Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 

Šášovský hrad

Šášovský hrad sú rozľahlé zrúcaniny hradu na strmom ľavobrežnom brale priamo nad tokom Hrona v nadmorskej výške 340 m n. m., priamo nad dedinou Šášovské Podhradie (dnes mestská časť Žiaru nad Hronom)
Kráľovský hrad sa spomína v roku 1253 ako majetok bratov de Vancha, z nich Štefan bol ostrihomským arcibiskupom. Spolu s hradom Revište, situovaným južnejšie na druhom brehu Hrona, chránil priechod a cestu do banskej oblasti, predovšetkým do Banskej Štiavnice a asi aj preto ho získal v roku 1320 štiavnický komorský gróf. Hrad sa stal strediskom panstva Šášov. V čase gotiky a renesancie často menil majiteľov. Kráľ Žigmund ho daroval v roku 1424 kráľovnej Barbore, 1447 ho mal v rukách Ján Jiskra. Kráľovná Beatrix, manželka kráľa Mateja Korvína, ho v roku 1490 darovala Dóciovcom, ktorí ho vlastnili do vymretia rodu v roku 1647. V roku 1650 získal hradné panstvo kúpou Gašpar Lipai. Za tököliovského povstania v roku 1677 sa povstalci zmocnili hradu a vyplienili ho. Odvtedy bol v správe eráru a keďže už stratil svoju obrannú funkciu, od 18. storočia pustol.
Najvyššie položený gotický palác, ktorý tvorí základ horného hradu, často prestavovali. Na dlhom úzkom vnútornom dvore boli rozmiestnené obytné budovy a na konci terasy na najvyššom mieste bol palác, zabezpečený neskôr trojhrannou vežou. Horný hrad sa zvažoval smerom od paláca k nádvoriu, ktoré uzatvárala veľká okrúhla bašta, chrániaca vstup do horného hradu. Pred ňou ležiace opevnené nádvorie lemovali obytné budovy na konci s okrúhlou strážnou vežou. Hrad bol dobre opevnený aj v renesancii.

Hradné ruiny sa aj dnes sústreďujú okolo ústredného pretiahnutého vnútorného hradu zakončeného kruhovou baštou. Pred ňou je prístupová cesta do hradu, ktorá tu viedla cez opevnené predhradie s malou baštou. To však v teréne už prakticky nevidieť. V mieste šijového predelu hradu od masívu vrchu sú stopy po stavbách a na hrebeni sú zvyšky malej pevnôstky. Hrad je plný architektonických detailov a rozpadáva sa.
Ako cestovať k hradu? ŽSR Šášovské Podhradie 2 km, SAD. Zo Šášovského Podhradia vedie na hrad zeleno-značkovaný chodník (asi 15 min.). Parkovať je možné priamo pod hradnou skalou alebo pri potoku.
Okolité pamiatky sú Žakýlsky hrad, hrad Revište, Pustý hrad, Zvolen. Z hradu po zalesnenom hrebeni na ostrý kopec Suť (718 m n. m.) 1 h; z neho strmo nadol do Močiarskej doliny. Značka ďalej pokračuje lesmi Štiavnických vrchov cez Henclovú a Demjan (678 m n. m.) do Hronskej Breznice. Zo Šášovského Podhradia smerom na Jaseňový vrch (829 m n. m.) a ďalej cez sedlo na hrad Žakýl.
Zaujímavosti
Šášovské Podhradie, od roku 1971 miestna časť Žiaru nad Hronom leží 2 km na JV od centra mesta. Pôvodne samostatná obec na severných svahoch Štiavnických vrchov. Vznikla v 13. storočí pod Šášovským hradom, prvýkrát sa spomína v roku 1388 ako majetok hradu, a jej dejiny súvisia aj naďalej s dejinami hradu, ku ktorému patrila. Prvý slovenský názov Podhragy je z roku 1517.

 Šašovia

Potreba dvorného šaša v akomkoľvek spoločenskom zriadení je veruže nutne potrebná...
Z histórie a rozprávok šírených ústnym aj písomným podaním sú známe prípady, že vládcovia a králi mali svojich dvorných šašov, ktorých úloha bola nesmierne ťažká, ale hlavne pre život poddaných veľmi potrebná. Traduje sa, že šašovia mohli svojmu panovníkovi povedať aj to, čo sa mu nepáčilo, ale malo to svoje opodstatnenie. Často si dovolil šašo povedať aj veci, ktoré nikto iný vysloviť nesmel a ani nemohol. Občas sa stalo aj to, že šaško za svoju otvorenosť pred kráľom bol aj popravený, hoci sa to zriedka kedy stávalo. Z uvedeného plynie, že šašo bol na kráľovskom dvore vítaný nielen panovníkom, ale aj šľachticmi, pretože bol riadne podkutý beťár a dokázal sa vynájsť v mnohých zložitých situáciách, do ktorých ho dostal panovník s jeho radcami a prisluhovačmi. Musel byť aj riadne prefíkaný, aby sa vyhol katovej sekere. No v každom prípade mal privilégium hovoriť o nedostatkoch panovania v kráľovstve bez veľkých obáv, že príde o svoje privilégium, keď volil tie správne slová na oslovenie hlavy kráľovstva. Vtipný šašo bol vo veľkej obľube nielen u kráľa, ale aj u poddaných. Kráľ všetkých tzv."havkáčov" proti nemu a jeho vládnutiu nemilosrdne odstránil z cesty, okrem svojho šaša.


Klaun/šašo, je v dnešnej dobe viac detským zabávačom, ako dobrým radcom kráľov, ako to bolo v časoch kráľovstiev a monarchie. Šašovia rozosmejú všetky deti so svojimi humornými scénkami, nepodarenými trikmi a kúzlami. Šašovia svojim komickým predstavením rozveselia každú detskú oslavu, je veselým "doplnkom" na všetky akcie, konané s deťmi.

No aj v dnešnej dobe by vládne garnitúry potrebovali mať svojho šaša, ktorý by im otvorene povedal o nedostatkoch ich vládnutia a aj ich samotných, čo si prisluhovači a pätolízači nedovolia povedať, čím by sa skvalitnilo vládnutie v prospech všetkých ľudí. Voľakedy šľachtici museli dávať dobré návrhy na zlepšenie vládnutia kráľa bez zbytočných kritík vládnutia a samotného kráľa, čo ich mohlo stáť život a stratu všetkého majetku. Za dobré rady mali vyznamenania a majetky. Kritici iba "havkali a kydali, ohovárali" a nepomáhali, čo bolo ich psou povinnosťou, keď sa chceli dostať do kuchyne k hrncom.

A ako to je dnes? Kasy majú plné všetci volení a poddaní sú naďalej s minimálnou mzdou, čo je výsmechom a almužnou za celoživotnú drinu v prospech všetkých. Takže či za kráľa alebo za demokracie, robotník má stále iba na holé prežitie a množstvo ľudí prevažne živorí z 300 - 400 Eur mesačne.
 

Kráľov šašo a šašov kráľ

Autor: Viliam Vaš

Bolo raz jedno orlie kráľovstvo, v ktorom vládol jeden zištný ale napriek tomu o vyvážené kraľovanie sa snažiaci kráľ. Ten, vzídený zo súhvezdia Váh, bol taký chytrák, že na kráľovskom dvore si okrem výbojnej červenej šľachty držal i príslušníkov starej modrej šľachty. Ba dokonca, náš milý kráľ bol natoľko prefíkaný, že na dvore si naviac vydržiaval i žltého šaša. Nie div, však kráľovstvo okrem udatného orla malo vo svojom erbe i cilingajúceho šaška. A ten mu viackrát pomohol zo šlamastiky, v ktorej sa náš usilovný kráľ mnohokrát nechtiac ocitol pri iste neľahkom a šalamúnskom rozhodovaní o uprednostnení záujmov buď jednej alebo druhej záujmovej skupiny vyfarbených šľachticov...
A tak mal šašo na kráľovskom dvore zelenú na rýpanie a uťahovanie si raz z červených - raz z modrých. Podľa toho, ktorá skupina šľachticov viac strpčovala ťažký vladárov život. I v posledných dňoch roku Pána 1008 bolo na kráľovskom dvore husto. Červení chceli od kráľa, aby venoval tisícku zlatých na honosné oslavy 40.výročia vybudovania ich lesknúcej sa červenej bašty na východnom cípe hradu. Modrí, tí naopak, žiadali zase od kráľa toliariky na blížiacu sa oslavu 125.výročia založenia ich napoly zbúranej modrej bašty na západnom cípe orlieho hradu.

Náš milý kráľ sa z tohto farebného šantenia šľachticov takmer pomiatol. Pretože kráľovská kasa bola takmer prázdna a nové dane na svoj poddaný ľud už nemohol vyrúbiť, ak nechcel čakať novú vzburu v podhradí, tak si náš taktický vladár vypýtal nestrannú radu od svojho milého šaša. Ten, ako každý múdry šašo, si nechcel pohnevať všemocného kráľa, ale ani ješitných šľachticov, a tak odpovedal, že vlastne všetci šľachtici majú pravdu, nakoľko bašty, napriek vetrom, dažďom a zlým obdobiam sa stále vypínajú na hrade. Ba čo viac, odolné bašty slúžia samotnému kráľovi pri útokoch zradného vicišpána. Takže podľa rady šaša, nech každá šľachta oslavuje čo chce a čo jej len hrdlo ráči, ale za vlastné! I ľudu v podhradí nech dvakrát nalejú, raz červeného a raz modrého. A kráľ nech prijme obe skupiny vo svojom zlatom salóniku, aby sa im poďakoval za doterajšiu udatnosť pri obrane hradu!

Kráľovi sa rada náramne zapáčila, a tak svojim poradcom vysvetlil šašovskú stratégiu. Tí samozrejme „kráľovský“ nápad obratom odobrili, veď neradno sa ťahať za prsty s mocným kráľom. A nehovoriac už o vplyvnom šašovi v pozadí. Ten ich už veru neraz vyškolil ako malé deti pred kráľom, a pritom samotný kráľ ani okom nežmurkol, keď si z ich „múdrostí“ uťahoval. Dokonca, samotný kráľ sa prenáramne zabával na výčinoch malého šaša! Lenže aj šašo vedel kde je hranica, veď aj on potreboval k svojmu prežitiu pri kráľovom boku ich podporu. Naopak, i šľachtici chceli niekedy presadiť sem-tam rozumnú vec u kráľa, a tak potrebovali pomoc vtipkujúceho ale na kráľa dobre vplývajúceho šaša. Ten na oplátku zasa, na šľachticov neukazoval spoza kráľa dlhé nosy počas návštevy cudzích kráľov či podhradnej delegácie sedliakov.

A tak na hrade už dlhú dobu vládol vyvážený mier. Sem-tam narušený drobnými šarvátkami šľachty o zvýšeniu svojho vplyvu na hrade a pri okúzľovaní kráľa. Len poddaným nebolo celkom jasno v otázke, kto je vlastne na hrade skutočný šašo...

 

Christopher Moore - Šašo
Autor: Ikar

Určite poznáte slovenskú ľudovú rozprávku Soľ nad zlato: starnúci kráľ sa chce dozvedieť, ako ho majú rady tri dcéry. Podobne je na tom aj Shakespearov Kráľ Lear, ktorého dve dcéry ho slovne okiadzajú a vzápätí sklamú, tretia ho nechce balamutiť prázdnymi rečami, kráľ ju podozrieva z nelásky a odvrhne ju. Z tohto istého základu vychádza aj román Christophera Moora – Šašo. Tentoraz však známy príbeh prerozpráva kráľov dvorný šašo. A hoci na britskom dvore vládne rovnaká pretvárka, zrada a intrigy ako v Shakespearovej tragédii, u Moora kráľ nie je poľutovaniahodný a sklamaný starec, ale ešte väčší pokrytec ako jeho dve nevďačné dcéry.
Moore hýri v knihe nápadmi, situačnou komikou, slovnými hračkami. Vykresľuje scény a používa slová, pri ktorých sa v médiách zvyčajne pípa. Na pomoc si berie aj ďalšie Shakespearove hry – do príbehu sa tak dostanú tri čarodejnice z Macbetha, paroduje sa Hamlet aj s jeho slávnym monológom o bytí a nebytí, zjavuje sa duch v podobe ženy, manipuluje sa s jedmi a zázračnými prostriedkami na udržanie lásky. Moorov Šašo je netradičný a nekonvenčný , tak ako mnohé jeho diela.

Ak sa teda radi bavíte a viete sa na klasikov pozrieť z nadhľadu, tento príbeh je ako šitý na vašu mieru.

Pozri si aj stránku http://seniorka.wz.sk/Sasoakral.htm

 


Torta šaška

 

Torta šaška 

Odkazy
Šašo nasrdil po Schusterovi aj Fica http://www.sme.sk/c/4183938/saso-nasrdil-po-schusterovi-aj-fica.html
Boli raz blázon a psychotik... http://gemela.blog.sme.sk/c/81338/Boli-raz-blazon-a-psychotik.html
Christopher Moore - Šašo http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/39394-christopher-moore-saso
Maľuj http://rexik.zoznam.sk/uzivatel/oblubene_omalovanky/danielka09
http://old.gemerland.sk/view.php?cisloclanku=2008060046
Omalovanky http://rexik.zoznam.sk/omalovanky/strana/170
Maľovanie tváre http://www.sueart.eu/malovanie-tvar.html
TV Lux http://kjk.sk/zo-zakulisia-nahravania-v-tv-lux

Ako šašo http://www.gemerland.sk/?p=4972
http://sk.wikipedia.org/wiki/Šášovský_hrad
http://www.showportal.sk/show/sasovia
Maroš http://www.najlepsisaso.sk


Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 
Moje
webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz

Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | DopreduBy Cezmin Slovakia 22.november 2014

Seniorka - Klauni šašovia
 

Šášovský hrad

Šášovský hrad sú rozľahlé zrúcaniny hradu na strmom ľavobrežnom brale priamo nad tokom Hrona v nadmorskej výške 340 m n. m., priamo nad dedinou Šášovské Podhradie (dnes mestská časť Žiaru nad Hronom)
Kráľovský hrad sa spomína v roku 1253 ako majetok bratov de Vancha, z nich Štefan bol ostrihomským arcibiskupom. Spolu s hradom Revište, situovaným južnejšie na druhom brehu Hrona, chránil priechod a cestu do banskej oblasti, predovšetkým do Banskej Štiavnice a asi aj preto ho získal v roku 1320 štiavnický komorský gróf. Hrad sa stal strediskom panstva Šášov. V čase gotiky a renesancie často menil majiteľov. Kráľ Žigmund ho daroval v roku 1424 kráľovnej Barbore, 1447 ho mal v rukách Ján Jiskra. Kráľovná Beatrix, manželka kráľa Mateja Korvína, ho v roku 1490 darovala Dóciovcom, ktorí ho vlastnili do vymretia rodu v roku 1647. V roku 1650 získal hradné panstvo kúpou Gašpar Lipai. Za tököliovského povstania v roku 1677 sa povstalci zmocnili hradu a vyplienili ho. Odvtedy bol v správe eráru a keďže už stratil svoju obrannú funkciu, od 18. storočia pustol.
Najvyššie položený gotický palác, ktorý tvorí základ horného hradu, často prestavovali. Na dlhom úzkom vnútornom dvore boli rozmiestnené obytné budovy a na konci terasy na najvyššom mieste bol palác, zabezpečený neskôr trojhrannou vežou. Horný hrad sa zvažoval smerom od paláca k nádvoriu, ktoré uzatvárala veľká okrúhla bašta, chrániaca vstup do horného hradu. Pred ňou ležiace opevnené nádvorie lemovali obytné budovy na konci s okrúhlou strážnou vežou. Hrad bol dobre opevnený aj v renesancii.

Hradné ruiny sa aj dnes sústreďujú okolo ústredného pretiahnutého vnútorného hradu zakončeného kruhovou baštou. Pred ňou je prístupová cesta do hradu, ktorá tu viedla cez opevnené predhradie s malou baštou. To však v teréne už prakticky nevidieť. V mieste šijového predelu hradu od masívu vrchu sú stopy po stavbách a na hrebeni sú zvyšky malej pevnôstky. Hrad je plný architektonických detailov a rozpadáva sa.
Ako cestovať k hradu? ŽSR Šášovské Podhradie 2 km, SAD. Zo Šášovského Podhradia vedie na hrad zeleno-značkovaný chodník (asi 15 min.). Parkovať je možné priamo pod hradnou skalou alebo pri potoku.
Okolité pamiatky sú Žakýlsky hrad, hrad Revište, Pustý hrad, Zvolen. Z hradu po zalesnenom hrebeni na ostrý kopec Suť (718 m n. m.) 1 h; z neho strmo nadol do Močiarskej doliny. Značka ďalej pokračuje lesmi Štiavnických vrchov cez Henclovú a Demjan (678 m n. m.) do Hronskej Breznice. Zo Šášovského Podhradia smerom na Jaseňový vrch (829 m n. m.) a ďalej cez sedlo na hrad Žakýl.
Zaujímavosti
Šášovské Podhradie, od roku 1971 miestna časť Žiaru nad Hronom leží 2 km na JV od centra mesta. Pôvodne samostatná obec na severných svahoch Štiavnických vrchov. Vznikla v 13. storočí pod Šášovským hradom, prvýkrát sa spomína v roku 1388 ako majetok hradu, a jej dejiny súvisia aj naďalej s dejinami hradu, ku ktorému patrila. Prvý slovenský názov Podhragy je z roku 1517.

 Šašovia

Potreba dvorného šaša v akomkoľvek spoločenskom zriadení je veruže nutne potrebná...
Z histórie a rozprávok šírených ústnym aj písomným podaním sú známe prípady, že vládcovia a králi mali svojich dvorných šašov, ktorých úloha bola nesmierne ťažká, ale hlavne pre život poddaných veľmi potrebná. Traduje sa, že šašovia mohli svojmu panovníkovi povedať aj to, čo sa mu nepáčilo, ale malo to svoje opodstatnenie. Často si dovolil šašo povedať aj veci, ktoré nikto iný vysloviť nesmel a ani nemohol. Občas sa stalo aj to, že šaško za svoju otvorenosť pred kráľom bol aj popravený, hoci sa to zriedka kedy stávalo. Z uvedeného plynie, že šašo bol na kráľovskom dvore vítaný nielen panovníkom, ale aj šľachticmi, pretože bol riadne podkutý beťár a dokázal sa vynájsť v mnohých zložitých situáciách, do ktorých ho dostal panovník s jeho radcami a prisluhovačmi. Musel byť aj riadne prefíkaný, aby sa vyhol katovej sekere. No v každom prípade mal privilégium hovoriť o nedostatkoch panovania v kráľovstve bez veľkých obáv, že príde o svoje privilégium, keď volil tie správne slová na oslovenie hlavy kráľovstva. Vtipný šašo bol vo veľkej obľube nielen u kráľa, ale aj u poddaných. Kráľ všetkých tzv."havkáčov" proti nemu a jeho vládnutiu nemilosrdne odstránil z cesty, okrem svojho šaša.


Klaun/šašo, je v dnešnej dobe viac detským zabávačom, ako dobrým radcom kráľov, ako to bolo v časoch kráľovstiev a monarchie. Šašovia rozosmejú všetky deti so svojimi humornými scénkami, nepodarenými trikmi a kúzlami. Šašovia svojim komickým predstavením rozveselia každú detskú oslavu, je veselým "doplnkom" na všetky akcie, konané s deťmi.

No aj v dnešnej dobe by vládne garnitúry potrebovali mať svojho šaša, ktorý by im otvorene povedal o nedostatkoch ich vládnutia a aj ich samotných, čo si prisluhovači a pätolízači nedovolia povedať, čím by sa skvalitnilo vládnutie v prospech všetkých ľudí. Voľakedy šľachtici museli dávať dobré návrhy na zlepšenie vládnutia kráľa bez zbytočných kritík vládnutia a samotného kráľa, čo ich mohlo stáť život a stratu všetkého majetku. Za dobré rady mali vyznamenania a majetky. Kritici iba "havkali a kydali, ohovárali" a nepomáhali, čo bolo ich psou povinnosťou, keď sa chceli dostať do kuchyne k hrncom.

A ako to je dnes? Kasy majú plné všetci volení a poddaní sú naďalej s minimálnou mzdou, čo je výsmechom a almužnou za celoživotnú drinu v prospech všetkých. Takže či za kráľa alebo za demokracie, robotník má stále iba na holé prežitie a množstvo ľudí prevažne živorí z 300 - 400 Eur mesačne.
 

Kráľov šašo a šašov kráľ

Autor: Viliam Vaš

Bolo raz jedno orlie kráľovstvo, v ktorom vládol jeden zištný ale napriek tomu o vyvážené kraľovanie sa snažiaci kráľ. Ten, vzídený zo súhvezdia Váh, bol taký chytrák, že na kráľovskom dvore si okrem výbojnej červenej šľachty držal i príslušníkov starej modrej šľachty. Ba dokonca, náš milý kráľ bol natoľko prefíkaný, že na dvore si naviac vydržiaval i žltého šaša. Nie div, však kráľovstvo okrem udatného orla malo vo svojom erbe i cilingajúceho šaška. A ten mu viackrát pomohol zo šlamastiky, v ktorej sa náš usilovný kráľ mnohokrát nechtiac ocitol pri iste neľahkom a šalamúnskom rozhodovaní o uprednostnení záujmov buď jednej alebo druhej záujmovej skupiny vyfarbených šľachticov...
A tak mal šašo na kráľovskom dvore zelenú na rýpanie a uťahovanie si raz z červených - raz z modrých. Podľa toho, ktorá skupina šľachticov viac strpčovala ťažký vladárov život. I v posledných dňoch roku Pána 1008 bolo na kráľovskom dvore husto. Červení chceli od kráľa, aby venoval tisícku zlatých na honosné oslavy 40.výročia vybudovania ich lesknúcej sa červenej bašty na východnom cípe hradu. Modrí, tí naopak, žiadali zase od kráľa toliariky na blížiacu sa oslavu 125.výročia založenia ich napoly zbúranej modrej bašty na západnom cípe orlieho hradu.

Náš milý kráľ sa z tohto farebného šantenia šľachticov takmer pomiatol. Pretože kráľovská kasa bola takmer prázdna a nové dane na svoj poddaný ľud už nemohol vyrúbiť, ak nechcel čakať novú vzburu v podhradí, tak si náš taktický vladár vypýtal nestrannú radu od svojho milého šaša. Ten, ako každý múdry šašo, si nechcel pohnevať všemocného kráľa, ale ani ješitných šľachticov, a tak odpovedal, že vlastne všetci šľachtici majú pravdu, nakoľko bašty, napriek vetrom, dažďom a zlým obdobiam sa stále vypínajú na hrade. Ba čo viac, odolné bašty slúžia samotnému kráľovi pri útokoch zradného vicišpána. Takže podľa rady šaša, nech každá šľachta oslavuje čo chce a čo jej len hrdlo ráči, ale za vlastné! I ľudu v podhradí nech dvakrát nalejú, raz červeného a raz modrého. A kráľ nech prijme obe skupiny vo svojom zlatom salóniku, aby sa im poďakoval za doterajšiu udatnosť pri obrane hradu!

Kráľovi sa rada náramne zapáčila, a tak svojim poradcom vysvetlil šašovskú stratégiu. Tí samozrejme „kráľovský“ nápad obratom odobrili, veď neradno sa ťahať za prsty s mocným kráľom. A nehovoriac už o vplyvnom šašovi v pozadí. Ten ich už veru neraz vyškolil ako malé deti pred kráľom, a pritom samotný kráľ ani okom nežmurkol, keď si z ich „múdrostí“ uťahoval. Dokonca, samotný kráľ sa prenáramne zabával na výčinoch malého šaša! Lenže aj šašo vedel kde je hranica, veď aj on potreboval k svojmu prežitiu pri kráľovom boku ich podporu. Naopak, i šľachtici chceli niekedy presadiť sem-tam rozumnú vec u kráľa, a tak potrebovali pomoc vtipkujúceho ale na kráľa dobre vplývajúceho šaša. Ten na oplátku zasa, na šľachticov neukazoval spoza kráľa dlhé nosy počas návštevy cudzích kráľov či podhradnej delegácie sedliakov.

A tak na hrade už dlhú dobu vládol vyvážený mier. Sem-tam narušený drobnými šarvátkami šľachty o zvýšeniu svojho vplyvu na hrade a pri okúzľovaní kráľa. Len poddaným nebolo celkom jasno v otázke, kto je vlastne na hrade skutočný šašo...

 

Christopher Moore - Šašo
Autor: Ikar

Určite poznáte slovenskú ľudovú rozprávku Soľ nad zlato: starnúci kráľ sa chce dozvedieť, ako ho majú rady tri dcéry. Podobne je na tom aj Shakespearov Kráľ Lear, ktorého dve dcéry ho slovne okiadzajú a vzápätí sklamú, tretia ho nechce balamutiť prázdnymi rečami, kráľ ju podozrieva z nelásky a odvrhne ju. Z tohto istého základu vychádza aj román Christophera Moora – Šašo. Tentoraz však známy príbeh prerozpráva kráľov dvorný šašo. A hoci na britskom dvore vládne rovnaká pretvárka, zrada a intrigy ako v Shakespearovej tragédii, u Moora kráľ nie je poľutovaniahodný a sklamaný starec, ale ešte väčší pokrytec ako jeho dve nevďačné dcéry.
Moore hýri v knihe nápadmi, situačnou komikou, slovnými hračkami. Vykresľuje scény a používa slová, pri ktorých sa v médiách zvyčajne pípa. Na pomoc si berie aj ďalšie Shakespearove hry – do príbehu sa tak dostanú tri čarodejnice z Macbetha, paroduje sa Hamlet aj s jeho slávnym monológom o bytí a nebytí, zjavuje sa duch v podobe ženy, manipuluje sa s jedmi a zázračnými prostriedkami na udržanie lásky. Moorov Šašo je netradičný a nekonvenčný , tak ako mnohé jeho diela.

Ak sa teda radi bavíte a viete sa na klasikov pozrieť z nadhľadu, tento príbeh je ako šitý na vašu mieru.

Pozri si aj stránku http://seniorka.wz.sk/Sasoakral.htm

 


Torta šaška

 

Torta šaška 

Odkazy
Šašo nasrdil po Schusterovi aj Fica http://www.sme.sk/c/4183938/saso-nasrdil-po-schusterovi-aj-fica.html
Boli raz blázon a psychotik... http://gemela.blog.sme.sk/c/81338/Boli-raz-blazon-a-psychotik.html
Christopher Moore - Šašo http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/39394-christopher-moore-saso
Maľuj http://rexik.zoznam.sk/uzivatel/oblubene_omalovanky/danielka09
http://old.gemerland.sk/view.php?cisloclanku=2008060046
Omalovanky http://rexik.zoznam.sk/omalovanky/strana/170
Maľovanie tváre http://www.sueart.eu/malovanie-tvar.html
TV Lux http://kjk.sk/zo-zakulisia-nahravania-v-tv-lux

Ako šašo http://www.gemerland.sk/?p=4972
http://sk.wikipedia.org/wiki/Šášovský_hrad
http://www.showportal.sk/show/sasovia
Maroš http://www.najlepsisaso.sk


Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 
Moje
webové stránky 

Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | DopreduBy Cezmin Slovakia 22.november 2014

Seniorka - Klauni šašovia
 

Šášovský hrad

Šášovský hrad sú rozľahlé zrúcaniny hradu na strmom ľavobrežnom brale priamo nad tokom Hrona v nadmorskej výške 340 m n. m., priamo nad dedinou Šášovské Podhradie (dnes mestská časť Žiaru nad Hronom)
Kráľovský hrad sa spomína v roku 1253 ako majetok bratov de Vancha, z nich Štefan bol ostrihomským arcibiskupom. Spolu s hradom Revište, situovaným južnejšie na druhom brehu Hrona, chránil priechod a cestu do banskej oblasti, predovšetkým do Banskej Štiavnice a asi aj preto ho získal v roku 1320 štiavnický komorský gróf. Hrad sa stal strediskom panstva Šášov. V čase gotiky a renesancie často menil majiteľov. Kráľ Žigmund ho daroval v roku 1424 kráľovnej Barbore, 1447 ho mal v rukách Ján Jiskra. Kráľovná Beatrix, manželka kráľa Mateja Korvína, ho v roku 1490 darovala Dóciovcom, ktorí ho vlastnili do vymretia rodu v roku 1647. V roku 1650 získal hradné panstvo kúpou Gašpar Lipai. Za tököliovského povstania v roku 1677 sa povstalci zmocnili hradu a vyplienili ho. Odvtedy bol v správe eráru a keďže už stratil svoju obrannú funkciu, od 18. storočia pustol.
Najvyššie položený gotický palác, ktorý tvorí základ horného hradu, často prestavovali. Na dlhom úzkom vnútornom dvore boli rozmiestnené obytné budovy a na konci terasy na najvyššom mieste bol palác, zabezpečený neskôr trojhrannou vežou. Horný hrad sa zvažoval smerom od paláca k nádvoriu, ktoré uzatvárala veľká okrúhla bašta, chrániaca vstup do horného hradu. Pred ňou ležiace opevnené nádvorie lemovali obytné budovy na konci s okrúhlou strážnou vežou. Hrad bol dobre opevnený aj v renesancii.

Hradné ruiny sa aj dnes sústreďujú okolo ústredného pretiahnutého vnútorného hradu zakončeného kruhovou baštou. Pred ňou je prístupová cesta do hradu, ktorá tu viedla cez opevnené predhradie s malou baštou. To však v teréne už prakticky nevidieť. V mieste šijového predelu hradu od masívu vrchu sú stopy po stavbách a na hrebeni sú zvyšky malej pevnôstky. Hrad je plný architektonických detailov a rozpadáva sa.
Ako cestovať k hradu? ŽSR Šášovské Podhradie 2 km, SAD. Zo Šášovského Podhradia vedie na hrad zeleno-značkovaný chodník (asi 15 min.). Parkovať je možné priamo pod hradnou skalou alebo pri potoku.
Okolité pamiatky sú Žakýlsky hrad, hrad Revište, Pustý hrad, Zvolen. Z hradu po zalesnenom hrebeni na ostrý kopec Suť (718 m n. m.) 1 h; z neho strmo nadol do Močiarskej doliny. Značka ďalej pokračuje lesmi Štiavnických vrchov cez Henclovú a Demjan (678 m n. m.) do Hronskej Breznice. Zo Šášovského Podhradia smerom na Jaseňový vrch (829 m n. m.) a ďalej cez sedlo na hrad Žakýl.
Zaujímavosti
Šášovské Podhradie, od roku 1971 miestna časť Žiaru nad Hronom leží 2 km na JV od centra mesta. Pôvodne samostatná obec na severných svahoch Štiavnických vrchov. Vznikla v 13. storočí pod Šášovským hradom, prvýkrát sa spomína v roku 1388 ako majetok hradu, a jej dejiny súvisia aj naďalej s dejinami hradu, ku ktorému patrila. Prvý slovenský názov Podhragy je z roku 1517.

 Šašovia

Potreba dvorného šaša v akomkoľvek spoločenskom zriadení je veruže nutne potrebná...
Z histórie a rozprávok šírených ústnym aj písomným podaním sú známe prípady, že vládcovia a králi mali svojich dvorných šašov, ktorých úloha bola nesmierne ťažká, ale hlavne pre život poddaných veľmi potrebná. Traduje sa, že šašovia mohli svojmu panovníkovi povedať aj to, čo sa mu nepáčilo, ale malo to svoje opodstatnenie. Často si dovolil šašo povedať aj veci, ktoré nikto iný vysloviť nesmel a ani nemohol. Občas sa stalo aj to, že šaško za svoju otvorenosť pred kráľom bol aj popravený, hoci sa to zriedka kedy stávalo. Z uvedeného plynie, že šašo bol na kráľovskom dvore vítaný nielen panovníkom, ale aj šľachticmi, pretože bol riadne podkutý beťár a dokázal sa vynájsť v mnohých zložitých situáciách, do ktorých ho dostal panovník s jeho radcami a prisluhovačmi. Musel byť aj riadne prefíkaný, aby sa vyhol katovej sekere. No v každom prípade mal privilégium hovoriť o nedostatkoch panovania v kráľovstve bez veľkých obáv, že príde o svoje privilégium, keď volil tie správne slová na oslovenie hlavy kráľovstva. Vtipný šašo bol vo veľkej obľube nielen u kráľa, ale aj u poddaných. Kráľ všetkých tzv."havkáčov" proti nemu a jeho vládnutiu nemilosrdne odstránil z cesty, okrem svojho šaša.


Klaun/šašo, je v dnešnej dobe viac detským zabávačom, ako dobrým radcom kráľov, ako to bolo v časoch kráľovstiev a monarchie. Šašovia rozosmejú všetky deti so svojimi humornými scénkami, nepodarenými trikmi a kúzlami. Šašovia svojim komickým predstavením rozveselia každú detskú oslavu, je veselým "doplnkom" na všetky akcie, konané s deťmi.

No aj v dnešnej dobe by vládne garnitúry potrebovali mať svojho šaša, ktorý by im otvorene povedal o nedostatkoch ich vládnutia a aj ich samotných, čo si prisluhovači a pätolízači nedovolia povedať, čím by sa skvalitnilo vládnutie v prospech všetkých ľudí. Voľakedy šľachtici museli dávať dobré návrhy na zlepšenie vládnutia kráľa bez zbytočných kritík vládnutia a samotného kráľa, čo ich mohlo stáť život a stratu všetkého majetku. Za dobré rady mali vyznamenania a majetky. Kritici iba "havkali a kydali, ohovárali" a nepomáhali, čo bolo ich psou povinnosťou, keď sa chceli dostať do kuchyne k hrncom.

A ako to je dnes? Kasy majú plné všetci volení a poddaní sú naďalej s minimálnou mzdou, čo je výsmechom a almužnou za celoživotnú drinu v prospech všetkých. Takže či za kráľa alebo za demokracie, robotník má stále iba na holé prežitie a množstvo ľudí prevažne živorí z 300 - 400 Eur mesačne.
 

Kráľov šašo a šašov kráľ

Autor: Viliam Vaš

Bolo raz jedno orlie kráľovstvo, v ktorom vládol jeden zištný ale napriek tomu o vyvážené kraľovanie sa snažiaci kráľ. Ten, vzídený zo súhvezdia Váh, bol taký chytrák, že na kráľovskom dvore si okrem výbojnej červenej šľachty držal i príslušníkov starej modrej šľachty. Ba dokonca, náš milý kráľ bol natoľko prefíkaný, že na dvore si naviac vydržiaval i žltého šaša. Nie div, však kráľovstvo okrem udatného orla malo vo svojom erbe i cilingajúceho šaška. A ten mu viackrát pomohol zo šlamastiky, v ktorej sa náš usilovný kráľ mnohokrát nechtiac ocitol pri iste neľahkom a šalamúnskom rozhodovaní o uprednostnení záujmov buď jednej alebo druhej záujmovej skupiny vyfarbených šľachticov...
A tak mal šašo na kráľovskom dvore zelenú na rýpanie a uťahovanie si raz z červených - raz z modrých. Podľa toho, ktorá skupina šľachticov viac strpčovala ťažký vladárov život. I v posledných dňoch roku Pána 1008 bolo na kráľovskom dvore husto. Červení chceli od kráľa, aby venoval tisícku zlatých na honosné oslavy 40.výročia vybudovania ich lesknúcej sa červenej bašty na východnom cípe hradu. Modrí, tí naopak, žiadali zase od kráľa toliariky na blížiacu sa oslavu 125.výročia založenia ich napoly zbúranej modrej bašty na západnom cípe orlieho hradu.

Náš milý kráľ sa z tohto farebného šantenia šľachticov takmer pomiatol. Pretože kráľovská kasa bola takmer prázdna a nové dane na svoj poddaný ľud už nemohol vyrúbiť, ak nechcel čakať novú vzburu v podhradí, tak si náš taktický vladár vypýtal nestrannú radu od svojho milého šaša. Ten, ako každý múdry šašo, si nechcel pohnevať všemocného kráľa, ale ani ješitných šľachticov, a tak odpovedal, že vlastne všetci šľachtici majú pravdu, nakoľko bašty, napriek vetrom, dažďom a zlým obdobiam sa stále vypínajú na hrade. Ba čo viac, odolné bašty slúžia samotnému kráľovi pri útokoch zradného vicišpána. Takže podľa rady šaša, nech každá šľachta oslavuje čo chce a čo jej len hrdlo ráči, ale za vlastné! I ľudu v podhradí nech dvakrát nalejú, raz červeného a raz modrého. A kráľ nech prijme obe skupiny vo svojom zlatom salóniku, aby sa im poďakoval za doterajšiu udatnosť pri obrane hradu!

Kráľovi sa rada náramne zapáčila, a tak svojim poradcom vysvetlil šašovskú stratégiu. Tí samozrejme „kráľovský“ nápad obratom odobrili, veď neradno sa ťahať za prsty s mocným kráľom. A nehovoriac už o vplyvnom šašovi v pozadí. Ten ich už veru neraz vyškolil ako malé deti pred kráľom, a pritom samotný kráľ ani okom nežmurkol, keď si z ich „múdrostí“ uťahoval. Dokonca, samotný kráľ sa prenáramne zabával na výčinoch malého šaša! Lenže aj šašo vedel kde je hranica, veď aj on potreboval k svojmu prežitiu pri kráľovom boku ich podporu. Naopak, i šľachtici chceli niekedy presadiť sem-tam rozumnú vec u kráľa, a tak potrebovali pomoc vtipkujúceho ale na kráľa dobre vplývajúceho šaša. Ten na oplátku zasa, na šľachticov neukazoval spoza kráľa dlhé nosy počas návštevy cudzích kráľov či podhradnej delegácie sedliakov.

A tak na hrade už dlhú dobu vládol vyvážený mier. Sem-tam narušený drobnými šarvátkami šľachty o zvýšeniu svojho vplyvu na hrade a pri okúzľovaní kráľa. Len poddaným nebolo celkom jasno v otázke, kto je vlastne na hrade skutočný šašo...

 

Christopher Moore - Šašo
Autor: Ikar

Určite poznáte slovenskú ľudovú rozprávku Soľ nad zlato: starnúci kráľ sa chce dozvedieť, ako ho majú rady tri dcéry. Podobne je na tom aj Shakespearov Kráľ Lear, ktorého dve dcéry ho slovne okiadzajú a vzápätí sklamú, tretia ho nechce balamutiť prázdnymi rečami, kráľ ju podozrieva z nelásky a odvrhne ju. Z tohto istého základu vychádza aj román Christophera Moora – Šašo. Tentoraz však známy príbeh prerozpráva kráľov dvorný šašo. A hoci na britskom dvore vládne rovnaká pretvárka, zrada a intrigy ako v Shakespearovej tragédii, u Moora kráľ nie je poľutovaniahodný a sklamaný starec, ale ešte väčší pokrytec ako jeho dve nevďačné dcéry.
Moore hýri v knihe nápadmi, situačnou komikou, slovnými hračkami. Vykresľuje scény a používa slová, pri ktorých sa v médiách zvyčajne pípa. Na pomoc si berie aj ďalšie Shakespearove hry – do príbehu sa tak dostanú tri čarodejnice z Macbetha, paroduje sa Hamlet aj s jeho slávnym monológom o bytí a nebytí, zjavuje sa duch v podobe ženy, manipuluje sa s jedmi a zázračnými prostriedkami na udržanie lásky. Moorov Šašo je netradičný a nekonvenčný , tak ako mnohé jeho diela.

Ak sa teda radi bavíte a viete sa na klasikov pozrieť z nadhľadu, tento príbeh je ako šitý na vašu mieru.

Pozri si aj stránku http://seniorka.wz.sk/Sasoakral.htm

 


Torta šaška

 

Torta šaška 

Odkazy
Šašo nasrdil po Schusterovi aj Fica http://www.sme.sk/c/4183938/saso-nasrdil-po-schusterovi-aj-fica.html
Boli raz blázon a psychotik... http://gemela.blog.sme.sk/c/81338/Boli-raz-blazon-a-psychotik.html
Christopher Moore - Šašo http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/39394-christopher-moore-saso
Maľuj http://rexik.zoznam.sk/uzivatel/oblubene_omalovanky/danielka09
http://old.gemerland.sk/view.php?cisloclanku=2008060046
Omalovanky http://rexik.zoznam.sk/omalovanky/strana/170
Maľovanie tváre http://www.sueart.eu/malovanie-tvar.html
TV Lux http://kjk.sk/zo-zakulisia-nahravania-v-tv-lux

Ako šašo http://www.gemerland.sk/?p=4972
http://sk.wikipedia.org/wiki/Šášovský_hrad
http://www.showportal.sk/show/sasovia
Maroš http://www.najlepsisaso.sk


Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 
Moje
webové stránky 

Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | DopreduBy Cezmin Slovakia 22.november 2014