2. 1980 (zem)
15.2. 1991 - 3.2. 1992 (kov)
1.2. 2003 - 21.1. 2004 (voda)
19.2. 2015 - 7.2. 2016 (drevo)

Známe osobnosti narodené v znamení Kozy - (Ovce)
Michelangelo, Benito Mussolini, Mark Twain, Charles Dickens, Julio Iglesias, Michail Gorbačov, Robert De Niro, Mel Gibson, Bill Gates, Pamela Anderson, Mick Jagger, George Wallace, Barbara Walters, Julia Roberts, Boris Yeltsin, Bruce Willis, Malcolm Forbes, John Wayne, Joni Mitchell, William Shatner, George Burns, John Denver, Billy Idol, Joe Pesci.


 
Opica
2.2. 1908 - 21.1. 1909 (zem)
20.2. 1920 - 7.2.1921 (kov)
6.2. 1932 - 25.1. 1933 (voda)
25.1. 1944 - 12.2.1945 (drevo)
12.2. 1956 - 30.1. 1957 (oheň)
30.1. 1968 - 16.2. 1969 (zem)
16.2. 1980 - 4.2. 1981 (kov)
4.2. 1992 - 22.1. 1993 (voda)
22.1. 2004 - 8.2. 2005 (drevo)
8.2. 2016 - 27.1. 2017 (oheň)

Známe osobnosti narodené v znamení Opice
Július Caesar, Harry S. Truman, Leonardo da Vinci, Charles Dickens, David Copperfield, Elizabeth Taylor, Ted Kennedy, Johnny Cash, Lyndon B. Johnson, Tom Selleck, Danny De Vito, Ricki Lake, Yul Brynner, Debbie Reynolds, Diana Ross, Tom Selleck, Rod Stewart, Tom Hanks, Jennifer Aniston, Susan B. Anthony, Eleanor Roosevelt, Will Smith, Little Richard.
 
Kohút
22.1. 1909 - 9.2. 1910 (zem)
8.2. 1921 - 27.1. 1922 (kov)
26.1. 1933 - 13.2. 1934 (voda)
13.2. 1945 - 1.2. 1946 (drevo)
31.1. 1957 - 17.2. 1958 (oheň)
17.2. 1969 - 5.2. 1970 (zem)
5.2. 1981 - 24.1. 1982 (kov)
23.1. 1993 - 9.2. 1994 (voda)
9.2. 2005 - 28.1. 2006 (drevo)
28.1. 2017 - 15.2. 2018 (oheň)


Známe osobnosti narodené v znamení Kohúta
Benjamin Franklin, Katherine Hepburn, Elton John, Melanie Griffith, Donny Osmond, Goldie Hawn, Larry King, Steve Martin, Carol Burnett, LeVar Burton, Joan Rivers, Diane Keaton, Priscilla Presley, Bette Midler, Eric Clapton, Alex Haley, Joan Collins, Neil Young, Van Morrison, Dolly Parton, George Segal, Errol Flynn, Gloria Stefan, Groucho Marx.

PES

 
Pes
10.2. 1910 - 29.1. 1911 (kov)
28.1. 1922 - 15.2. 1923 (voda)
14.2. 1934 - 3.2. 1935 (drevo)
2.2. 1946 - 21.1. 1947 (oheň)
18.2. 1958 - 7.2. 1959 (zem)
6.2. 1970 - 26.1. 1971 (kov)
25.1. 1982 - 12.2. 1983 (voda)
10.2. 1994 - 30.1. 1995 (drevo)
29.1. 2006 - 17.2. 2007 (oheň)
16.2. 2018 - 4.2. 2019 (zem)
Známe osobnosti narodené v znamení Psa

Winston Churchill, Claudia Schiffer, Elvis Presley, Matka Theresa, William Clinton, George W. Bush, Sophie Loren, Sylvester Stallone, Michael Jackson, Norman Schwarzkopf, Michelle Pfeiffer, Connie Chung, Andre Agassi, Sally Field, Candice Bergen, David Bowie, Cher, Madonna, Liza Minelli, Linda Ronstadt, Sade, Shelly Winters, Mariah Carey, Rodney Dangerfield.

 
Prasa
30.1. 1911 - 17.2. 1912 (kov)
16.2. 1923 - 4.2. 1924 (voda)
4.2. 1935 - 23.1. 1936 (drevo)
22.1. 1947 - 9.2. 1948 (oheň)
8.2. 1959 - 27.1. 1960 (zem)
27.1. 1971 - 14.2. 1972 (kov)
13.2. 1983 - 1.2. 1984 (voda)
31.1. 1995 - 18.2. 1996 (drevo)
18.2. 2007 - 6.2. 2008 (oheň)
5.2. 2019 - 24.1. 2020 (zem)

Známe osobnosti narodené v znamení Prasaťa
Richard Dreyfuss, Dalai Lama, Thomas Jefferson, Steven Spielberg, Henry Kissinger, Henry Ford, Arnold Schwarzenegger, Woody Allen, Chiang Kai-Shek, Lucille Ball, Billy Crystal, Stephen King, John McEnroe, Tracey Ullman, Phil Donahue, Fred Astaire, Dudley Moore, Farrah Fawcett, Robert Dole, Jerry Lee Lewis, Humphrey Bogart, Julie Andrews, Marie Osmond, Ralph Waldo Emerson.

 

Zhoda "Kôň" s ostatnými znameniami

1. Kôň rodič- Potkan dieťa
Prežívajú veľmi búrlivý a náročný rodinný život, najmä ak je v znamení koňa matka.
2. Kôň rodič- Byvol dieťa
Nebudú si rozumieť, kôň vymení svoju slobodu a dieťa mu tak ľahko neodpustí.
3. Kôň rodič- Tiger dieťa
Dobrý vzťah, rodič bude svoje dieťa dostatočne milovať, ponechá mu aj dostatočnú slobodu.
4. Kôň rodič- Zajac dieťa
Dieťa bude mať svoj pokoj, rodič nechá zajaca zajacom.
5. Kôň rodič- Drak dieťa
Dobré v každom smere, každý si žije svoj život.
6. Kôň rodič- Had dieťa
V prípade konfliktu dieťa nedá svojim rodičom za pravdu, bude svojich vášnivých rodičov odsudzovať.
7. Kôň rodič- Kôň dieťa
Veľmi dobre až vynikajúco si rozumejú, avšak nie je to zárukou pozitívneho konca, až moc sa budú na seba spoliehať.
8. Kôň rodič- Ovca dieťa
Dieťa bude šťastné, avšak veľkej pomoci sa nedočká.
9. Kôň rodič- Opica dieťa
Nie sú žiadne problémy, optimizmus je na každej strane.
10. Kôň rodič- Kohút dieťa
Dieťa je sklamané a odsudzuje morálku rodiča, tomu je to avšak bohužiaľ aj tak jedno.
11. Kôň rodič- Pes dieťa
Dieťa nemá pre egoizmus rodiča porozumenie, Ani nie je na ňom závislé.
12. Kôň rodič- Prasa dieťa
Nie, nedobrý vzťah. Dieťa neznesie egoizmus rodiča a bude trpieť, rodiča to však trápiť nebude.

 

 

Láska a vzťahy

1. Kôň žena- Potkan muž
Neodporúča sa, priveľa vášne, môže skončiť rozvodom, v extrémnom prípade aj tragicky.
2. Kôň žena- Byvol muž
Veľmi si nerozumejú, ťažká kombinácia. Žena je priveľmi vášnivá a nezávislá, môže mať strach a byť nešťastná.
3. Kôň žena- Tiger muž
Dobré, žena má možnosť vyblázniť sa a zachovať si nezávislosť, tigra zaujímajú jeho vyššie ciele.
4. Kôň žena- Zajac muž
Možno, ak sa žena nebude priveľmi nudiť, muž jej bude výborným priateľom.
5. Kôň žena- Drak muž
Pokiaľ to ide, ide to dobre.
6. Kôň žena- Had muž
Nevhodná kombinácia, nešťastie. Žena je verná, no keď nemiluje, odchádza, muž presne naopak- je neverný, no drží sa domova.
7. Kôň žena- Kôň muž
Obaja sú príliš náročný vášnivý, zachráni ju jedine jej egoizmus.
8. Kôň žena- Ovca muž
Ak má žena peniaze, išlo by to. Ak nie, je to bez šance.
9. Kôň žena- Opica muž
Nie, žena potrebuje vášeň, neznáša intrigy a podvody , najmä nie v láske.
10. Kôň žena- Kohút muž
Nie, pre ženu je láska veľmi vážna záležitosť, muža v znamení kohúta by opustila.
11. Kôň žena- Pes muž
Môže byť, ona sa bude zaoberať sama sebou, jej muž svojimi povinnosťami, budú však šťastný.
12. Kôň žena- Prasa muž
Muž nedokáže jej vášeň dostatočne uspokojiť, bude trpieť kvôli jej egoizmu.

Roku 2014 patrí drevo, preto teda vstupujeme do roku dreveného Koňa.
Samotný Kôň patrí medzi ohnivé znamenia, teda významnými prvkami tento rok budú drevo a oheň.

Roky v znameniach čínskeho horoskopu
Rok Potkana 1912 /18 Feb 1912 - 05 Feb 1913
Rok Byvola 1913 /
06 Feb 1913 - 25 Jan 1914
Rok Tigra 1914 /
26 Jan 1914 - 13 Feb 1915
Rok Zajaca 1915 /
14 Feb 1915 - 02 Feb 1916
Rok Draka 1916 /
03 Feb 1916 - 22 Jan 1917
Rok Hada 1917 /
23 Jan 1917 - 10 Feb 1918
Rok Koňa 1918 /
11 Feb 1918 - 31 Jan 1919
Rok Barana 1919 /
01 Feb 1919 - 19 Feb 1920
Rok Opice 1920 /
20.Feb 1920 - 07 Feb 1921
Rok Kohúta 1921 /
08 Feb 1921 - 27 Jan 1992
Rok Psa 1922 /
28 Jan 1922 - 15 Feb 1923
Rok Prasaťa 1923 /
16 Feb 1923 - 04 Feb 1924
Rok
Potkana 1924 /05 Feb 1924 - 23 Jan 1925
Rok Byvola 1925 /
24 Jan 1925 - 12 Feb 1926
Rok Tigra 1926 /
13 Feb 1926 - 01 Feb 1927
Rok Zajaca 1927 /
02 Feb 1927 - 22 Jan 1928
Rok Draka 1928 /
23 Jan 1928 - 09 Feb 1929
Rok Hada 1929 /
10 Feb 1929 - 29 Jan 1930
Rok Koňa 1930 /
30 Jan 1930 - 16 Feb 1931
Rok Barana 1931 /
17 Feb 1931 - 05 Feb 1932
Rok Opice 1932 /
06 Feb 1932 - 25 Jan 1933
Rok Kohúta 1933 /
26 Jan 1933 - 13 Feb 1934
Rok Psa 1934 /
14 Feb 1934 - 03 Feb 1935
Rok Prasaťa 1935 /
04 Feb 1935 - 23 Jan 1936
Rok
Potkana 1936 /24 Jan 1936 - 10 Feb 1937
Rok Byvola 1937 /
11 Feb 1937 - 30 Jan 1938
Rok Tigra 1938 /
31 Jan 1938 - 18 Feb 1939
Rok Zajaca 1939 /
19 Feb 1939 - 07 Feb 1940
Rok Draka 1940 /
08 Feb 1940 - 26 Jan 1941
Rok Hada 1941 /
27 Jan 1941 - 14 Feb 1942
Rok Koňa 1942 /
15 Feb 1942 - 04 Feb 1943
Rok Barana 1943 /
05 Feb 1943 - 24 Jan 1944
Rok Opice 1944 /
25 Jan 1944 - 12 Feb 1945
Rok Kohúta 1945 /
13 Feb 1945 - 01 Feb 1946
Rok Psa 1946 /
02 Feb 1946 - 21 Jan 1947
Rok Prasaťa 1947 /
22 Jan 1947 - 09 Feb 1948
Rok
Potkana 1948 /10 Feb 1948 - 28 Jan 1949
Rok Byvola 1949 /
29 Jan 1949 - 16 Feb 1950
Rok Tigra 1950 /
17 Feb 1950 - 05 Feb 1951
Rok Zajaca 1951 /
06 Feb 1951 - 26 Jan 1952
Rok Draka 1952 /
27 Feb 1952 - 13 Feb 1953
Rok Hada 1953 /
14 Feb 1953 - 02 Feb 1954
Rok Koňa 1954 /
03 Feb 1954 - 23 Jan 1955
Rok Barana 1955 /
24 Jan 1955 - 11 Feb 1956
Rok Opice 1956 /
12 Feb 1956 - 30 Jan 1957
Rok Kohúta 1957 /
31 Jan 1957 - 17 Feb 1958
Rok Psa 1958 /
18 Feb 1958 - 07 Feb 1959
Rok Prasaťa 1959 /
08 Feb 1959 - 27 Jan 1960
Rok
Potkana 1960 /28 Jan 1960 - 14 Feb 1961
Rok Byvola 1961 /
15 Feb 1961 - 04 Feb 1962
Rok Tigra 1962 /
05 Feb 1962 - 24 Jan 1963
Rok Zajaca 1963 /
25 Jan 1963 - 12 Feb 1964
Rok Draka 1964 /
13 Feb 1964 - 01 Feb 1965
Rok Hada 1965 /
02 Feb 1965 - 20 Jan 1966
Rok Koňa 1966 /
21 Jan 1966 - 04 Feb 1967
Rok Barana 1967 /
09 Feb 1967 - 29 Jan 1968
Rok Opice 1968 /
30 Jan 1968 - 16 Feb 1969
Rok Kohúta 1969 /
17 Feb 1969 - 05 Feb 1970
Rok Psa 1970 /
06 Feb 1970 - 26 Jan 1971
Rok Prasaťa 1971 /
27 Jan 1971 - 14 Feb 1972
Rok
Potkana 1972 /15 Feb 1972 - 02 Feb 1973
Rok Byvola 1973 /
03 Feb 1973 - 22 Jan 1974
Rok Tigra 1974 /
23 Jan 1974 - 10 Feb 1975
Rok Zajaca 1975 /
11 Feb 1975 - 30 Jan 1976
Rok Draka 1976 /
31 Jan 1976 - 17 Feb 1977
Rok Hada 1977 /
18 Feb 1977 - 06 Feb 1978
Rok Koňa 1978 /
07 Feb 1978 - 27 Jan 1979
Rok Barana 1979 /
28 Jan 1979 - 15 Feb 1980
Rok Opice 1980 /
16 Feb 1980 - 04 Feb 1981
Rok Kohúta 1981 /
05 Feb 1981 - 24 Jan 1982
Rok Psa 1982 /
25 Jan 1982 - 12 Feb 1983
Rok Prasaťa 1983 /
13 Feb 1983 - 01 Feb 1984
Rok
Potkana 1984 /02 Feb 1984 - 19 Feb 1985
Rok Byvola 1985 /
20 Feb 1985 - 08 Feb 1986
Rok Tigra 1986 /
09 Feb 1986 - 28 Jan 1987
Rok Zajaca 1987 /
29 Jan 1987 - 16 Feb 1988
Rok Draka 1988 /
17 Feb 1988 - 05 Feb 1989
Rok Hada 1989 /
06 Feb 1989 - 26 Jan 1990
Rok Koňa 1990 /
27 Jan 1990 - 14 Feb 1991
Rok Barana 1991 /
15 Feb 1991 - 03 Feb 1992
Rok Opice 1992 /
04 Feb 1992 - 22 Jan 1993
Rok Kohúta 1993 /
23 Jan 1993 - 09 Feb 1994
Rok Psa 1994 /
10 Feb 1994 - 30 Jan 1995
Rok Prasaťa 1995 /
31 Jan 1995 - 18 Feb 1996
Rok
Potkana 1996 /19 Feb 1996 - 06 Feb 1997
Rok Byvola1997 /
07 Feb 1997 - 27 Jan 1998
Rok Tigra 1998 /
28 Jan 1998 - 15 Feb 1999
Rok Zajaca 1999 /
16 Feb 1999 - 04 Feb 2000
Rok Draka 2000 /
05 Feb 2000 - 23 Jan 2001
Rok Hada 2001 /
24 Jan 2001 - 11 Feb 2002
Rok Koňa 2002 /
12 Feb 2002 - 31 Jan 2003
Rok Barana 2003 /
01 Feb 2003 - 21 Jan 2004
Rok Opice 2004 /
22 Jan 2004 - 08 Feb 2005
Rok Kohúta 2005 /
09 Feb 2005 - 28 Jan 2006
Rok Psa 2006 /
29 Jan 2006 - 17 Feb 2007
Rok Prasaťa 2007 /
18 Feb 2007 - 06 Feb 2008
Rok
Potkana 2008 /07 Feb 2008 - 25 Jan 2009
Rok Byvola 2009 /
26 Jan 2009 - 14 Feb 2010
Rok Tigra 2010 /
14.Feb 2010 - 02.Feb 2011
Rok Zajaca 2011 /
03.Feb 2011 - 22.Jan 2012
Rok Draka 2012 /
23.Jan 2012 - 09.Feb 2013
Rok Hada 2013 /
10.Feb 2013 - 30.Jan 2014
Rok Koňa 2014 /
31.Jan 2014 - 18.Feb 2015
Rok Barana 2015 /
19.Feb 2015 - 07.Feb 2016
Rok Opice 2016 /
08.Feb 2016 - 27.Jan 2017
Rok Kohúta 2017 /
28.Jan 2017 - 15.Feb 2018
Rok Psa 2018 /
16.Feb 2018 - 04.Feb 2019
Rok Prasaťa 2019 /05.Feb 2019 - 24.Jan 2020

Na rozdiel od používania našich znamení sa čínske znamenia používajú hlavne podľa rokov, napr.:
Kôň 2002, Ovca 2003, Opica 2004, Kohút 2005, Pes 2006, Diviak 2007, Myš 2008, Byvol 2009, Tiger 2010, Zajac 20011, Drak 2012, Had 2013, Kôň 2014.

Znamenia v hodinách narodenia:
0–1:00 Myš,
1–3:00 Byvol,
3–5:00 Tiger,
5–7:00 Zajac,
7–9:00 Drak,
9–11:00 Had,
11–13:00 Kôň,
13–15:00 Ovca,
15–17:00 Opica,
17–19:00 Kohút,
19–21:00 Pes,
21–23:00 Prasa - Diviak,
23–24:00 Myš
a menej pre mesiace. Vtedy zodpovedajú
nášmu zvieratníku nasledovne:

Kôň – Blíženci
Ovca – Rak
Opica – Lev
Kohút – Panna
Pes – Váhy
Prasa – Škorpión
Myš – Strelec
Byvol – Kozorožec
Tiger – Vodnár
Zajac – Ryby
Drak – Baran
Had – Býk

 

Význam prvkov u čínskych znamení
Čínska medicína a s ňou spojená filozofia vyznávajú 5 základných prvkov:

Drevo ( D ),
Oheň (
O ),
Zem (
Z ),
Voda (
V ),
Kov (
K ).
K jednotlivým znameniam sú skratky prvku, ktoré ku znameniu patria. Od toho si každý môže odvodiť doplňujúci vplyv v roku dreveného Koňa.
Prvok dreva,
D, strom, znamená tvorivosť, inovácie, rast a expanziu, veľkorysosť. Darí sa mu všetko spojené so zemou, úrodou, prírodou, nehnuteľnosťami, materiálnymi hodnotami. Má sebadôveru, morálku, ctí mravnosť.
Drevo vládne ohňu,
O, bez neho by oheň nebol. Vášnivý oheň sa bude učiť byť trpezlivý a dôsledný. Niekedy to môže byť aj proti jeho vôli.
Dobrá spolupráca bude so zemou,
Z, z ktorej strom, drevo, rastie. Zem zväzuje logika a strach z neznámeho. Rok Koňa zemi ukáže, že aj rýchle rozhodnutia môžu byť dobré a ničoho sa báť nemusí.
Taktiež s vodou,
V, tá vládne krajine, ale niekedy sa podriaďuje cudzej vôli, a to ju brzdí. Drevo jej dodá sebadôveru.
Kov,
K, vládne drevu, je nekompromisný, spory neprehráva. Drevo ho bude učiť veľkorysosti a uľahčeniu realizácie inovácií.

Živly čínskeho horoskopu

Drevo má zelenú farbu a vládne mu planéta Jupiter. Je symbolom jari a zmyselnosti. Drevo vytvára Oheň.
Oheň má červenú farbu a vládne mu planéta Mars. Oheň zohreje alebo popáli. Je vášnivý, dynamický a výbušný. Z popola vzniká Zem.
Zem má žltú farbu a vládne mu planéta Saturn. Je symbolom jesene a rovnováhy. Môže nás živiť alebo udusiť. V zemi vznikajú rudy kovu.
Kov má bielu farbu a vládne mu planéta Venuša. Je symbolom zimy a chladu. Môže vyvolávať nezhody alebo vytvárať súlad. Kov umožňuje vode pretekať cez Zem.
Voda má modrú farbu a vládne mu planéta Merkúr. Voda je mokrá, chladná a neustále v pohybe. Voda dáva život drevu.

Horoskop

Znamenie koňa a tradičné typy energie

Prvok
V čínskej filozofii existuje päť prvkov reprezentujúcich základné typy energie. Ich vzájomným pôsobením dochádza k premenám, ktorým podlieha všetko, svet ako celok, aj človek ako jeho časť. Koňovi sa pripisuje prvok ohňa, ktorý je v harmonickom vzťahu s prvkom zeme avšak ovláda ho prvok vody.
Farba
Koňovi je pripisovaná červená farba, tradične symbolizujúca šťastný osud. Je zároveň dominantnou farbou čínskeho Nového roku, kedy sa na dvere domov vylepujú telegramy napísané na červenom papieri.
Jin/Jang
Jin a jang predstavujú dva neoddeliteľné protikladné princípy, udržiavajúce vesmír v rovnováhe a zabezpečujúce jeho chod. Každý princíp je rozdielny, základom je jeho rovnováha, Jin predstavuje chladný, slabý a pasívny princíp, zosilňuje na konci leta a začiatkom zimy. Jang je naopak princíp horúci, siný a aktívny, silne s narastajúcim letom. Kôň predstavuje aj jinové aj jangové kvality, avšak keďže sa mu prisudzuje prvok dreva, v ktorom prevažuje jangový princíp, predstavujúci uvoľnenie a intuíciu.
Svetová strana
Koňovi prislúcha juh - spájajúci sa s hodinami okolo poludnia, ktorý sa zároveň dáva do súvislosti so stredom leta, a teda s obdobím, kedy jangový princíp dosahuje zenit a kedy je jinový princíp naopak najslabšie pôsobiacim.

Ako sa bude dariť znameniam v roku Koňa?
Nájdite si v uvedených dátumoch svoj rok a deň narodenia a zistite, aké ste znamenie a čo vás v roku 2014 čaká. Kôň praje všetkému tvorivému a to aj v láske. Zvádza však k bezstarostnosti, romantike, ľahkovážnosti. Takže pozor na nerozvážne flirty, ktoré by mohli rozbiť vzťah. Manželstvá uzavreté v tomto roku budú šťastné. Spoločenský život bude prekvitať a bude plný radosti aj dobrodružstva.

Rok 2014 v znamení koňa bude naozaj dynamický, rýchly a ako to už z povahy koňa vyplýva, doslova ním precválame. Keďže z povahy koňa cítiť priam posvätné postavenie k úprimnosti a praktickosti, tento rok ocení všetkých úprimných a čestných ľudí, spoločne s tými, ktorí jednajú prakticky. V pracovnej oblasti sa bude viac dariť extrovertom, keďže prajú tímovej spolupráci. Tu môžu utiahnutejší jedinci pociťovať značnú nepohodu. Nezabudnite však na to - či už ste introvert alebo extrovert - aby ste dostatočne relaxovali a okrem vlastnej meditácie či modlitby, ako kôň, niekedy vycválali na zelenú lúku a načerpali z prírody potrebnú silu. Nebude to však len práca, kde sa treba pripraviť na poriadnu dávku dynamiky. Rok praje cestovaniu, zábave, spoločenským akciám, večierkom, koncertom - jednoducho všetkému, čo má dostatočný "šmrnc". Naopak v spoločnosti môže tento rok vyplaviť rôzne tajomstvá a temné stránky verejných predstaviteľov. Tým, ktorí to s nami nemyslia úprimne, rozhodne želať nebude.

Potkan - (Myš)
Roky: 10. 2. 1948 - 28. 1. 1949 -
Z; 28. 1. 1960 - 14. 2. 1961 - K; 15. 2. 1972 - 2. 2. 1973 - V; 2. 2. 1984 - 19. 2. 1985 - D; 19. 2. 1996 - 6. 2. 1997 - O
Bystrý, družný, spoločenský, trochu lakomý, voči priateľom a rodine štedrý až príliš. Nečaká vás pokojný rok, zaujmite konzervatívne stanoviská ako v osobnom živote, tak v obchodných transakciách. Rok vás bude zvádzať k rozhadzovaniu peňazí, musíte odolať, na konci by boli spory a dlhy.

Byvol - (Býk)
Roky: 29. 1. 1949 - 16. 2. 1950 -
Z; 15. 2. 1961 - 4. 2. 1962 - K; 3. 2. 1973 - 22. 1. 1974 - V; 20. 2. 1985 - 8. 2. 1986 - O; 7. 2. 1997 - 27. 1. 1998 - O
Trpezlivý, pracovitý, dôveryhodný, ale cholerik, keď na to príde. Rok pre vás bude nepokojný a neusporiadaný. Skúste sa nenervovať, uškodili by ste si v láske, financiách aj na zdraví. Čím viac nervovania, tým viac nedostanete to, čo chcete. Od jesene sa vám bude dariť stále lepšie.

Tiger
Roky: 17. 2. 1950 - 5. 2. 1951 -
K; 5. 2. 1962 - 24. 1. 1963 - V; 23. 1. 1974 - 10. 2. 1975 - D; 9. 2. 1986 - 28. 1. 1987 - O; 28. 1. 1998 - 15. 2. 1999 - Z
Vášnivý, odvážny búrlivák, bojovník bez strachu, s farebným, no nepravidelným charakterom. Čaká vás dobrý a šťastný rok, môžete očakávať uznanie, povýšenie. Peniaze budete zarábať ľahko, vytvoríte si finančné rezervy. Dobré správy budú toho druhu, že budete oslavovať.

Zajac - (Králik)
Roky: 6. 2. 1951 - 26. 1. 1952 -
K; 25. 1. 1963 - 12. 2. 1964 - V; 11. 2. 1975 - 30. 1. 1976 - D; 29. 1. 1987 - 16. 2. 1988 - O; 16. 2. 1999 - 4. 2. 2000 - Z
Zdravý úsudok, vzťah ku kráse, bystrý obchodník, náladová, ale šťastná povaha. Nečakajú vás žiadne prevratné zmeny, zdravie vám bude slúžiť lepšie ako vlani, vynahradíte si predchádzajúce straty. Stretnete sa s priateľskými a užitočnými ľuďmi, ktorí radi využijú svoj vplyv vo váš prospech.

Drak
Roky: 8. 2. 1940 - 26. 1. 1941 -
K; 27. 1. 1952 - 13. 2. 1953 - V; 13. 2. 1964 - 1. 2. 1965 - D; 31. 1. 1976 - 17. 2. 1977 - O; 17. 2. 1988 - 5. 2. 1989 - Z
Veľkomyseľný, náladový, ušľachtilý, hoci výstredný, kladie vysoké nároky na seba i na druhých. Pred vami je zmiešaný rok s nečakanými udalosťami, prekvapeniami, skutočnými i domnelými starosťami. Vzniknuté problémy sa vyriešia samé, stačí keď nebudete príliš tvrdohlavým alebo agresívnym.

Had
Roky: 27. 1. 1941 - 14. 2. 1942 -
K; 14. 2. 1953 - 2. 2. 1954 - V; 2. 2. 1965 - 20. 1. 1966 - D; 18. 2. 1977 - 6. 2. 1978 - O; 6. 2. 1989 - 26. 1. 1990 - Z
Húževnatý, neústupný, spoliehajúci sa na vlastný úsudok, priťahujú ho lepšie a kvalitné veci. Pred vami je náročný rok, ale zvládnete ho. Nevyriešené záležitosti majú zlý vplyv na vaše zdravie, aby ste všetko vyriešili, musíte sa oslobodiť od prílišného citového založenia, netrpezlivosti, unáhlenosti.

Kôň
Roky: 15. 2. 1942 - 4. 2. 1943 -
V; 3. 2. 1954 - 23. 1. 1955 - D; 21. 1. 1966 - 8. 2. 1967 - O; 7. 2. 1978 - 27. 1. 1979 - Z; 27. 1. 1990 - 14. 2. 1991 - K
Slobodomyseľný, citlivý, impulzívny, tvrdohlavý, nekonvenčný, myšlienkovo rýchly a srdečný. Čaká vás prosperita, uspokojenie, uznanie. Plány sa budú dariť, riaďte sa vlastnými odhadmi. Budete náchylnejší k infekčným ochoreniam, snažte sa neprichádzať zbytočne do styku s chorými.

Ovca (Koza)
Roky: 5. 2. 1943 - 24. 1. 1944 -
V; 24. 1. 1955 - 11. 2. 1956 - D; 9. 2. 1967 - 29. 1. 1968 - O; 28. 1. 1979 - 15. 2. 1980 - Z; 15. 2. 1991 - 3. 2. 1992 - K
Plachá, spravodlivá, láskavá, samaritánka, v ohrození prudká, neznáša konflikty, miesto boja trucuje a tvrdošijne mlčí. Pred vami je príjemný, pokojný rok, prekážky budete zvládať ľahko. Problém, ktorý vás v minulosti sužoval, sa v tomto roku obráti na dobré a stane sa prínosom.

Opica
Roky: 25. 1. 1944 - 12. 2. 1945 -
D; 12. 2. 1956 - 30. 1. 1957 - O; 30. 1. 1968 - 16. 2. 1969 - Z; 16. 2. 1980 - 4. 2. 1981 - K; 4. 2. 1992 - 22. 1. 1993 - V
Súťaživá, nadaná, majsterka improvizácie, očarujúca, márnomyseľná, trochu klamárska. Aj keď vás stále sužujú rôzne starosti, sklamanie a frustrácia, je pred vami dobrý rok. Nevyhrocujte riskantné situácie, ustúpte trochu od predstáv a očakávaní, a ťažkosti pominú. K úspechu vedie opatrnosť.

Kohút
Roky: 13. 2. 1945 - 1. 2. 1946 -
D; 31. 1. 1957 - 17. 2. 1958 - O; 17. 2. 1969 - 5. 2. 1970 - Z; 5. 2. 1981 - 24. 1. 1982 - K; 23. 1. 1993 - 9. 2. 1994 - V
Nebojácny, navonok sebaistý, vnútri konzervatívny až staromódny, niekedy agresívny. Nenechajte sa na začiatku roka zaslepiť úspechmi, čakajú vás prekážky vyžadujúce triezvy odhad a diplomaciu, hlavne v zamestnaní. Budete robiť kompromisy. V rodine očakávajte priaznivý vývoj.

Pes
Roky: 2. 2. 1946 - 21. 1. 1947 -
O; 18. 2. 1958 - 7. 2. 1959 - Z; 6. 2. 1970 - 26. 1. 1971 - K; 25. 1. 1982 - 12. 2. 1983 - V; 10. 2. 1994 - 30. 1. 1995 - D
Inteligentný, priamočiary, spravodlivý, chladne kritický, hoci má horúce srdce, ťažko dôveruje, verný. Mimoriadne šťastný rok želajúci vášmu rozmachu a pokroku. Budete na vrchole svojej moci a šťastia. Čaká vás veľa zábavy, ale aj premýšľanie. Nepríjemnosti môžu byť len doma, zvládnete ich.

Prasa - (Diviak)
Roky: 22. 1. 1947 - 9. 2. 1948 -
O; 8. 2. 1959 - 27. 1. 1960 - Z; 27. 1. 1971 - 14. 2. 1972 - K; 13. 2. 1983 - 1. 2. 1984 - V; 31. 1. 1995 - 18. 2. 1996 - D
Poctivý, statočný, mravne silný, otvorený, nezáludný, dôverčivý až naivný. Čaká vás šťastný, prosperujúce rok v rodine i kariére. Výhodné a príjemné, čo vám bolo odopierané, bude prichádzať zo všetkých strán. Pokaziť si to môžete len zverením peňazí novo nájdeným priateľom, finančnými špekuláciami.

Kôň je siedme znamenie čínskeho zverokruhu

Ľudia, ktorí sa narodili v roku Koňa, sú veľmi živí, aktívni a energickí. Majú zväčša priateľské, tolerantné a bezstarostné myslenie a povahu. Milujú koncerty, divadlá, stretnutia, športové akcie a večierky. Majú zmysel pre humor a pohotové odpovede. Niekedy sú trochu sebeckí, ale to neznamená, že nemajú záujem o problémy druhých. Vaša dobrá nálada a priateľské zaobchádzanie s nimi sú im zvlášť príjemné. Majú schopnosť okamžite vytvoriť neformálnu atmosféru. To im zaručuje popularitu a pokračovanie priateľstiev. Nejeden Kôň je však i egoista a ľahko stratí trpezlivosť. Kto mu stojí v ceste toho jednoducho rozdupe.


Vplyv roku Koňa na slnečné znamenia

Baran - ste veľmi aktívni. Dosiahnete svoj cieľ, no musíte si vedieť zachovať predovšetkým chladnú hlavu a mať väčšiu trpezlivosť a toleranciu k druhým, pomalším. Nežeňte svojho ”koňa” prirýchlo, neužeňte ho, potom vám vydrží dobre slúžiť celý rok, v ktorom Kôň vládne.

Býk - skúste byť menej egoistický a robiť i menšie ústupky. Pre váš šarm, ktorý vám podporuje vaša vládnuca planéta, Venuša, vám mnohé drobné prehrešky v roku Koňa odpustia, zvlášť opačné pohlavie.

Blíženci - v tomto aktívnom roku Koňa vám vaša nepokojná a mierne roztrieštená povaha nebude veľmi prospešná. Neobstojíte na mieste, preto vám hrozí, že nič nedotiahne do konca a nepretrhnete pásku víťazov v cieli.

Rak - ste veľmi citliví. Nemajte už pocit, že stagnujete, alebo sa točíte v kruhu. Túžite po lepšom živote, a preto sa vám to za podporných aktívnych energií roku Koňa môže ľahšie podariť. Kôň miluje cukor, doprajte si nejakú sladkosť i vy.

Lev - ak budete veľmi egoistickí, myslieť iba na seba a byť schopní všetkého, môže vás v tomto roku Kôň nejako kopnúť. Ak pochopíte energie života, budete mu môcť vysadnúť na chrbát a vyhrať nejednu bitku.

Panna - ste usilovní, pracovití, dôslední, no aj zbytočne náladoví. Pri väčšej duševnej harmónii sa v roku Koňa vyhnete viacerým nepríjemnostiam a zdravotným komplikáciám. Na múdrom Koni sa ponesiete vpred.

Váhy - mnohým z vášho okolia sa zdá, že si robíte len to, čo chcete vy. Rok Koňa však praje hlavne tímovej práci, nielen na pracovisku, ale i doma, v rodine.

Škorpión - viete byť zaujímaví, strhujúci a vášniví. Viete zájsť do všetkých extrémov. Váš rok Koňa, slobodného mustanga, čaká len na vaše skrotenie.

Strelec - zdatný lovec, bojovník a kôň patria k sebe, len dokážte ovládnuť svoju energiu, lebo i kôň pocíti kvality majiteľa. Potom vám i tento rok Koňa veľmi poslúži.

Kozorožec - ste statoční, spoľahliví, alebo sa o to celý rok snažte. Nebudete to mať jednoduché, ak však budete vzácny druh človeka, dostanete vzácnu posilu v dobrom, pracovitom a silnom pomocníkovi, Koňovi.

Vodnár - ste ako vietor, veď i ste v živle vzduchu. Mnohí vás budú chcieť skrotiť, tak ako sa to stáva mladým divokým koňom, mustangom. Mnohí z vás sa v roku Koňa budú musieť dať skrotiť.

Ryby - vy veľa premýšľate, vybúrite sa najmä vo svojej fantázií. Osedlajte si v tomto roku Koňa svojho bájneho Pegasa a zadarí sa vám. Využite sny a fantázie vo svoj praktický prospech a úspech.


Vplyv roku Koňa na čínske znamenia

Kôň sa zhodne s Tigrom, Koňom, Ovcou (Kozou), Psom a Kohútom, preto sa aj týmto znameniam bude dariť v tomto roku najlepšie. Naopak, nezhodne sa s Byvolom, Zajacom, Drakom, Hadom, Opicou a Prasaťom, preto budú tieto znamenia čínskeho horoskopu pociťovať zhoršené energie a vibrácie.
Králik, Koza, Prasa - v tomto roku Koňa ľudia ocenia, ak prejavíte vašu láskavosť. Hráte síce tichú, ale veľmi významnú úlohu v každej tímovej aktivite. Nebojte sa čeliť svojmu životu naplno a rok Koňa pre vás bude obdobím spokojnosti, po ktorej stále tak túžite.
Tiger, Pes, Kôň - pocítia dobrý vplyv čínskeho roku Koňa. Budete činorodí a aj mimoriadne úspešní. Podporí vám zábavu s priateľmi, cestovanie a nové príležitosti. Nebojte sa podeliť o svoje nápady, myšlienky a úspechy. Svoj vplyv môžete šíriť aj prostredníctvom internetu.
Byvol, Had, Kohút - vy sa radšej obrňte vytrvalosťou, trpezlivosťou a väčším odhodlaním. Máte skvelú intuíciu a nemali by ste sa báť podľa nej i riadiť. Tento rok Koňa je pre vás ideálny, ak sa venujete vede alebo výskumu. Upriamte sa na svoje pozitíva, dokážete sa zviditeľniť.
Potkan (Myš), Drak, Opica - môžete si dopriať viac radosti a menej sa stresovať náročnou prácou. V roku Koňa budete hýriť dobrými nápadmi a to vás bude lákať k prevzatiu oprát nad okolím i osudom. Radšej však nepreberajte vedenie a pracujte v tíme. Tak budete oveľa viac úspešní.

Čínske verzus lunárne znamenia

1. Kôň- Kozorožec
Statočný, spoľahlivý kôň, nebude to mať jednoduché, veľmi vzácny druh.
2. Kôň - Vodnár
Veľmi búrlivý kôň, mal by byť skrotený.
3. Kôň - Ryby
Veľa premýšľa, vybúri sa najmä vo svojej fantázií.
4. Kôň - Baran
Horúci a búrlivý. Dosiahne svoj cieľ, no musí si aspoň sčasti zachovať chladnú hlavu.
5. Kôň - Býk
Menej egoistický ako kone v inom lunárnom znamení, robí ústupky.
6. Kôň - Blíženci
Ani chvíľu nevydrží a neobstojí na mieste, nič nedotiahne do konca.
7. Kôň - Rak
Veľmi citlivý, motá sa však dokola a stále túži po lepšom živote.
8. Kôň - Lev
Veľmi egoistický, myslí iba na seba a je schopný všetkého.
9. Kôň - Panna
Usilovný, no náladový kôň. Aspoň s troškou zdravého rozumu by sa vyhol viacerým nepríjemnostiam.
10. Kôň - Váhy
Robí si iba to, čo chce on sám.
11. Kôň - Škorpión
Divoký, strhujúci a vášnivý kôň.
12. Kôň - Strelec
Zdatný a usilovný kôň, dokáže ovládnuť svoju nevyrovnanosť.

 

Rok Koňa
31.01.2014 - 18.02.2015

Rok Koňa býva živý a plný zhonu. Budete prekvapení novými príhodami a zážitkami. Všetky rozhodnutia budú rýchle a efektívne. Nech si nevyčerpáte rezervy, ani seba. Nepodceňte zdravý rozum, hlavne vo finančných otázkach. Vládnuť bude sloboda a voľnosť pre nekonvenčných a odvážnych ľudí. Ľudia narodení v tomto znamení sú nezávislí a sebaistí. Bývajú ústretoví nielen k dobrým priateľom, ale i k novým známym. Cítia sa dobre v spoločnosti, sú družnými spoločníkmi, ale aj výrečnými a duchaplnými rečníkmi. Robí im dobre, keď iní oceňujú ich schopnosti. Nebránia sa lichôtkam. Nepredstieraná vrúcnosť im získava veľa priateľov. Ľudia sa im často zverujú, lebo sa zaujímajú o ich názory a pocity. Odhalenie tajomstiev ich často natoľko rozruší, že ich len ťažko udržia v tajnosti. Nekonajú so zlým úmyslom alebo z pomstychtivosti, len sa niekedy nevedia ovládnuť.

Rok Ovce - (Kozy)
19.02.2015 - 07.02.2016

Vláda roku Ovce, ktorá miluje harmóniu, by mala ochrániť od nečakaných zvratov. Cieľavedomí jedinci budú trochu spomalení. Mnohí budú donútení zamyslieť sa, hlavne nad sebou, svojimi skutkami a ich následkami. K slovu sa dostane umenie, kultúra a väčšia kultúrnosť.
Ľudia narodení v tomto znamení sú ohľaduplní. Každý krok, ktorý majú urobiť, si dôkladne premyslia. Znepokojuje ich myšlienka, že by mohli niekomu nevedome ublížiť. Ak niekomu nechtiac spôsobili problémy alebo niekoho neúmyselne sklamali, usilujú sa situáciu napraviť alebo obnoviť staré priateľstvo. Práve táto jemná a dôveryhodná stránka ich charakteru im nielenže získava mnoho priateľov, ale pomáha aj prekonávať životné ťažkosti. Sú citliví voči svojmu okoliu a niekedy až prehnane senzitívni. Často nesprávne interpretujú situácie, v ktorých sa nachádzajú. Ak sa dostanú do konfrontácie s nečakanou situáciou, váhajú. Zmocňuje sa ich nervozita, lebo majú miernu povahu a vyhýbajú sa zbytočným konfliktom.

Rok Opice
08.02.2016 - 27.01.2017

Bude to rok mnohých šancí. Bystrá a pohyblivá Opica prenesie na svoj rok nekončiacu aktivitu. To, čo sa doteraz nehýbalo z miesta, dostane šancu. Každý sa bude snažiť uchytiť si čo najviac. Pohotoví majú nekonvenčné šance na úspech. Napríklad Amerike dátum jej novodobých dejín začína v roku 1776, v roku Opice.
Títo ľudia sú obdarení prirodzenou inteligenciou, vedia sa rýchlo zorientovať v každej situácii a vhodne na ňu reagovať. Aj keď sú zaujatí rozhovorom, nikdy nestrácajú prehľad o tom, čo sa robí okolo nich, a to najmä vtedy, ak ide o ich osobu. V duchu komentujú výroky a činy ostatných a svoje postrehy si ukladajú do pamäti, aby ich neskôr mohli využiť. Sú veselí spoločníci a dobrí poslucháči. Ľudia sa s nimi často delia o svoje radosti i starosti. Dokážu zachovať zverené tajomstvo a konajú bez vedľajších úmyslov. V živote majú radi zmenu a cítite sa dobre v ich spoločnosti. Väčšina ľudí narodených v roku Opice vedie bohatý spoločenský život. Jednou z ich predností je aj schopnosť prispôsobiť sa a reagovať na najrozličnejšie situácie. Vedia dobre poradiť, ak ich o to požiadajú.

Rok Kohúta
28.01.2017 - 15.02.2018

Energie aktivity z minulého roku neposednej Opice sčasti pretrvávajú i v roku pestrofarebného Kohúta. Pozor však na prílišnú dôverčivosť, pýchu a preceňovanie vlastnej osobnosti. Nepokúšajte sa najmä o špekulatívne podnikanie. Rok sa síce prežije, ale zbytočných, prekomplikovaných maličkostí bude primnoho.
Ľudia narodení v tomto znamení radi bývajú stredobodom pozornosti, vedia zabávať svojich priateľov, milujú stretnutia s novými ľuďmi a dokážu byť očarujúcimi spoločníkmi. Na verejnosti sa len zriedkakedy ukazujú ledabolo oblečení alebo neupravení. Tí, ktorí sa narodili v znamení Kohúta, patria totiž vo všeobecnosti k najlepšie oblečeným a najlepšie upraveným ľuďom. Aktívne sa zaujímajú o šaty, farby, strihy a módne doplnky. K vlastnému zovňajšku vedia byť rovnako kritickí ako k zovňajšku ostatných. Radi vedú nezáväznú konverzáciu. Len výnimočne sa púšťajú do rozhovoru o vážnejších témach. Za touto fasádou povrchnosti skrývajú bystrý úsudok. Ostatní im môžu vyčítať, že sa radi predvádzajú a sú chvíle, keď im treba dať za pravdu. Nechýba im súcit, múdrosť a statočnosť. Sú to vlastnosti, ktoré prichádzajú k slovu vtedy, keď niekto potrebuje ich pomoc.

Rok Psa
16.02.2018 - 04.02.2019

Rok Psa prináša vernosť a ustálenie domácich pomerov. Prinesie do našich myslí i mnoho pesimistických obáv. Je to rok, v ktorom keď vykročíte na správnu cestu, aj cieľ dosiahnete. Čestnosť, charakternosť a dobré úmysly sa dokážu presadiť. Budete vnímavejší k svojmu okoliu a to bude citlivejšie na vás.
Títo ľudia sú čestní, odvážni a pripravení biť sa za správnu vec alebo brániť priateľa, ktorý sa ocitol v núdzi. Sú citliví a mávajú pochopenie aj pre potreby druhých. Ak sa niekomu krivdí, reagujú ihneď, lebo majú pocit, akoby sa tá vec týkala priamo ich. Ich priatelia oceňujú najmä ich zodpovednosť a spoľahlivosť. Dokážu dodržať slovo a v čase krízy zachovať chladnú hlavu.

Rok Prasaťa - Kanca
05.02.2019 - 24.01.2019

Bude to rok plytvania, ľahkovážneho postoja k životu, rok zábavy. Ľudia sa budú cítiť voľnejšie. Nebudú mať pochybnosti o svojej cene. V Číne prasa predstavuje šťastie a blahobyt. Pri financiách si dajte pozor, aby ste nedoplatili na svoju dôverčivosť, prípadne z lenivosti nepreverené fakty.
Ľudia narodení v tomto znamení sú všeobecne obľúbení pre svoju úprimnú a srdečnú povahu. Vo chvíľach, keď ostatní svojich priateľov opúšťajú, zostávajú a podajú pomocnú ruku. Voči neznámym ľuďom sa spočiatku správajú rezervovane. Postupom času, zároveň s tým, ako rastie dôvera, umožnia spoznať temperamentnejšiu a srdečnejšiu stránku svojej povahy. Majú mnoho známych, ale o svoje súkromné názory a pocity sa delia iba s blízkymi priateľmi. V ich povahe sa spája istá naivita a nevinnosť s túžbou po nových zážitkoch a skúsenostiach. Prudký temperament im niekedy môže spôsobiť problémy, najmä ak povedia či vykonajú niečo nevhodné. Takmer vždy im to prejde, lebo len zriedkakedy konajú s úmyslom ublížiť. Nie sú pomstychtiví. Keď ich niekto oklame, radšej sa stiahnu do ústrania, aby si všetko znovu prebrali.

Rok Potkana - Myši

Rok nevyhubiteľného ľstivého Potkana, či čipernej Myši, je rok aktivít. Symboly zo zvieracej ríše sa preniesli i do energie tohto roku. Podľa legendy sa Potkan ku bráne doviezol na chrbte Byvola a keď sa otvorila brána paláca nefritového cisára, vbehol dnu prvý. Ľsťou získal prvenstvo. Preto si dajte pozor, aby ste v roku 2019 neskončili podobne.
Títo ľudia sú aktívni a inteligentní, rýchlo rozpoznajú možnosti, ktoré im daný okamih ponúka. Dokážu realizovať svoje vízie. V nepredvídateľných situáciách sú schopní zvážiť všetky pre a proti. Kým ostatní len uvažujú, čo by mali podniknúť, oni už ťažia z príležitosti, ktorá sa naskytla. Sú cieľavedomí a ctižiadostiví. Svoje predstavy často vnucujú ostatným. Viac ohľaduplnosti.

 
Odkazy
na rôzne weby
http://kalendar.vsieti.sk/node/12
http://www.wilda.unas.cz/blbustky-03.php
http://diva.aktuality.sk/cinsky-horoskop-drak

Hunter's Trophy 2 - Australia PC hra: http://www.alza.sk/hunters-trophy-2-australia-d464349.htm

 

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu


 
Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com