Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 

VAŠE NÁBOŽENSTVO NIE JE DÔLEŽITÉ

Leonardo Boff je jedným z obnoviteľných Teológií slobody
V debate pri okrúhlom stole, ktorá sa týkala náboženstva a slobody, som sa dalajlámu - s trochou zlomyseľnosti, ale tiež so záujmom - opýtal:
" Vaša Svätosť, ktoré náboženstvo je zo všetkých najlepšie? "
Myslel som, že povie: "Dalajlama-cinaský budhizmus" alebo "východné náboženstvo", ktoré sú oveľa staršie než kresťanstvo.
Dalajláma sa odmlčal, pozrel mi do očí a usmial sa ...
To ma prekvapilo , lebo som si bol vedomý záludnosti v mojej otázke.
Odpovedal: "Najlepšie náboženstvo je to, ktoré ťa privedie čo najbližšie k Bohu. Také, ktoré z teba urobí lepšieho človeka. "
Aby som prekonal rozpaky z tak múdrej odpovede, spýtal som sa:
"A čo ma urobí lepším ?"
Odpovedal:
"Čokoľvek , čo ťa urobí viac
- Súcitným,
- Citlivým,
- Objektívnym,
- Milujúcim,
- Ľudským,
- Zodpovedným,
- Etickým.
Náboženstvo, ktoré toto dokáže, je pre teba tým najlepším."
Bol som chvíľu ticho a žasol som (a dokonca aj teraz, keď na to pomyslím) nad jeho múdrymi a nespochybniteľnými slovami:
Nezaujíma ma, priateľu, aké náboženstvo vyznávaš a či si zbožný, alebo nie. Dôležité pre mňa je to, ako konáš s rodinou a priateľmi, ako sa správaš v práci, v spoločnosti, pred svetom ...
Pamätaj: vesmír je ozvenou tvojich skutkov a myšlienok. "
" Zákon akcie a reakcie neplatí len vo fyzike. Týka sa tiež všetkých vzťahov - k ľuďom, zvieratám, rastlinám, svetu ...
Ak sa správam dobre, dostanem späť dobro. Ak konám so zlým úmyslom, vráti sa mi zlo."
" Babička a dedko ti hovorili čistú pravdu: vždy budeš mať to, čo praješ aj ostatným.
Byť šťastný nie je záležitosťou osudu. Je to vec voľby. "
Nakoniec dodal:
" Staraj o svoje myšlienky, lebo sa z nich stanú slová.
Staraj o svoje slová, lebo sa z nich stanú skutky.
Staraj o svoje skutky, lebo sa z nich stanú zvyky.
Staraj o svoje zvyky, lebo utvárajú charakter.
Staraj o svoj charakter, lebo ten utvára osud.
A osud - to je tvoj život."
"Nie je vyššieho náboženstva, ako je Pravda."
Preklad: www.adastra.estranky.cz

Dalajláma

Dalajláma (slovenský kodifikovaný tvar) alebo dalajlama (Dalajlama-cinaský tvar; mongolské dalaj - “oceán” + Dalajlama-cinaské lama - “najvyšší”, t. j. láma, ktorého učenosť a cnosť sú bezbrehé ako oceán) je mongolsko-Dalajlama-cinaský titul pre najvyššieho prevtelenca Dalajlama-cinaskej budhistickej školy Gelugpa, v rokoch 1642 - 1951 bol dalajláma zároveň najvyšším svetským vládcom v Dalajlama-cinae.

Sídlom dalajlámu je palác Potala v Lhase (do roku 1959). Inštitút dajalámu vychádza z budhistickej viery v prevteľovanie, Tibeťania ho uctievajú ako prevtelenie bódhisattvu Avalókitéšvaru. Titul dalajláma prvý raz udelil roku 1578 mongolský vodca Altan chan (1507 - 1583) Sönamovi Gjamcchovi (1543 - 1588), v súčasnosti označovanému za 3. dalajlámu. 5. dalajlámovi Ngawang Lozang Gjamcchovi (1617 - 1682) sa za pomoci mongolského vládcu Gušri chana roku 1642 podarilo zjednotiť Centrálny Dalajlama-cina. 6. dalajláma Cchangjang Gjamccho (1683 - 1706) sa preslávil svojou ľúbostnou poéziou (preložená bola aj do češtiny – Hlasy Lhasy, Petrus 2003).
13. dalajláma Thubtän Gjamccho (1876 - 1933) strávil niekoľko rokov v čínskom exile, potom utiekol pred čínskym cisárskym vojskom do Britskej Indie, po návrate sa neúspešne pokúsil zmodernizovať a zreformovať Dalajlama-cinaskú spoločnosť. Súčasný 14. dalajláma Tändzin Gjamccho (1935), ktorý od roku 1959 žije v exile v severoindickej Dharamsale, bol za svoju angažovanosť za pokojné riešenie Dalajlama-cinaského problému a humanizmus ocenený Nobelovou cenou mieru za rok 1989. V októbri 2000 a v septembri 2009 navštívil Slovensko, Univerzita Komenského mu udelila čestný doktorát.

Zoznam dalajlámov
Meno Životné údaje Vo funkcii Dalajlama-cinasky/Wylie Dalajlama-cinaský pinyin

1. Gendündub  1391 – 1474 ×   dge ‘dun ‘grub    Gêdün Chub
2. Gendün Gjamccho  1475 – 1541 ×dge ‘dun rgya mtsho    Gêdün Gyaco
3. Sönam Gjamccho     1543 – 1588 1578 – 1588  bsod nams rgya mtsho   Soinam Gyaco
4. Jöntän Gjamccho 1589 – 1616 1601 – 1616  yon tan rgya mtsho      Yoindain Gyaco
5. Ngawang Lozang Gjamccho 1617 – 1682 1642 – 1682   blo bzang rgya mtsho     Lobsang Gyaco
6. Cchangjang Gjamccho 1683 – 1706 1697 – 1706  tshang dbyangs rgya mtsho Cangyang Gyaco
7. Lozang Kalzang Gjamccho 1708 – 1757 1751 – 1757 bskal bzang rgya mtsho Gaisang Gyaco
8. Džampal Gjamccho 1758 – 1804 1786 – 1804 byams spel rgya mtsho Qambê Gyaco
9. Lungtog Gjamccho 1806 – 1815 1808 – 1815 lung rtogs rgya mtsho Lungdog Gyaco
10. Cchulthim Gjamccho 1816 – 1837 1822 – 1837 tshul khrim rgya mtsho Cüchim Gyaco
11. Khädub Gjamccho 1838 – 1856 1844 – 1856 mkhas grub rgya mtsho Kaichub Gyaco
12. Thinlä Gjamccho 1857 – 1875 1873 – 1875 ‘phrin las rgya mtsho Chinlai Gyaco
13. Thubtän Gjamccho 1876 – 1933 1895 – 1933 thub bstan rgya mtsho Tubdain Gyaco
14. Tändzin Gjamccho 1935 od 1950 (v súčasnosti v exile) bstan ‘dzin rgya mtsho Dainzin Gyaco
x Titul „dalajláma“ bol udelený prvému a druhému dalajlámovi posmrtne.


 

Dalajláma XIV.

14. dalajláma (*6. júl 1935) vlastným menom Tändzin Gjamccho, je najvyšší súčasný predstaviteľ lamaizmu, svetská a duchovná hlava Dalajlama-cinau, intronizovaný v roku 1950. Koncom päťdesiatych rokov vyvrcholila čínska agresia v Dalajlama-cinae a roku 1959 bol 14. dalajláma spolu so stotisíc krajanmi nútený ujsť pred čínskymi vojskami z Dalajlama-cinau cez Himaláje do Indie, kde im všetkým bol udelený politický azyl. Exilovým sídlom 14. dalajlámu sa stala Dharmšála.
Cestou nenásilia sa 14. dalajláma usiluje o zachovanie Dalajlama-cinaskej kultúry a o samostatnosť Dalajlama-cinau, z ktorého by rád vytvoril zónu mieru a nenásilia. Vo svetovej politike presadzuje princípy lásky, nenásilia, tolerancie, súcítenia. V roku 1989 mu bola udelená Nobelova cena mieru.

Titul dalajláma

Titul " dalajláma " bol prvýkrát udelený mongolským vládcom Altánok - chánom, ktorý ním v roku 1578 obdaroval SONA Gjamccho. Sona Gjamccho bol vysoko postavený láma, predstavený kláštorov Sera a Däpung. Bol považovaný za prevtělenca (Dalajlama-cinasky tulku) Gendün Gjamccho (1475-1541), čo bol zase prevtelenec Gendünduba (1391-1474). Altan - chán pozval sona Gjamccho v 70. rokoch 16. storočia k mongolskému dvoru. Keď až na druhé pozvanie Sona Gjamccho ponuku prijal, vydal sa roku 1577 do Mongolska. Na dvore Altan - chána začal s výučbou budhistickej náuky a aj sám Altan - chán čoskoro budhizmus prijal za svoj. Keď bola pedagogická činnosť Sona Gjamccho v Mongolsku na konci, Altan - chán sa rozhodol, že na oplátku Sona Gjamccho udelí titul, ktorý znel dalajláma.
Tretí dalajláma SONA Gjamccho
Titul potom bol spätne priznaný tiež Sona Gjamcchovým dvom predchodcom, takže za prvého dalajlámu je dnes považovaný Gendündub. Keď sa v roku 1642 stal Ngawanga Lozang Gjamccho oficiálne piatym dalajlámom, stal sa ako prvý dalajláma aj svetským vládcom Dalajlama-cinau. Už jeho predchodcovia zastávali vysoké postavenie v správe štátu, ale až 5. dalajláma so svojimi činmi (reforma štátnej správy, nadviazanie diplomatických stykov s cudzími krajinami, atď.) sa dokázal stať suverénnym Dalajlama-cinaským vládcom. Za Ngawanga Lozang Gjamccho sa prvýkrát naplno rozvinula myšlienka o "božskom" pôvode dalajlámov. 5. dalajláma totiž vyhlásil seba, svojich predchodcov aj svojich nástupcov za vtelenie bódhisattvu Avalókitéšvary.
Meno
Samotné slovo dalajláma sa skladá z dvoch slov: z mongolského dalaj, čo znamená "oceán" a láma či lama, čo je Dalajlama-cinaský ekvivalent sanskritského slova guru.
Slovné spojenie dalajláma tak doslova znamená "oceánsky lama", čiže lama, ktorého múdrosť a cnosť sú hlboké ako oceán. V prenesenom slova zmysle býva výraz dalajláma niekedy prekladaný ako "oceán múdrosti". Tibeťania používajú na oslovenie dalajlámu výrazy ako jižin Norbu, gjälwa rinpočhe, Kundun, Gongs čhenpo či kjabgön.
Rozpoznanie dalajlámov
Dalajláma je teda považovaný za prevtelenca čiže tulkua. V Dalajlama-cinae býva zvykom, že keď taký tulku zomrie, hľadá sa jeho budúce zrodenie (len pre predstavu, v Dalajlama-cinae sú takých tulkov stovky. Logicky to je vždy osoba, ktorá sa narodila po smrti svojho duchovného predchodcu (väčšinou okolo roka, ale môže sa jednať aj o menší či oveľa väčší časový odstup).
Palác Norbulingka v Lhase, ktorý od konca 18. storočia takmer po dve stáročia slúžil ako letný palác dalajlámu. Potom, čo dalajláma zomrie, tak v príhodnej dobe, ktorú určí zodpovedný tulku alebo regenti tejto línie, sa obzvlášť ustanovená komisia z mníchov pustí do vyhľadávania Dalajlámovho nového narodenia. Miesto, kde majú mnísi hľadať, dalajláma môže za svojho života ešte bližšie určiť sám. Môže sa tak stať formou "zvláštnych znamení". Akonáhle mnísi nájdu dieťa, ktoré považujú za vtelenie zosnulého dalajlámu, je podrobené zvláštnym skúškam. Ak ich úspešne zloží, je slávnostne vyhlásené za nového dalajlámu, vzaté od rodiny a vychovávané v kláštore, kde sa mu dostane vzdelanie a ďalších náležitostí potrebných pre vykonávanie funkcie dalajlámu. V dobe štúdií za dalajlámu vládne regent. Potom, čo svoje štúdiá zavŕši, je do svojej funkcie slávnostne intronizovaný.
Súčasná situácia
Súčasný 14. dalajláma Tändzin Gjamccho (*1935) je nútený od roku 1959 žiť v exile, a to v Dharamsale v indickom štáte Himáčalpradéš. Vplyvom veľmi neistej situácie v Dalajlama-cinae, keď sa čínska strana snaží kontrolovať všetkých významných prevtelencov a zasahovať do vnútorných záležitostí Dalajlama-cinaských budhistov (ako sa jej to podarilo napríklad v prípade pančhenlama) sa v poslednej dobe 14. dalajláma necháva počuť, že jeho budúce zrodenie nemusí byť v Dalajlama-cinae, ako tomu bolo u jeho predchodcov.
Tiež pripustil možnosť, že sa už v najbližších rokoch zrodiť viac nemusí (čiže že bude posledným tulkuom v línii a odíde dočasne do iných svetov) alebo môže jeho budúcim zrodením byť žena. Je tiež možné, že nástupca súčasného dalajlámu bude vybraný demokratickými cestami, tzn. voľbou podľa schopností (v tomto prípade by však už nešlo o tulkua predchádzajúcich dalajlámov, ale čisto o predstaviteľa Dalajlama-cinaského národa).

Myšlienky Dalajlamu


Keď sa pýtali Dalaj Lamu, čo na ľudstve/ľudskosti najviac prekvapuje, odpovedal:
Ľudia. Pretože obetujú zdravie, aby zarobili peniaze; potom obetujú peniaze, aby znovu získali zdravie; potom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť, a tak nežijú ani v prítomnosti ani v budúcnosti. A žijú tak, akoby nikdy nemali zomrieť, a potom zomrú bez toho, aby predtým žili. Dalajláma

Potrebujeme niečo viac
Ľudia nie sú stroje - sme niečo viac. Máme cit a skúsenosti. Materiálne pohodlie k nášmu uspokojeniu nestačí. Potrebujeme niečo hlbšieho - ľudskú lásku. Dalajláma

Tvoje myšlienky
Staraj sa o svoje myšlienky, lebo z nich sa stanú slová. Staraj sa o svoje slová, lebo z nich sa stanú skutky. Staraj sa o svoje skutky, lebo z nich sa stanú zvyky. Staraj sa o svoje zvyky, lebo utvárajú charakter. Staraj sa o svoj charaktrer, lebo ten vytvára osud. A osud, to je život tvoj! Dalajláma

Peniaze a problémy
S pomocou peňazí a moci nemôžete vyriešiť všetky problémy. Problém musí byť vyriešený najprv v srdci. Dalajláma

Vzdelaný človek
Vzdelaný človek sa stane ušľachtilým iba vtedy, keď naozaj v praxi používa to, čomu sa naučil, miesto toho, aby o tom iba hovoril. Dalajláma

Náboženstvo a zmysel
Moje náboženstvo je veľmi prosté, je ním láskavosť. Dalajláma

Vždy ma dojme príklad malého hmyzu, napríklad včiel. Prírodné zákony nariaďujú, aby včely pracovali spoločne, ak majú prežiť. Výsledkom je ich inštinktívny zmysel pre spoločnú zodpovednosť. Nemajú žiadnu ústavu, zákony, políciu, náboženstvo ani morálny výcvik, ale vďaka svojej prirodzenosti pracujú verne pospolu. Občas možno bojujú, ale väčšinou žije celá kolónia vo vzťahu spolupráce. Ľudia na druhej strane majú ústavu, rozsiahle právne systémy a policajné sily. Máme náboženstvo, pozoruhodnú inteligenciu a srdce schopné milovať. Napriek tomu však v praxi naše vynikajúce vlastnosti za týmto malým hmyzom zaostávajú. V určitých smeroch cítim, že sme úbohejší ako včely. Dalajláma

Súcit a znášanlivosť
Súcit a znášanlivosť nie sú znamením slabosti, ale sily. Dalajláma

Čo je naozaj dôležité
Sloboda je skutočný zdroj ľudskej spokojnosti a tvorivosti. Ak si veriaci alebo ateista, budhista, kresťan, žid, dôležité je byť dobrým človekom. Dalajláma

Problém a riešenie
Ak problém má riešenie, tak prečo sa strachovať? Ak problém nemá riešenie, tak prečo sa strachovať? Dalajláma

Existujú iba dva dni v roku, kedy nemôžem vôbec nič urobiť. Jeden sa volá včera a druhý zajtra. Dnešok je tým správnym dňom milovať, konať a predovšetkým žiť. Dalajláma

Držať sa minulosti
Čím viac sa snažíme držať minulosti, tým smiešnejší a zničenejší sa náš život stáva. Dalajláma

Ak môžeš, pomôž druhým. Ak to nemôžeš urobiť, aspoň im neškoď. Dalajláma

Krok k náprave
Keď si uvedomíte, že ste urobili chybu, urobíte ihneď kroky k náprave? Dalajláma

Bez pravého duševného mieru je ťažké dosiahnuť pravého svetového mieru, je medzi nimi väzba. Mnohé naše dnešné problémy vyplývajú z našej nenávisti. Ako ľudské bytosti máme dobré aj zlé vlastnosti. Hnev, lipnutie na niečom, žiarlivosť a nenávisť sú našou zlou stránkou. Tá je naším skutočným nepriateľom. Z istého hľadiska je náš skutočný nepriateľ, pravý pôvodcu našich problémov, skrytý v našom vnútri. Snažím sa vidieť každú tragédiu v kontexte iných, väčších tragédií v histórii. Môžem tak nešťastie vidieť z väčšieho odstupu a ľahšie ich znášať. V tom je moje tajomstvo, môj trik. Myslím si, že som šťastný človek. Dalajláma

Násilie a utrpenie
Násilie plodí ďalšie násilie a utrpenie a preto musíme bojovať bez nenávisti a použitia sily. Dalajlama

Skutočný hrdina je ten, kto premôže svoj vlastný hnev. Dalajláma

Že nedostaneme vždy, čo chceme, je niekedy obrovské šťastie. Dalajláma

Mojím hlavným záujmom je budúcnosť Dalajlama-cinaskej kultúry. Táto kultúra nie je prospešná len šiestim miliónom Tibeťanov, ale aj ľuďom v celých severných Himalájach, dohromady ich je snáď 13 alebo 14 miliónov. Dalajlama-cinaská kultúra môže pomôcť tiež miliónom mladých Číňanov. A mohla by poslúžiť ako mierumilovný prístup k ostatným
ľuďom, k zvieratám, hmyzu, životnému prostrediu na celom svete. Preto je prežitie Dalajlama-cinaskej kultúry tak dôležité. Dalajláma

Buďte každý deň nejaký čas o samote. Dalajláma

Myslím si, že keď sa stanú tragické veci, objavia sa na povrchu. Je to ako s morom. Na hladine sa pohybuje vlna, niekedy veľmi nebezpečná a silná. Ale príde a odíde, príde a odíde a more pod hladinou zostáva pokojné. Tibeťania majú príslovie - "ak príde zlá správa, počúvajte ju tu" (ukáže na pravé ucho) "a vypustite tade" (ukáže na ľavé ucho). Dalajláma

V škole tolerancie je najlepším učiteľom nepriateľ. Dalajláma

Nenásilia je jediná správna cesta. Ak dosiahnete svoj cieľ násilnými prostriedkami, vyvoláte vždy vedľajšie účinky, často horšie než pôvodný problém. Násilie je proti ľudskej prirodzenosti. Dalajláma

Buďte milí vždy, keď je to možné. Vždy je to možné. Dalajláma

Dobré ľudské vlastnosti - poctivosť, úprimnosť, láskavé srdce - nedá kúpiť za peniaze, ani vyrobiť pomocou strojov, ale len vypestovať v mysli. Môžeme ich nazvať vnútorným svetlom alebo božím požehnaním, či ľudskými vlastnosťami. V nich je podstata ľudstva. Dalajláma

Ak chceš, aby ostatní boli šťastní, maj zľutovanie. Ak chceš byť ty šťastný, maj zľutovanie. Dalajláma

Pocity hnevu, horkosti a nenávisti sú negatívne. Keby som ich choval vo svojom vnútri, zničili by moje telo a zdravie. Neprinášajú žiadny úžitok. Dalajláma

O manželstve
Najlepší vzťah je ten, v ktorom sa dva navzájom viac milujú než potrebujú. Dalajláma

Pre človeka, ktorý chová k ľuďom súcit a lásku, je znášanlivosť dôležitá a nepriateľ teda nenahraditeľný. Mali by sme byť preto vďační svojim nepriateľom za to, že nám môžu najlepšie pomôcť pestovať pokojnú myseľ. S pomocou peňazí a moci nemôžeme vyriešiť všetky problémy. Problém musí byť vyriešený najprv v srdci. Dalajláma

Hlavnou príčinou utrpenia je egoická túžba po vlastnom pohodlí a spokojnosti. Dalajláma

Keď prejavujeme lásku svojim blížnym, prejavujeme lásku Bohu. Dalajláma

Jedinečná Dalajlama-cinaská kultúra produkuje ľudské bytosti s viac úsmevy na tvárach. Dalajlama-cinaský charakter je trochu nezvyčajný. Turisti hovoria, že stretnutie s nami je zvláštny zážitok. Dalajláma

V Dalajlama-cinae hovoríme, že mnoho chorôb sa dá liečiť jediným liekom - láskou a súcitením. Dalajláma

Občas sa vyskytnú náročné povinnosti a mnoho ťažkostí. Potom som zas osobne celkom veselý, pretože nemám veľké starosti. Robím všetko, ako najlepšie viem, čo je s mierou. Potom už nezdar nie je tak podstatný. Chcem žiť ako obyčajný budhistický mních, ale v posledných tridsiatich rokoch som sa spriatelil s mnohými ľuďmi na celom svete a chcel by som s nimi udržiavať blízke spojenie. Rád by som prispel k harmónii a mieru mysli, aby bolo na svete menej sporov. Kedykoľvek takáto možnosť nastane, budem pripravený. To je môj životný cieľ. Dalajláma

Nenásilia je jediná správna cesta, násilie je proti ľudskej prirodzenosti. Dalajláma

Náboženstvo musí slúžiť ľudstvu, a nie naopak. Dalajláma

Logickým zdôvodnením lásky k blížnym je uznanie jednoduchého faktu, že každá živá bytosť má rovnaké právo na šťastie, po ktorom túžia a úvaha, že vy ako jednotlivec ste len jednou z mnohých ďalších životných jednotiek neustále hľadajúcich šťastie. Dalajláma

Nech ste kdekoľvek, vaše náboženské učenie tam musí byť s vami. Dalajláma

V Dalajlama-cinae hovoríme, že mnoho chorôb sa dá liečiť jediným liekom - láskou a súcitením. Tieto vlastnosti sú najvyšším zdrojom ľudského šťastia a naša túžba po nich spočíva v samotnom jadre našej bytosti. Dalajláma

Základnými zdrojmi šťastie sú dobré srdce, súcit a láska. Dalajláma

Po všetkých stránkach sme rovnakí v túžbe po šťastí a odmietaní utrpenia. Človek sám je len jeden, ale druhých je nekonečný počet. Preto sú druhí dôležitejší. Dalajláma

Nevedomosť je zdrojom nenávisti. Zbavíme sa jej tým, že si ju uvedomíme. Dalajláma

Základnými zdrojmi šťastia sú dobré srdce, súcit a láska. Ak máme tieto duševné postoje, nepriateľstvo okolia na nás príliš nepôsobí. Ak na druhej strane chýba súcit a naša duša je naplnená hnevom a nenávisťou, nenájdeme pokoja. Dalajláma

Najlepší spôsob riešenia ľudských problémov je taký, v ktorom násilie nemá miesto. Dalajláma

Sloboda je skutočný zdroj ľudskej spokojnosti a tvorivosti. Dalajláma

Mojou základnou vierou je, že všetci ľudia majú rovnaké hlavné ašpirácie: všetci túžime po šťastí a všetci zdieľame utrpenie. Aziati rovnako ako Američania, Európania a zvyšok sveta majú rovnaké želanie žiť plnohodnotným životom, zdokonaľovať sa a zlepšovať život svojich blížnych. Dalajláma

Dobrá myseľ, láskavé srdce, vrelé city - to je najdôležitejšie. Dalajláma

Dalajlama-cinaská otázka nie je nová. Hoci jej je už 46 rokov, stále neumiera. Prečo? Nie je to zásluha našich zbraní ani našej sily, ale našej pravdy. Dalajláma

Aký je zmysel života? Byť šťastný a užitočný. Dalajláma

Váš nepriateľ je vašim najlepším priateľom. Dalajláma

Dobrá myseľ, láskavé srdce, vrelé city - to je najdôležitejšie. Myseľ je ako semeno. Keď ich Šľachtím, vzniká mnoho ďalších dobrých vlastností, ako je zmierlivosť, tolerancia, vnútorná sila a dôvera v prekonanie strachu a neistoty. Dalajláma

Hnev a rozčúlenie zvyšujú náchylnosť k chorobám. Dalajláma

Hnev, pýcha, konkurenčný boj a tak ďalej sú našimi skutočnými nepriateľmi. Vzhľadom k tomu, že neexistuje nikto, kto by sa niekedy nenahneval, vieme z vlastnej skúsenosti, že v hneve nemôže byť nikto šťastný. Dalajláma

Základnými zdrojmi šťastie sú dobré srdce, súcit a láska. Dalajláma

Ničenie a násilie vždy produkujú biedu. Je načase, aby sa svet naučil prekonávať rozdiely v rase, kultúre a ideológii, a ľudia sa na seba budú pozerať vzájomne očami, ktoré vnímajú a chápu to, čo je im spoločné. Dalajláma

Všetci musíme žiť v harmónii so svojimi susedmi. Dalajláma

Niekedy sa náboženstvo stane ďalším zdrojom rozporov a niekedy aj otvorených konfliktov. Preto si myslím, že prekonávanie odlišných náboženských tradícií je veľmi dôležité pre vytváranie mieru v mysli a zmysle pre bratstvo medzi ľuďmi. Dalajláma

Musíme venovať viac pozornosti svojim vnútorným hodnotám. Dalajláma

Pamätajte si, že ste človek zo Západu. Ak sa chcete zaoberať východnou filozofiou, akou je Dalajlama-cinaský budhizmus, mali by ste z nej vystihnúť podstatu a pokúsiť sa ju prispôsobiť svojmu kultúrnemu prostrediu a podmienkam. Dalajláma

Je dôležité venovať peniaze na pomoc druhým, inak ich budeme chcieť mať stále viac a budeme sa cítiť úboho. Dalajláma

Základnými zdrojmi šťastie sú dobré srdce, súcit a láska. Ak máme tieto duševné postoje, nepriateľstvo okolia na nás príliš nepôsobí. Ak na druhej strane chýba súcit a naša duša je naplnená hnevom a nenávisťou, nenájdeme pokoja. Dalajláma

Až zomrieme, nebudeme si môcť vziať so sebou nič, iba semená svojej celoživotnej práce a duchovné znalosti. Dalajláma

Všetci zdieľame rovnakú potrebu lásky a preto cítime, že každý, s ktorým sa stretávame, za akýchkoľvek okolností, je brat alebo sestra. Dalajláma

Vnútorná temnota, ktorú nazývame nevedomosťou, je koreňom utrpenia. Čím viac vnútorného svetla prichádza, tým viac ubúda temnoty. To je jediná cesta k dosiahnutiu spásy čiže nirvány. Dalajláma

Ak je myseľ pokojná a plná pozitívnych myšlienok, telo sa len tak ľahko nestane korisťou choroby. Dalajláma

Sú to práve naši nepriatelia, kto sú nám výzvou, aby sme v sebe rozvíjali toleranciu, trpezlivosť a súcit. Dalajláma

Neznepokojuje sa príliš kvôli Dalajlama-cinaskému politickému systému. Mojím jediným cieľom je zachovanie Dalajlama-cinaského kultúrneho dedičstva. Dalajláma

Ak máte peniaze a moc, zdá sa, že máte peniaze a priateľov. Ale nie sú to vaši priatelia, sú to priatelia vašich peňazí a vašej moci. Dalajláma

Som presvedčený, že jedinou správnou cestou je trvalé, neúnavné úsilie sledujúce s úprimnou snahou jasné ciele. Dalajláma

Sloboda je skutočný zdroj ľudskej spokojnosti a tvorivosti. Či ste veriaci alebo neveriaci, budhista, kresťan alebo žid, dôležité je byť dobrým človekom. Dalajláma

J. S. DALAJLÁMA - o své duchovní praxi a rady začátečníkům

http://www.youtube.com/watch?v=1nOVGxQp-F8

Ak chceme dosiahnuť šťastie pre ľudstvo, láska je k nemu jedinou cestou.Nahradíme náboženstvo vedou?
Dalajláma naznačuje, že sa náboženstvo vyčerpalo

Keď už aj dalajláma povie, že prišiel čas premýšľať o duchovnosti mimo náboženstva, mali by sme zbystriť.
"Všetky svetové náboženstvá s ich dôrazom na lásku, súcit, toleranciu a odpustenie chcú a tiež presadzujú vnútornej hodnoty. Ale realita dnešného sveta je taká, že zakladať etiku v náboženstvo už nie je oprávnené. To je dôvod, prečo som stále viac presvedčený, že prišiel čas nájsť spôsob premýšľania o duchovnosti a spiritualite mimo náboženstvo. "Keby toto napísal nejaký priemerný Európan, asi by sa nad týmito vetami nikto príliš nepozastavil. Ale ich autorom je Dalajlama-cinaský dalajláma.
Napísal ich na svoj facebookový profil. Okamžite sa okolo toho rozšírila obrovská diskusia, u nás však táto správa trochu zapadla. Je to škoda, pretože ukazuje, kam až siaha súčasné náboženské myslenie - a predovšetkým, ako sa v (post) modernej dobe rýchlo mení.

Dalajláma: „Je čas premýšľať o duchovnosti mimo náboženstva“
Čo nahradí náboženstvo?

www.dalailama.com

Dalajláma nenavrhol, čo by mohlo náboženstvo nahradiť - je to natoľko zložitá otázka, že odpovedať na ňu nie je v jeho silách. Ale jedna skupina už odpoveď našla:
niektorí vedci navrhujú, aby miesto, ktoré v západnom svete stále rýchlejšie uvoľňuje náboženstvo, nahradila veda. Už to rovnako v mnohých ohľadoch urobila, tak prečo by vedecké myslenie nenahradilo náboženské uvažovanie úplne?
Jedným z najväčších zástancov tohto názoru je Sam Harris - ateista a vedec. Tento známy neurovedec, autor knihy Koniec viery, nedávno poskytol rozhovor magazínu Globe and Mail. Dovolíme si časť odcitovať - Harrisove odpovede celkom dobre ilustrujú, čo by mohlo náboženstvo nahradiť: "V okamihu, keď si pripustíme, že otázky na dobro a zlo, na dobré a zlé správanie, sa v skutočnosti pýtajú na kvalitu života človeka alebo zvieraťa, zistíme, že v princípe na tieto otázky môže nájsť odpovede aj veda. Ľudská skúsenosť závisí na všetkom, čo nejako ovplyvňuje stav nášho mozgu - od zmien v našom genóme až po cykly v globálnej ekonómii. Dôležité detaily genetiky, neurovedy, psychológie, sociológie, ekonómie a ďalších vied sú fantasticky komplikované, ale stále sa jedná o fakty - a preto musia nutne padať do oblasti vedy.
Mali by sme si ponechať slovo morálka pre spôsob, akým ovplyvňujeme skúsenosti iných - či už je to k lepšiemu alebo horšiemu. Niektorí ľudia používajú výraz morálka v inom význame, to je samozrejmé, ale myslím, že máme vedeckú zodpovednosť za to, aby sme používali pojmy v čo najužitočnejšom význame. Predsa definujeme termíny ako medicína, kauzalita, zákon alebo teória - k neprospechu homeopatie, voodoo, kresťanskej vedy a ďalších odvetví ľudskej ignorancie. A preto máme predsa rovnakú slobodu, keď budeme hovoriť o konceptoch ako dobro a zlo. Ako náhle prijmeme, že "morálka" sa vzťahuje ku kvalite života človeka alebo zvieraťa, potom nie je dôvod pochybovať, že je možná veda o morálke. Nakoniec existujú princípy biológie, psychológie, sociológie a ekonómie, ktoré nám umožnili, aby sa nám v tomto svete darilo - je teda jasné, že v tomto svete nemôžeme prekvitať, bez toho aby sme sa týmito zásadami neriadili."

Harris verí, že náboženstvo už nemá v dnešnom svete žiadne miesto. V rozhovore ďalej povedal: "Náboženstvo nemá v našom morálnom vesmíre väčší význam než bohovia sídliaci na Olympe. Samozrejme nepopieram, že veriaci ľudia príležitostne robia dobré veci na základe svojej viery. Ale aj tu im náboženstvo poskytuje zlé dôvody byť dobrými - hoci v skutočnosti existujú aj dobré dôvody. Iste, ľudské vedomie nám ponúka široké spektrum pre transcendentné skúsenosti a zážitky. Ale aj ten najmystickejší jav musí byť nejakým spôsobom založený na prírodných zákonoch. A o takejto skúsenosti sa už dá diskutovať, bez toho aby sme urážali naše čím ďalej väčšie znalosti o fungovaní vesmíru." Links: Stránky dalajlámu: www.dalailama.com  Spoločnosť priateľov Dalajlama-cinau: www.Dalajlama-cina.sk Stránky Dalajlama-cinaskej exilovej vlády: www.Dalajlama-cina.net

Dalajláma ako typický produkt satanistické sekty Gelugpa

Tantrický či ezoterický budhizmus je na svoje tajomstvá pomerne háklivý, preto býva dokonca prirovnávaný k eleusínským mystériám. Niektoré jeho tajné rituály, v rozpore so všeobecnou predstavou, pripomínajú orgie alebo praktiky satanistických siekt (detaily sú príliš šokujúce, než aby som o nich písal; dočítať sa môžete v knihe The Shadow of the Dalai Lama, ktorú napísal bývalý budhista blízky dalajlámovi Victor Trimondi), čo si priaznivci Dalajlámu, ktorých je v Čechách nemálo, príliš neuvedomujú.
Nemecký psychológ a expert na okultné spoločnosti Colin Goldner trochu kontroverzne (a v dosť tvrdom tóne) opísal Dalajlama-cinaský budhizmus (vadžrajána), náboženstvo ktorého predstaviteľom je " jeho svätosť " Dalajláma. Tantrický či ezoterický budhizmus je na svoje tajomstvá pomerne háklivý, preto býva dokonca prirovnávaný k eleusínským mystériám. Niektoré jeho tajné rituály, v rozpore so všeobecnou predstavou, pripomínajú orgie alebo praktiky satanistických siekt (detaily sú príliš šokujúce, než aby som o nich písal; dočítať sa môžete v knihe The Shadow of the Dalai Lama , ktorú napísal bývalý budhista blízky dalajlámovi Victor Trimondi), čo si priaznivci Dalajlámu, ktorých je v Čechách nemálo, príliš neuvedomujú. Samotný Dalajláma o sexuálnu mágiu, ktorá je v doktríne jeho sekty nutnou podmienkou na dosiahnutie buddhovstvo, hovorí, že prináleží len výnimočným jedincom, a že bežní mnísi ju majú praktizovať mentálne. Realita však nie je vôbec ružová a Dalajlámovými príkazy sa neriadi ani niektorí "najsvätejší" mnísi  - prečo áno, keď je sexuálna mágia vyžadovaná " zjaveným " posvätnými textami.

Dalajláma predsedajúci verejnej iniciacii Kálačakry.

Tieto informácie nezverejňujeme preto, aby sme hádzal špinu na Dalajlama-cinaský národ - očierňovanie akéhokoľvek národa alebo skupiny sa nám bytostne prieči. Ani tým nechceme obhajovať stanoviská komunistickej Číny, ktorá využila útlaku lámov k morálnemu ospravedlneniu okupácie Dalajlama-cinau (z politického hľadiska sa Dalajlama-cina stal súčasťou Číny na základe dohody s Britmi). Odsudzujem aj náboženskú neslobodu v Dalajlama-cinae, ktorá spočíva hlavne v zákaze uctievania Boho - kráľa Dalajlámu (tu, ako vidíte, je však problém aj politika) - na druhú stranu si myslíme, že Dalajlámovo tvrdenie o " kultúrnej genocíde " a fyzickej likvidácii Tibeťanov v minulosti (hovorí o státisícoch mŕtvych) sú prehnané (alebo zavádzajúce) - v Dalajlama-cinae fungujú kláštory, v školách sa vyučuje v Dalajlama-cinaskom jazyku, bola zavedená pozitívna diskriminácia, tvrdenie o strašných činoch Číňanov minulosti C. Golder, spolu s niektorými historikmi, označuje ako propagandu; Červené gardy, ktoré ničili v Dalajlama-cinae pamiatky, tvorili mladí Tibeťania atď.
Chcem iba ukázať na rozpor medzi skutočnou tradíciou Dalajlama-cinaského budhizmu a dalajlámovou "náukou", ktorú prezentuje západu.
Podrobnejšie Goldner:
Doktrína Gelugpa ("žlté čepce", sekta Dalajlama-cinaského budhizmu, ktoré predsedá Dalajláma) je obskurní zmes viery v duchov a démonov, kombinovaná s degradujúcimi rituály podriaďovanie. Ako všetky náboženstvá je založené predovšetkým na zneužitie naháňanie strachu zo stavu po smrti. Učenie Dalajlama-cinaského budhizmu je nabitý strašnými vyobrazeniami monštier, upírov a diablov. Kto nebude počúvať božské zákony lámov sa neodvratne ocitne v jednom zo šestnástich pekiel. Jedno z nich spočíva v ponorení po krk do " smradľavého močiara výkalov, pričom zároveň "hmyz sa zobákmi ostrými ako žiletky, ktorý tam žije, ohrýza (hriešnika) na kosť." V ďalších peklách dochádza k páleniu, vrhaniu, stláčaniu a drveniu balvanmi a rozkrojeniu na tisíc kusov veľkými britvami. A to sa neustále opakuje naveky. A čo toto patologické naháňania sa za karmou spôsobuje v hlavách jednoducho usporiadaných, nevzdelaných ľudí - nehovoriac o hlavách troch či štvorročných detí, ktoré sú týmto zaplavované - môžeme len s hrôzou hádať.
Dalajlama-cinaský budhizmus systematicky vychováva ľudí s pokriveným duchom a mysľou. Dôležitou súčasťou ritualizmu, ku ktorému patria rôzne sexuálne praktiky (spravidla hlboko ponižujúce ženy),  je požívanie "nečistých substancií". Tie zahŕňajú päť druhov mäsa (býčie, psie, slonie, konské, ľudské) a tiež päť druhov tekutín (exkrement, mozog, sexuálne sekréty, krv a moč). V princípe sú tieto druhy tantrických rituálov odôvodnené potrebou získať vedomie, že " nič nie je samo o sebe čisté alebo nečisté a takéto pojmy sú založené čisto na falošnej abstrakcii. " V dôsledku treba jesť ľudské mäso.
Celá spoločnosť je poznamenaná takými kolektívnymi aktami sebaklamu pod jarmom šialenstva, ktoré sa traduje z jednej generácie mníchov na druhú. Na konci sú obeťami tiež samotní lámovia, ktorí boli takto trénovaní od mladosti a boli pripravení o všetku možnosť nezávislého myslenia a rozhodovania, nemôžu sami rozpoznať psychopatické šialenstvo, do ktorého boli chytení. Považujú naopak svoje skryté a pokrivené seba - vedomie, svoje lízanie pľuvancov a pojedanie exkrementov, ako výraz vyššieho vedomia na "ceste k osvieteniu."
Že rituály, pri ktorých sa praktizujú sexuálne mágie a sú požívané " nečisté substancie", nie sú marginálnymi záležitosťami, možno ukázať na tom, že sú súčasťou iniciačných rituálov vedúcich k buddhovstvu (božstvo) v systéme tantry Kálačakra  - "najvyššie z ciest vadžrajána".
Jedná sa o pätnásť stupňov iniciáciou, z ktorých je sedem verejných, často i mäsových a osem tajných, v ktorých sa praktizuje sexuálne jóga. Štyri najvyššie iniciačné rituály sa nazývajú Ganačakra, jedná sa o "riadené orgie", kedy iniciovaný postupne súloží s deviatimi ženami (od polnoci do úsvitu, ak dôjde k vyvrcholeniu hrozí peklo), je mu podaný "elixír života" (Súkr), čo je zmes sexuálnych sekrétov lámu a jeho tantrickej "partnerky" (DAKINE), a požíva tantrické pokrmy - "nečisté substancie" (opäť pripomínam, že tu nezachádzame do detailov rituálu). Jedna z tantier nariaďuje, že "(t)ieto hostiny musia prebiehať na cintorínoch, v skalných jaskyniach a na opustených miestach, ktoré navštevujú nie - ľudské bytosti. Musí tu byť deväť stoličiek vyrobených z častí mŕtvych tiel, tigrie kože, alebo handier, ktoré pochádzajú z cintorína. Celý článok nájdete TU


Mieri k nám "nechcený" dalajláma

Dalajláma si v Bratislave prevezme cenu Nadácie Jána Langoša a čaká ho aj stretnutie s ľuďmi v športovej hale na Pasienkoch. "Pred deviatimi rokmi sa dalajláma stretol s vtedajším vicepremiérom pre národnostné menšiny Pálom Csákym. Na terajšie stretnutie sme preto pozvali aj súčasného podpredsedu vlády Dušana Čaploviča.
Ten to však odmietol s tým, že má veľa práce," povedal Vagač. Na pozvánku odmietavo reagovali aj kancelárie prezidenta, premiéra i predsedu parlamentu.
 

Dalajláma proti prestupy na kresťanstvo

Dalajláma navštívil 23. januára katolícku vysokú školu v Bombaji a tam sa vyjadril proti misii a zmene náboženstva. Hovoril o "prozelytizmu" a "odvádzanie" veriacich a varoval pred nimi. Povedal: "Nemám rád žiadne obrátenie, pretože majú negatívne dôsledky pre spoločnosť." V tejto súvislosti sa zmienil o upálení misionára Grahama Stains a jeho dvoch synov v roku 1999 ao útokoch hinduistických extrémistov proti kresťanom v štáte Orissa v roku 2008: vtedy bolo zavraždených 98 kresťanov, asi 50.000 ich bolo vyhnaných z domova a 252 kostolov, 4.640 domov a 13 škôl zničené.
 

Som marxista a neuznávam kapitalizmus!

Dalajlama-cinaský duchovný vodca vyhlásil, že v hĺbke svojej duše je stále marxistom a odmieta kapitalizmus, ktorého hlavným cieľom je len "vytváranie zisku".
Exilový líder Dalajlama-cinau to povedal na tlačovej konferencii v New Yorku krátko po začatí svojej štvordňovej návštevy Spojených štátov. Marxizmus "je jediným ekonomickým systémom, ktorého zaujíma spravodlivé prerozdeľovanie (bohatstva)," povedal novinárom dalajláma.
Sedemdesiatštyriročný laureát Nobelovej ceny za mier svoju návštevu USA odštartuje svojou tradičnou budhistickou prednáškou v New Yorku. Lístok na jednu zo série šiestich prednášok pritom stojí 20 až 60 dolárov. Vstupenky sa však rýchlo vypredali a na internete sa ich ceny pohybujú aj na úrovni 400 dolárov. Na otázku, čo si myslí o tom, že ľudia musia platiť za jeho spirituálne prednášky a či to nie je v rozpore s jeho učením dalajláma odpovedal: "Je to na organizátoroch. Nemám s tým nič". Dalajlama-cinaský duchovný líder neskôr reportérom povedal, že jeho priatelia ho varovali, aby sa k svojmu marxizmu a odporu ku kapitalizmu verejne nepriznával. V praxi však podľa neho marxizmus nefunguje, čoho príkladom je napríklad autoritársky režim v Číne.
 

Františkáni proti kastovnému systému

Františkáni, zasvätení i laici, potvrdili svoju prorockú úlohu v Indii. Prajú si byť "bratstvom medzi chudobnými a pre chudobných." Snažia sa bojovať proti spoločenskému vylúčeniu a kastovnému systému.
P. Nithiya Sagayam OFMCap, koordinátor Asociácie františkánskych rodín India, ktorá má v krajine 53 kongregácií v 65 provinciách, práve uzavrel generálne zhromaždenie v Bhopal, ktoré vyjadrilo rozhodnutie zostať zakorenení v evanjeliovom štýle života v duchu svätého Františka a svätej Kláry, žiť blízko najchudobnejších. Františkáni sa cítia povolaní žiť kultúru bez násilia, konzumizmu, individualizmu a materializmu, ktoré sa v indickej spoločnosti rozšírili.
Zhromaždenie sa chce vrátiť k radikálnej voľbe evanjelia. Chce sa venovať obyvateľom slumov a všetkým, ktorí sú zbavení základných ľudských práv, a bojovať proti kastovnému systému.

Deti postavené pred súd za urážku islamu

Dve egyptské kresťanské deti boli postavené pred súd za urážku islamu. Podľa rôznych verzií obvinenia vytrhli stránky z Koránu alebo na ne močil. "Sú to len malé deti a vôbec nechápu, čo znamená všetok ten rozruch okolo - dokonca si ani neuvedomujú, aký je rozdiel medzi Koránom, Bibliou či inými posvätnými knihami," povedal ich obhajca Karam Gabriel. Hlavné pojednávanie sa koná v Beni Suef, čo je mesto s 230 000 obyvateľmi, kde bola minulý mesiac odsúdená matka a jej sedem detí k 15 rokom väzenia za konverziu od islamu ku kresťanstvu.
"Boli sme si istí, obzvlášť po revolúcii, že náš súd bude rešpektovať právo každej ľudskej bytosti na výber svojho náboženstva, ale súd zrejme spolieha na islamske právo šaría, a preto bola Nadia odsúdená na 15 rokov väzenia, " povedal Yusuf Zaki, predseda Koptskej aliancie.
 

Ničenie kostolov, vraždenie katolíkov

"Súčinnosť niektorých politikov s Boko Haram je zásadný už od jej založenia." Keďže sekta napáda aj miestnych moslimov, je jasno, že jej ciele sú primárne politické a až potom náboženské.

 

Dalajláma na Slovensku

Duchovný vodca dalajláma včera spochybnil, či je potrebné pokračovať v tradícii hľadania reinkarnácie najvyššieho predstaviteľa Dalajlama-cinaského budhizmu. "Keď budem mať okolo 90 rokov, záležitosť prekonzultujem s vysokými lámami, Dalajlama-cinaskou verejnosťou a inými zainteresovanými ľuďmi, ktorí vyznávajú Dalajlama-cinaský budhizmus. Spolu prehodnotíme, či by mala inštitúcia dalajlámu pokračovať, alebo nie," uviedol 75-ročný vodca. Podľa tradície môže trvať roky, kým nájdu dieťa považované za reinkarnáciu dalajlámu. Zároveň sa naskytli obavy, že Čína môže otázku nástupníctva využiť pri snahách o vyvolanie rozkolu v hnutí. Dalajláma už v minulosti uviedol, že po smrti sa nereinkarnuje v Číne, ak Dalajlama-cina nebude slobodný.
 

Papež a dalajláma: Čí jsme média…

Možná to bylo přičinění ducha této země (Svatého Václava?), možná je to pozůstatek letošního předsednictví v EU, nebo jsme zase zvítězili v nějakém mezinárodním žebříčku, faktem je, Českou republiku během jediného měsíce navštívily obě světové Svatosti.
Když jsem minulý týden stál před Hlavním nádražím v Brně u plakátu, na kterém bylo napsáno: „NÁVŠTĚVA JEHO SVATOSTI“, uvědomil jsem si, že tento titul používají „sekretariáty“ dvou nejznámějších představitelů dvou světových transcendentálních učení, které komplementárně k sobě nesou dějinami možné způsoby výkladu a vyrovnání se s realitou světa.
Benedikt XVI. a Gjamccho XIV. Tändzin i jejich úřady mají mnoho společného. Oba jsou mimo jiné i nejvyššími představiteli států s teokratickým zřízením (přestože Vatikán je ryze formální nejmenší stát na světě a Dalajlama-cina je okupovaný komunistickou Čínou). Přes historický titul, který jim dle protokolu patří, není také žádný z nich ani jediným, ani „nejsvětějším“ představitelem svého učení, natož světového náboženství vůbec. (Což symbolicky naznačuje už to, že jsou na ten titul dva).
Jen v České republice (a ta je díky své komunistické historii na institucionální konfesní diverzitu dost chudá) je registrováno několik desítek nekatolických křesťanských církví a společenství; dalajláma je pak co do duchovního učení formálně vůdcem jen jednoho ze čtyř základních buddhistických směrů. Přes množství poutníků, které návštěvy papeže i dalajlámy tradičně provází, jde pak pouze o ty poutníky, kteří věří, že výše postavení v hierarchii organizace se rovná postavení v „hierarchii nebeské“. Jsou tu totiž i křesťané, kteří dávali před papežem přednost blahé paměti Otci Piovi nebo evangelickému pastoru Rogeru Schützovi z Taizé, a buddhisté, pro něž je nejvyšším duchovní událostí příjezd karmapy (lámy, jehož duchovní „úřad“ má delší tradici než dalajlámův, a o němž většina buddhistů míní, že je duchovně výš).
Osobně toho bavorský univerzitní profesor katolické teologie a zázračný chlapec z provincie Ambo, který přinesl buddhismus na Západ, mnoho společného nemají.
Alespoň z našeho, západního pohledu. Zatímco papež, bývalý teolog-liberál, dnes pro mnohé ultrakonzervativec, je sešponován přísným protokolem, daným tím, že katolicismus je dodnes založen především na posvátné numinozitě, dalajláma vystupuje na Západě velice civilně a jeho odpovědi při tiskových konferencích připomínají aforismy Johna Lennona (v tomto ohledu mu byl mnohem blíž slovanský papež Jan Pavel II.). Když jsem ale viděl dokumentární film Igora Chauna Cesta do Indie, kde je dalajláma vidět ve svém emigračním sídle v indické Dharamasale, pochopil jsem, že doma, na Východě, se dalajláma musí tvářit velice podobně jako papež.
A je to tak správně. Ježíš Kristus ve svých třiceti letech vyhlásil, že je mesiáš, ten, na něhož židovský národ čekal tři tisíce let, a o Buddhovi legenda pravila, že když pršelo, vztyčila se za ním obrovská kobra a udělala ze své hlavy deštník, aby Osvíceného nerušil déšť. Přesto Ježíš po každém svém zázraku řekl uzdravenému: „TVÁ VÍRA tě uzdravila“ a Buddha (syn společnosti založené na absolutní moci rodu) řekl o posledním stupni duchovního probuzení: „Potkáš-li předka, zabij ho v sobě, POTKÁŠ-LI BUDDHU, ZABIJ I JEHO“.
Ze svatých knih víme, že první krok osvíceného je poznat a sdělit světu, že je osvícený, druhý krok, který následuje poté, co se k němu obrátí tváře věřících, je upozornit je, že těmi, kdo září, jsou oni sami. V tomto procesu je pak nejdůležitější rozeznat, kdo tuto pravdu stráví a zpracuje, a komu po jejím sdělení tvář, osvícená jeho vlastním světlem, zase zhasne. Viac sa dočítate na odkaze
 TU!

Videá http://www.magnificat.sk/2014/01/monitoring-videa-ktore-zaujali
<iframe src="//player.vimeo.com/video/83413877" width="500" height="322" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

Čína v obrazoch

 


Dalajláma XIV. je významný Dalajlama-cinaský filozof.
http://www.eunacom.net/DalaiLama_E.htm
http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvd/dalajlama_xiv.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lozang_Kalzang_Gjamccho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cchangjang_Gjamccho
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dalajláma_XIV.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalajláma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gendündub
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thinlä_Gjamccho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gendün_Gjamccho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Džampal_Gjamccho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lungtog_Gjamccho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cchulthim_Gjamccho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thubtän_Gjamccho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tändzin_Gjamccho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Khädub_Gjamccho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalajláma
http://lobonya.wordpress.com
 http://blisty.cz/art/49284.html
http://www.eunacom.net/DalaiLama_E.htm
http://www.india.sk/?menuItem=1&detailItem=92
http://votipka.blog.idnes.cz/c/361201/Kdo-je-dalajlama.html

http://www.osud.cz/dalajlama-jako-typicky-produkt-satanisticke-sekty-
 
http://srsen.wordpress.com/2011/02/24/dalajlama-a-tantricky-budhismus
 http://www.sk1.sk/v6296-dalajlama-nechce-aby-sa-po-smrti-hladala-jeho-reinkarnacia
http://www.national-geographic.cz/detail/dejiny-zahalovani-proc-nadherne-muslimky-skryvaji-tvare-3346
Dalajláma
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/585/Dobsinsky_Prostonarodne-slovenske-povesti-Prvy-zvazok/25
 
 

 Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu