Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

 


 
 

Delfínovité (lat. Delphinidae)

Delfíny

Delfínovité (lat. Delphinidae) sú čeľaď bezkosticovcov. Väčšina rodov z tejto čeľade sa po slovensky volá delfín. Staršie sa pod delfínovité zaraďovali aj taxóny z čeľade Phocoenidae, teda sviňuchy.
Sú to veľké morské živočíchy prispôsobené trvalému životu vo vode; ich telo anatomicky pripomína ryby. Sú dravé. Majú veľký, dobre vyvinutý mozog. Živia sa rybami. Veľa druhov je na pokraji vyhynutia. V antickom Grécku bol delfín posvätným zvieraťom. V antickom umení bol delfín zobrazovaný ako atribút Neptúna - Poseidona.


Delfínovité:
Rod: Steno - delfín
delfín drsnozubý (Steno bradanensis)
Rod: Sousa - delfín
delfín kamerunský / delfín atlantický (Sousa teuszii)
delfín čínsky / delfín indopacifický (Sousa chinensis)
Rod: Sotalia - delfín
delfín amazonský / delfín tucuxi / delfín guayanský (Sotalia fluviatilis)
Rod: Lagenodelphis - delfín
delfín saravacký (Lagenodelphis hosei)
Rod: Lagenorhynchus - delfín
delfín bielonosý (Lagenorhynchus albirostris)
(Lagenorhynchus harmatuki Whitmore & Kaltenbach, 2008)
Rod: Lagenorhynchus/novšie Leucopleurus - delfín
delfín bieloboký (Lagenorhynchus acutus / Leucopleurus acutus/ Lagenorhynchus leucopleurus)
Rod: Lagenorhynchus/novšie Sagmatias - delfín
delfín pacifický / delfín plochočelý (Lagenorhynchus/Sagmatias obliquidens)
delfín dymový / delfín tmavý (Lagenorhynchus/Sagmatias obscurus)
delfín pestrý (Lagenorhynchus/Sagmatias cruciger)
delfín patagónsky / delfín čiernolíci / delfín južný (Lagenorhynchus/Sagmatias australis)
Rod: Stenella - delfín
delfín pásavý (Stenella coeruleoalba)
delfín uzdičkový / delfín pantropický / delfín štíhlonosý / delfín malajský (Stenella attenuata)
delfín atlantický / delfín Grayov (Stenella clymene)
delfín dlhonosý (Stenella longirostris)
delfín kapverdský / delfín štíhlonosý / delfín škvrnitý (Stenella frontalis/plagiodon)
Rod: Delphinus - delfín
delfín obyčajný / delfín vytrvalý (Delphinus delphis)
Rod: Tursiops - delfín
delfín skákavý (Tursiops truncatus)
Rod: Lissodelphis - delfín
delfín severný (Lissodelphis borealis/Lagenorhynchus thicolea)
delfín južný / delfín Peronov (Lissodelphis peronii)
Rod: Cephalorhynchus - delfín
delfín strakatý / delfín Commersonov (Cephalorhynchus commersonii)
delfín kapský / delfín Haevisideov (Cephalorhynchus heavisidii)
delfín čierny / delfín bielobruchý / delfín čilský (Cephalorhynchus eutropia)
delfín novozélandský / delfín Hectorov (Cephalorhynchus hectori)
Rod: Grampus - delfín
delfín sivý (Grampus griseus)
Rod: Peponocephala - kosatkovec
kosatkovec elektra (Peponocephala electra/staršie Lagenorhynchus fusiformis/Electra fusiformis)
Rod: Feresa - kosatkovec / fereza
kosatkovec malý (Feresa attenuata)
Rod: Orcaella - kosatkovec / delfín
kosatkovec iravadský / delfín krátkonosý / delfín tuponosý (Orcaella brevirostris)
Rod: Pseudorca - kosatkovec / delfín
kosatkovec čierny / delfín čierny (Pseudorca crassidens)
Rod: Orcinus - kosatka
kosatka dravá (Orcinus orca)
Rod: Globicephala - grinda / delfín
grinda dlhoplutvá / grinda guľatohlavá / delfín dlhoplutvý / delfín guľatohlavý (Globicephala melas/melaena)
grinda krátkoplutvá / delfín krátkoplutvý / delfín Sieboldov (Globicephala macrorhynchus)


Delfíny (Cetacea) sú z triedy savcov cicavcov. Zahŕňajú približne 80 druhov v 10 čeľadiach . Ďalej sa delia na dva podrady: kosticovce (Mysticeti) a ozubené (Odontoceti). Vedecký názov radu je odvodený od latinského slova Cetus, ktorého pôvodný význam bol "veľké morské zviera". Tento výraz pochádza z gréckeho slova ketos, ktoré označovalo veľrybu, akúkoľvek obrovskú rybu či "morského netvora". Odnož morských vied, ktorá skúma veľryby, sa nazýva cetologia.

Delfínov je možné, na základe vonkajšej podobnosti, mylne považovať za veľké ryby; veľryby sú však cicavce. Ako príslušníci triedy cicavcov aj veľryby majú tieto základné znaky:
sú teplokrvné.
dýchajú vzduch pomocou pľúc.
rodia živé mláďatá (vo vode)
mláďatá dojčia mliekom.
Ďalším znakom odlišujúcim veľryby od rýb je tvar chvosta. Chvost ryby je vertikálny a pohybuje sa zo strany na stranu, zatiaľ čo chvost veľryby je horizontálny a pohybuje sa hore a dole.


Veľryby majú spoločných predkov párnokopytníkov (Artiodactyla). Ich najbližšími príbuznými sú pravdepodobne hrochy, veľryby preto často bývajú s párnokopytníkmi radené do spoločného radu Cetartiodactyla. Na príbuznosť poukazuje stavba ich žalúdka, placenty, chromozómy, zloženie krvného séra a materského mlieka.


Prvé, vodnému živlu prispôsobené delfíny, sa začali objavovať pred 50 miliónmi rokov a osídlili more v čase, keď celá súš bola pokrytá džungľou. Pred miliónmi rokov žili na zemi, boli pokrytí srsťou, mali ušné lalôčiky a chodili po štyroch. Za jedného z najstarších predkov veľrýb, ktorý bol ešte suchozemským tvorom, je považovaný Pakicetus, ktorý žil zhruba pred 56-40 miliónmi rokov v oblasti Pakistanu. Dôležitým bodom vo vývoji delfínov je Ambulocetus, ktorý žil v oblasti Pakistanu pred 50-49 miliónmi rokmi a ktorého stavba ukazuje na obojživelný spôsob života. U oboch spomínaných druhov však nie je doteraz úplne jasné, či sa skutočne jedná o priamych predkov veľrýb, alebo či sú len ich blízki príbuzní prechádzajúci zhodným, hoci vo výsledku nie tak úspešným vývojom, akým v tej istej dobe prešli veľryby.

Pozostatky najstaršieho predka delfínov boli nájdené na pakistanskej hranici v predhorí Himalájí v dobách pred nárazom indického subkontinentu a kedy brehy tejto oblasti omývali vody oceánu Tethys. Hoci sa jedná o suchozemského živočícha, má rad znakov (napr. stavba ucha a zubného aparátu), ktoré pripomínajú súčasné veľryby a naznačujú ich príbuznosť. Bol pomenovaný Protocetus a skúmaním jeho pozostatkov sa ukázalo, že išlo o živočícha skôr podobného dnešným plutvonožcom, ale ešte so zadnými končatinami. Táto skupina vymrela pravdepodobne v miocéne, asi pred 15 miliónmi rokov, kedy sa objavil rod Squalodon predstavujúci prvé ozubené veľryby. Skameneliny objavené v Taliansku a v údolí Rýna umožnili utvoriť si o ňom približnú predstavu: skameneliny sú podobné dnešným krokodílom. Jeho končatiny boli premenené na plutvy, nozdry sa premiestnili na temeno hlavy a asi tri metre dlhé telo získalo vretenovitý tvar. Potravou a stavbou tela sa najviac podobal dnešným blízkym príbuzným pravých delfínov, kosatkám. Či bol rod Squalodon skutočne priamym predkom dnešnej čeľade delfínových, nie je doteraz jasne preukázané. Evolúciou získali prúdnicový tvar tela, postupne im zakrpateli zadné končatiny a osvojili si echolokáciu, pričom sa v priebehu svojho vývoja rozdelili na kosticovce a ozubené. V súčasnosti sú ich pravdepodobnými najbližšími suchozemskými príbuznými párnokopytníky.

Ku kosticovcom radíme tri fosílne druhy: Eobalaenoptera Harrison (Balaenopteridae), Mammalodon colliveri (čeľaď Mammalodontidae) a Janjucetus Hunder (čeľaď Janjucetidae ), ktorý pochádza z doby zhruba pred 25 miliónmi rokov a mal ešte zuby.

Veľryby sú cicavce, pôvodne suchozemské, plne adaptované na vodný život. Ich telo je vretenovité , predné končatiny sú premenené na plutvy. Maličké zadné končatiny sú zakrpatené, nie sú prepojené s chrbticou a sú skryté vo vnútri tela. Chvost má vodorovné pazúriky. Veľryby sú takmer bez srsti a sú obalené hrubou vrstvou podkožného tuku.

POMOOOC!!!!!

Na Havaji pri nočnom potápaní priplával k dvom potápačom delfín a začal okolo nich plávať v kruhoch. Keď sa potápači pozreli zblízka, jeden z nich zistil dôvod podivného chovania delfína - mal okolo plutvy omotaný rybársky vlasec, ktorý obmedzoval jeho pohyb pri plávaní.
Potápači vlasec rozstrihali, delfína od neho oslobodili a on odplával.
Skutočnosť, že delfín sa priblížil k ľuďom, aby mu pomohli, by mohla svedčiť o jeho inteligencii. Väčšina poranených zvierat sa k človeku nepriblíži. Je zaujímavé príhodu pozorovať. Musela to byť životnú skúsenosť pre oboch potápačov.

Ottlenose Dolphin Rescue

http://www.youtube.com/watch?v=2gvgkHSyKFE#t=92
Obraz na celú obrazovku: http://www.youtube.com/embed/2gvgkHSyKFE


Evolúcia veľrýb - kytovcov (Pakicetus » Ambulocetus » Kutchicetus » Protocetus » Janjucetus/Squalodon)

Telo delfína
Telo delfína tvoria navzájom skĺbené stavce a systém hlavných pohybových svalov. Chrbtica
(začínajúca na lebke a končiaca vo vykrojení chvostovej plutvy) sa skladá zo 64 stavcov: 7 krčných, 13 hrudných, 17 bedrových, 27 chvostových. Krížové stavce sa nevyskytujú.

Delfín na nebesiach...
Delphinus, Delphini, Del...

Toto súhvezdie predstavuje Delfína, ktorý vystupuje v gréckej mytológii s Poseidónom. Posol boha morí bol na oblohu premiestnený z vďačnosti, že Poseidónovi priniesol a prezradil, kde sa skrýva krásna vodná nymfa Amphitrité, ktorú chcel za manželku, ale ktorá sa pred ním skrývala. Podľa ďalšej legendy je to delfín, ktorý odviezol na svojom chrbte do prístavu antického speváka a básnika Arióna. Ten bol na ceste domov zo Sicílie do Korintu. Námorníci na lodi vedeli, že svojou hrou na súťaži zarobil veľa peňazí, preto sa rozhodli Arióna okradnúť a aby ich neprezradil aj zabiť. Predtým ako ho prehodili cez palubu, dovolili mu naposledy zahrať na lýru. Arión sa v morských vlnách neutopil, jeho spev totiž prilákal delfínov, z ktorých jeden ho odniesol do prístavu. Keďže zachránil život veľkému umelcovi, bol tento delfín prenesený na oblohu.

Malé, ale nápadné súhvezdie severnej oblohy medzi Pegasom a Orlom - pri hviezde Altair. Leží tesne pri východnom okraji letnej Mliečnej cesty v smere tela Orla. Delfín je na večernej oblohe u nás viditeľný od polovice mája do polovice januára. Vrcholí o polnoci koncom júla a začiatkom augusta vo výške 55 stupňov nad južným obzorom. Obsahuje 30 hviezd zdanlivej jasnosti do 6m. Na oblohe zaberá 0,058 sr.
Štyri hviezdy súhvezdia α, β, γ a δ Delphini /všetky s mag 3,5-4,5/ vytvárajú výrazný rovnobežník, ktorý sa trochu podobá na nejakú otvorenú hviezdokopu. Keďže v blízkosti ležia aj hviezdy η Del /5,38m/ a ε Del /4,3m/, súhvezdie nadobúda pekný obrazec, ktorý si niekedy začínajúci pozorovatelia mýlia s Plejádami či Malým vozom. Napriek tomu, že leží na okraji Mliečnej cesty, neobsahuje také objekty ako otvorené hviezdokopy či emisné hmloviny. Dominujú planetárne hmloviny, guľové hviezdokopy a pár galaxií. Najkrajším objektom je ale nepochybne ľahko rozlíšiteľná dvojhviezda γ Del.
mapa súhvezdia Delfín, hviezdy do 8m, deepsky do 11m.
Viac na stránke: Delfín na oblohe http://www.myzer16.szm.com/delfin.htm

Delphinus/Delfín je maličká konštelácia, ale svojho času ju nazývali aj „vznešená hviezdna záplava“. Najlepšie sa vidí v letných mesiacoch a nachádza sa v oblasti „mora antického Babylóna“. V blízkosti má hviezdy Altair, Deneb, a Vega (konštalácie Aquila, Cygnus a Lýra (lýra Orfeusa) – viď mapu severnej pologule). Východne od „Mliečnej cesty“, skoro opozitne od hviezdy „Harfy“, leží západne a tu uvidíte, ako Delfín „vyskakuje v mori“ nebies. Hlavné hviezdy konštelácie sú Sualocin a Rotanev, ktoré sú jasnožltej, až špinavo zelenej farby.


Reč delfínov

Vedľa ľudí sú najrozumnejšie tvory na planéte delfíny. Tieto morské cicavce si dokážu osvojiť veľké množstvo informácií natoľko rýchlo, že hravo prekonajú aj psov. Vedci dlho nevedeli, ako u delfínov funguje systém myslenia. Zistili, že ich mozog pracuje podľa podobného scenára ako ľudský a jeho súčasťou je aj centrum reči. Delfíny tak môžu bez problémov komunikovať.

Delfíny vydávajú a prijímajú zvuky s frekvenciou 250 – 220 000 Hz. Nízkofrekvenčné zvuky vydávajú cez tzv. melón a zisťujú nimi prítomnosť a polohu veľmi vzdialených predmetov. Vysokofrekvenčné zvuky vydávajú cez koniec rypáka a spresňujú si pomocou nich znalosti o blížiacich predmetoch. Odrazený zvuk prijímajú tukovým tkanivom v spodnej čeľusti, odkiaľ zvuk smeruje do bubienkovej vydutiny. Mozog prijaté zvuky analyzuje a poskytuje delfínovi zvukový obraz o skúmanom predmete.

Škála zvukov, ktorými sa delfíny dohovárajú, je neskutočne bohatá: dokážu "vysloviť" až na 200 zvukových variácií jedného hvizdu. Zvuky, ktoré vydávajú, sú v skutočnosti vibráciami, ktoré vytvárajú v nosovej dutine. Neznamená to, že by hovorili ako ľudia, len komunikujú zvukom, ktorý robia rovnakým spôsobom. Okrem toho vydávajú aj najrôznejšie cvakavé zvuky, do ich slovníka patrí tiež klepanie čeľusťami a plieskanie plutvami. Sú schopní sa spolu dohovoriť, bez toho, aby sa vzájomne videli, pretože vodou sa zvukové vlny šíria rýchlejšie a do oveľa väčších vzdialeností.

Zaujímavé tiež je, že sa oslovujú menami a vedia sa vzájomne predstaviť. Vlastný hvizd, ktorý si vyvinuli, im slúži ako meno pri kontakte s inými delfínmi, a bezpečne tak spoznajú jeden druhého až na 20 kilometrov. Keď sa do delfínej rodiny dostane jedinec z inej populácie, rovnako ako my ľudia najskôr nevedia, ako ho majú osloviť, kým sa im sám nepredstaví.

 

Tieto múdre zvieratá dokážu tiež imitovať zvuky. V jednom francúzskom delfináriu žije delfín Claude, ktorý vie zapískať  najrôznejšie pesničky, ktoré si na svojom mobile púšťa jeho tréner. Bežná "slovná zásoba" delfínov obsahuje na 15 tisíc "slov", ktoré vie rôzne kombinovať.

Delfín obyčajný
Delfín obyčajný alebo vytrvalý (lat. Delphinus delphis) je delfín, ktorý má po bokoch od tváre po úroveň chrbtovej plutvy žltú alebo hnedožltú škvrnu.
 

Dolphin and Dog - Let's be Friends.flv

http://www.youtube.com/watch?v=WT69H5ZEoto

 Delfín skákavý
(lat. Tursiops truncatus) je morský cicavec z čeľade delfínovité (Delphinidae).
Delfín skákavý je rozšírený podobne ako jeho príbuzný delfín obyčajný vo všetkých moriach teplého a mierneho pásu západnej a východnej pologule. Možno sa s ním stretnúť v Stredozemnom aj Čiernom mori. Na severe tiahne až k brehom Škandinávie a Grónska, na juhu zasahuje až k juhoamerickému, austrálskemu a novozélandskému pobrežiu.
V skutočnosti pravdepodobne jestvujú 2 druhy: Tursiops truncatus, rozšírený celosvetovo, a menší Tursiops aduncus, ktorého výskyt sa obmedzuje na pobrežné vody Indie a západného Pacifiku. Je možné že existujú aj ďalšie druhy, vzhľadom na veľkú variabilitu oblastí a habitatov.
Jedince vyskytujúce sa v pobrežných vodách tropických oblastí merajú v priemere 2 metre a majú relatívne veľké prsné plutvy, chrbtovú aj chvostovú plutvu. V otvorených a chladnejších oceánoch a moriach má proporcionálne menšie telové výbežky a je takmer dvakrát dlhší. Hmotnosť dospelých jedincov je 200-300 kg, len vzácne sa môžu vyskytnúť exempláre vážiace cez 450 kg.
V závislosti od oblasti výskytu sa líši aj ich psychológia. To zahŕňa aj sociálne skupiny, lovecké metódy, skoky, premety a zvukové prejavy. Svoje rodové meno dostal podľa typického vyskakovania nad hladinu. Dokáže elegantným spôsobom vyskočiť do výšky 3-4 metrov, pričom dĺžka skoku býva až 10 metrov. Vo vode môže vyvinúť rýchlosť 35-40 km/h. Všeobecné sfarbenie druhu je tmavosivý alebo čierny chrbát a svetlejšie brucho. Indivíduá sa líšia odtieňom a vzorovaním. Delfín skákavý vďačí za svoj celosvetový výskyt (okrem polárnych oblastí) svojej všestrannej prispôsobivosti. Živí sa rozličnými rybami, mäkkýšmi, hlavonožcami a kôrovcami, ktoré chytá pomocou zubov v krátkom a robustnom zobci. Má 18-27 párov malých kolíkovitých zubov v oboch čeľustiach.
 Zaujímavosti o delfínoch
●-Delfín dokáže plávať rýchlosťou až 35 km/h.
●-Delfín akokoľvek vyzerá ako ryba, je to cicavec.
●-Delfín nemá čuch, zato má dobre vyvinutú chuť.
●-Drobné ostré zuby mu slúžia k chyteniu koristi a nie na hryzenie.
-Delfín vie plakať – veľké a mastné slzy chránia oko pred slanou vodou.
●-Delfín 80 % svojho času trávi hľadaním potravy, zvyšok odpočinkom a hrou.
●-Delfín keď spí, opiera sa o ostatných a jedným okom vždy pozerá. Je to preto, že jedna polovička
mozgu odpočíva, druhá bdie
a dáva pozor na prekážky a nebezpečenstvo.
Po dvoch hodinách sa polovičky mozgu vystriedajú.
●-Delfín má ochranné sfarbenie. Pri pohľade zdola je svetlý ako slnečné lúče odrážajúce sa na hladine,
pri pohľade zhora je tmavý ako hladina alebo morské dno.
●-Delfín dýcha vzduch, a to pomocou dýchacieho otvoru na vrchole hlavy.
Na rozdiel od človeka, ktorý automaticky konzumuje a dýcha vedome, delfín každých 3 až 5 minút
sa musí nadýchnuť nad hladinu, niekedy dokonca aj častejšie.
Záleží na tom akú veľkú námahu zrovna vykonáva.

Delfín severný
Delfín severný (lat. Lissodelphis borealis alebo Lagenorhynchus thicolea) je druh z čeľade delfínovité.
Je to sociálny druh delfína, ktorý vytvára húfy po 100-200 jedincov, ktoré sa niekedy spájajú do tisícov. Produkuje rozmanité zvuky a pripája sa k iným veľrybotvarým cicavcom, vyskakuje do výšky a jazdí na vlnách vodných brázd. Jeho hlavnou potravou sú ryby a kalmáre stredne hlbokých vôd (do 200 m). Podobný druh, delfín južný - Lissodelphis peronii, sa vyskytuje v južných oceánoch. Delfín severný má štíhle telo, s relatívne malými prsnými plutvami a chvostovou plutvou, čo naznačuje, že tento delfín je rýchly plavec. Chrbtovú plutvu nemá.
Delfín severný „dopláca“ na svoju družnosť: v strednom Pacifiku mu hrozí udusenie v obrovských sieťach na chytanie hlavonožcov. V 80. rokoch hynulo ročne okolo 20 000 delfínov, čím sa zredukovali ich počty o 70 %.
Dĺžka: až 3 m
Hmotnosť: až do 115 kg
Výskyt: Severný Pacifik
Sociabilita: skupina
Biotopy výskytu: otvorené more a oceán.

Kocka a delfin. Cat and Dolphin. Katze und Delphin

http://www.youtube.com/watch?v=WGWRvdwmZnoRod: Cephalorhynchus - delfín
Delfín strakatý

Delfín strakatý alebo delfín Commersonov (lat. Cephalorhynchus commersonii) je druh delfína.
Má podobné sfarbenie ako kosatka dravá. Čelo sa mu hladko dvíha do zobca a plynulo prechádza do zavalitého tela.
Novonarodené mláďa je dlhé 65-75 centimetrov a sivé, časom sa sfarbenie mení na dvojtónové. Delfín strakatý vytvára húfy do 10 jedincov, niekedy sa spájajú do 100-členných skupín. Živí sa hlavne živočíchmi morského dna-rybami, krabmi, hviezdicami a kalmarmi. Jestvujú 2 populácie (pravdepodobne poddruhy), oddelené viac ako 8000 km-juhoamerické sú o 25-30 cm kratšie než tie, čo žijú v Indickom oceáne.
Dĺžka: 1,4-1,7 m
Hmotnosť: Do 86 kg
Výskyt: Juh Južnej Ameriky, Falklandy, Indický oceán (Kergueleny)
Sociabilita: Skupina
Biotopy výskytu: Pobrežné vody, otvorené more a oceán.
 

Delfín novozélandský
Delfín novozélandský alebo delfín Hectorov (Cephalorhynchus hectori) je druh delfína z rodu Cephalorhynchus.
Delfín novozélandský je jeden z najmenších delfínov. Jeho celkové obrysy pripomínajú sviňuchu, má hladko sa zužujúci pysk, nemá výrazný zobec ani melonovú vypuklinu. Je sivo sfarbený s čiernymi plutvami a bielym bruchom. Z jeho brucha vybieha na každom boku smerom k chvostu prstovitý pás. Podobne ako väčšina delfínov, je to čulý a spoločenský druh, vytvára húfiky do piatich jedincov, ktoré väčšinu času trávia „štuchaním“, plieskajú sa prsnými plutvami a inak vzájomne kontaktujú. Ich potravou sú ryby a kalmary ktoré lovia v rôznych hĺbkach. Vzhľadom k tomu že je to príbrežný druh, tak ho ohrozuje znečistenie vody a rybárske siete.
Dĺžka: 1,2-1,5 m;; Hmotnosť: Do 57 kg;; Výskyt: Nový Zéland;; Sociabilita: Skupina;; Status: Ohrozený;; Biotopy výskytu: Pobrežné vody, otvorené more a oceán.

 

Zaujímavá je kožná sústava delfína

Výkon pohybových svalov delfína zodpovedá asi dvom konským silám, napriek tomu môže plávať rýchlosťou  40km/hod. Tajomstvo sa predovšetkým skrýva v koži. Predovšetkým tuková vrstva zakrýva nerovnosti trupu a  dáva tak delfínovi prirodzený hladký prúdnicový tvar. Pružnosť kože spôsobená kolagénnymi vláknami pomáha brániť turbulentnému prúdeniu. Táto ochrana PRED turbulenciami sa nazýva PASÍVNA.
Existuje však aj AKTÍVNA ochrana, ktorá sa uplatňuje predovšetkým pri rýchlostiach vyšších nad 40km/hod. Podstatou AKTÍVNEJ ochrany je vytváranie tzv. bežiacich vĺn, vznikajúcich v oblastiach kožných záhybov, ktoré menia turbulentné prúdenie. V tukovej vrstve je uložené aj veľké množstvo svalov. Existujú reflexné spoje medzi týmito svalmi s nervovými zakončeniami na povrchu pokožky, ktoré určujú charakter prúdenia.

Čo je zaujímavé na svaloch delfínov?

Najmohutnejším svalom lebky Delfína je SVAL čeľuste.
Ďalšími dôležitými svalmi sú veľmi jemné svaly v okolí dýchacieho otvoru, podobné našim hlasivkám. Slúži tiež k uzatváraniu dýchacieho otvoru.
Svaly trupu sú veľmi mohutné, prebiehajú od hlavy až po chvost. Sú rozdelené na štyri časti, jeden pár je na každej strane tela. Striedavými sťahmi horných a dolných mohutných svalov dosahuje delfín vysoké rýchlosti a zrýchlenia. Prudkými sťahmi bočných svalov a ku tomu silný úder chvosta je účinná obrana. Miernymi svalmi reguluje smer pohybu.

Delfín v rieke mesta

 V rieke Dee nachádzajúcej sa v severnej časti britského regiónu Wales zdokumentovali ojedinelý výskyt delfína, a to až vo vzdialenosti vyše 32 kilometrov od brehu mora. Podľa dnešných informácií spravodajskej stanice Sky News zviera pred očami svedkov niekoľkokrát vyskočilo nad hladinu.

Členovi protipovodňového tímu z Agentúry na ochranu životného prostredia (EA) sa tento úkaz podarilo odfotografovať.

Delfína, ktorý dostal prezývku Dave, zbadali ako prví obyvatelia mesta Connah's Quay v okolí tamojšej lodenice. Delfín následne plával hore riekou k obci Saltney ležiacej neďaleko mesta Chester. Pobrežná stráž potvrdila, že delfín sa v rieke pohyboval bezstarostne a vôbec sa nesnažil nájsť rýchlo cestu späť do mora. Istá osoba sa údajne vrhla do rieky s úmyslom zaplávať si s ním.
Hovorca EA pre Sky News uviedol, že podobné spozorovanie je veľmi vzácne a je znakom dobrej kvality vody v danej oblasti. Dodal, že cicavec pravdepodobne začal svoju púť hore riekou počas vrcholiaceho prílivu so zámerom lovu menších rýb.


Znamenie "RYBY"
Mocné sú len vo svojej ríši,
ako Neptún

O Rybách sa hovorí, že sú nevyspytateľné a nebezpečné rovnako, ako dobrosrdečné, empatické a nežné. Hĺbka Rybej duše sa skutočne zdá bezodná ako tie najhlbšie časti všetkých morí. Nepreháňam. Astrologický rozbor človeka v Rybách, býva často plný rozporov. Prečo sú ľudia v Rybách tak ťažko pochopiteľné pre iné znamenia? Dosť možno preto, že čosi zdedili po svojom patrónovi Neptúnovi. (Poseidon) ...

Rovnako, ako máme možnosť podľa mytologických otcov Zvieratníka  na oblohe pochopiť ich povahy, tak sa tiež čiastočne odrážajú osudy i životná dráha boha Neptúna v charakteroch ľudí, ktorých je tento mocný vládca jedinej ríše patrónom i synonymom.

O ľuďoch - "Rybách"

NEPTÚN - POSEIDON sa narodil sa ako jeden zo synov Krona, ktorý vôbec nebol ktovieako dobrým otcom, familiárne tatinom.
V strachu, že ho nejaký zo synov pripraví o vládu, radšej všetkých svojich potomkov hneď zožral. V Kronovom bruchu spolu s Neptúnom skončili aj ostatní jeho súrodenci, okrem jediného. Dia. Toho matka Rheia, ktorá už bola aj tak dosť naštvaná, že rodí deti, ktoré jej manžel požiera, zachránila, keď Kronovi miesto Dia .... ale Zeus bude musieť počkať až niekedy budeme pri Levoch. Jednoducho bol Neptún oslobodený a spolu s Hádesom a Diom Krona nakoniec zvrhli, čo je mimochodom možno prvá naplnená veštba a počiatok všetkých veštcov. Išlo totiž o naplnenú predpoveď, ktorej sa Kronos tak bál.
Bratia si delili oblasti svojej vlády žrebom.
Poseidon, teda Neptún získal more - vodu ... Bol rád a cítil sa byť rovný svojim bratom. Mal obrovskú ríšu, kde mu podliehali všetci vodné, morské tvory, ktorí sa mu hlboko klaňali a zakaždým, keď Neptún so svojím vozidlom, ťahaným nádhernými koňmi so zlatou hrivou vychádzal, rýchlo priplávali, keby ich Neptún náhodou potreboval. Neptún má rovnako nevyspytateľnú povahu, ako má more, ktorému vládne. Je vzťahovačný, nemá rád autority a už vôbec nie tú Diovu.
Veľmi ľahko sa nahnevá a veľmi ľahko zase upokojí. Strieda svoje nálady rovnako rýchlo, ako sa na mori striedajú búrky a vlažný morský vánok.
Neptún je veľmi mocný a prakticky nie je boha, ktorý by do jeho ríše zasahoval. Avšak jeho moc a vláda a s nimi aj istota sú striktne obmedzené jeho ríšou. Mimo mora je Neptún veľmi zraniteľný, neistý a slabý. Aj preto veľmi ľahko prehral súboj s Diom, keď sa proti nemu raz vzbúril. Stiahol sa do svojej ríše a viac sa o nič nepokúsil. Keď ho prvýkrát uvidela jeho budúca manželka Amfitrína, zľakla sa a utiekla. Nevedela, čo si má o ňom myslieť, pôsobil tajomne až nebezpečne. Až potom si ho zamilovala a stala sa z nej veľmi žiarlivá pani. Mala ale k tomu tak trochu dôvod.
O Neptúnových náhlych vzplanutiach a milenkách si rozprával celý Olymp. (Mimochodom, Zeus si s ním v tomto moc neumálil, ale Zeus na to šiel trochu menej romanticky, ako Neptún).
Veľa Neptúnových mileniek veľmi nemilo skončilo.
Krásnu Skyllu stáli avantúry s Poseidonom práve onú krásu, keď ju nahnevaná Amfitrína premenila na škaredého štekajúceho netvora, akúsi škaredšiu kamarátku hyeny.
No a o Medúza, ktorá pôvodne ohromovala krásou a spevom, ani nehovoriac. Tá chudera svoju lásku k Neptúnovi i následnú premenu odniesla veľmi kruto. Jej pohľad, po ktorom každý skamenie, je povestný. Medúzau Neptún oplakal, hoci o tom, že tieto zálety zle skončia, moc dobre vedel. Neptún má totiž veľký dar intuície. Má šiesty zmysel a veci, aj tie zlé, väčšinou vie dopredu. Napriek tomu ich robí. Akoby to, čo ho čaká, chcel vždy prežiť. Nedokázal sa Medúzy vzdať, aj keď ju vystavil osudu, ktorý jej vlastne ani neprial. Keď jej neskôr Perseus odsekol hlavu, z jej mŕtveho tela vyskakali Poseidonové deti. Jedným z nich bol aj Pégaos (Pegas). Okrídlený patrón básnikov.
Chcelo by sa povedať, že je Neptún zlý, neľútostný a sebecký. Nie je, len svoje vízie žije. Chce zažiť ten pocit a praje si i prostredníctvom druhých okúsiť ich pocity. A to on vie.  Je to jeden z jeho darov. Cíti to, čo druhí cítia, hoci jemu sa to nedeje. Neptún je zberateľ zážitkov ... a mnohým ich sám servíruje len preto, aby mal o sprostredkovaný pocit viac.
Na druhej strane je to doslova filantrop a samaritán.
Nejednému námorníkovi zachránil život, nejednej panne, ktorá spadla do vody, ochotne pomohol.
Stvoril prekrásne morské živočíchy a nemá v tomto smere čo do fantázie a tvorivosti na zemi ani v nebi konkurenta.
Ľuďom stvoril a daroval koňa a dal im aj návod ako ich krotiť.
So svojím trojzubcom je teda tento boh a patrón všetkých ľudských Rýb nielen milovaným, ale tiež obávaným bohom jedinej ríše.

Je to on, kto vyvoláva cunami, búrky aj zemetrasenie.
A je to znova Neptún, ktorý po tom, čo stroskotá vaša loď, stvorí ostrovček, aby ste mali kde sa zachrániť, alebo pošle delfínov, aby vám pomohli.

A bude to zase jeho práca, keď vás zo súše zmetie vlna a už vás nikto neuvidí.
Že je neodhadnuteľný?
Nepredvídateľný?
Tajomný, a že sa v ňom nedá vyznať?
Že na dne jeho duše leží vedľa tých krásnych aj tie najkrutejšie vlastnosti?
Áno.
A prečo sú jeho chránenkyňami nielen Ryby morské, ale aj tie ľudské?
Po kom to asi si ľudské Rybky majú?

Už je vám jasnejšie, prečo sa Ryba uchyľuje tak často do nejakého iného snového sveta?
Pretože tento náš, to nie je jej svet.
Pre Ryby, rovnako ako pre ich boha je ľudský svet často príliš ťažký, náročný a zložitý.
A tak odchádzajú za Neptúnom.
Do ticha, medzi krásne farby a neohraničené diaľky, kde im nič nehrozí, nič ich neťaží, neobmedzuje.
Prečo?
Pretože Poseidonovi je tiež najlepšie tam, kde je doma.
A Rybie doma, je voda.
Svet tvorivosti a fantázie. Svet pocitov a prežitkov.

Ryby sú empatické, jemné a pri chôdzi priestorom doslova plávajú. (Niekedy sa na to zamerajte. Zistíte, že ľudia v Rybách sa skutočne pohybujú veľmi vláčne). Rovnako, ako sa Ryba takmer celá obetuje s úmyslom pomôcť druhým, pomáhať a starať o potrebné, rovnako vie byť v jednom okamihu neuveriteľne krutá.
Je v nej kus Neptúna a jeho schopnosti stvoriť nekonečnú krásu aj jediným pohybom urobiť z mora vražedné prostredie, ktorému nikto neutečie.
Proste, Poseidon a Ryby jedno sú.
Hlboké, zvláštne, mystické, vybavené obrovskou obrazotvornosťou a zmyslom pre krásu. Aj neisté, zraniteľné, prchké.
Nikdy nepodceňujte Ryby.
Nikdy neviete, čo dokážu.

Delfínia matka

Vývoj mláďaťa v maternici Matky trvá asi 10 mesiacov. Mladé býva väčšinou jedno, dvojčatá sú výnimkou.
Po desiatich mesiacoch gravidity prebieha pôrod. Najskôr sa samica vzdiali od ostatných delfínov, kde porodí. Pupočná šnúra sa hneď pretrhne. Matka potom mladé strká hore k hladine mora v čom jej pomáhajú aj ďalšie delfíny. Akonáhle sa tam dostane, hneď sa mladé po prvý krát nadýchne. Potom sa samica stará o zoslabnuté mláďa. V prvých dňoch je kŕmené s odstupom asi 26 minút, za šesť až sedem mesiacov sú mladé schopné uloviť si vlastnú rybu.
Materský pud delfína je  silnejší ako pud sebazáchovy. Aj tak mnohí ulovia mladé, matka prestane s mláďaťom urýchlene  unikať, odplávať čo najďalej, naopak, snaží sa dostať bližšie k lovcom akoby prosila o zmilovanie a zľutovanie schopná sa postaviť nepriateľovi lovcovi tvárou v tvár a bojovať o život potomka na život a na smrť. Tento materský pud nie je mnohými vedcami považovaný iba za pud, ale skôr za cit.

A bezcitní ľudskí výrastkovia (nazývam ich pubertálni nedocecanci" a nie "tínedžeri!") si "tvrdia" svoju tzv."dospelosť" vraždením týchto inteligentných tvorov prírody, ktorí im nič zlé neurobili a ani nerobia!!! Vraj na základe "tradície". (Ak možno nazvať tradíciou na stovku motorových člnov, ktorými ženú delfínov na istú smrť, tak to je hanebná tradícia a nemá to nič spoločné s tradíciou ich predkov, keďže tí lovili na obyčajných člnoch a zväčša iba pre obživu a nie ako trvdenie si nejakej tzv.dospelosti.) A množstvo rodičov a dospelých ľudí sa na to prizerá a dokonca sa baví na týraní a vraždení bezbranných zvierat svojimi nedocecanými (ne)ľudskými potomkami. (Prečo výrastkov nazývam "nedocecancami? Pretože takto surovo sa správajú výrastkovia, ktorým doma od útleho detstva, teda od materského mlieka, ktorého mali nedostatok,  niečo chýbalo od rodičov, hlavne láska k životu ako takému a veškerenstvu, k prírode aj ľuďom).

Ľudská krutosť nemá hranice!
Každoročný masaker bezbranných delfínov
na ostrove Feroe v Dánsku

More sa celé začervená, ale nejedná sa o nejaký záhadný klimatický prírodný jav. Jedná sa o ľudskú krutosť, pri ktorej tzv.civilizovaní ľudia zabíjajú stovky slávnych a inteligentných Delfínov Calderonových. Všetko toto sa opakuje každý rok na ostrove Feroe v Dánsku, tejto masakry sa zúčastňuje predovšetkým mládež.

Prečo???…

Aby demonštrovali, že už dosiahli “vek dospelosti”. Na tejto takzvanej oslave spravidla nikto nechýba, aby neprišiel o “zábavu”. Všetci sa jej nejakým spôsobom zúčastňujú, zabíjajúc alebo sledujúc tieto krutosti “podporujúc ich ako diváci”. Je potrebné uviesť fakt, že Delfín Calderon, ako skoro všetky druhy delfínov sa približuje k človeku jedine preto, že túži po kontakte a po hre, chtiac vyjadriť svoje priateľstvo.

Takto sa bavia (ne)ľudia uplatňujúc násilie a deštrukciu

Až do možnosti, ktoré príroda umožňuje. Delfíny nezomierajú hneď, postupne do nich pichajú ostrými nožmi; v týchto chvíľach delfíny vypúšťa zvuky, ktoré sú tak podobné plaču dieťaťa! Ale trpí a niet zľutovania, kým tento poslušný tvor pomaly nestečie z krvi, trpiac od strašných rán, až kým ho nedobijú a nezomrie vo svojej vlastnej krvi.
Nakoniec títo ostrovní hrdinovia, teraz sú už dospelí v činoch a právach, lebo demonštrovali svoju zrelosť prachsprostým zabíjaním pre zabíjanie! Dnes sú to delfíny, zajtra to môžete byť VY, ľudia!!! ???
Ale stačí tej hrôzy neľudských "pánov tvorstva", ktorí sa môžu hanbiť za svoje konanie a  budú sa zodpovedať za toto nezmyselné zabíjanie na poslednom súde! Aj pozeranie na krutosti iných nás zmení na spoluvinných DIVÁKOV.

Dolphin Slaughter in Denmark

http://www.youtube.com/watch?v=bgUJQBCtHhg  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.426285950756522.120805.425550084163442&type=1  

Klikni na odkazy kde je fotodokument
nezmyselného vraždenia delfínov!

http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/9619
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/9620
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/9622
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/9623
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/9624
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/9625
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/9626
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/9627
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/9628
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/9617

http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/9618

Práce a inšpirácie pre rozumných a delfínov radi majúcich...

 

Podobný odkaz

Poseidon http://seniorka.szm.com/Poseidon-neptun.htm

Odkazy

V rieke Dee vo Walese http://www.teraz.sk/magazin/wales-rieka-delfin-vzacnost/56074-clanok.html
http://www.mysticshop.sk/magazin/alternativna-medicina/terapia-s-delfinmi
 Delfíni http://www.dasti.estranky.cz/clanky/delfini/neco-o-delfinech.html
http://www.mysticshop.sk/magazin/alternativna-medicina/terapia-s-delfinmi
Gruiz Katalin http://enfo.agt.bme.hu/drupal/en/node/7299
http://procproto.cz/priroda-2/delfini-slovnik-je-bohaty
http://www.trebuna.zzz.sk http://sk.wikipedia.org/wiki/Delfínovité
https://sites.google.com/site/iminopolakovic
http://www.aboutus.org/Lail-AlSahara.com
http://sk.wikipedia.org/wiki/Delfínovité
http://www.liveauctioneers.com/item/5396113
Ambulancia: http://www.zzz.sk/?profil=1148
http://ved.sk/RC.jedle.rostliny.obr.htm
http://www.miroslavprovod.com
http://www.popelky.cz

http://pan-aves.blogspot.sk/2011/06/krky-sauropodu-nebyly-na-sex-obsahovaly.html
http://orgo-net.blogspot.sk/2013/09/aolian-prazvlastni-mutace-rostlin-jine.html
http://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/14951/ruzovi-delfini-kytovci-kteri-se-prohaneji-v-rekach.html   

 

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

Design Cezmín Slovakia apríl 2014  http://cezmin.wz.cz