Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 


Pre zväčšenie klikni na obrázok!

Je mnoho ľudí, čo dnes povie: „Ten boľševizmus nebol taký zlý. Boli lacné potraviny a byty boli každému prístupné. V práci ste mohli popíjať a nikto vám nedal pokutu, keď ste si sadli na bicykel po požití piva. A to tvrdili, že to bol policajný štát. Dnes je policajný štát.“ To všetko možno uznať, ale málokto z tých ľudí si uvedomuje, že ten systém viedol do závozu. Že to bolo len víťazstvo nádhernej myšlienky nad zdravým rozumom. Dnešní boľševici idú na to ináč. Môžete si ísť do zahraničia, keď sa v tomto štáte neviete uživiť. Náboženstvo sa dnes nepotláča, naopak, stalo sa módou a dobrý ateista sa dnes hrdí, že je dobrý veriaci a má aj birmovku. Môžete sa odvolávať na slávne dejiny a slávnych svätcov, aj keď skutočnosť je iná. Môžete si napísať do novín, čo si myslíte, ale môžu Vám za to dať mastnú pokutu. Alebo si môžete urobiť vlastné noviny, ale môžu vás za to zavrieť do basy. Neveríte tomu? Že to v dnešnej Európe nie je možné? Nuž, stačí si prečítať túto knihu a možno uveríte.

Napísali o knihe

„Je to text od pľúc a dobre sa číta. K tomu netreba mať dôvod, ale charakter. V mnohom vidím veci rovnako.“

Fedor Gál – (Gol)

„Návrat do nedávno minulej doby, kedy sme mali inú predstavu o dnešnej bolestno-smiešnej skutočnosti, inými očami a ako sa v knihe píše, aj s iným uhlom pohľadu akoby odzadu, je naozaj veľmi zaujímavý. Oceňujem, že sa autor nesnažil vyjadriť svoj názor medzi riadkami, ale podal ho cez prežitý osobný príbeh priamo, jadrným jazykom svojskými výrazovými prostriedkami. Knihu som prečítala „jedným dychom“, zabavila som sa, zaspomíala a súlasím (až na malé  výnimky).“

Helena Grežďová – (Gonová)

„Je to zaujímavé čítanie, najmä pre mňa, čo dobre poznám opísané dobové a miestne reálie, ale obdivujem aj široký autorov pohľad a prístupnú formu, akou sa autobiografickým spôsobom zmocnil pálčivých otázok nášho bytia.“

Anton Krumpár – (Krumpla)

Zaujímavou formou spracované osobné prežívanie a skúsenosti s našou (ne)demokraciou, ktorá nezodpovedá tomu, začo bezbranní mladí ľudia v tzv.Nežnej revolúcii nastavovali násilníkom aj druhé líce k úderom a aké vízie o demokracii nám vykresľovali jej aktéri. Autor uvádza celkom iný uhol pohľadu na demokraciu u nás, ako je prezentovaná oficiálnymi predstaviteľmi a masovokomunikačnými prostriedkami. Humorno-satirický nadhľad nad vecami a sebou samým nadnáša nie ľahké životné situácie a dokonca aj rozveselí čitateľa. Dobré čítanie, knihu som prečítala za jednu noc a vrelo odporúčam do pozornosti všetkým, ktorí majú záujem poznať aj druhú stranu mince fungovania demokracie u nás.

Cezmín

Úryvky z knihy


Curriculum vitae

Dušan Vaňo – narodil sa v roku 1943 v Topoľčanoch, kde aj ukončil v roku 1957 zákl. školské vzdelanie. Potom študoval na chemickej priemyslovke v Banskej Štiavnici. Matúra v r. 1961. Nasledovala -- základná vojenská služba, zopár zamestnaní, rok 1968 a rozhodnutie zdrhnúť z republiky. Nestalo sa, lebo sa v tom roku oženil a narodil sa mu v novembri syn, a tak sa začal normalizovať. Medzitým štúdium na Pedagogickej fakulte (slov. jaz. - výtv. výchova) a dvadsať rokov pracoval ako kultúrno-osvetový pracovník, kde prestal mať rád kultúru. Normalizovať sa prestal v roku 1989, a to dosť aktívne v naivnej domnienke, že to bude mať nejaký význam. Nemalo, a preto začal vydávať ako živnostník vlastné noviny v naivnej domnienke, že to bude mať nejaký význam. Nemalo, alebo len ten, že bol na ňom spáchaný komplot zo strany represívnych demokratických štátnych orgánov a strávil nejaký čas v base. Potom sa živil, ako mohol, trebárs ako pomocný murár, záhradník a šofér v zahraničí, alebo zalamoval knižky a monografie pre obce, až pokým nešiel do bohatého dôchodku. Po tom všetkom napísal o tom knihu „Baťo“, v ktorej to všetko opísal, aby to nezostalo uložené len tak v naftalíne v naivnej domnienke, že to bude mať nejaký význam... (Ostatné si doplňte sami.)

Pre zväčšenie klikni na obrázok!

Pred časom sa vyslovil istý bývalý ministerský predseda, že za jeho vlády nebol perzekvovaný žiadny novinár. Keďže jeho najbližší spolupartajníci hovorili, že pán premiér používa lož ako pracovnú metódu, dalo by sa pochybovať o tom, či to tak naozaj bolo. V tých rokoch som vydával lokálny občasník TŔŇ, v ktorom som si dovolil čosi napísať o pánu premiérovi a jeho partajníkoch.
Môžete si teraz stiahnuť zadarmo dve čísla z toho občasníka
http://www.1000knih.sk/obchod/nezaradene/trn a prečítať, pokiaľ budete mať záujem. Sú to už staré záležitosti a od tej doby sme mali a máme iných premiérov a partajníkov. Ide tu však o potvrdenie alebo vyvrátenie slov pána voľakedajšieho premiéra. Môžete si tam prečítať nenápadný článok jednej privatizačnej story, za ktorý dostal autor článku súdnym rozhodnutím dvestotisíc korún pokuty. A to nie je všetko. Ďalšími šikanami a rozhodnutiami štátnych orgánov boli naňho ako na podnikateľa nahrané trestné opatrenia, až musel spomínaný podnikateľ z tejto republiky zdrhnúť do exilu a dnes žije kdesi vo Švédsku.
Samotnému vydavateľovi a redaktorovi týchto novín sa prihodil akoby náhodou komplot a odsedel si zopár rokov v base za skutok, ktorý nespáchal a dokázateľne spáchať nemohol. Lenže v tom našom súdnictve o dôkazy nejde. Tam majú inakšie starosti. Však to každý pozná a dosť sa o tom popísalo. Keďže spravodlivosti sa na tých súdoch nedočkáte a na Lampárne a Spolky insitných hráčov na fujare sa taktiež nedá spoľahnúť, musíte sa s tým zmieriť a odložiť celý prípad do naftalínu. Alebo nie, ako sa to stalo v tomto prípade, keď som sa rozhodol ten prípad vytiahnuť zo šanónov a oboznámiť ním širšiu verejnosť. Napísal som preto knihu "Baťo", ktorú si môžete tiež stiahnuť z tohto portálu:
http://www.1000knih.sk/obchod/nezaradene/bato1#
. Je tam prípad opísaný, ako sa mohol v skutočnosti udiať a ako to nechceli uznať na súdoch. A keďže som bol po tých rokoch tak trochu na písanie nadržaný, tak som sa vyslovil aj k iným problémom, ktoré nás v tomto štáte dlávia, a preto je tá kniha kvapku objemnejšia. Ale čo, kto chce čítať, prečíta...

e-kniha formát: PDF
http://www.1000knih.sk/obchod/nezaradene/bato1#

http://www.1000knih.sk/obchod/ucebnice-skripta/pismo-a-kaligrafia#
http://www.1000knih.sk/obchod/nezaradene/trn

 

Pre zväčšenie klikni na obrázok! Dušan Vaňo
  e-kniha formát: PDF

Učebnica „Písmo a kaligrafia" bola schválená Ministerstvom školstva SR ako doplnková literatúra pre školy s umeleckým zameraním. Je vhodná aj pre polygrafické školy, pretože sa zaoberá i typografiou. V tomto smere je vhodná i pre širší okruh záujemcov, ktorí prichádzajú do styku s písmom - novinári, grafici, dizajnéri, pretože sa môžu oboznámiť s výrobnými postupmi v polygrafii, ale i typografickými pravidlami pri sadzbe a korektúre textu. V tlačenej forme vyšla táto kniha pred deviatimi rokmi a jej náklad sa rozobral. Ďalšie generácie študentov majú možnosť do nej nahliadnuť aspoň v elektronickej forme cez svoje počítače, prípadne čítačky. Pre adeptov písmovej tvorby kniha ponúka všetko to, čo by mali o tvorbe písma vedieť bez toho, že by museli čiahnuť k rozsiahlej odbornej literatúre, z ktorej táto kniha čerpala a na ktorú odkazuje.

 

Pán Mgr. Dušan Vaňo bol redaktor a editor
knihy o našej obci vydanej OcÚ Horné Chlebany 2008.

"Horné Chlebany 1328 - 2008"
Vydal: Obecný úrad Horné Chlebany
Redaktor a editor: Mgr. Dušan Vaňo
Autorský kolektív: doc.PhDr Ján Lukačka CsC.;
PhDr. Oľga Kvasnicová; Mgr Miroslav Kollár;
Bc. Ján Mašír; PhDr. Blažena Šmotláková;
Náklad: 1000 výtlačkov;
Tlač: PRIMA PRINT.a.s. Tovarníky;
Rok vydania: 2008.

"Horné Chlebany nové pohľady"
Vydal: Obecný úrad Horné Chlebany
Redaktor a editor: Mgr. Dušan Vaňo
Autorský kolektív: Ing. Ján Mašír; Vladimír Lemeš; Alžbeta
Medová; Ing.Peter Boris; Viera Juríková; Emília Šatková;
Náklad: 300 výtlačkov
Tlač: PRIMA PRINT.a.s. Tovarníky;
Rok vydania: 2009.


http://hornechlebany.unas.cz/680rocnica.htm
http://hornechlebany.unas.cz/Obec1328-2008.htm
http://hornechlebany.unas.cz/Publikaciepohladnice.htm

http://www.e-obce.sk/obec/hornechlebany/horne-chlebany.html
http://www.vsetkyfirmy.sk/obec/hornechlebany/horne_chlebany.html
https://www.facebook.com/pages/TJ-Horné-Chlebany/152056578254057

http://www.obce.info/slovensko/nitriansky-kraj/okres-topolcany/horne-chlebany/celok-horne-chlebany
http://topolcany.sme.sk/c/5663838/horne-chlebany-su-druhou-najkrajsou-obcou-na-slovensku.html
http://www.slovakregion.sk/horne-chlebany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Horné_Chlebany
http://sk.wikipedia.org/wiki/Horné_Chlebany
http://www.reality.sk/reality/horne-chlebany
http://www.monografia.sk/?page_id=402
http://www.selekt.sk/kontakt.html

http://www.mapa-mapy.sk/mapa/horne-chlebany-slovenska-republika
http://mapa-mapy.info.sk/mapa/horne-chlebany-slovenska-republika/#

Pre zväčšenie klikni na obrázok!

http://www.e-obce.sk/obec/dvoranynadnitrou/2-historia.html
http://www.dvoranynadnitrou.sk/fakty-o-obci

Pre zväčšenie klikni na obrázok!

http://www.krtovce.sk
http://www.e-obce.sk/obec/krtovce/krtovce.html

Pre zväčšenie klikni na obrázok!

http://www.praznovce.sk  
http://www.e-obce.sk/obec/praznovce/praznovce.html

Pre zväčšenie klikni na obrázok!

http://naseobce.sk/mesta-a-obce/1217-praznovce
http://www.praznovce.sk/ofk.phtml?id3=28885

Pre zväčšenie klikni na obrázok!

http://www.uhrovec.sk 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Uhrovec
 
http://www.e-obce.sk/obec/uhrovec/uhrovec.html
 
http://www.zamky.sk/uhrovec/index.htm?q=node/3&mon=301269

Pre zväčšenie klikni na obrázok!

http://www.zlatniky.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zlatníky
http://www.e-obce.sk/obec/zlatniky/zlatniky.html
Základná škola Zlatníky http://zszlatniky62.edupage.org
Dobrovoľný hasičský zbor Zlatníky http://dhzzlatniky.webnode.sk
Moje
webové stránky 

Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian
http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

 Odkaz na môj web:
http://seniorka.szm.com