Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 

Láska v rôznych podobách

Pred časom som mala obdobie, keď som takmer nič nepočula a zažívala som doslova horory, keď išli tiráky za mnou a ja som ich vôbec nepočula, iba ma ovial silný prúd vetra a zamával mnou na bicykli. Chodila som po kadejakých vyšetreniach dávali kvapky, mastičky a nič mi nepomáhalo, bola som takmer hluchá. Najprv na jedno ucho a potom na obe. Obvodný lekár sa mi pozrel na to a poslal ma k odborníkovi, ten k ďalšiemu odborníkovi, ten zas po vyšetreniach v nemocnici a... nič, hluchá sťa poleno hodené do vody. Počula som iba tiché šumenie z veľkej diaľky. Napokon som išla znovu k obvodnému lekárovi, ktorý mi už na začiatku povedal, že budem "na staré kolená" hluchá a zažartoval, že aspoň nebudem počuť, ako ma nevesty ohovárajú a ako mi nadávajú. Trvalo to pol roka a už som myslela na to, že budem do smrti hluchá, kým mi náš obvodný lekár neoznámil, že on vie, čo by mi mohlo pomôcť, no potrebuje k tomu lieky, ktoré môžu predpisovať iba odborní lekári v danom zameraní. Mala som šťastie, pretože v tom čase som hľadela každému na ústa čo hovorí a náš doktor bol výrečný, takže sa mu dalo čítať z pier perfektne. Napokon pristúpil k tomu, že zavolal kamarátovi, ktorý mu dlhoval nejakú protislužbu a od neho vypýtal injekciu, ktorú bolo treba, ostatné prímesy do lieku mi predpísal na recept  a bola som to všetko vziať v lekárni. Namiešal prášky, rozdrvené tabletky, kvapky a injekciu dohromady, pretrepal to vo fľaštičke a povedal mi, že ak mi bude slabnúť sluch, tak stačí jedna jediná kvapka, aby som počula, nie viac. A kvapol mi do uší po jednej kvapke a to bola "šupa!" Odrazu som počula hluk akoby bola pri mne parná lokomotíva. V tej chvíli som bola celá bez seba od radosti a nešlo mi do hlavy, že som pol roka chodila k odborníkom a nikto z nich mi nepomohol a obvodný lekár vedel, ako na to a čo mi je od začiatku. Odborníci iba potvrdili jeho konštatovanie, čo mi povedal a tým to bolo pre nich vybavené. Doktor mi ešte oznámil, že v žiadnom prípade mi nesmie vniknúť voda do uší, toho sa musím vyvarovávať, aby som nemala zápaly. Kým žil, mala som pomoc, horšie to bolo, keď odišiel na druhý breh, v záznamoch som to nemala vôbec zapísané, lebo miešal liek, ktorý obvodný lekár nesmel robiť a tak hluchnem, ako mi predpovedal a azda aj celkom ohluchnem v starších rokoch, ak ich dožijem. Bola som u ušného lekára a povedal mi, že mám trvalo poškodený sluch. Bohužiaľ. Nič nové mi neoznámil, to mi už pred mnohými rokmi v mladosti povedal aj môj obvodný lekár  aj ako sa to bude vyvíjať rokmi. Môže sa to trochu pozastaviť, ale nie vyliečiť. No tabletky ja jesť nebudem za žiadnu cenu, to budem radšej hluchá a tak už k lekárovi vôbec s tým nechodím. S kým komunikujem, tomu oznamujem, že som nahluchlá a nech si nemyslí, že som urevaná baba, pokiaľ budem hlasnejšie hovoriť. No zamýšľala som sa nad tým, aké to môže byť, keď budem sama so svojimi myšlienkami v tichu a aké to je pre ľudí, ktorí sú od narodenia hluchí, čo to obnáša. Ja som počula a počujem ešte, aj keď slabšie, no od narodenia hluché dieťa... to je skrátka tortúra.

Predstavte si situáciu.... Muž stojí obďaleč na ulici a pozoruje devu s veľkým záujmom, pretože je krásna, príťažlivá, s peknou vyšportovanou postavou, nádhernými ohnivými očami a žiarivým úsmevom a chce k nej pristúpiť... no zrazu vidí gestikuláciu jej rúk a uvedomí si fakt, že je nepočujúca. Spätí sa a zostane stáť... a tu sa natíska otázka: Sú u našich slovenských mužov predsudky voči nepočujúcim devám?  Objavuje sa u nich obava, či strach zamilovať sa do nepočujúcej devy?
V dnešnej dobe to nie je už tak veľký problém vzhľadom k faktu, že je viacero možností pre komunikáciu s nepočujúcimi, v prvom rade vďaka papieru a peru, cez eSemMeSky, či vďaka špeciálne upravenému telefónu s hlasovým prekladom. Vieme, že ľudia s poruchou sluchu sú oveľa trpezlivejší ako zdraví počujúci a sú si vedomí toho, že si na nich partner musí najprv zvykať a vzťah? To už chce ozajstnú odvahu.  Hlavne preto, že u nás ešte nie sú ľudia natoľko tolerantní, aby prijímali takéto páry ako seberovné, ba spoločenstvo počujúcich obvykle je k takýmto zmiešaným párom dosť tvrdé a aj nie príjemné s množstvom kadejakých nie pekných otázok typu: To je málo zdravých báb, keď si začal vzťah s nepočujúcou (?) alebo...  to už nevie čo má so sebou robiť, keď si zobrala nepočujúceho? A tak zmiešaný pár čelí a aj znáša množstvo urážok a aj potupu ich vzťahu a lásky.
Keď som sa nad tým hlbšie zamyslela a položila si otázku, či by som svoj život dokázala zviazať s človekom nepočujúcim od narodenia a nie po nejakom úraze či nejakej chorobe, ktorú prekonal, no predtým počul, dospela som k záveru, že ja osobne by som nenabrala odvahu vziať si nepočujúceho muža za partnera na celý život a nevyplýva to z hore uvedeného, ale hlavne z toho, že by som si nevzala na zodpovednosť plodiť potomstvo, ktoré by viedlo k určitej degenerácii, keď nie ja, tak moji potomkovia by mali v sebe gény, ktoré by zapríčinili, že by sa v rode mohlo rodiť viac detí nepočujúcich vďaka mojej nie zodpovednosti.  Môže sa to javiť ako predsudok, no nemám potrebu svoj osobný názor meniť a ku tomu fandím každému, kto je schopný zamilovať sa do nepočujúceho človeka na takú mieru, že s ním chce zdieľať celý svoj život v manželskom zväzku. Nebudem sama seba klamať a ani nikoho iného pokryteckým súhlasom, keď v hĺbke som uvedeného názoru na vec a či je správny alebo nie správny, je to môj osobný názor.
Položte si aj vy takú jednoduchú otázku, vedeli by ste sa zamilovať do hluchonemého mládenca či devy? Čo vás ako prvé napadne pri takejto otázke? Svoj som objasnila, no je množstvo iných možných, ako napríklad, vadilo by vám, že neovládate posunkový jazyk? Že nikdy nebudete počuť ako vám váš partner či partnerka šepká do uška, že vás a ako vás miluje? Alebo už uvedené, báli by ste sa, či by ste s ním mali zdravé deti? Musím podotknúť, že vo vzťahu možného partnerstva s nepočujúcim človekom sú takéto otázky a myšlienky celkom prirodzené a nie sú vonkoncom hlúposťou.  Človek, keď si položí otázky a úprimne si na ne aj odpovie, zákonite dospeje k určitému záveru, že vzťah potrebuje niektoré zákonitosti, aby v partnerstve dobre fungoval, a k nim patria aj prejavy lásky. V takomto zmiešanom partnerstve by obaja však mali dbať o to, aby ich vzťah nebol ako zakonzervovaná ryba. Čiže aby bol otvorený aj von, medzi počujúcich a aj nepočujúcich a nie iba v jednej komunite.
Človek, ktorý sa zamiluje do nepočujúcej devy či nepočujúceho mládenca však musí rátať s veľkou prevahou ticha v domácnosti. Treba si uvedomiť fakt, že nie je ticho, ako ticho. To, že vám deva alebo mládenec nemôže nič povedať hlasovým prejavom neznamená, že sa nevie tešiť, smiať a radovať zo života a vzťahu s vami. Muž či žena môže zažiť naozaj krásne chvíle šťastia a  môže ich nielen vidieť, ale aj počuť SRDCOM. Citové prejavy prechádzajú cez srdce a zapisuje sa do pamäte dotyk nežných rúk a hlavne spoločná atmosféra krásnych chvíľ a potom menej hlasno vyjadrené slová.
Sme si vedomí toho, že nepočujúci fungujú vcelku celkom normálne v ostatných oblastiach života? Mnohí z nich sú uznávane kapacity medzi vedcami alebo aj perfektní herci, pracujú v kolektívoch. Každý človek v tomto svete je individualita a myslím si, že je treba k nemu tak aj pristupovať. Tak prečo to neprevziať aj pre sluchovo postihnutých? Toť, jednoduchá otázka... však?
A pre nepočujúce devy kúsok dobrých slov na záver. Ak máte podobnú ťažkosť s partnerom, ktorý sa nevie rozhodnúť, dajte mu čas na to, aby to medzi vami fungovalo, oplatí sa mať trpezlivosť. Ak sa odhodláte spoločne ísť do toho a sami sa neuzavriete iba do komunity nepočujúcich, môžete získať pestrý pohľad a aj nadhľad na vzťah ako taký. Tu je treba u diev odvahu aj k tomu, aby zabudli na svoje detské roky, kedy si z nich chalani robili prču a trúsili nemiestne poznámky na ich hluchotu a dokonca sa z nich aj smiali a mali ich na posmech preto, že nepočujú. Takéto myšlienky na detstvo je treba pochovať do nenávratna, sú brzdou v zdravom vzťahu k počujúcemu mládencovi a oberajú o nadhľad nad vecou a sebou samou.

Poruchy sluchu...

Neurálna porucha sluchu...
Absencia alebo poškodenie sluchového nervu vedie k neurálnej poruche sluchu. Takáto porucha znamená hluchotu a je väčšinou trvalá.
Načúvacie pomôcky ani kochleárne implantáty nepomôžu, lebo nerv nie je schopný preniesť zvukovú informáciu do mozgu.V mnohých prípadoch môže práve ABI (kmeňový implantát) byť riešením.

Prevodová porucha sluchu...
Každý problém vo vonkajšom alebo vnútornom uchu, ktorý bráni zvuku, aby sa správne preniesol sa volá prevodová porucha sluchu. Podľa závažnosti bývajú tieto poruchy ľahké až stredne ťažké v rozsahu 25-65 decibelov.
Prevodová porucha sluchu môže byť len dočasná. V niektorých prípadoch môžu pomôcť lieky alebo operácia.

Senzoroneurálna porucha
je zapríčinená absenciou alebo poškodením senzorov (vláskových buniek) v kochlei. Známa je aj pod názvom nervová hluchota, senzoroneurálna porucha sluchu môže byť ľahká, stredne ťažká, ťažká až úplná hluchota.
Ľahká až stredne ťažká porucha sluchu sa rieši načúvacou pomôckou alebo stredoušným implantátom. Kochleárne implantáty sa používajú pri ťažkej poruche sluchu alebo hluchote.
Niektorí ľudia majú senzorineurálne stratu sluchu iba vo vysokých frekvenciách, často sa označuje ako čiastočná hluchota. V týchto prípadoch sú poškodené iba vlásočnicové bunky pri báze kochlei. Vnútorná časť kochlei, apex a bunky tam sú zodpovedné za spracovanie nízkych tónov, sú funkčné. Kombinovaná elektrická a akustické stimulácia, EAS, bola navrhnutá na liečbu práve tohto typu poškodenia.

Zmiešaná porucha sluchu
je kombinácia senzoroneurálnej a prevodovej poruchy sluchu. Vzniká problémom vo vnútornom uchu, ktorý je skombinovaný s poruchou vo vonkajšom alebo strednom uchu. Riešenie spočíva v liekoch, operácii alebo načúvacích pomôckach.

Zopár postáv úspešných nepočujúcich, z ktorých mnohé sú zaiste aj vám známe.

Obdivuhodná a úspešná nepočujúca herečka Marlee Matlinová

Marlee Matlin winning Best Actress

http: ( (www.youtube.com (watch?v=2y4K_Xc7-JU&feature=related

Bohom zabudnuté deti

Film som videla v TV a je to naozaj zaujímavý príbeh lásky dvoch prelínajúcich sa svetov zvukov a ticha handicapovanej dievčiny a zdravého učiteľa. Ich stret dával tušiť od prvého okamžiku, že ide o nezvyklú citovú komunikáciu, ktorá človeku priblížila prostredie a život nepočujúcich, hoci to je prezentované v hollywoodskom štýle a trošku sentimentálne, nebol v tom žiadny filmový kalkul, ale krásne obrazné vyjadrenie. Divadelná premiéra tohto príbehu sa konala už v roku 1979 v Los Angeles a potom v New Yorku, kde zaznamenala obrovský úspech u divákov i u odbornej kritiky a bola ocenená cenou Tony ako najlepšia hra sezóny 1979-1980. V hlavných úlohách na Broadway hrali po prvý krát tiež nepočujúci herci John Rubinstein a Phyllis Frelich. Po niekoľkých rokoch filmová spoločnosť Paramount Picture sa rozhodla preniesť príbeh na filmové plátno kín a po dlhšom hľadaní zverila filmové stvárnenie režisérke Rande Haines. Film sa jej vydaril a má moju priazeň.

Marlee Matlinová
(24.8.1965, Morton Grove, štát Illinois, USA)
www.marleeonline.com

Narodila sa v štáte Illinois ako nepočujúce dieťa počujúcich rodičov. Ako 8 ročná prekonala osýpky. Priebeh choroby, spojený s cestou lietadlom, bol príčinou poškodenia sluchu. Od detstva mala svoj vysnívaný cieľ: stať sa herečkou. S podporou rodiny prekonala všetky prekážky. Obaja súrodenci i rodičia sa naučili posunkový jazyk. Navštevovala klasickú základnú školu a zásluhou matky sa už ako osemročná objavila na javisku divadla pre nepočujúce deti v Des Plaines. Pod názvom Pohyblivé ruky súbor inscenoval prevažne muzikály, v ktorých boli texty spievané posunkovým jazykom.
Marlee sa zaskvela v titulnej úlohe Mary Poppinsovej aj ako pôvabná Dorotka v Čarodejníkovi z krajiny Oz. Jej radcom bol v tej dobe hollywoodsky herec Henry Winkler, ktorý ju presvedčil, aby svoju profesijnú dráhu smerovala k profesionálnemu herectvu. Svoju slávu využíva v prospech Hnutia Nepočujúcich, na ich existenciu a problémy nezabúda upozorniť pri každom z verejných vystúpení. Matlinová neskôr navštevovala strednú školu v Chicagu. Po jej ukončení sa vrátila k herectvu a zároveň zahájila štúdium na vysokej škole, na katedre so špeciálnym zameraním pre nepočujúcich. Vybrala si právo, aby mohla hájiť nepočujúcich v Spojených štátoch i vo svete.
Začiatkom roku 1985 si na scéne Immediate Theatre v Chicagu zahrala nepočujúcu dievčinu Lýdiu v hre Marka Medoffa Bohom zabudnuté deti. Vtedy sa hľadala hlavná predstaviteľka do rovnomennej filmovej adaptácie tejto psychologickej drámy. Spoločnosť Paramount vyberala počas konkurzu medzi tromi adeptkami (medzi nimi bola Rita Goreyová, ktorá na workshope DIFA JAMU v Brne r.1997 zaúčala do tajov gestickej komunikácie) vybrali práve Marlee Matlinovú, ktorá sa im javila ako ideálna predstaviteľka Sáry Normanovej. O jej priazeň a lásku sa uchádzal učiteľ v internátnej škole pre sluchovo postihnutých. Po úspechu filmu Bohom zabudnuté deti o svojej postave Sáry hovorila: „Rada by som poradila ľudom, aby nenasledovali príklad hlavnej hrdinky, ale aby sa vyrovnali so svojim postihnutím a stali sa otvorenými, pretože majú tiež cenu ako ktokoľvek iný.“ Získala Zlatý glóbus a 30.marca 1986 prevzala sošku Oscara z rúk svojho filmového a po istú dobu i životného partnera Williama Hurta.
Tak v 21 rokoch získala Marlee Matlinová Oscara za najlepší ženský herecký výkon vo filme Bohom zabudnuté deti (Children of a Lesser God, 1986). Stala sa tak najmladšou umelkyňou a prvou nepočujúcou na svete, ktorá vyhrala túto slávnu sošku a bola jedna z troch ľudí, ktorí použili pri slávnostnom udeľovaní ceny posunkový jazyk (nie znakovú reč). Za svoju prvú filmovú rolu v snímke Bohom zabudnuté deti dostala skvelé kritiky.
Po veľkolepom úspechu sa jej začali sypať filmové ponuky od režisérov rôznych filmových spoločností a Marlee Matlinová začala nakrúcať jeden film za druhým. V roku 1987 si zahrala vo filme Kráčajúci (Walker, 1987) postavu Ellen Martinovej, snúbenice politika a žurnalistu Williama, ktorý v polovici 19.storočia dva roky vládol v Nikaragui. Jej partnerom bol známy hollywoodsky herec Ed Harris.
Marlee sa k účinkovaniu pred kamerou vyjadrila: „Chcela by som hrať aj iné úlohy než večné drámy o nepočujúcich. To, že navzdory všetkým prekážkam môžem vykonávať svoje povolanie, môže dodať odvahu tiež iným ľudom.“
Po boku už nebohej hollywoodskej herečky Lee Remickovej (Omen, 1976) debutovala v televízii vo filme Most do ticha (Bridge to Silence, 1989). Osudný príbeh Peg, ktorá je sluchovo postihnutá sa po traumatickom zážitku z autonehody, pri ktorej zahynul jej manžel, sa nedokáže starať o svoju dcéru Lisu. Al a Marge, Pegini rodičia, si Lisu k sebe berú aj za nesúhlasu ich dcéry. Od svojho priateľa Dana prijíma Peg ponuku na rolu v novej hre v divadle Nepočujúcich a je Danovi vďačná za nezištnú pomoc, ale stále sa stretáva s depresiami, skúškami v divadle a Danovými prejavmi náklonnosti. V príbehu Muž v zlatej maske (L´Homme au masque d´or, 1990) jej bol partnerom francúzsky herec Jean Reno. Matlinová sa potom objavila v ďalších filmoch, napr. Hráč (The Player, 1992), Posledný večierok (It´s My Party, 1996), alebo vo filme režiséra Roberta Greenwalda Nepočujem zlo (Hear No Evil, 1993), kde si zahrala nepočujúcu športovkyňu Lillian, zatiahnutú „vynaliezavým“ partnerom do vražednej aféry.
V roku 1994 obdržala cenu pre najlepšiu herečku od asociácie Hollywood Foreign Press a tohto roku získala dve nominácie na cenu Emmy za svoje účinkovanie v seriáloch Picket Fences (1995-1996) a Seinfield (1993) a tiež cenu za najlepší ženský herecký výkon, ktorý udelil Cabel Ace. V roku 1994 hrala hlavnú úlohu vo filme Proti jej vôli: príbeh Carrie Buckovej (Against Her Will: The Carrie Buck Story, 1994). Filmové úlohy tejto nepočujúcej herečky sa vyznačujú svojou rozmanitosťou, patrí k nim dokonca aj rola počujúcej dievčiny Carrie Buckovej. „Ja som sa vždy bránila obmedzeniam, či už v osobnom alebo profesionálnom živote. Táto rola mi dala novú príležitosť urobiť niečo, čo som ešte nikdy predtým neurobila. Bola to pre mňa výzva a skúsenosť, ktorá ma veľmi obohatila“ hovorí nepočujúca Marlee Matlinová.
Ako hosť sa zúčastnila mimo iného programov pre americké televízne spoločnosti ABC, CBS, NBC alebo HBO ako The Larry Sander Show, Spin City spolu s hercom Michaelom J.Foxom či Sesame Street (kedysi účinkovala tiež vynikajúca nepočujúca herečka z National Theatre Deaf Linda Boveová) so spevákom Billy Joelom, s ktorým tiež natočila jeho videoklip a mnoho ďalších programov.
Marlee si priala rozšíriť svoje aktivity tiež na produkciu a literatúru. V septembri roku 1999 pracovala ako producentka celovečerného filmu Kde je skrytá pravda? (Where the Truth Lies, 1999), v ktorom hrala s Reginou Kingovou. Okrem toho získala od nakladateľstva Simon and Shuster zmluvu na román venovaný deťom. Nepočujúce deti sú v jej živote dôležité. Ako autorka pre nich napísala knihu Deaf Child Crossing (Nepočujúce dieťa na križovatke, 2002), ktorá zďaleka nebola jej posledná a objavila sa aj v mnohých detských programoch. Ešte donedávna sme ju mohli vídať v programe Einsteinove deti (Baby Einstein), v ktorom učila malé deti posunkový jazyk.
Zaujímavá je aj jej nová kniha Nikto nie je dokonalý (Nobody´s Perfect), ktorá je v predaji od leta 2006. Je to príbeh nepočujúcej Megan, ktorá pomohla učiť sa posunkový jazyk autistovi – bratovi jej neprístupnej spolužiačky Alexis. Ďalším významným medzníkom jej bohatého umeleckého života bol január roku 1993, kedy tlmočila do posunkového jazyka americkú hymnu, ktorú zaspieval Garth Brooks pri zahájení XXVII.ročníka Super Bowlu.
Bývalý prezident Spojených štátov Bill Clinton ju vymenoval členkou dozorného výboru pre prácu dobrovoľníkov, ktorí sa venujú miestnemu rozvoju. V roku 1995 bola ako Clintonova zástupkyňa čestnou predsedníčkou Národného týždňa dobrovoľníkov.
Marlee Matlinová bola nominovaná na cenu Emmy za svoje účinkovanie v seriáli Praktika (The Practice, 2000). Po niekoľkých filmoch sa objavila v seriáloch, ktoré mohli slovenskí diváci vidieť- seriál Západné krídlo (The West Wing, 2005-06). Kritika ju občas zasiahla práve zo strany tých, ktorým chcela pomáhať. Keď vo filmoch namiesto posunkového jazyka začala hovoriť a dokonca hrala ako „počujúca“, obvinili ju sluchovo postihnutí, že znevažuje ich postavenie. Vyčítali jej, že na verejnosti hovorí a nepoužíva posunkový jazyk. Marlee však podobné obvinenia odmieta: „Som hrdá na svoju hluchotu. Čo iného môžem urobiť? Všetci máme nejaké problémy. Mojím je hluchota.“
Marlee dnes počúva pomocou načúvacieho aparátu dvadsať percent na ľavé ucho a rozozná vlak, lietadlo a svoje obľúbených spevákov Billyho Joela a Diannu Schurovú. Je fanynkou futbalu, baseballu a ľadového hokeja, ktorý hral za tým Hollywood All Stars aj jej životný druh Richard Dean Anderson (z televízneho seriálu McGyver). Už v detstve Marlee Matlinová pochopila, že nesmie ustupovať v boji za práva Nepočujúcich (s veľkým „N“ je považovaný za jazykovú a kultúrnu menšinu, ale nie etnickú!). Preto sa tiež stala hovorkyňou americkej spoločnosti VITAC, najvýznamnejšieho dodávateľa televíznych titulkov, a hájila právo na titulkovanie programov v mnohých krajinách, napríklad v Rusku, Austrálii, Anglicku, Francúzsku či Taliansku. „Titulky nepomáhajú len 28 miliónom osôb so sluchovou chybou, je tu tiež 35 miliónov detí, ktoré sa môžu pri sledovaní televízie naučiť čítať,“ vraví táto herečka. Na Slovensku je zabudovaných oproti Čechom (75 percent) úbohých 25 percent skrytých titulkov.
Je členkou vedenia niekoľkých dobročinných organizácií ako je Very Special Arts, ktoré podporujú zapájanie handicapovaných ľudí do sveta umenia. Marlee Matlinová má svoju webovú stránku
www.marleeonline.com. V súčasnej dobe žije Marlee Matlinová v Los Angeles a v roku 1993 sa vydala za losangeleského policajta Kevina Grandalského, s ktorým má dve deti – 10 ročnú Sáru Rose a 5 ročného Brandona Josepha.
Jej ďalšie filmy: Veľká stávka (The Linguini Incident, 1991) po boku Rosanny Arquetteovej a Davida Bowieho, Prokurátorka a policajt (Reasonable Doubts, 1991) s Markom Harmonom, Snitch (1996) s Williamom McNamarom, Smrtiace ticho (Dead Silence, 1997) s J.Garnerom a L.Davidovichovou, Kde súd zlyhá (When Justice Fails, 1998) s Jeffom Faheyom, Falošná pravda (In Her Defense, 1998) s M.Dudikoffom, Blázinec (Freak City, 1999), Dva modré odtiene (Two Shades of Blue, 2000) s E.Robertsom, Askari (2001), Zákon a poriadok (TV seriál – Law & Order, 2004-05).

FILM:
HOW TO MAKE LOVE LIKE AN ENGLISHMAN (2014)
ASKARI (2001)
EXCISION (2012)
THE PLAYER (1992)
FORECLOSED (2013)
HEAR NO EVIL (1993)
(CBS) WALKER (1988)
IT’S MY PARTY (1995)
EXECUTIVE PRODUCER:
BRIDGE TO SILENCE (1989)
DEAD SILENCE (1996)(HBO)
THE LINGUINI INCIDENT (1991)
FREAK CITY (1998) (SHOWTIME)
SWEET NOTHING IN MY EAR (2008)
CHILDREN OF A LESSER GOD (1986)*
WHAT THE BLEEP DO WE KNOW (2005)
WHERE THE TRUTH LIES (1999) (LIFETIME)*
THE MAN IN THE GOLDEN MASK (1990)(FRENCH FEATURE)
AGAINST HER WILL: THE CARRIE BUCK STORY (1994) (LIFETIME)*
EDDIE’S MILLION DOLLAR COOK-OFF (DISNEY) WHERE THE TRUTH LIES (1999).


Ocenenia a nominácie:
Oscar (1987) - Nejlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe: Marlee Matlin
Oscar (1987) - Najlepší ženský herecký výkon: Marlee Matlin
Oscar (1987) - Najlepší film nominácie: Burt Sugarman, Patrick J. Palmer
Oscar (1987) - Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe nominácie: Piper Laurie
Oscar (1987) - Najlepší adaptovaný scenár nominácie: Hesper Anderson, Mark Medoff
Oscar (1987) - Najlepší mužský herecký výkon nominácie: William Hurt.

Bohom zabudnuté deti
(Children of a Lesser God)
farebný v českom znení dráma, Spojené štáty americké, 1986, 119 minút
réžia: Randa Haines
scenár: Mark Medoff, Hesper Anderson, James Carrington
kamera: John Seale
kostýmy: Renée April
hudba: Michael Convertino
produkcia: Patrick J. Palmer, Burt Sugarman
efekty: Gene Callahan
úprava: Lisa Fruchtman
herec: William Hurt (James)
Marlee Matlin (Sarah)
Piper Laurie (Paní Normanová)
Philip Bosco (Dr. Curtis Franklin)
Allison Gompf (Lydia)
John F. Cleary (Johnny)
Georgia Ann Cline (Cheryl)

James nastúpi ako učiteľ do internátnej školy pre nepočujúcich, kde sa zoznámi so Sárou, bývalou veľmi nadanou študentkou, ktorá však odmietla pokračovať v štúdiu. Je veľmi hrdá a odmieta sa naučiť hovoriť. James sa do Sáry zamiluje a postupne sa mu darí získavať jej dôveru.
Učiteľ James Leeds nastúpi na vidieckej internátnej škole pre nepočujúcich. Jeho žiaci, skupina dospievajúcich chlapcov a dievčat, spočiatku vôbec nejavia o učiteľa a jeho výuku priveľký záujem. Leeds sa však nevzdá a čoskoro sa mu nekonvenčným prístupom podarí študentov zaujať a donútiť k spolupráci. V škole si všimne hluchonemú upratovačku, dvadsaťpäťročnú Saru, ktorá kedysi patrila k nadaným žiačkam školy, ale pred niekoľkými rokmi štúdium náhle prerušila a odmietla v ňom pokračovať. Jamesove pokusy o zblíženie nedopadnú najlepšie. Ani tentoraz sa nevzdá a nakoniec ju prehovorí, aby s ním išla na večeru. Strávia spolu príjemný večer a na Jamesove prekvapenie si dokonca zatancujú.
Učiteľ navštívi Sarinu matku vo vzdialenom meste. Dozvie sa, že ju dcéra pred ôsmimi rokmi opustila a odmieta sa s ňou stýkať. Pani Normanová spomína ako Sara trpela, keď sa márne pokúšala začleniť medzi ostatné deti a ako ťažko niesla ich výsmech, keď sa snažila prehovoriť. Sara sa dozvie o Jamesovej ceste za jej matkou. Najskôr sa urazí, ale večer sa obaja uzmieria a stanú sa milencami. Obaja prežijú krátke obdobie šťastia a pohody. Postupne sa oboznámia i s temnými stránkami svojho vzťahu, ktoré plynú z odlišnosti ich svetov. James sa márne snaží Saru prinútiť k tomu, aby začala hovoriť, na druhej strane sa sám cíti osamelý, keď sa s ňou vyberie medzi jej hluchonemých priateľov. Situácia sa pomaly vyhrotí a po prudkej hádke sa rozídu. Sara odcestuje k svojej matke, ktorá sa jej ochotne ujme. Ona i James však svoje odlúčenie prežívajú veľmi ťažko...

Čriepok z histórie filmov s hluchotou vo filme

Mnohé hollywoodske hviezdy získali svojho vysnívaného Oscara za postavu nepočujúceho človeka a filmy, v ktorých túto rolu stvárnili, sa stali nezabudnuteľnými. Je až prekvapujúce ako často sa objavuje téma "nepočujúcich" vo filme.

Prvý významný film, v ktorom hlavná predstaviteľka stelesnila postavu nepočujúcej, bol film Belinda z roku 1947. Touto herečkou bola Jane Wymanová, ktorá sa stala prvou ženou Ronalda Reagana a za túto úlohu získala Oscara. Dej sa odohráva v malom rybárskom mestečku v Novom Škótsku, kde žije nepočujúca dievčina, ktorú okolie považuje za oneskorenú vo vývine až do chvíle, kedy ju jeden lekár naučil posunkový jazyk a skoncuje tak s jej vyčlenením zo spoločnosti. Významný scenárista a režisér Jean Negulesco o tejto snímke prehlásil, že má „jeden z najpútavejších a najhumánnejších scenárov, aké kedy boli napísané“. Výkon Wymanovej bol presvedčivý aj preto, že si pred nakrúcaním dokonca osvojila posunkový jazyk.

Ďalší slávny film, ktorý získal ocenenie bol Zázrak Anny Sullivanovej (The Miracle Worker, 1962), ktorý rozpráva o vzťahu hluchoslepej dievčiny Heleny Kellerovej, hrala ju Patty Dukeová a jej učiteľky, ktorú stvárnila skvelá Annie Bancroftová (Absolvent, 1968). Obe herečky sa dočkali uznania za svoj výkon v podobe slávnych sošiek. Príbeh je sústredený na problém prekonávania prekážok v komunikácii medzi nepočujúcimi a počujúcimi ľuďmi. Scenár bol pôvodne divadelný, hra slávila úspechy na javisku v rokoch 1951 až 1961.

Zaujímavý film je tiež Rušný okrsok 87 z roku 1972, v ktorom nájdeme dve nepočujúce postavy. Jedna z nich je manželka komisára Carelly (Burt Reynolds), stvárnená Neily Adamsovou. Krehká žena, ktorej jej manžel hovorí:
„vašou chybou je to, že vy sami sa najskôr považujete za nepočujúcich až potom za ľudské bytosti“. Zároveň sa však v tomto filme objavuje prvýkrát záporná postava nepočujúceho, ktorú hral holohlavý Yul Brynner  (Sedem statočných).

V roku 1979 mal premiéru film Hlasy  (Voices, 1979), ktorý sa zaoberá problematikou vzťahu medzi nepočujúcou ženou a počujúcim mužom a tiež vzťahu medzi nimi a ich okolím. Rozpráva o strete dvoch kultúr, dvoch spoločenských skupín. Aj keď film nezaznamenal väčší ohlas, je zaujímavý tým, že v ňom hral prvýkrát nepočujúci herec Richard Kendall.

Film Na druhej strane ticha  (Beyond Silence, 1996) v nemeckých kinách už videlo viac ako 1,5 miliónov divákov. Pre mladú režisérku Caroline Linkovú je to vynikajúci úspech. V tomto filme hrajú hlavnú úlohu nepočujúci rodičia. Títo rodičia vychovávajú hudobne nadanú počujúcu dcéru Laru  (Tatiana Triebová). Lara je jediná osoba, ktorá vie tlmočiť posunkový jazyk svojich rodičov pre ostatných ľudí. Postupne však dôjde k problému medzi rodičmi a Larou. Lara dospieva a chce sa venovať svojím záľubám – hudbe. Rodičia však Laru potrebujú pri komunikácii  (tlmočení). Lara nemá toľko času ako mala predtým. Cíti, že hudbu má veľmi rada. Veľa trénovala a chce sa stať profesionálnou hudobníčkou. Hudba vytvára medzi Larou a rodičmi komunikačnú a citovú bariéru. Lara sa nevzdáva a aj napriek tomu, že ovdovelý otec s jej rozhodnutím nesúhlasí. Lara jednoducho nechce svojim rozhodnutím ublížiť otcovi. Naproti tomu tu stojí posunkový jazyk v plnej svojej ľahkosti a kráse. V tomto filme je zaujímavé, že postavy rodičov hrajú skutočne nepočujúci herci – Francúzka Emmanuella Laboritová a Američan Howie Seago.

Viac či menej známi nedoslýchaví a nepočujúci ľudia

Linda Boveová
 (1945 - americká herečka, ktorá sa preslávila hlavne detským seriálom Sesame Street. Narodila sa ako nepočujúce dieťa nepočujúcich rodičov.

Helena Kellerová  (26.6.1880 – 1.6.1968) - americká spisovateľka, televízna moderátorka, herečka, filozofka. Ako dvojročná ohluchla a oslepla.

Emmanuelle Laboritová  (18.10.1971) - francúzska herečka a zakladateľka divadla Nepočujúcich („International Visual Theatre“) IVT vo Vincenes. Držiteľka Moliéra  (divadelná podoba filmového Oscara) za postavu Sáry v divadelnej hre Deti ticha. Hrala v mnohých filmoch: Na druhej strane ticha  (Beyond Silence, 1996), 11.september 2001/11“09“01, 2002 (Marianna Ucría  (1997), Tichá láska  (Stille liebe, 2001). Na Slovensku vyšla jej autobiografická kniha „Tichý výkrik“. Od narodenia je nepočujúca.

Steve McQueen
(24.3.1930 – 7.11.1980) - americký filmový a divadelný herec. Hral hlavnú úlohu vo filme Veľký útek  (The GreatEscape,1963). Bol nedoslýchavý.

Ronald Wilson Reagan
 (6.2.1911 – 5.6.2004) - filmový herec a americký prezident. Je nedoslýchavý.

Jan Werich  (6.2.1905 Praha, Rakúsko-Uhorsko – 31.10.1980 Praha, Československo) - český filmový a divadelný herec, spevák, spisovateľ, dramatik a filmový scenárista, významný predstaviteľ medzivojnovej divadelnej avantgardy a povojnovej českej divadelnej a filmovej kultúry; tvoril umeleckú dvojicu s Jiřím Voskovcom. 1931 – Pudr a benzín
Filmy: 1932 – Peníze nebo život
1932 – U nás v Kocourkově
1934 – Hej rup
1937 – Svět patří nám
1950 – Pád Berlína
1951 – Císařův pekař
1951 – Pekařův císař
1953 – Tajemství krve
1954 – Byl jednou jeden král
1955 – Vzorný kinematograf Haška Jaroslava
1955 – Hudba z Marsu, vedľajšia úloha.
1957 – Stvoření světa
1961 – Baron Prášil
1964 – Šest otázek pro Jana Wericha
1968 – Až přijde kocour
1970 – Pan Tau a Claudie
1972 – Pan Tau a cesta kolem světa
1972 – Hledá se pan Tau

Telvízia: 1961 – Medvěd
1962 – Slzy, které svět nevidí
1962 – Kočár nejsvětější svátosti
1964 – Uspořená libra
1965 – Magnetické vlny léčí
1967 – Král a žena
1968 – Co na to říkáte, pane Werichu?
1970 – Muž, který rozdával smích, spomienkový televízny program.

Divadlo: Divadlo
Vest pocket revue, predstavenie malo veľký úspech (208 repríz).
Sever proti jihu
Golem
Ostrov Dynamit
Fata morgana
Smoking revue
Premiéra skafandr
Caesar
1932 – Osel a stín, predstavuje A. Hitlera ako Caesara, ktorý túži po vojne. Od tejto hry je Osvobozené divadlo považované za politické divadlo.
1934 – Kat a blázen, kritika fašizmu.
1935 – Balada z hadrů, hra čerpá z tvorby francúzskeho básnika Francois Villona patrí k najodvážnejším protifašistickým hrám. Francois Villon v nej vystupuje ako hovorca trpiaceho ľudu.
Rub a líc
Těžká Barbora
Svět za mřížemi
Pěst na oko, ľudia sa odmietajú poučiť z histórie a neustále opakujú jednu chybu. Hra bola myslená ako výzva k dohode medzi ľuďmi a aby zabránili mocným ubližovať im.
Divotvorný hrnec.
V roku 1963 – národný umelec. V neskoršom veku trpel silnou nedoslýchavosťou.

Heather Whitestone  (1973) - prvá nepočujúca Miss America v roku 1994 a herečka, bola korunovaná v 74 ročnej histórii súťaže o kráľovnú krásy v USA. Sluch sa jej zhoršil v 18 mesiacoch.

Howie Seago - populárny americký nepočujúci herec, režisér a producent. Jeho úspešné filmy: Na druhej strane ticha  (Beyond Silence, 1996 (, Star Trek – Nová generácia  (1989), Hunter  (1988). Howie Seago z filmu Star Trek – Nová generácia atď.

Deanne Brayová  (14.5.1971) - po Marlee Matlin ďalšia nová nepočujúca hollywoodska herečka. Je známa svojim seriálom F.B.I - Prípady Sue Thomasovej  (2004-2005), Diagnóza: Vražda  (Diagnosis Murder, 1997), Posledná hora  (Last Mountain, 2005), Univerzálny znak  (Universal Signs, 2006).

Bernard Bragg  (1956) - prvý nepočujúci profesionálny mím a herec v Spojených štátoch v 60.rokoch. Učil pantomímu u známeho francúzskeho míma Marcela Marceaua. Pravidelne vystupoval v celoštátnej televízii „Tichý muž“. Tiež sa zapojil do myšlienky založenia „Národného divadla nepočujúcich“ v štáte Connecticut, kde doteraz funguje.

Lou Ferrigno  (9.11.1951) - herec a kulturista.
Ako 21 ročný získal titul Mr.Universe v kulturistike. Do dnešného dňa je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov. Skúšal šťastie aj vo filme. Mal veľký úspech v dokumentárnom filme o kulturistike, preto dostal ďalšie filmové ponuky. Z jeho úspešných filmov sú: Herkules  (1983), Sindibád siedmich morí  (Sindibad of the Seven Seas, 1989), Liberty & Basho  (1990), Ping – sám doma  (2000) The Godson  (1998), Hulk  (2003). Bol osobným trénerom filmových hviezd: M.Rourke, M.Jackson, či Ch.Norris. Ako dieťa mal ťažkú infekčnú chorobu a stratil časť sluchu. Lou to však nepovažoval za nevýhodu a vyjadril sa takto: „Keby som neprišiel o sluch, nedokázal by som v živote tak veľa. Moja situácia ma prinútila, aby som sa čo najviac snažil. Musel som byť lepší ako ostatní. Vedel som, že úspech majú len najlepší. V živote som si vybral kulturistiku. Chcel som dosiahnuť svoj cieľ....“

Mesto stratených detí 112 minút
Réžia: Marc Caro
Jean-Pierre Jeunet
Produkoval Felicie Dutertre
Napísal užívateľ Gilles Adrien
Jean-Pierre Jeunet
Hrajú Ron Perlman
Daniel Emilfork
Judith Vittet
Dominique Pinon
Hudba Angelo Badalamenti
Mesto stratených detí ( francúzsky : La Cité des enfants Perdus) je 1995 francúzsko-nemecko-španielsky sci-fantasy dráma film, réžia Marc Caro a Jean-Pierre Jeunet a hrať Ron Perlman , ktorí nehovoria po francúzsky, a zopakoval svoje linky foneticky, ako je uvedené na neho Caro. Film je štylisticky nadväzuje na predchádzajúce a nasledujúce Jeunet filmov, Lahôdky a Amélia . hudobné skóre zložil Angelo Badalamenti . Bola zapísaná do filmovom festivale v Cannes 1995.

NICK VUJIC sa narodil so syndrómom terra-amelie

Tetra-Amelia syndróm
Syndróm tetra-amelia (tetra + amelia), tiež nazývaný autozomálne recesívne tetraamelia, je veľmi vzácna autozomálna recesívna vrodená porucha vyznačujúca sa tým, že chýbajú všetky štyri končatiny. Ostatné časti tela sú tiež ovplyvnené malformácie, ako je tvár, lebka, reprodukčné orgány, konečník a panva. Porucha je spôsobená mutáciami v WNT3 géne.
Charakteristika
Syndróm spôsobuje závažné deformácie rôznych častí tela, vrátane tváre, hlavy, srdca, nervového systému, kostry, a genitálií. V mnohých prípadoch pľúca sú nedostatočne rozvinuté, čo sťažuje dýchanie alebo je dýchanie nemožné. Vzhľadom k tomu, deti s tetra-amelie syndrómom majú tak vážne zdravotné problémy, že väčšina z nich je mŕtvo narodených alebo zomrie krátko po narodení. Austrálsky motivačný rečník Nick Vujicic a japonský spisovateľ a športový novinár Hirotada Ototake prežili tento syndróm.
Príčina a genetika
Tetra-Amelia syndróm je autozomálny recesívny vzor dedičnosti.
WNT3 Gene
Výskumní pracovníci zistili mutáciu v WNT3 géne u ľudí s tetra-amelie syndrómom z jednej veľkej rodiny. Tento gén je súčasťou rodiny WNT génov, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v rozvoji pred narodením. WNT3 gén sa nachádza na ľudskom chromozóme 17q21.
Proteín produkovaný z génu WNT3 sa podieľa na tvorbe končatín a iných telesných systémov v priebehu embryonálneho vývoja. Mutácie v géne WNT3 zabránia bunkám produkovať funkčný WNT3 proteín, ktorý narúša normálnu tvorbu končatín a vedie k ďalším závažných vrodených chýbám spojených s tetra-amelie syndrómom. Proteín, ktorý je produkovaný Wnt3, sa podieľa na tvorbe končatín a iných telesných štruktúr v priebehu embryonálneho vývoja. Mutácie v géne Wnt3 zabránili vzniku dobrého pracovného Wnt3 v bunkách, ktoré narušujú normálny vývoj končatín a vedú k inej závažnej vrodenej chybe spojenej s tetra Amelie.
Genetika v rámci rodiny
V niektorých postihnutých rodinách, príčina tetra-amelie syndrómu nebola stanovená. Niektorí výskumníci sa domnievajú, že neidentifikované mutácie v WNT3 alebo iných génoch, podieľajúcich sa na vývoji končatiny, môže byť zodpovedný za poruchy.
Vo väčšine z týchto rodín tetra-amelia syndróm sa zdá, že má autozomálny recesívny vzorec dedičnosti. To znamená, že defektný gén zodpovedný za poruchy sa nachádza na autosome (chromozóm 17 je autosome) a dve kópie defektného génu (jedna zdedená od každého z rodičov), aby sa potomok narodil s poruchou. Rodičia jedinca s autozomálnou recesívnou poruchou majú jednu kópiu chybného génu, ale obvykle nemajú žiadne známky alebo symptómy ochorenia. Tzn., že rodičia jedinca s tetra-amelie syndrómom každý nesie jednu kópiu mutovaného génu, ale nevykazujú príznaky ochorenia.
Epidemiológia
Tetra-Amelie syndróm bol hlásený len v niekoľkých málo rodinách po celom svete. Jedna žijúca osoba s uvedenou chorobou je aj Joanne O'Riordan z Millstreet, Cork, Írsko. Vo veku 16 rokov pôsobila u Spojených národov v New Yorku. Objavila sa pred konferenciou Medzinárodnej telekomunikačnej únie "dievčatá v technológii", kde prijímala búrlivé ovácie po skončení príhovoru.

 

Ľudia s tetra-amelie syndrómom
Nick Vujicic http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Vujicic

Hirotada Ototake http://en.wikipedia.org/wiki/Hirotada_Ototake

Joanne O'Riordan http://en.wikipedia.org/wiki/Joanne_O'Riordan

Princa Randian http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Randian
Violetta (umelkyňa) http://en.wikipedia.org/wiki/Violetta_(entertainer)
Marilee Adamski-Smith
Christian Arndt
Yovan Yumbo Ruiz
Piotr radónu
Mariah Scott
Rafael Reyes Velasco
Nur Damia Irsalina
Michael Olson
Wendy Welt

YOVANA YUMBO RUIZ- TETRAMELIA.MTS

https://www.youtube.com/watch?v=mnYNiWqUpQQ

Voľný preklad z wikipédie http://en.wikipedia.org/wiki/Tetra-amelia_syndrome

http://ghr.nlm.nih.gov/condition/tetra-amelia-syndrome

Nick Vujcic bez rúk a bez nôh

"Niečo viac"

Kam ideme, keď nám dochádza nádej?
Keď sa cítime prázdni,
Keď už nič neostalo...

Niekedy som už tak unavený
Len sa snažím nájsť miesto,
kam položiť svoju hlavu
Pozerám sa hore na nebo
Cítim to najhrejivejšie svetlo
Ako ma utešuje.
Videl som obrovské výšky,
ktoré mi pripomínali,
že som nažive.
Nechcem zomrieť,
nechcem premárniť
ďalší deň alebo noc.
Viem, že je tu niečo viac,
než to, pre čo žijeme.
Vidím to vo hviezdach, cítim to na pobrežiach,
Viem, že niečo je, viem, že je niečo viac.
Myslím, že všetci sa bojíme, že by sme mohli byť osamotení,
Sami tu dole.
My všetci chceme mať nejakú vieru, prinajmenšom
V mojom prípade to je pravda, dôvod proste veriť.
Videl som obrovské výšky, ktoré mi pripomínali, že som nažive.
Nechcem zomrieť, nechcem premárniť ďalší deň alebo noc.
Viem, že je tu niečo viac, než to, pre čo žijeme.
Vidím to vo hviezdach, cítim to na pobrežiach, viem, že niečo je.
Tento svet sa môže rozpadnúť do oceána, môže dnes večer všetko skončiť.
Podrýval som ťa a potom som sa snažil ťa nájsť Môj jediný zdroj svetla.
Dýcham... dýcham... som nažive!

Keď som mal 1O rokov, pokúsil som sa spáchať samovraždu. Stratil som svoju nádej. Pokúsil som sa utopiť, ale nešlo to. Boh mal plán pre môj život, aby som dával nádej ostatným ľuďom skrze môj príbeh. Viem, že je tu niečo viac, nechcem zomrieť, nechcem premárniť ďalší deň alebo noc. Viem, že je tu niečo viac, než to, pre čo žijeme. Vidím to vo hviezdach, cítim to na pobrežiach. Viem, že je tu niečo viac. Nechcem zomrieť, nechcem premárniť ďalší deň alebo noc. Viem, že niečo je!

"VČERA" je moja spomienka... "DNES" je moja realita a "ZAJTRA" je môj sen, z ktorého spravím peknú realitu a ešte krajšiu spomienku...

LOOK AT YOURSELF AFTER WATCHING THIS.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=Gc4HGQHgeFE#t=110 


https: ( (www.youtube.com (watch?v=GuTV7yBxYrU
http: ( (krajsiden.webnode.sk (home (newscbm_627756 (4

Narodil sa bez končatín - beznohý a chýbali mu aj obe ruky na úrovni ramien - Vujicic mal nohy, ktoré boli kýpťami s výnimkou dvoch prstov na jednej nohe. Spočiatku, jeho rodičia boli zlomení, no videli, že dieťa je inak zdravé.
Pôvodny bol zakáz Viktorianského štátneho práva chodiť do bežnej školy pre jeho fyzické postihnutie, aj keď nebol mentálne postihnutý, Vujicic sa stal jedným z prvých študentov so zdravotným postihnutím integrovaný do bežnej školy, akonáhle sa zákony zmenili. Vujicic však bol obeťou šikanovania v škole a dostal sa do depresií. Keď mal osem rokov, začal premýšľať o samovražde. Vo veku 10 on sa snažil utopiť, ale napokon to neurobil z lásky k svojim rodičom. Modlil sa za ruky a nohy. Ale niekedy naše modlitby sú vypočuté a zodpovedané, ale nie presne na to, za čo sme sa modlili.
Kľúčový zlom prišiel, keď mu jeho matka ukázala novinový článok o mužovi, zaoberajúcom sa ťažkým zdravotným postihnutím. Vujicic si uvedomil, že nebol ojedinelý v jeho boji a postupne prijal svoje vlastné telesné postihnutie. Zzačal zvládať každodenné úlohy života, ako učesať si vlasy, vyčistiť zuby, dostať k sebe pohár vody, zdvihnúť telefón a oholiť sa. Naučil sa písať, a používať písanie na počítači pomocou dvoch prstov na ľavej nohe. Naučil sa hodiť tenisové loptičky a hrať na bicie pedále. Stal sa vďačným za svoj život.
V siedmej triede bol zvolený za kapitána vo svojej škole a pracoval v študentskej rade na získavanie finančných prostriedkov na akciách pre miestne charity a invalidných kampaní. Keď mal 17, začal prednášať v modlitebnej skupine. Vo veku 21 rokov, vyštudoval Griffith University s dvojitým odborom účtovníctvo a finančné plánovanie.
Vujicic sa stal kazateľom a motivačným rečníkom, aby inšpiroval ostatných s jeho životom a úspechmi. Založil neziskovú organizáciu Život bez končatín. Cestuje medzinárodne a hovoril pred viac ako tromi miliónmi ľudí - a obchodnými skupinami, zbormi a v školách - vo viac ako 24 krajinách sveta, na piatich kontinentoch.
Vujicic propaguje svoju prácu prostredníctvom televíznych relácií a cez písania. Jeho prvá kniha, Život bez hraníc (Random House, 2010) bola vydaná v roku 2010, má motivačné DVD, Život je hlbší zmysel, krátky dokumentárny film natočený v roku 2005, zdôrazňujúci jeho domáci život a pravidelné činnosti, a DVD pre mladých ľudí s názvom: No Arms, bez nôh, žiadne starosti.  V roku 2005 Vujicic bol nominovaný za "mladého Austrálčana roka" ocenenie. Oženil sa s krásavicou, má zdravého potomka a v súčasnej dobe žije v Kalifornii.


 

 Odpovede detí na kladené otázky

1. Strašne som sa zľakol, keď mamička ochorela, lebo som si myslel, že nám bude variť otecko.
2. Na mamičky sa nemá kričať, pretože sú prospešné.
3. Keď sa dvaja ľudia do seba zamilujú a prvýkrát sa pobozkajú, hneď sa zrúti a nevstanú aspoň hodinu, ale možno aj dlhšie.
4. Sestra zase mala na vysvedčení samé jednotky. Stavím sa, že mi to robí naschvál.
5. Babička je tučná, pretože je plná lásky.
6. Strašne by som si priala ešte bračeka, ale mama stále používa tampón...
7. Čím je človek starší, tým sú jeho zuby drahšie.
8. Dievčatá nevedia cikať postojačky, pretože nevedia čo si majú držať.
9. Keď babičku bolia zuby, dá ich do pohára.
10. Ja už nemám babičku: zasadili sme ju na cintoríne.
11. A mamičky sa musia pásť, aby im z pŕs tieklo mlieko.
12. Švajčiarske kravy využívajú v prvom rade na výrobu čokolády.
13. Obyvatelia Sardínie sa nazývajú sardinky.
14. Aby to bolo dobré, sestričky v nemocnici musia byť sterilné.
15. Lekári hovoria, že najhoršie sú smrteľné choroby.
16. Keď sa mi narodil braček, dali ho do akumulátora.
17. Najužitočnejšie zviera je prasa. Každú jeho časť môžeme zúžitkovať: prednú a zadnú časť ako mäso, kožu na topánky, zo srsti kefky a jeho menom môžeme dokonca aj nadávať.
18. Nie som pokrstený, ale očkovaný som.
19. Neviem koľko je mi rokov, pretože sa to stále mení.
20. V maminom brušku je bábätko, len neviem, ako ho zhltla.
21. Akvárium je vlastne malé more, v ktorom plávajú domáce rybičky.
22. Výživné je plat detí, keď sa otec odsťahuje z domu.
23. Každá ryba vyrába ikry, americké ryby aj kaviár.
24. Kravy nemôžu rýchlo behať, aby im z vemena nestriekala mlieko.
25. Muži u nás sa môžu oženiť len s jednou ženou. Tomu sa hovorí monotónna.
26. Nechápem, prečo sa mamka hnevá, že som rozbil vázu. Rovnako bola stará a dokonca čínska, keby bola aspoň naša...
27. Polostrov je taký ostrov, ktorý úplne nedokončili.
28. Babička sa odsťahovala na druhý svet. Takže už aj ja budem mať niekoho v cudzine.

Ahoj dědečku a babičko,
ve škole nám řekli, že se nesmí lhát a měli bychom se ke všem lžím přiznat, tak Vám píšu.
Přes prázdniny jsem potají otevřel jednu z těch velkých sklenic se švestkovou marmeládou a téměř celou jsem ji snědl.
Abyste na to nepřišli, tak jsem se do ní vykadil a vrátil ji na polici.
Děda dočetl, babce vlepí facku:
"Já ti říkal, že je to hovno - a ty pořád jenom: "zcukernatěla, zcukernatěla..."

Foto z internetu (upravené)
Anjelikovia, ktorí ostali sami http: ( (casprezeny.azet.sk (clanok (8985 (zabudnute-deti-anjelikovia-ktori-ostali-sami.html
http: ( (preklady-texty.com (piesen (prejavit (1480794 (th (texty-piesni-a-preklady-vergessene-kinder
http: ( (www.moviemania.sk (436-profil-uspesna-nepocujuca-herecka-marlee-matlinova.html
http: ( (www.navrat.sk (?lang=SK&cat=5697770eb73671bf5560b9117c8d9119
http: ( (frauellie.wordpress.com (2011 (12 (31 (zabudnute-deti-habsburgovcov

http: ( (frauellie.wordpress.com (2011 (12 (31 (zabudnute-deti-habsburgovcov
http: ( (www.mestskakniznicabojnice.sk (katalog-knih (kniha.php?c=027337
http: ( (www.woman.sk (2014 (08 (nehovorme-detom-„rob-to-co-ti-kazem“
Svetom zabudnuté deti http: ( (www.rytier.sk (rytier (1998 (2-98 (deti.htm
https: ( (sites.google.com (site (obcianskavychova5b99 (zabudnute-deti
http: ( (www.hlavnespravy.sk (moja-nocna-mora-sa-vola-ru486 (63036
http: ( (www.hlavnespravy.sk (moja-nocna-mora-sa-vola-ru486 (63036
http: ( (www.uips.sk (sub (uips.sk (images (PKvs (z245_2008.pdf

http: ( (www.staratura.sk (resources (File (s2012_07.pdf
http: ( (en.wikipedia.org (wiki (The_City_of_Lost_Children
http: ( (www.ru-486.eu (a (potrat-co-je-to-potrat-12
http: ( (www.martinus.sk (?uItem=101792
http: ( (www.imdb.com (title (tt0090830
http: ( (www.marleeonline.com
http: ( (www.tvnoviny.sk (zahranicne (1762693_chlapec-12-vymyslel-vynalez-ktory-zachrani-zabudnute-deti-pred-smrtou-v-aute
RU486 http: ( (www.hlavnespravy.sk (media-zabudli-informovat-o-zene-ktora-zomrela-po-uziti-potratovej-tabletky-ru486 (255105
Academy Award za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe http: ( (sk.wikipedia.org (wiki (Academy_Award_za_najlepšiu_herečku_v_hlavnej_úlohe
Elektronický časopis pre nepočujúcich Myslímovinky
http: ( (www.myslim.sk (index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=62
Všetky moje deti – misia v zabudnutých rómskych osadách
http: ( (artblog.sk (2014-02-24 (vsetky-moje-deti-misia-v-zabudnutych-romskych-osadach

Moje
webové stránky
 
Cezmín: http: ( (cezmin.wz.cz
Cezmín: http: ( (cezmin.wz.sk
Vianoce: http: ( (vianocesk.ic.cz
Vianoce: http: ( (vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http: ( (velkanoc.ic.cz
Viktorian http: ( (viktorian.wz.sk

 Svadba: http: ( (svadbask.unas.cz
 Bylinky: http: ( (bylinky.czweb.org
Seniorka: http: ( (seniorka.szm.com
Jáska noc: http: ( (cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín: http: ( (cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http: ( (svetbabik.czweb.org
Slovania: http: ( (slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http: ( (eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc: http: ( (velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http: ( (gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http: ( (mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http: ( (eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http: ( (cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http: ( (michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http: ( (aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http: ( (hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http: ( (cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http: ( (www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http: ( (cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http: ( (ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http: ( (babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http: ( (olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http: ( (rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http: ( (dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu

 
Odkaz na môj web: http: ( (seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 


Seniorka - Nepočujem
 

Láska v rôznych podobách

Pred časom som mala obdobie, keď som takmer nič nepočula a zažívala som doslova horory, keď išli tiráky za mnou a ja som ich vôbec nepočula, iba ma ovial silný prúd vetra a zamával mnou na bicykli. Chodila som po kadejakých vyšetreniach dávali kvapky, mastičky a nič mi nepomáhalo, bola som takmer hluchá. Najprv na jedno ucho a potom na obe. Obvodný lekár sa mi pozrel na to a poslal ma k odborníkovi, ten k ďalšiemu odborníkovi, ten zas po vyšetreniach v nemocnici a... nič, hluchá sťa poleno hodené do vody. Počula som iba tiché šumenie z veľkej diaľky. Napokon som išla znovu k obvodnému lekárovi, ktorý mi už na začiatku povedal, že budem "na staré kolená" hluchá a zažartoval, že aspoň nebudem počuť, ako ma nevesty ohovárajú a ako mi nadávajú. Trvalo to pol roka a už som myslela na to, že budem do smrti hluchá, kým mi náš obvodný lekár neoznámil, že on vie, čo by mi mohlo pomôcť, no potrebuje k tomu lieky, ktoré môžu predpisovať iba odborní lekári v danom zameraní. Mala som šťastie, pretože v tom čase som hľadela každému na ústa čo hovorí a náš doktor bol výrečný, takže sa mu dalo čítať z pier perfektne. Napokon pristúpil k tomu, že zavolal kamarátovi, ktorý mu dlhoval nejakú protislužbu a od neho vypýtal injekciu, ktorú bolo treba, ostatné prímesy do lieku mi predpísal na recept  a bola som to všetko vziať v lekárni. Namiešal prášky, rozdrvené tabletky, kvapky a injekciu dohromady, pretrepal to vo fľaštičke a povedal mi, že ak mi bude slabnúť sluch, tak stačí jedna jediná kvapka, aby som počula, nie viac. A kvapol mi do uší po jednej kvapke a to bola "šupa!" Odrazu som počula hluk akoby bola pri mne parná lokomotíva. V tej chvíli som bola celá bez seba od radosti a nešlo mi do hlavy, že som pol roka chodila k odborníkom a nikto z nich mi nepomohol a obvodný lekár vedel, ako na to a čo mi je od začiatku. Odborníci iba potvrdili jeho konštatovanie, čo mi povedal a tým to bolo pre nich vybavené. Doktor mi ešte oznámil, že v žiadnom prípade mi nesmie vniknúť voda do uší, toho sa musím vyvarovávať, aby som nemala zápaly. Kým žil, mala som pomoc, horšie to bolo, keď odišiel na druhý breh, v záznamoch som to nemala vôbec zapísané, lebo miešal liek, ktorý obvodný lekár nesmel robiť a tak hluchnem, ako mi predpovedal a azda aj celkom ohluchnem v starších rokoch, ak ich dožijem. Bola som u ušného lekára a povedal mi, že mám trvalo poškodený sluch. Bohužiaľ. Nič nové mi neoznámil, to mi už pred mnohými rokmi v mladosti povedal aj môj obvodný lekár  aj ako sa to bude vyvíjať rokmi. Môže sa to trochu pozastaviť, ale nie vyliečiť. No tabletky ja jesť nebudem za žiadnu cenu, to budem radšej hluchá a tak už k lekárovi vôbec s tým nechodím. S kým komunikujem, tomu oznamujem, že som nahluchlá a nech si nemyslí, že som urevaná baba, pokiaľ budem hlasnejšie hovoriť. No zamýšľala som sa nad tým, aké to môže byť, keď budem sama so svojimi myšlienkami v tichu a aké to je pre ľudí, ktorí sú od narodenia hluchí, čo to obnáša. Ja som počula a počujem ešte, aj keď slabšie, no od narodenia hluché dieťa... to je skrátka tortúra.

Predstavte si situáciu.... Muž stojí obďaleč na ulici a pozoruje devu s veľkým záujmom, pretože je krásna, príťažlivá, s peknou vyšportovanou postavou, nádhernými ohnivými očami a žiarivým úsmevom a chce k nej pristúpiť... no zrazu vidí gestikuláciu jej rúk a uvedomí si fakt, že je nepočujúca. Spätí sa a zostane stáť... a tu sa natíska otázka: Sú u našich slovenských mužov predsudky voči nepočujúcim devám?  Objavuje sa u nich obava, či strach zamilovať sa do nepočujúcej devy?
V dnešnej dobe to nie je už tak veľký problém vzhľadom k faktu, že je viacero možností pre komunikáciu s nepočujúcimi, v prvom rade vďaka papieru a peru, cez eSemMeSky, či vďaka špeciálne upravenému telefónu s hlasovým prekladom. Vieme, že ľudia s poruchou sluchu sú oveľa trpezlivejší ako zdraví počujúci a sú si vedomí toho, že si na nich partner musí najprv zvykať a vzťah? To už chce ozajstnú odvahu.  Hlavne preto, že u nás ešte nie sú ľudia natoľko tolerantní, aby prijímali takéto páry ako seberovné, ba spoločenstvo počujúcich obvykle je k takýmto zmiešaným párom dosť tvrdé a aj nie príjemné s množstvom kadejakých nie pekných otázok typu: To je málo zdravých báb, keď si začal vzťah s nepočujúcou (?) alebo...  to už nevie čo má so sebou robiť, keď si zobrala nepočujúceho? A tak zmiešaný pár čelí a aj znáša množstvo urážok a aj potupu ich vzťahu a lásky.
Keď som sa nad tým hlbšie zamyslela a položila si otázku, či by som svoj život dokázala zviazať s človekom nepočujúcim od narodenia a nie po nejakom úraze či nejakej chorobe, ktorú prekonal, no predtým počul, dospela som k záveru, že ja osobne by som nenabrala odvahu vziať si nepočujúceho muža za partnera na celý život a nevyplýva to z hore uvedeného, ale hlavne z toho, že by som si nevzala na zodpovednosť plodiť potomstvo, ktoré by viedlo k určitej degenerácii, keď nie ja, tak moji potomkovia by mali v sebe gény, ktoré by zapríčinili, že by sa v rode mohlo rodiť viac detí nepočujúcich vďaka mojej nie zodpovednosti.  Môže sa to javiť ako predsudok, no nemám potrebu svoj osobný názor meniť a ku tomu fandím každému, kto je schopný zamilovať sa do nepočujúceho človeka na takú mieru, že s ním chce zdieľať celý svoj život v manželskom zväzku. Nebudem sama seba klamať a ani nikoho iného pokryteckým súhlasom, keď v hĺbke som uvedeného názoru na vec a či je správny alebo nie správny, je to môj osobný názor.
Položte si aj vy takú jednoduchú otázku, vedeli by ste sa zamilovať do hluchonemého mládenca či devy? Čo vás ako prvé napadne pri takejto otázke? Svoj som objasnila, no je množstvo iných možných, ako napríklad, vadilo by vám, že neovládate posunkový jazyk? Že nikdy nebudete počuť ako vám váš partner či partnerka šepká do uška, že vás a ako vás miluje? Alebo už uvedené, báli by ste sa, či by ste s ním mali zdravé deti? Musím podotknúť, že vo vzťahu možného partnerstva s nepočujúcim človekom sú takéto otázky a myšlienky celkom prirodzené a nie sú vonkoncom hlúposťou.  Človek, keď si položí otázky a úprimne si na ne aj odpovie, zákonite dospeje k určitému záveru, že vzťah potrebuje niektoré zákonitosti, aby v partnerstve dobre fungoval, a k nim patria aj prejavy lásky. V takomto zmiešanom partnerstve by obaja však mali dbať o to, aby ich vzťah nebol ako zakonzervovaná ryba. Čiže aby bol otvorený aj von, medzi počujúcich a aj nepočujúcich a nie iba v jednej komunite.
Človek, ktorý sa zamiluje do nepočujúcej devy či nepočujúceho mládenca však musí rátať s veľkou prevahou ticha v domácnosti. Treba si uvedomiť fakt, že nie je ticho, ako ticho. To, že vám deva alebo mládenec nemôže nič povedať hlasovým prejavom neznamená, že sa nevie tešiť, smiať a radovať zo života a vzťahu s vami. Muž či žena môže zažiť naozaj krásne chvíle šťastia a  môže ich nielen vidieť, ale aj počuť SRDCOM. Citové prejavy prechádzajú cez srdce a zapisuje sa do pamäte dotyk nežných rúk a hlavne spoločná atmosféra krásnych chvíľ a potom menej hlasno vyjadrené slová.
Sme si vedomí toho, že nepočujúci fungujú vcelku celkom normálne v ostatných oblastiach života? Mnohí z nich sú uznávane kapacity medzi vedcami alebo aj perfektní herci, pracujú v kolektívoch. Každý človek v tomto svete je individualita a myslím si, že je treba k nemu tak aj pristupovať. Tak prečo to neprevziať aj pre sluchovo postihnutých? Toť, jednoduchá otázka... však?
A pre nepočujúce devy kúsok dobrých slov na záver. Ak máte podobnú ťažkosť s partnerom, ktorý sa nevie rozhodnúť, dajte mu čas na to, aby to medzi vami fungovalo, oplatí sa mať trpezlivosť. Ak sa odhodláte spoločne ísť do toho a sami sa neuzavriete iba do komunity nepočujúcich, môžete získať pestrý pohľad a aj nadhľad na vzťah ako taký. Tu je treba u diev odvahu aj k tomu, aby zabudli na svoje detské roky, kedy si z nich chalani robili prču a trúsili nemiestne poznámky na ich hluchotu a dokonca sa z nich aj smiali a mali ich na posmech preto, že nepočujú. Takéto myšlienky na detstvo je treba pochovať do nenávratna, sú brzdou v zdravom vzťahu k počujúcemu mládencovi a oberajú o nadhľad nad vecou a sebou samou.

Poruchy sluchu...

Neurálna porucha sluchu...
Absencia alebo poškodenie sluchového nervu vedie k neurálnej poruche sluchu. Takáto porucha znamená hluchotu a je väčšinou trvalá.
Načúvacie pomôcky ani kochleárne implantáty nepomôžu, lebo nerv nie je schopný preniesť zvukovú informáciu do mozgu.V mnohých prípadoch môže práve ABI (kmeňový implantát) byť riešením.

Prevodová porucha sluchu...
Každý problém vo vonkajšom alebo vnútornom uchu, ktorý bráni zvuku, aby sa správne preniesol sa volá prevodová porucha sluchu. Podľa závažnosti bývajú tieto poruchy ľahké až stredne ťažké v rozsahu 25-65 decibelov.
Prevodová porucha sluchu môže byť len dočasná. V niektorých prípadoch môžu pomôcť lieky alebo operácia.

Senzoroneurálna porucha
je zapríčinená absenciou alebo poškodením senzorov (vláskových buniek) v kochlei. Známa je aj pod názvom nervová hluchota, senzoroneurálna porucha sluchu môže byť ľahká, stredne ťažká, ťažká až úplná hluchota.
Ľahká až stredne ťažká porucha sluchu sa rieši načúvacou pomôckou alebo stredoušným implantátom. Kochleárne implantáty sa používajú pri ťažkej poruche sluchu alebo hluchote.
Niektorí ľudia majú senzorineurálne stratu sluchu iba vo vysokých frekvenciách, často sa označuje ako čiastočná hluchota. V týchto prípadoch sú poškodené iba vlásočnicové bunky pri báze kochlei. Vnútorná časť kochlei, apex a bunky tam sú zodpovedné za spracovanie nízkych tónov, sú funkčné. Kombinovaná elektrická a akustické stimulácia, EAS, bola navrhnutá na liečbu práve tohto typu poškodenia.

Zmiešaná porucha sluchu
je kombinácia senzoroneurálnej a prevodovej poruchy sluchu. Vzniká problémom vo vnútornom uchu, ktorý je skombinovaný s poruchou vo vonkajšom alebo strednom uchu. Riešenie spočíva v liekoch, operácii alebo načúvacích pomôckach.

Zopár postáv úspešných nepočujúcich, z ktorých mnohé sú zaiste aj vám známe.

Obdivuhodná a úspešná nepočujúca herečka Marlee Matlinová

Marlee Matlin winning Best Actress

http: ( (www.youtube.com (watch?v=2y4K_Xc7-JU&feature=related

Bohom zabudnuté deti

Film som videla v TV a je to naozaj zaujímavý príbeh lásky dvoch prelínajúcich sa svetov zvukov a ticha handicapovanej dievčiny a zdravého učiteľa. Ich stret dával tušiť od prvého okamžiku, že ide o nezvyklú citovú komunikáciu, ktorá človeku priblížila prostredie a život nepočujúcich, hoci to je prezentované v hollywoodskom štýle a trošku sentimentálne, nebol v tom žiadny filmový kalkul, ale krásne obrazné vyjadrenie. Divadelná premiéra tohto príbehu sa konala už v roku 1979 v Los Angeles a potom v New Yorku, kde zaznamenala obrovský úspech u divákov i u odbornej kritiky a bola ocenená cenou Tony ako najlepšia hra sezóny 1979-1980. V hlavných úlohách na Broadway hrali po prvý krát tiež nepočujúci herci John Rubinstein a Phyllis Frelich. Po niekoľkých rokoch filmová spoločnosť Paramount Picture sa rozhodla preniesť príbeh na filmové plátno kín a po dlhšom hľadaní zverila filmové stvárnenie režisérke Rande Haines. Film sa jej vydaril a má moju priazeň.

Marlee Matlinová
(24.8.1965, Morton Grove, štát Illinois, USA)
www.marleeonline.com

Narodila sa v štáte Illinois ako nepočujúce dieťa počujúcich rodičov. Ako 8 ročná prekonala osýpky. Priebeh choroby, spojený s cestou lietadlom, bol príčinou poškodenia sluchu. Od detstva mala svoj vysnívaný cieľ: stať sa herečkou. S podporou rodiny prekonala všetky prekážky. Obaja súrodenci i rodičia sa naučili posunkový jazyk. Navštevovala klasickú základnú školu a zásluhou matky sa už ako osemročná objavila na javisku divadla pre nepočujúce deti v Des Plaines. Pod názvom Pohyblivé ruky súbor inscenoval prevažne muzikály, v ktorých boli texty spievané posunkovým jazykom.
Marlee sa zaskvela v titulnej úlohe Mary Poppinsovej aj ako pôvabná Dorotka v Čarodejníkovi z krajiny Oz. Jej radcom bol v tej dobe hollywoodsky herec Henry Winkler, ktorý ju presvedčil, aby svoju profesijnú dráhu smerovala k profesionálnemu herectvu. Svoju slávu využíva v prospech Hnutia Nepočujúcich, na ich existenciu a problémy nezabúda upozorniť pri každom z verejných vystúpení. Matlinová neskôr navštevovala strednú školu v Chicagu. Po jej ukončení sa vrátila k herectvu a zároveň zahájila štúdium na vysokej škole, na katedre so špeciálnym zameraním pre nepočujúcich. Vybrala si právo, aby mohla hájiť nepočujúcich v Spojených štátoch i vo svete.
Začiatkom roku 1985 si na scéne Immediate Theatre v Chicagu zahrala nepočujúcu dievčinu Lýdiu v hre Marka Medoffa Bohom zabudnuté deti. Vtedy sa hľadala hlavná predstaviteľka do rovnomennej filmovej adaptácie tejto psychologickej drámy. Spoločnosť Paramount vyberala počas konkurzu medzi tromi adeptkami (medzi nimi bola Rita Goreyová, ktorá na workshope DIFA JAMU v Brne r.1997 zaúčala do tajov gestickej komunikácie) vybrali práve Marlee Matlinovú, ktorá sa im javila ako ideálna predstaviteľka Sáry Normanovej. O jej priazeň a lásku sa uchádzal učiteľ v internátnej škole pre sluchovo postihnutých. Po úspechu filmu Bohom zabudnuté deti o svojej postave Sáry hovorila: „Rada by som poradila ľudom, aby nenasledovali príklad hlavnej hrdinky, ale aby sa vyrovnali so svojim postihnutím a stali sa otvorenými, pretože majú tiež cenu ako ktokoľvek iný.“ Získala Zlatý glóbus a 30.marca 1986 prevzala sošku Oscara z rúk svojho filmového a po istú dobu i životného partnera Williama Hurta.
Tak v 21 rokoch získala Marlee Matlinová Oscara za najlepší ženský herecký výkon vo filme Bohom zabudnuté deti (Children of a Lesser God, 1986). Stala sa tak najmladšou umelkyňou a prvou nepočujúcou na svete, ktorá vyhrala túto slávnu sošku a bola jedna z troch ľudí, ktorí použili pri slávnostnom udeľovaní ceny posunkový jazyk (nie znakovú reč). Za svoju prvú filmovú rolu v snímke Bohom zabudnuté deti dostala skvelé kritiky.
Po veľkolepom úspechu sa jej začali sypať filmové ponuky od režisérov rôznych filmových spoločností a Marlee Matlinová začala nakrúcať jeden film za druhým. V roku 1987 si zahrala vo filme Kráčajúci (Walker, 1987) postavu Ellen Martinovej, snúbenice politika a žurnalistu Williama, ktorý v polovici 19.storočia dva roky vládol v Nikaragui. Jej partnerom bol známy hollywoodsky herec Ed Harris.
Marlee sa k účinkovaniu pred kamerou vyjadrila: „Chcela by som hrať aj iné úlohy než večné drámy o nepočujúcich. To, že navzdory všetkým prekážkam môžem vykonávať svoje povolanie, môže dodať odvahu tiež iným ľudom.“
Po boku už nebohej hollywoodskej herečky Lee Remickovej (Omen, 1976) debutovala v televízii vo filme Most do ticha (Bridge to Silence, 1989). Osudný príbeh Peg, ktorá je sluchovo postihnutá sa po traumatickom zážitku z autonehody, pri ktorej zahynul jej manžel, sa nedokáže starať o svoju dcéru Lisu. Al a Marge, Pegini rodičia, si Lisu k sebe berú aj za nesúhlasu ich dcéry. Od svojho priateľa Dana prijíma Peg ponuku na rolu v novej hre v divadle Nepočujúcich a je Danovi vďačná za nezištnú pomoc, ale stále sa stretáva s depresiami, skúškami v divadle a Danovými prejavmi náklonnosti. V príbehu Muž v zlatej maske (L´Homme au masque d´or, 1990) jej bol partnerom francúzsky herec Jean Reno. Matlinová sa potom objavila v ďalších filmoch, napr. Hráč (The Player, 1992), Posledný večierok (It´s My Party, 1996), alebo vo filme režiséra Roberta Greenwalda Nepočujem zlo (Hear No Evil, 1993), kde si zahrala nepočujúcu športovkyňu Lillian, zatiahnutú „vynaliezavým“ partnerom do vražednej aféry.
V roku 1994 obdržala cenu pre najlepšiu herečku od asociácie Hollywood Foreign Press a tohto roku získala dve nominácie na cenu Emmy za svoje účinkovanie v seriáloch Picket Fences (1995-1996) a Seinfield (1993) a tiež cenu za najlepší ženský herecký výkon, ktorý udelil Cabel Ace. V roku 1994 hrala hlavnú úlohu vo filme Proti jej vôli: príbeh Carrie Buckovej (Against Her Will: The Carrie Buck Story, 1994). Filmové úlohy tejto nepočujúcej herečky sa vyznačujú svojou rozmanitosťou, patrí k nim dokonca aj rola počujúcej dievčiny Carrie Buckovej. „Ja som sa vždy bránila obmedzeniam, či už v osobnom alebo profesionálnom živote. Táto rola mi dala novú príležitosť urobiť niečo, čo som ešte nikdy predtým neurobila. Bola to pre mňa výzva a skúsenosť, ktorá ma veľmi obohatila“ hovorí nepočujúca Marlee Matlinová.
Ako hosť sa zúčastnila mimo iného programov pre americké televízne spoločnosti ABC, CBS, NBC alebo HBO ako The Larry Sander Show, Spin City spolu s hercom Michaelom J.Foxom či Sesame Street (kedysi účinkovala tiež vynikajúca nepočujúca herečka z National Theatre Deaf Linda Boveová) so spevákom Billy Joelom, s ktorým tiež natočila jeho videoklip a mnoho ďalších programov.
Marlee si priala rozšíriť svoje aktivity tiež na produkciu a literatúru. V septembri roku 1999 pracovala ako producentka celovečerného filmu Kde je skrytá pravda? (Where the Truth Lies, 1999), v ktorom hrala s Reginou Kingovou. Okrem toho získala od nakladateľstva Simon and Shuster zmluvu na román venovaný deťom. Nepočujúce deti sú v jej živote dôležité. Ako autorka pre nich napísala knihu Deaf Child Crossing (Nepočujúce dieťa na križovatke, 2002), ktorá zďaleka nebola jej posledná a objavila sa aj v mnohých detských programoch. Ešte donedávna sme ju mohli vídať v programe Einsteinove deti (Baby Einstein), v ktorom učila malé deti posunkový jazyk.
Zaujímavá je aj jej nová kniha Nikto nie je dokonalý (Nobody´s Perfect), ktorá je v predaji od leta 2006. Je to príbeh nepočujúcej Megan, ktorá pomohla učiť sa posunkový jazyk autistovi – bratovi jej neprístupnej spolužiačky Alexis. Ďalším významným medzníkom jej bohatého umeleckého života bol január roku 1993, kedy tlmočila do posunkového jazyka americkú hymnu, ktorú zaspieval Garth Brooks pri zahájení XXVII.ročníka Super Bowlu.
Bývalý prezident Spojených štátov Bill Clinton ju vymenoval členkou dozorného výboru pre prácu dobrovoľníkov, ktorí sa venujú miestnemu rozvoju. V roku 1995 bola ako Clintonova zástupkyňa čestnou predsedníčkou Národného týždňa dobrovoľníkov.
Marlee Matlinová bola nominovaná na cenu Emmy za svoje účinkovanie v seriáli Praktika (The Practice, 2000). Po niekoľkých filmoch sa objavila v seriáloch, ktoré mohli slovenskí diváci vidieť- seriál Západné krídlo (The West Wing, 2005-06). Kritika ju občas zasiahla práve zo strany tých, ktorým chcela pomáhať. Keď vo filmoch namiesto posunkového jazyka začala hovoriť a dokonca hrala ako „počujúca“, obvinili ju sluchovo postihnutí, že znevažuje ich postavenie. Vyčítali jej, že na verejnosti hovorí a nepoužíva posunkový jazyk. Marlee však podobné obvinenia odmieta: „Som hrdá na svoju hluchotu. Čo iného môžem urobiť? Všetci máme nejaké problémy. Mojím je hluchota.“
Marlee dnes počúva pomocou načúvacieho aparátu dvadsať percent na ľavé ucho a rozozná vlak, lietadlo a svoje obľúbených spevákov Billyho Joela a Diannu Schurovú. Je fanynkou futbalu, baseballu a ľadového hokeja, ktorý hral za tým Hollywood All Stars aj jej životný druh Richard Dean Anderson (z televízneho seriálu McGyver). Už v detstve Marlee Matlinová pochopila, že nesmie ustupovať v boji za práva Nepočujúcich (s veľkým „N“ je považovaný za jazykovú a kultúrnu menšinu, ale nie etnickú!). Preto sa tiež stala hovorkyňou americkej spoločnosti VITAC, najvýznamnejšieho dodávateľa televíznych titulkov, a hájila právo na titulkovanie programov v mnohých krajinách, napríklad v Rusku, Austrálii, Anglicku, Francúzsku či Taliansku. „Titulky nepomáhajú len 28 miliónom osôb so sluchovou chybou, je tu tiež 35 miliónov detí, ktoré sa môžu pri sledovaní televízie naučiť čítať,“ vraví táto herečka. Na Slovensku je zabudovaných oproti Čechom (75 percent) úbohých 25 percent skrytých titulkov.
Je členkou vedenia niekoľkých dobročinných organizácií ako je Very Special Arts, ktoré podporujú zapájanie handicapovaných ľudí do sveta umenia. Marlee Matlinová má svoju webovú stránku
www.marleeonline.com. V súčasnej dobe žije Marlee Matlinová v Los Angeles a v roku 1993 sa vydala za losangeleského policajta Kevina Grandalského, s ktorým má dve deti – 10 ročnú Sáru Rose a 5 ročného Brandona Josepha.
Jej ďalšie filmy: Veľká stávka (The Linguini Incident, 1991) po boku Rosanny Arquetteovej a Davida Bowieho, Prokurátorka a policajt (Reasonable Doubts, 1991) s Markom Harmonom, Snitch (1996) s Williamom McNamarom, Smrtiace ticho (Dead Silence, 1997) s J.Garnerom a L.Davidovichovou, Kde súd zlyhá (When Justice Fails, 1998) s Jeffom Faheyom, Falošná pravda (In Her Defense, 1998) s M.Dudikoffom, Blázinec (Freak City, 1999), Dva modré odtiene (Two Shades of Blue, 2000) s E.Robertsom, Askari (2001), Zákon a poriadok (TV seriál – Law & Order, 2004-05).

FILM:
HOW TO MAKE LOVE LIKE AN ENGLISHMAN (2014)
ASKARI (2001)
EXCISION (2012)
THE PLAYER (1992)
FORECLOSED (2013)
HEAR NO EVIL (1993)
(CBS) WALKER (1988)
IT’S MY PARTY (1995)
EXECUTIVE PRODUCER:
BRIDGE TO SILENCE (1989)
DEAD SILENCE (1996)(HBO)
THE LINGUINI INCIDENT (1991)
FREAK CITY (1998) (SHOWTIME)
SWEET NOTHING IN MY EAR (2008)
CHILDREN OF A LESSER GOD (1986)*
WHAT THE BLEEP DO WE KNOW (2005)
WHERE THE TRUTH LIES (1999) (LIFETIME)*
THE MAN IN THE GOLDEN MASK (1990)(FRENCH FEATURE)
AGAINST HER WILL: THE CARRIE BUCK STORY (1994) (LIFETIME)*
EDDIE’S MILLION DOLLAR COOK-OFF (DISNEY) WHERE THE TRUTH LIES (1999).


Ocenenia a nominácie:
Oscar (1987) - Nejlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe: Marlee Matlin
Oscar (1987) - Najlepší ženský herecký výkon: Marlee Matlin
Oscar (1987) - Najlepší film nominácie: Burt Sugarman, Patrick J. Palmer
Oscar (1987) - Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe nominácie: Piper Laurie
Oscar (1987) - Najlepší adaptovaný scenár nominácie: Hesper Anderson, Mark Medoff
Oscar (1987) - Najlepší mužský herecký výkon nominácie: William Hurt.

Bohom zabudnuté deti
(Children of a Lesser God)
farebný v českom znení dráma, Spojené štáty americké, 1986, 119 minút
réžia: Randa Haines
scenár: Mark Medoff, Hesper Anderson, James Carrington
kamera: John Seale
kostýmy: Renée April
hudba: Michael Convertino
produkcia: Patrick J. Palmer, Burt Sugarman
efekty: Gene Callahan
úprava: Lisa Fruchtman
herec: William Hurt (James)
Marlee Matlin (Sarah)
Piper Laurie (Paní Normanová)
Philip Bosco (Dr. Curtis Franklin)
Allison Gompf (Lydia)
John F. Cleary (Johnny)
Georgia Ann Cline (Cheryl)

James nastúpi ako učiteľ do internátnej školy pre nepočujúcich, kde sa zoznámi so Sárou, bývalou veľmi nadanou študentkou, ktorá však odmietla pokračovať v štúdiu. Je veľmi hrdá a odmieta sa naučiť hovoriť. James sa do Sáry zamiluje a postupne sa mu darí získavať jej dôveru.
Učiteľ James Leeds nastúpi na vidieckej internátnej škole pre nepočujúcich. Jeho žiaci, skupina dospievajúcich chlapcov a dievčat, spočiatku vôbec nejavia o učiteľa a jeho výuku priveľký záujem. Leeds sa však nevzdá a čoskoro sa mu nekonvenčným prístupom podarí študentov zaujať a donútiť k spolupráci. V škole si všimne hluchonemú upratovačku, dvadsaťpäťročnú Saru, ktorá kedysi patrila k nadaným žiačkam školy, ale pred niekoľkými rokmi štúdium náhle prerušila a odmietla v ňom pokračovať. Jamesove pokusy o zblíženie nedopadnú najlepšie. Ani tentoraz sa nevzdá a nakoniec ju prehovorí, aby s ním išla na večeru. Strávia spolu príjemný večer a na Jamesove prekvapenie si dokonca zatancujú.
Učiteľ navštívi Sarinu matku vo vzdialenom meste. Dozvie sa, že ju dcéra pred ôsmimi rokmi opustila a odmieta sa s ňou stýkať. Pani Normanová spomína ako Sara trpela, keď sa márne pokúšala začleniť medzi ostatné deti a ako ťažko niesla ich výsmech, keď sa snažila prehovoriť. Sara sa dozvie o Jamesovej ceste za jej matkou. Najskôr sa urazí, ale večer sa obaja uzmieria a stanú sa milencami. Obaja prežijú krátke obdobie šťastia a pohody. Postupne sa oboznámia i s temnými stránkami svojho vzťahu, ktoré plynú z odlišnosti ich svetov. James sa márne snaží Saru prinútiť k tomu, aby začala hovoriť, na druhej strane sa sám cíti osamelý, keď sa s ňou vyberie medzi jej hluchonemých priateľov. Situácia sa pomaly vyhrotí a po prudkej hádke sa rozídu. Sara odcestuje k svojej matke, ktorá sa jej ochotne ujme. Ona i James však svoje odlúčenie prežívajú veľmi ťažko...

Čriepok z histórie filmov s hluchotou vo filme

Mnohé hollywoodske hviezdy získali svojho vysnívaného Oscara za postavu nepočujúceho človeka a filmy, v ktorých túto rolu stvárnili, sa stali nezabudnuteľnými. Je až prekvapujúce ako často sa objavuje téma "nepočujúcich" vo filme.

Prvý významný film, v ktorom hlavná predstaviteľka stelesnila postavu nepočujúcej, bol film Belinda z roku 1947. Touto herečkou bola Jane Wymanová, ktorá sa stala prvou ženou Ronalda Reagana a za túto úlohu získala Oscara. Dej sa odohráva v malom rybárskom mestečku v Novom Škótsku, kde žije nepočujúca dievčina, ktorú okolie považuje za oneskorenú vo vývine až do chvíle, kedy ju jeden lekár naučil posunkový jazyk a skoncuje tak s jej vyčlenením zo spoločnosti. Významný scenárista a režisér Jean Negulesco o tejto snímke prehlásil, že má „jeden z najpútavejších a najhumánnejších scenárov, aké kedy boli napísané“. Výkon Wymanovej bol presvedčivý aj preto, že si pred nakrúcaním dokonca osvojila posunkový jazyk.

Ďalší slávny film, ktorý získal ocenenie bol Zázrak Anny Sullivanovej (The Miracle Worker, 1962), ktorý rozpráva o vzťahu hluchoslepej dievčiny Heleny Kellerovej, hrala ju Patty Dukeová a jej učiteľky, ktorú stvárnila skvelá Annie Bancroftová (Absolvent, 1968). Obe herečky sa dočkali uznania za svoj výkon v podobe slávnych sošiek. Príbeh je sústredený na problém prekonávania prekážok v komunikácii medzi nepočujúcimi a počujúcimi ľuďmi. Scenár bol pôvodne divadelný, hra slávila úspechy na javisku v rokoch 1951 až 1961.

Zaujímavý film je tiež Rušný okrsok 87 z roku 1972, v ktorom nájdeme dve nepočujúce postavy. Jedna z nich je manželka komisára Carelly (Burt Reynolds), stvárnená Neily Adamsovou. Krehká žena, ktorej jej manžel hovorí:
„vašou chybou je to, že vy sami sa najskôr považujete za nepočujúcich až potom za ľudské bytosti“. Zároveň sa však v tomto filme objavuje prvýkrát záporná postava nepočujúceho, ktorú hral holohlavý Yul Brynner  (Sedem statočných).

V roku 1979 mal premiéru film Hlasy  (Voices, 1979), ktorý sa zaoberá problematikou vzťahu medzi nepočujúcou ženou a počujúcim mužom a tiež vzťahu medzi nimi a ich okolím. Rozpráva o strete dvoch kultúr, dvoch spoločenských skupín. Aj keď film nezaznamenal väčší ohlas, je zaujímavý tým, že v ňom hral prvýkrát nepočujúci herec Richard Kendall.

Film Na druhej strane ticha  (Beyond Silence, 1996) v nemeckých kinách už videlo viac ako 1,5 miliónov divákov. Pre mladú režisérku Caroline Linkovú je to vynikajúci úspech. V tomto filme hrajú hlavnú úlohu nepočujúci rodičia. Títo rodičia vychovávajú hudobne nadanú počujúcu dcéru Laru  (Tatiana Triebová). Lara je jediná osoba, ktorá vie tlmočiť posunkový jazyk svojich rodičov pre ostatných ľudí. Postupne však dôjde k problému medzi rodičmi a Larou. Lara dospieva a chce sa venovať svojím záľubám – hudbe. Rodičia však Laru potrebujú pri komunikácii  (tlmočení). Lara nemá toľko času ako mala predtým. Cíti, že hudbu má veľmi rada. Veľa trénovala a chce sa stať profesionálnou hudobníčkou. Hudba vytvára medzi Larou a rodičmi komunikačnú a citovú bariéru. Lara sa nevzdáva a aj napriek tomu, že ovdovelý otec s jej rozhodnutím nesúhlasí. Lara jednoducho nechce svojim rozhodnutím ublížiť otcovi. Naproti tomu tu stojí posunkový jazyk v plnej svojej ľahkosti a kráse. V tomto filme je zaujímavé, že postavy rodičov hrajú skutočne nepočujúci herci – Francúzka Emmanuella Laboritová a Američan Howie Seago.

Viac či menej známi nedoslýchaví a nepočujúci ľudia

Linda Boveová
 (1945 - americká herečka, ktorá sa preslávila hlavne detským seriálom Sesame Street. Narodila sa ako nepočujúce dieťa nepočujúcich rodičov.

Helena Kellerová  (26.6.1880 – 1.6.1968) - americká spisovateľka, televízna moderátorka, herečka, filozofka. Ako dvojročná ohluchla a oslepla.

Emmanuelle Laboritová  (18.10.1971) - francúzska herečka a zakladateľka divadla Nepočujúcich („International Visual Theatre“) IVT vo Vincenes. Držiteľka Moliéra  (divadelná podoba filmového Oscara) za postavu Sáry v divadelnej hre Deti ticha. Hrala v mnohých filmoch: Na druhej strane ticha  (Beyond Silence, 1996), 11.september 2001/11“09“01, 2002 (Marianna Ucría  (1997), Tichá láska  (Stille liebe, 2001). Na Slovensku vyšla jej autobiografická kniha „Tichý výkrik“. Od narodenia je nepočujúca.

Steve McQueen
(24.3.1930 – 7.11.1980) - americký filmový a divadelný herec. Hral hlavnú úlohu vo filme Veľký útek  (The GreatEscape,1963). Bol nedoslýchavý.

Ronald Wilson Reagan
 (6.2.1911 – 5.6.2004) - filmový herec a americký prezident. Je nedoslýchavý.

Jan Werich  (6.2.1905 Praha, Rakúsko-Uhorsko – 31.10.1980 Praha, Československo) - český filmový a divadelný herec, spevák, spisovateľ, dramatik a filmový scenárista, významný predstaviteľ medzivojnovej divadelnej avantgardy a povojnovej českej divadelnej a filmovej kultúry; tvoril umeleckú dvojicu s Jiřím Voskovcom. 1931 – Pudr a benzín
Filmy: 1932 – Peníze nebo život
1932 – U nás v Kocourkově
1934 – Hej rup
1937 – Svět patří nám
1950 – Pád Berlína
1951 – Císařův pekař
1951 – Pekařův císař
1953 – Tajemství krve
1954 – Byl jednou jeden král
1955 – Vzorný kinematograf Haška Jaroslava
1955 – Hudba z Marsu, vedľajšia úloha.
1957 – Stvoření světa
1961 – Baron Prášil
1964 – Šest otázek pro Jana Wericha
1968 – Až přijde kocour
1970 – Pan Tau a Claudie
1972 – Pan Tau a cesta kolem světa
1972 – Hledá se pan Tau

Telvízia: 1961 – Medvěd
1962 – Slzy, které svět nevidí
1962 – Kočár nejsvětější svátosti
1964 – Uspořená libra
1965 – Magnetické vlny léčí
1967 – Král a žena
1968 – Co na to říkáte, pane Werichu?
1970 – Muž, který rozdával smích, spomienkový televízny program.

Divadlo: Divadlo
Vest pocket revue, predstavenie malo veľký úspech (208 repríz).
Sever proti jihu
Golem
Ostrov Dynamit
Fata morgana
Smoking revue
Premiéra skafandr
Caesar
1932 – Osel a stín, predstavuje A. Hitlera ako Caesara, ktorý túži po vojne. Od tejto hry je Osvobozené divadlo považované za politické divadlo.
1934 – Kat a blázen, kritika fašizmu.
1935 – Balada z hadrů, hra čerpá z tvorby francúzskeho básnika Francois Villona patrí k najodvážnejším protifašistickým hrám. Francois Villon v nej vystupuje ako hovorca trpiaceho ľudu.
Rub a líc
Těžká Barbora
Svět za mřížemi
Pěst na oko, ľudia sa odmietajú poučiť z histórie a neustále opakujú jednu chybu. Hra bola myslená ako výzva k dohode medzi ľuďmi a aby zabránili mocným ubližovať im.
Divotvorný hrnec.
V roku 1963 – národný umelec. V neskoršom veku trpel silnou nedoslýchavosťou.

Heather Whitestone  (1973) - prvá nepočujúca Miss America v roku 1994 a herečka, bola korunovaná v 74 ročnej histórii súťaže o kráľovnú krásy v USA. Sluch sa jej zhoršil v 18 mesiacoch.

Howie Seago - populárny americký nepočujúci herec, režisér a producent. Jeho úspešné filmy: Na druhej strane ticha  (Beyond Silence, 1996 (, Star Trek – Nová generácia  (1989), Hunter  (1988). Howie Seago z filmu Star Trek – Nová generácia atď.

Deanne Brayová  (14.5.1971) - po Marlee Matlin ďalšia nová nepočujúca hollywoodska herečka. Je známa svojim seriálom F.B.I - Prípady Sue Thomasovej  (2004-2005), Diagnóza: Vražda  (Diagnosis Murder, 1997), Posledná hora  (Last Mountain, 2005), Univerzálny znak  (Universal Signs, 2006).

Bernard Bragg  (1956) - prvý nepočujúci profesionálny mím a herec v Spojených štátoch v 60.rokoch. Učil pantomímu u známeho francúzskeho míma Marcela Marceaua. Pravidelne vystupoval v celoštátnej televízii „Tichý muž“. Tiež sa zapojil do myšlienky založenia „Národného divadla nepočujúcich“ v štáte Connecticut, kde doteraz funguje.

Lou Ferrigno  (9.11.1951) - herec a kulturista.
Ako 21 ročný získal titul Mr.Universe v kulturistike. Do dnešného dňa je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov. Skúšal šťastie aj vo filme. Mal veľký úspech v dokumentárnom filme o kulturistike, preto dostal ďalšie filmové ponuky. Z jeho úspešných filmov sú: Herkules  (1983), Sindibád siedmich morí  (Sindibad of the Seven Seas, 1989), Liberty & Basho  (1990), Ping – sám doma  (2000) The Godson  (1998), Hulk  (2003). Bol osobným trénerom filmových hviezd: M.Rourke, M.Jackson, či Ch.Norris. Ako dieťa mal ťažkú infekčnú chorobu a stratil časť sluchu. Lou to však nepovažoval za nevýhodu a vyjadril sa takto: „Keby som neprišiel o sluch, nedokázal by som v živote tak veľa. Moja situácia ma prinútila, aby som sa čo najviac snažil. Musel som byť lepší ako ostatní. Vedel som, že úspech majú len najlepší. V živote som si vybral kulturistiku. Chcel som dosiahnuť svoj cieľ....“

Mesto stratených detí 112 minút
Réžia: Marc Caro
Jean-Pierre Jeunet
Produkoval Felicie Dutertre
Napísal užívateľ Gilles Adrien
Jean-Pierre Jeunet
Hrajú Ron Perlman
Daniel Emilfork
Judith Vittet
Dominique Pinon
Hudba Angelo Badalamenti
Mesto stratených detí ( francúzsky : La Cité des enfants Perdus) je 1995 francúzsko-nemecko-španielsky sci-fantasy dráma film, réžia Marc Caro a Jean-Pierre Jeunet a hrať Ron Perlman , ktorí nehovoria po francúzsky, a zopakoval svoje linky foneticky, ako je uvedené na neho Caro. Film je štylisticky nadväzuje na predchádzajúce a nasledujúce Jeunet filmov, Lahôdky a Amélia . hudobné skóre zložil Angelo Badalamenti . Bola zapísaná do filmovom festivale v Cannes 1995.

NICK VUJIC sa narodil so syndrómom terra-amelie

Tetra-Amelia syndróm
Syndróm tetra-amelia (tetra + amelia), tiež nazývaný autozomálne recesívne tetraamelia, je veľmi vzácna autozomálna recesívna vrodená porucha vyznačujúca sa tým, že chýbajú všetky štyri končatiny. Ostatné časti tela sú tiež ovplyvnené malformácie, ako je tvár, lebka, reprodukčné orgány, konečník a panva. Porucha je spôsobená mutáciami v WNT3 géne.
Charakteristika
Syndróm spôsobuje závažné deformácie rôznych častí tela, vrátane tváre, hlavy, srdca, nervového systému, kostry, a genitálií. V mnohých prípadoch pľúca sú nedostatočne rozvinuté, čo sťažuje dýchanie alebo je dýchanie nemožné. Vzhľadom k tomu, deti s tetra-amelie syndrómom majú tak vážne zdravotné problémy, že väčšina z nich je mŕtvo narodených alebo zomrie krátko po narodení. Austrálsky motivačný rečník Nick Vujicic a japonský spisovateľ a športový novinár Hirotada Ototake prežili tento syndróm.
Príčina a genetika
Tetra-Amelia syndróm je autozomálny recesívny vzor dedičnosti.
WNT3 Gene
Výskumní pracovníci zistili mutáciu v WNT3 géne u ľudí s tetra-amelie syndrómom z jednej veľkej rodiny. Tento gén je súčasťou rodiny WNT génov, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v rozvoji pred narodením. WNT3 gén sa nachádza na ľudskom chromozóme 17q21.
Proteín produkovaný z génu WNT3 sa podieľa na tvorbe končatín a iných telesných systémov v priebehu embryonálneho vývoja. Mutácie v géne WNT3 zabránia bunkám produkovať funkčný WNT3 proteín, ktorý narúša normálnu tvorbu končatín a vedie k ďalším závažných vrodených chýbám spojených s tetra-amelie syndrómom. Proteín, ktorý je produkovaný Wnt3, sa podieľa na tvorbe končatín a iných telesných štruktúr v priebehu embryonálneho vývoja. Mutácie v géne Wnt3 zabránili vzniku dobrého pracovného Wnt3 v bunkách, ktoré narušujú normálny vývoj končatín a vedú k inej závažnej vrodenej chybe spojenej s tetra Amelie.
Genetika v rámci rodiny
V niektorých postihnutých rodinách, príčina tetra-amelie syndrómu nebola stanovená. Niektorí výskumníci sa domnievajú, že neidentifikované mutácie v WNT3 alebo iných génoch, podieľajúcich sa na vývoji končatiny, môže byť zodpovedný za poruchy.
Vo väčšine z týchto rodín tetra-amelia syndróm sa zdá, že má autozomálny recesívny vzorec dedičnosti. To znamená, že defektný gén zodpovedný za poruchy sa nachádza na autosome (chromozóm 17 je autosome) a dve kópie defektného génu (jedna zdedená od každého z rodičov), aby sa potomok narodil s poruchou. Rodičia jedinca s autozomálnou recesívnou poruchou majú jednu kópiu chybného génu, ale obvykle nemajú žiadne známky alebo symptómy ochorenia. Tzn., že rodičia jedinca s tetra-amelie syndrómom každý nesie jednu kópiu mutovaného génu, ale nevykazujú príznaky ochorenia.
Epidemiológia
Tetra-Amelie syndróm bol hlásený len v niekoľkých málo rodinách po celom svete. Jedna žijúca osoba s uvedenou chorobou je aj Joanne O'Riordan z Millstreet, Cork, Írsko. Vo veku 16 rokov pôsobila u Spojených národov v New Yorku. Objavila sa pred konferenciou Medzinárodnej telekomunikačnej únie "dievčatá v technológii", kde prijímala búrlivé ovácie po skončení príhovoru.

 

Ľudia s tetra-amelie syndrómom
Nick Vujicic http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Vujicic

Hirotada Ototake http://en.wikipedia.org/wiki/Hirotada_Ototake

Joanne O'Riordan http://en.wikipedia.org/wiki/Joanne_O'Riordan

Princa Randian http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Randian
Violetta (umelkyňa) http://en.wikipedia.org/wiki/Violetta_(entertainer)
Marilee Adamski-Smith
Christian Arndt
Yovan Yumbo Ruiz
Piotr radónu
Mariah Scott
Rafael Reyes Velasco
Nur Damia Irsalina
Michael Olson
Wendy Welt

YOVANA YUMBO RUIZ- TETRAMELIA.MTS

https://www.youtube.com/watch?v=mnYNiWqUpQQ

Voľný preklad z wikipédie http://en.wikipedia.org/wiki/Tetra-amelia_syndrome

http://ghr.nlm.nih.gov/condition/tetra-amelia-syndrome

Nick Vujcic bez rúk a bez nôh

"Niečo viac"

Kam ideme, keď nám dochádza nádej?
Keď sa cítime prázdni,
Keď už nič neostalo...

Niekedy som už tak unavený
Len sa snažím nájsť miesto,
kam položiť svoju hlavu
Pozerám sa hore na nebo
Cítim to najhrejivejšie svetlo
Ako ma utešuje.
Videl som obrovské výšky,
ktoré mi pripomínali,
že som nažive.
Nechcem zomrieť,
nechcem premárniť
ďalší deň alebo noc.
Viem, že je tu niečo viac,
než to, pre čo žijeme.
Vidím to vo hviezdach, cítim to na pobrežiach,
Viem, že niečo je, viem, že je niečo viac.
Myslím, že všetci sa bojíme, že by sme mohli byť osamotení,
Sami tu dole.
My všetci chceme mať nejakú vieru, prinajmenšom
V mojom prípade to je pravda, dôvod proste veriť.
Videl som obrovské výšky, ktoré mi pripomínali, že som nažive.
Nechcem zomrieť, nechcem premárniť ďalší deň alebo noc.
Viem, že je tu niečo viac, než to, pre čo žijeme.
Vidím to vo hviezdach, cítim to na pobrežiach, viem, že niečo je.
Tento svet sa môže rozpadnúť do oceána, môže dnes večer všetko skončiť.
Podrýval som ťa a potom som sa snažil ťa nájsť Môj jediný zdroj svetla.
Dýcham... dýcham... som nažive!

Keď som mal 1O rokov, pokúsil som sa spáchať samovraždu. Stratil som svoju nádej. Pokúsil som sa utopiť, ale nešlo to. Boh mal plán pre môj život, aby som dával nádej ostatným ľuďom skrze môj príbeh. Viem, že je tu niečo viac, nechcem zomrieť, nechcem premárniť ďalší deň alebo noc. Viem, že je tu niečo viac, než to, pre čo žijeme. Vidím to vo hviezdach, cítim to na pobrežiach. Viem, že je tu niečo viac. Nechcem zomrieť, nechcem premárniť ďalší deň alebo noc. Viem, že niečo je!

"VČERA" je moja spomienka... "DNES" je moja realita a "ZAJTRA" je môj sen, z ktorého spravím peknú realitu a ešte krajšiu spomienku...

LOOK AT YOURSELF AFTER WATCHING THIS.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=Gc4HGQHgeFE#t=110 


https: ( (www.youtube.com (watch?v=GuTV7yBxYrU
http: ( (krajsiden.webnode.sk (home (newscbm_627756 (4

Narodil sa bez končatín - beznohý a chýbali mu aj obe ruky na úrovni ramien - Vujicic mal nohy, ktoré boli kýpťami s výnimkou dvoch prstov na jednej nohe. Spočiatku, jeho rodičia boli zlomení, no videli, že dieťa je inak zdravé.
Pôvodny bol zakáz Viktorianského štátneho práva chodiť do bežnej školy pre jeho fyzické postihnutie, aj keď nebol mentálne postihnutý, Vujicic sa stal jedným z prvých študentov so zdravotným postihnutím integrovaný do bežnej školy, akonáhle sa zákony zmenili. Vujicic však bol obeťou šikanovania v škole a dostal sa do depresií. Keď mal osem rokov, začal premýšľať o samovražde. Vo veku 10 on sa snažil utopiť, ale napokon to neurobil z lásky k svojim rodičom. Modlil sa za ruky a nohy. Ale niekedy naše modlitby sú vypočuté a zodpovedané, ale nie presne na to, za čo sme sa modlili.
Kľúčový zlom prišiel, keď mu jeho matka ukázala novinový článok o mužovi, zaoberajúcom sa ťažkým zdravotným postihnutím. Vujicic si uvedomil, že nebol ojedinelý v jeho boji a postupne prijal svoje vlastné telesné postihnutie. Zzačal zvládať každodenné úlohy života, ako učesať si vlasy, vyčistiť zuby, dostať k sebe pohár vody, zdvihnúť telefón a oholiť sa. Naučil sa písať, a používať písanie na počítači pomocou dvoch prstov na ľavej nohe. Naučil sa hodiť tenisové loptičky a hrať na bicie pedále. Stal sa vďačným za svoj život.
V siedmej triede bol zvolený za kapitána vo svojej škole a pracoval v študentskej rade na získavanie finančných prostriedkov na akciách pre miestne charity a invalidných kampaní. Keď mal 17, začal prednášať v modlitebnej skupine. Vo veku 21 rokov, vyštudoval Griffith University s dvojitým odborom účtovníctvo a finančné plánovanie.
Vujicic sa stal kazateľom a motivačným rečníkom, aby inšpiroval ostatných s jeho životom a úspechmi. Založil neziskovú organizáciu Život bez končatín. Cestuje medzinárodne a hovoril pred viac ako tromi miliónmi ľudí - a obchodnými skupinami, zbormi a v školách - vo viac ako 24 krajinách sveta, na piatich kontinentoch.
Vujicic propaguje svoju prácu prostredníctvom televíznych relácií a cez písania. Jeho prvá kniha, Život bez hraníc (Random House, 2010) bola vydaná v roku 2010, má motivačné DVD, Život je hlbší zmysel, krátky dokumentárny film natočený v roku 2005, zdôrazňujúci jeho domáci život a pravidelné činnosti, a DVD pre mladých ľudí s názvom: No Arms, bez nôh, žiadne starosti.  V roku 2005 Vujicic bol nominovaný za "mladého Austrálčana roka" ocenenie. Oženil sa s krásavicou, má zdravého potomka a v súčasnej dobe žije v Kalifornii.


 

 Odpovede detí na kladené otázky

1. Strašne som sa zľakol, keď mamička ochorela, lebo som si myslel, že nám bude variť otecko.
2. Na mamičky sa nemá kričať, pretože sú prospešné.
3. Keď sa dvaja ľudia do seba zamilujú a prvýkrát sa pobozkajú, hneď sa zrúti a nevstanú aspoň hodinu, ale možno aj dlhšie.
4. Sestra zase mala na vysvedčení samé jednotky. Stavím sa, že mi to robí naschvál.
5. Babička je tučná, pretože je plná lásky.
6. Strašne by som si priala ešte bračeka, ale mama stále používa tampón...
7. Čím je človek starší, tým sú jeho zuby drahšie.
8. Dievčatá nevedia cikať postojačky, pretože nevedia čo si majú držať.
9. Keď babičku bolia zuby, dá ich do pohára.
10. Ja už nemám babičku: zasadili sme ju na cintoríne.
11. A mamičky sa musia pásť, aby im z pŕs tieklo mlieko.
12. Švajčiarske kravy využívajú v prvom rade na výrobu čokolády.
13. Obyvatelia Sardínie sa nazývajú sardinky.
14. Aby to bolo dobré, sestričky v nemocnici musia byť sterilné.
15. Lekári hovoria, že najhoršie sú smrteľné choroby.
16. Keď sa mi narodil braček, dali ho do akumulátora.
17. Najužitočnejšie zviera je prasa. Každú jeho časť môžeme zúžitkovať: prednú a zadnú časť ako mäso, kožu na topánky, zo srsti kefky a jeho menom môžeme dokonca aj nadávať.
18. Nie som pokrstený, ale očkovaný som.
19. Neviem koľko je mi rokov, pretože sa to stále mení.
20. V maminom brušku je bábätko, len neviem, ako ho zhltla.
21. Akvárium je vlastne malé more, v ktorom plávajú domáce rybičky.
22. Výživné je plat detí, keď sa otec odsťahuje z domu.
23. Každá ryba vyrába ikry, americké ryby aj kaviár.
24. Kravy nemôžu rýchlo behať, aby im z vemena nestriekala mlieko.
25. Muži u nás sa môžu oženiť len s jednou ženou. Tomu sa hovorí monotónna.
26. Nechápem, prečo sa mamka hnevá, že som rozbil vázu. Rovnako bola stará a dokonca čínska, keby bola aspoň naša...
27. Polostrov je taký ostrov, ktorý úplne nedokončili.
28. Babička sa odsťahovala na druhý svet. Takže už aj ja budem mať niekoho v cudzine.

Ahoj dědečku a babičko,
ve škole nám řekli, že se nesmí lhát a měli bychom se ke všem lžím přiznat, tak Vám píšu.
Přes prázdniny jsem potají otevřel jednu z těch velkých sklenic se švestkovou marmeládou a téměř celou jsem ji snědl.
Abyste na to nepřišli, tak jsem se do ní vykadil a vrátil ji na polici.
Děda dočetl, babce vlepí facku:
"Já ti říkal, že je to hovno - a ty pořád jenom: "zcukernatěla, zcukernatěla..."

Foto z internetu (upravené)
Anjelikovia, ktorí ostali sami http: ( (casprezeny.azet.sk (clanok (8985 (zabudnute-deti-anjelikovia-ktori-ostali-sami.html
http: ( (preklady-texty.com (piesen (prejavit (1480794 (th (texty-piesni-a-preklady-vergessene-kinder
http: ( (www.moviemania.sk (436-profil-uspesna-nepocujuca-herecka-marlee-matlinova.html
http: ( (www.navrat.sk (?lang=SK&cat=5697770eb73671bf5560b9117c8d9119
http: ( (frauellie.wordpress.com (2011 (12 (31 (zabudnute-deti-habsburgovcov

http: ( (frauellie.wordpress.com (2011 (12 (31 (zabudnute-deti-habsburgovcov
http: ( (www.mestskakniznicabojnice.sk (katalog-knih (kniha.php?c=027337
http: ( (www.woman.sk (2014 (08 (nehovorme-detom-„rob-to-co-ti-kazem“
Svetom zabudnuté deti http: ( (www.rytier.sk (rytier (1998 (2-98 (deti.htm
https: ( (sites.google.com (site (obcianskavychova5b99 (zabudnute-deti
http: ( (www.hlavnespravy.sk (moja-nocna-mora-sa-vola-ru486 (63036
http: ( (www.hlavnespravy.sk (moja-nocna-mora-sa-vola-ru486 (63036
http: ( (www.uips.sk (sub (uips.sk (images (PKvs (z245_2008.pdf

http: ( (www.staratura.sk (resources (File (s2012_07.pdf
http: ( (en.wikipedia.org (wiki (The_City_of_Lost_Children
http: ( (www.ru-486.eu (a (potrat-co-je-to-potrat-12
http: ( (www.martinus.sk (?uItem=101792
http: ( (www.imdb.com (title (tt0090830
http: ( (www.marleeonline.com
http: ( (www.tvnoviny.sk (zahranicne (1762693_chlapec-12-vymyslel-vynalez-ktory-zachrani-zabudnute-deti-pred-smrtou-v-aute
RU486 http: ( (www.hlavnespravy.sk (media-zabudli-informovat-o-zene-ktora-zomrela-po-uziti-potratovej-tabletky-ru486 (255105
Academy Award za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe http: ( (sk.wikipedia.org (wiki (Academy_Award_za_najlepšiu_herečku_v_hlavnej_úlohe
Elektronický časopis pre nepočujúcich Myslímovinky
http: ( (www.myslim.sk (index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=62
Všetky moje deti – misia v zabudnutých rómskych osadách
http: ( (artblog.sk (2014-02-24 (vsetky-moje-deti-misia-v-zabudnutych-romskych-osadach

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

 
Odkaz na môj web: http: ( (seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 


Seniorka - Nepočujem
 

Láska v rôznych podobách

Pred časom som mala obdobie, keď som takmer nič nepočula a zažívala som doslova horory, keď išli tiráky za mnou a ja som ich vôbec nepočula, iba ma ovial silný prúd vetra a zamával mnou na bicykli. Chodila som po kadejakých vyšetreniach dávali kvapky, mastičky a nič mi nepomáhalo, bola som takmer hluchá. Najprv na jedno ucho a potom na obe. Obvodný lekár sa mi pozrel na to a poslal ma k odborníkovi, ten k ďalšiemu odborníkovi, ten zas po vyšetreniach v nemocnici a... nič, hluchá sťa poleno hodené do vody. Počula som iba tiché šumenie z veľkej diaľky. Napokon som išla znovu k obvodnému lekárovi, ktorý mi už na začiatku povedal, že budem "na staré kolená" hluchá a zažartoval, že aspoň nebudem počuť, ako ma nevesty ohovárajú a ako mi nadávajú. Trvalo to pol roka a už som myslela na to, že budem do smrti hluchá, kým mi náš obvodný lekár neoznámil, že on vie, čo by mi mohlo pomôcť, no potrebuje k tomu lieky, ktoré môžu predpisovať iba odborní lekári v danom zameraní. Mala som šťastie, pretože v tom čase som hľadela každému na ústa čo hovorí a náš doktor bol výrečný, takže sa mu dalo čítať z pier perfektne. Napokon pristúpil k tomu, že zavolal kamarátovi, ktorý mu dlhoval nejakú protislužbu a od neho vypýtal injekciu, ktorú bolo treba, ostatné prímesy do lieku mi predpísal na recept  a bola som to všetko vziať v lekárni. Namiešal prášky, rozdrvené tabletky, kvapky a injekciu dohromady, pretrepal to vo fľaštičke a povedal mi, že ak mi bude slabnúť sluch, tak stačí jedna jediná kvapka, aby som počula, nie viac. A kvapol mi do uší po jednej kvapke a to bola "šupa!" Odrazu som počula hluk akoby bola pri mne parná lokomotíva. V tej chvíli som bola celá bez seba od radosti a nešlo mi do hlavy, že som pol roka chodila k odborníkom a nikto z nich mi nepomohol a obvodný lekár vedel, ako na to a čo mi je od začiatku. Odborníci iba potvrdili jeho konštatovanie, čo mi povedal a tým to bolo pre nich vybavené. Doktor mi ešte oznámil, že v žiadnom prípade mi nesmie vniknúť voda do uší, toho sa musím vyvarovávať, aby som nemala zápaly. Kým žil, mala som pomoc, horšie to bolo, keď odišiel na druhý breh, v záznamoch som to nemala vôbec zapísané, lebo miešal liek, ktorý obvodný lekár nesmel robiť a tak hluchnem, ako mi predpovedal a azda aj celkom ohluchnem v starších rokoch, ak ich dožijem. Bola som u ušného lekára a povedal mi, že mám trvalo poškodený sluch. Bohužiaľ. Nič nové mi neoznámil, to mi už pred mnohými rokmi v mladosti povedal aj môj obvodný lekár  aj ako sa to bude vyvíjať rokmi. Môže sa to trochu pozastaviť, ale nie vyliečiť. No tabletky ja jesť nebudem za žiadnu cenu, to budem radšej hluchá a tak už k lekárovi vôbec s tým nechodím. S kým komunikujem, tomu oznamujem, že som nahluchlá a nech si nemyslí, že som urevaná baba, pokiaľ budem hlasnejšie hovoriť. No zamýšľala som sa nad tým, aké to môže byť, keď budem sama so svojimi myšlienkami v tichu a aké to je pre ľudí, ktorí sú od narodenia hluchí, čo to obnáša. Ja som počula a počujem ešte, aj keď slabšie, no od narodenia hluché dieťa... to je skrátka tortúra.

Predstavte si situáciu.... Muž stojí obďaleč na ulici a pozoruje devu s veľkým záujmom, pretože je krásna, príťažlivá, s peknou vyšportovanou postavou, nádhernými ohnivými očami a žiarivým úsmevom a chce k nej pristúpiť... no zrazu vidí gestikuláciu jej rúk a uvedomí si fakt, že je nepočujúca. Spätí sa a zostane stáť... a tu sa natíska otázka: Sú u našich slovenských mužov predsudky voči nepočujúcim devám?  Objavuje sa u nich obava, či strach zamilovať sa do nepočujúcej devy?
V dnešnej dobe to nie je už tak veľký problém vzhľadom k faktu, že je viacero možností pre komunikáciu s nepočujúcimi, v prvom rade vďaka papieru a peru, cez eSemMeSky, či vďaka špeciálne upravenému telefónu s hlasovým prekladom. Vieme, že ľudia s poruchou sluchu sú oveľa trpezlivejší ako zdraví počujúci a sú si vedomí toho, že si na nich partner musí najprv zvykať a vzťah? To už chce ozajstnú odvahu.  Hlavne preto, že u nás ešte nie sú ľudia natoľko tolerantní, aby prijímali takéto páry ako seberovné, ba spoločenstvo počujúcich obvykle je k takýmto zmiešaným párom dosť tvrdé a aj nie príjemné s množstvom kadejakých nie pekných otázok typu: To je málo zdravých báb, keď si začal vzťah s nepočujúcou (?) alebo...  to už nevie čo má so sebou robiť, keď si zobrala nepočujúceho? A tak zmiešaný pár čelí a aj znáša množstvo urážok a aj potupu ich vzťahu a lásky.
Keď som sa nad tým hlbšie zamyslela a položila si otázku, či by som svoj život dokázala zviazať s človekom nepočujúcim od narodenia a nie po nejakom úraze či nejakej chorobe, ktorú prekonal, no predtým počul, dospela som k záveru, že ja osobne by som nenabrala odvahu vziať si nepočujúceho muža za partnera na celý život a nevyplýva to z hore uvedeného, ale hlavne z toho, že by som si nevzala na zodpovednosť plodiť potomstvo, ktoré by viedlo k určitej degenerácii, keď nie ja, tak moji potomkovia by mali v sebe gény, ktoré by zapríčinili, že by sa v rode mohlo rodiť viac detí nepočujúcich vďaka mojej nie zodpovednosti.  Môže sa to javiť ako predsudok, no nemám potrebu svoj osobný názor meniť a ku tomu fandím každému, kto je schopný zamilovať sa do nepočujúceho človeka na takú mieru, že s ním chce zdieľať celý svoj život v manželskom zväzku. Nebudem sama seba klamať a ani nikoho iného pokryteckým súhlasom, keď v hĺbke som uvedeného názoru na vec a či je správny alebo nie správny, je to môj osobný názor.
Položte si aj vy takú jednoduchú otázku, vedeli by ste sa zamilovať do hluchonemého mládenca či devy? Čo vás ako prvé napadne pri takejto otázke? Svoj som objasnila, no je množstvo iných možných, ako napríklad, vadilo by vám, že neovládate posunkový jazyk? Že nikdy nebudete počuť ako vám váš partner či partnerka šepká do uška, že vás a ako vás miluje? Alebo už uvedené, báli by ste sa, či by ste s ním mali zdravé deti? Musím podotknúť, že vo vzťahu možného partnerstva s nepočujúcim človekom sú takéto otázky a myšlienky celkom prirodzené a nie sú vonkoncom hlúposťou.  Človek, keď si položí otázky a úprimne si na ne aj odpovie, zákonite dospeje k určitému záveru, že vzťah potrebuje niektoré zákonitosti, aby v partnerstve dobre fungoval, a k nim patria aj prejavy lásky. V takomto zmiešanom partnerstve by obaja však mali dbať o to, aby ich vzťah nebol ako zakonzervovaná ryba. Čiže aby bol otvorený aj von, medzi počujúcich a aj nepočujúcich a nie iba v jednej komunite.
Človek, ktorý sa zamiluje do nepočujúcej devy či nepočujúceho mládenca však musí rátať s veľkou prevahou ticha v domácnosti. Treba si uvedomiť fakt, že nie je ticho, ako ticho. To, že vám deva alebo mládenec nemôže nič povedať hlasovým prejavom neznamená, že sa nevie tešiť, smiať a radovať zo života a vzťahu s vami. Muž či žena môže zažiť naozaj krásne chvíle šťastia a  môže ich nielen vidieť, ale aj počuť SRDCOM. Citové prejavy prechádzajú cez srdce a zapisuje sa do pamäte dotyk nežných rúk a hlavne spoločná atmosféra krásnych chvíľ a potom menej hlasno vyjadrené slová.
Sme si vedomí toho, že nepočujúci fungujú vcelku celkom normálne v ostatných oblastiach života? Mnohí z nich sú uznávane kapacity medzi vedcami alebo aj perfektní herci, pracujú v kolektívoch. Každý človek v tomto svete je individualita a myslím si, že je treba k nemu tak aj pristupovať. Tak prečo to neprevziať aj pre sluchovo postihnutých? Toť, jednoduchá otázka... však?
A pre nepočujúce devy kúsok dobrých slov na záver. Ak máte podobnú ťažkosť s partnerom, ktorý sa nevie rozhodnúť, dajte mu čas na to, aby to medzi vami fungovalo, oplatí sa mať trpezlivosť. Ak sa odhodláte spoločne ísť do toho a sami sa neuzavriete iba do komunity nepočujúcich, môžete získať pestrý pohľad a aj nadhľad na vzťah ako taký. Tu je treba u diev odvahu aj k tomu, aby zabudli na svoje detské roky, kedy si z nich chalani robili prču a trúsili nemiestne poznámky na ich hluchotu a dokonca sa z nich aj smiali a mali ich na posmech preto, že nepočujú. Takéto myšlienky na detstvo je treba pochovať do nenávratna, sú brzdou v zdravom vzťahu k počujúcemu mládencovi a oberajú o nadhľad nad vecou a sebou samou.

Poruchy sluchu...

Neurálna porucha sluchu...
Absencia alebo poškodenie sluchového nervu vedie k neurálnej poruche sluchu. Takáto porucha znamená hluchotu a je väčšinou trvalá.
Načúvacie pomôcky ani kochleárne implantáty nepomôžu, lebo nerv nie je schopný preniesť zvukovú informáciu do mozgu.V mnohých prípadoch môže práve ABI (kmeňový implantát) byť riešením.

Prevodová porucha sluchu...
Každý problém vo vonkajšom alebo vnútornom uchu, ktorý bráni zvuku, aby sa správne preniesol sa volá prevodová porucha sluchu. Podľa závažnosti bývajú tieto poruchy ľahké až stredne ťažké v rozsahu 25-65 decibelov.
Prevodová porucha sluchu môže byť len dočasná. V niektorých prípadoch môžu pomôcť lieky alebo operácia.

Senzoroneurálna porucha
je zapríčinená absenciou alebo poškodením senzorov (vláskových buniek) v kochlei. Známa je aj pod názvom nervová hluchota, senzoroneurálna porucha sluchu môže byť ľahká, stredne ťažká, ťažká až úplná hluchota.
Ľahká až stredne ťažká porucha sluchu sa rieši načúvacou pomôckou alebo stredoušným implantátom. Kochleárne implantáty sa používajú pri ťažkej poruche sluchu alebo hluchote.
Niektorí ľudia majú senzorineurálne stratu sluchu iba vo vysokých frekvenciách, často sa označuje ako čiastočná hluchota. V týchto prípadoch sú poškodené iba vlásočnicové bunky pri báze kochlei. Vnútorná časť kochlei, apex a bunky tam sú zodpovedné za spracovanie nízkych tónov, sú funkčné. Kombinovaná elektrická a akustické stimulácia, EAS, bola navrhnutá na liečbu práve tohto typu poškodenia.

Zmiešaná porucha sluchu
je kombinácia senzoroneurálnej a prevodovej poruchy sluchu. Vzniká problémom vo vnútornom uchu, ktorý je skombinovaný s poruchou vo vonkajšom alebo strednom uchu. Riešenie spočíva v liekoch, operácii alebo načúvacích pomôckach.

Zopár postáv úspešných nepočujúcich, z ktorých mnohé sú zaiste aj vám známe.

Obdivuhodná a úspešná nepočujúca herečka Marlee Matlinová

Marlee Matlin winning Best Actress

http: ( (www.youtube.com (watch?v=2y4K_Xc7-JU&feature=related

Bohom zabudnuté deti

Film som videla v TV a je to naozaj zaujímavý príbeh lásky dvoch prelínajúcich sa svetov zvukov a ticha handicapovanej dievčiny a zdravého učiteľa. Ich stret dával tušiť od prvého okamžiku, že ide o nezvyklú citovú komunikáciu, ktorá človeku priblížila prostredie a život nepočujúcich, hoci to je prezentované v hollywoodskom štýle a trošku sentimentálne, nebol v tom žiadny filmový kalkul, ale krásne obrazné vyjadrenie. Divadelná premiéra tohto príbehu sa konala už v roku 1979 v Los Angeles a potom v New Yorku, kde zaznamenala obrovský úspech u divákov i u odbornej kritiky a bola ocenená cenou Tony ako najlepšia hra sezóny 1979-1980. V hlavných úlohách na Broadway hrali po prvý krát tiež nepočujúci herci John Rubinstein a Phyllis Frelich. Po niekoľkých rokoch filmová spoločnosť Paramount Picture sa rozhodla preniesť príbeh na filmové plátno kín a po dlhšom hľadaní zverila filmové stvárnenie režisérke Rande Haines. Film sa jej vydaril a má moju priazeň.

Marlee Matlinová
(24.8.1965, Morton Grove, štát Illinois, USA)
www.marleeonline.com

Narodila sa v štáte Illinois ako nepočujúce dieťa počujúcich rodičov. Ako 8 ročná prekonala osýpky. Priebeh choroby, spojený s cestou lietadlom, bol príčinou poškodenia sluchu. Od detstva mala svoj vysnívaný cieľ: stať sa herečkou. S podporou rodiny prekonala všetky prekážky. Obaja súrodenci i rodičia sa naučili posunkový jazyk. Navštevovala klasickú základnú školu a zásluhou matky sa už ako osemročná objavila na javisku divadla pre nepočujúce deti v Des Plaines. Pod názvom Pohyblivé ruky súbor inscenoval prevažne muzikály, v ktorých boli texty spievané posunkovým jazykom.
Marlee sa zaskvela v titulnej úlohe Mary Poppinsovej aj ako pôvabná Dorotka v Čarodejníkovi z krajiny Oz. Jej radcom bol v tej dobe hollywoodsky herec Henry Winkler, ktorý ju presvedčil, aby svoju profesijnú dráhu smerovala k profesionálnemu herectvu. Svoju slávu využíva v prospech Hnutia Nepočujúcich, na ich existenciu a problémy nezabúda upozorniť pri každom z verejných vystúpení. Matlinová neskôr navštevovala strednú školu v Chicagu. Po jej ukončení sa vrátila k herectvu a zároveň zahájila štúdium na vysokej škole, na katedre so špeciálnym zameraním pre nepočujúcich. Vybrala si právo, aby mohla hájiť nepočujúcich v Spojených štátoch i vo svete.
Začiatkom roku 1985 si na scéne Immediate Theatre v Chicagu zahrala nepočujúcu dievčinu Lýdiu v hre Marka Medoffa Bohom zabudnuté deti. Vtedy sa hľadala hlavná predstaviteľka do rovnomennej filmovej adaptácie tejto psychologickej drámy. Spoločnosť Paramount vyberala počas konkurzu medzi tromi adeptkami (medzi nimi bola Rita Goreyová, ktorá na workshope DIFA JAMU v Brne r.1997 zaúčala do tajov gestickej komunikácie) vybrali práve Marlee Matlinovú, ktorá sa im javila ako ideálna predstaviteľka Sáry Normanovej. O jej priazeň a lásku sa uchádzal učiteľ v internátnej škole pre sluchovo postihnutých. Po úspechu filmu Bohom zabudnuté deti o svojej postave Sáry hovorila: „Rada by som poradila ľudom, aby nenasledovali príklad hlavnej hrdinky, ale aby sa vyrovnali so svojim postihnutím a stali sa otvorenými, pretože majú tiež cenu ako ktokoľvek iný.“ Získala Zlatý glóbus a 30.marca 1986 prevzala sošku Oscara z rúk svojho filmového a po istú dobu i životného partnera Williama Hurta.
Tak v 21 rokoch získala Marlee Matlinová Oscara za najlepší ženský herecký výkon vo filme Bohom zabudnuté deti (Children of a Lesser God, 1986). Stala sa tak najmladšou umelkyňou a prvou nepočujúcou na svete, ktorá vyhrala túto slávnu sošku a bola jedna z troch ľudí, ktorí použili pri slávnostnom udeľovaní ceny posunkový jazyk (nie znakovú reč). Za svoju prvú filmovú rolu v snímke Bohom zabudnuté deti dostala skvelé kritiky.
Po veľkolepom úspechu sa jej začali sypať filmové ponuky od režisérov rôznych filmových spoločností a Marlee Matlinová začala nakrúcať jeden film za druhým. V roku 1987 si zahrala vo filme Kráčajúci (Walker, 1987) postavu Ellen Martinovej, snúbenice politika a žurnalistu Williama, ktorý v polovici 19.storočia dva roky vládol v Nikaragui. Jej partnerom bol známy hollywoodsky herec Ed Harris.
Marlee sa k účinkovaniu pred kamerou vyjadrila: „Chcela by som hrať aj iné úlohy než večné drámy o nepočujúcich. To, že navzdory všetkým prekážkam môžem vykonávať svoje povolanie, môže dodať odvahu tiež iným ľudom.“
Po boku už nebohej hollywoodskej herečky Lee Remickovej (Omen, 1976) debutovala v televízii vo filme Most do ticha (Bridge to Silence, 1989). Osudný príbeh Peg, ktorá je sluchovo postihnutá sa po traumatickom zážitku z autonehody, pri ktorej zahynul jej manžel, sa nedokáže starať o svoju dcéru Lisu. Al a Marge, Pegini rodičia, si Lisu k sebe berú aj za nesúhlasu ich dcéry. Od svojho priateľa Dana prijíma Peg ponuku na rolu v novej hre v divadle Nepočujúcich a je Danovi vďačná za nezištnú pomoc, ale stále sa stretáva s depresiami, skúškami v divadle a Danovými prejavmi náklonnosti. V príbehu Muž v zlatej maske (L´Homme au masque d´or, 1990) jej bol partnerom francúzsky herec Jean Reno. Matlinová sa potom objavila v ďalších filmoch, napr. Hráč (The Player, 1992), Posledný večierok (It´s My Party, 1996), alebo vo filme režiséra Roberta Greenwalda Nepočujem zlo (Hear No Evil, 1993), kde si zahrala nepočujúcu športovkyňu Lillian, zatiahnutú „vynaliezavým“ partnerom do vražednej aféry.
V roku 1994 obdržala cenu pre najlepšiu herečku od asociácie Hollywood Foreign Press a tohto roku získala dve nominácie na cenu Emmy za svoje účinkovanie v seriáloch Picket Fences (1995-1996) a Seinfield (1993) a tiež cenu za najlepší ženský herecký výkon, ktorý udelil Cabel Ace. V roku 1994 hrala hlavnú úlohu vo filme Proti jej vôli: príbeh Carrie Buckovej (Against Her Will: The Carrie Buck Story, 1994). Filmové úlohy tejto nepočujúcej herečky sa vyznačujú svojou rozmanitosťou, patrí k nim dokonca aj rola počujúcej dievčiny Carrie Buckovej. „Ja som sa vždy bránila obmedzeniam, či už v osobnom alebo profesionálnom živote. Táto rola mi dala novú príležitosť urobiť niečo, čo som ešte nikdy predtým neurobila. Bola to pre mňa výzva a skúsenosť, ktorá ma veľmi obohatila“ hovorí nepočujúca Marlee Matlinová.
Ako hosť sa zúčastnila mimo iného programov pre americké televízne spoločnosti ABC, CBS, NBC alebo HBO ako The Larry Sander Show, Spin City spolu s hercom Michaelom J.Foxom či Sesame Street (kedysi účinkovala tiež vynikajúca nepočujúca herečka z National Theatre Deaf Linda Boveová) so spevákom Billy Joelom, s ktorým tiež natočila jeho videoklip a mnoho ďalších programov.
Marlee si priala rozšíriť svoje aktivity tiež na produkciu a literatúru. V septembri roku 1999 pracovala ako producentka celovečerného filmu Kde je skrytá pravda? (Where the Truth Lies, 1999), v ktorom hrala s Reginou Kingovou. Okrem toho získala od nakladateľstva Simon and Shuster zmluvu na román venovaný deťom. Nepočujúce deti sú v jej živote dôležité. Ako autorka pre nich napísala knihu Deaf Child Crossing (Nepočujúce dieťa na križovatke, 2002), ktorá zďaleka nebola jej posledná a objavila sa aj v mnohých detských programoch. Ešte donedávna sme ju mohli vídať v programe Einsteinove deti (Baby Einstein), v ktorom učila malé deti posunkový jazyk.
Zaujímavá je aj jej nová kniha Nikto nie je dokonalý (Nobody´s Perfect), ktorá je v predaji od leta 2006. Je to príbeh nepočujúcej Megan, ktorá pomohla učiť sa posunkový jazyk autistovi – bratovi jej neprístupnej spolužiačky Alexis. Ďalším významným medzníkom jej bohatého umeleckého života bol január roku 1993, kedy tlmočila do posunkového jazyka americkú hymnu, ktorú zaspieval Garth Brooks pri zahájení XXVII.ročníka Super Bowlu.
Bývalý prezident Spojených štátov Bill Clinton ju vymenoval členkou dozorného výboru pre prácu dobrovoľníkov, ktorí sa venujú miestnemu rozvoju. V roku 1995 bola ako Clintonova zástupkyňa čestnou predsedníčkou Národného týždňa dobrovoľníkov.
Marlee Matlinová bola nominovaná na cenu Emmy za svoje účinkovanie v seriáli Praktika (The Practice, 2000). Po niekoľkých filmoch sa objavila v seriáloch, ktoré mohli slovenskí diváci vidieť- seriál Západné krídlo (The West Wing, 2005-06). Kritika ju občas zasiahla práve zo strany tých, ktorým chcela pomáhať. Keď vo filmoch namiesto posunkového jazyka začala hovoriť a dokonca hrala ako „počujúca“, obvinili ju sluchovo postihnutí, že znevažuje ich postavenie. Vyčítali jej, že na verejnosti hovorí a nepoužíva posunkový jazyk. Marlee však podobné obvinenia odmieta: „Som hrdá na svoju hluchotu. Čo iného môžem urobiť? Všetci máme nejaké problémy. Mojím je hluchota.“
Marlee dnes počúva pomocou načúvacieho aparátu dvadsať percent na ľavé ucho a rozozná vlak, lietadlo a svoje obľúbených spevákov Billyho Joela a Diannu Schurovú. Je fanynkou futbalu, baseballu a ľadového hokeja, ktorý hral za tým Hollywood All Stars aj jej životný druh Richard Dean Anderson (z televízneho seriálu McGyver). Už v detstve Marlee Matlinová pochopila, že nesmie ustupovať v boji za práva Nepočujúcich (s veľkým „N“ je považovaný za jazykovú a kultúrnu menšinu, ale nie etnickú!). Preto sa tiež stala hovorkyňou americkej spoločnosti VITAC, najvýznamnejšieho dodávateľa televíznych titulkov, a hájila právo na titulkovanie programov v mnohých krajinách, napríklad v Rusku, Austrálii, Anglicku, Francúzsku či Taliansku. „Titulky nepomáhajú len 28 miliónom osôb so sluchovou chybou, je tu tiež 35 miliónov detí, ktoré sa môžu pri sledovaní televízie naučiť čítať,“ vraví táto herečka. Na Slovensku je zabudovaných oproti Čechom (75 percent) úbohých 25 percent skrytých titulkov.
Je členkou vedenia niekoľkých dobročinných organizácií ako je Very Special Arts, ktoré podporujú zapájanie handicapovaných ľudí do sveta umenia. Marlee Matlinová má svoju webovú stránku
www.marleeonline.com. V súčasnej dobe žije Marlee Matlinová v Los Angeles a v roku 1993 sa vydala za losangeleského policajta Kevina Grandalského, s ktorým má dve deti – 10 ročnú Sáru Rose a 5 ročného Brandona Josepha.
Jej ďalšie filmy: Veľká stávka (The Linguini Incident, 1991) po boku Rosanny Arquetteovej a Davida Bowieho, Prokurátorka a policajt (Reasonable Doubts, 1991) s Markom Harmonom, Snitch (1996) s Williamom McNamarom, Smrtiace ticho (Dead Silence, 1997) s J.Garnerom a L.Davidovichovou, Kde súd zlyhá (When Justice Fails, 1998) s Jeffom Faheyom, Falošná pravda (In Her Defense, 1998) s M.Dudikoffom, Blázinec (Freak City, 1999), Dva modré odtiene (Two Shades of Blue, 2000) s E.Robertsom, Askari (2001), Zákon a poriadok (TV seriál – Law & Order, 2004-05).

FILM:
HOW TO MAKE LOVE LIKE AN ENGLISHMAN (2014)
ASKARI (2001)
EXCISION (2012)
THE PLAYER (1992)
FORECLOSED (2013)
HEAR NO EVIL (1993)
(CBS) WALKER (1988)
IT’S MY PARTY (1995)
EXECUTIVE PRODUCER:
BRIDGE TO SILENCE (1989)
DEAD SILENCE (1996)(HBO)
THE LINGUINI INCIDENT (1991)
FREAK CITY (1998) (SHOWTIME)
SWEET NOTHING IN MY EAR (2008)
CHILDREN OF A LESSER GOD (1986)*
WHAT THE BLEEP DO WE KNOW (2005)
WHERE THE TRUTH LIES (1999) (LIFETIME)*
THE MAN IN THE GOLDEN MASK (1990)(FRENCH FEATURE)
AGAINST HER WILL: THE CARRIE BUCK STORY (1994) (LIFETIME)*
EDDIE’S MILLION DOLLAR COOK-OFF (DISNEY) WHERE THE TRUTH LIES (1999).


Ocenenia a nominácie:
Oscar (1987) - Nejlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe: Marlee Matlin
Oscar (1987) - Najlepší ženský herecký výkon: Marlee Matlin
Oscar (1987) - Najlepší film nominácie: Burt Sugarman, Patrick J. Palmer
Oscar (1987) - Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe nominácie: Piper Laurie
Oscar (1987) - Najlepší adaptovaný scenár nominácie: Hesper Anderson, Mark Medoff
Oscar (1987) - Najlepší mužský herecký výkon nominácie: William Hurt.

Bohom zabudnuté deti
(Children of a Lesser God)
farebný v českom znení dráma, Spojené štáty americké, 1986, 119 minút
réžia: Randa Haines
scenár: Mark Medoff, Hesper Anderson, James Carrington
kamera: John Seale
kostýmy: Renée April
hudba: Michael Convertino
produkcia: Patrick J. Palmer, Burt Sugarman
efekty: Gene Callahan
úprava: Lisa Fruchtman
herec: William Hurt (James)
Marlee Matlin (Sarah)
Piper Laurie (Paní Normanová)
Philip Bosco (Dr. Curtis Franklin)
Allison Gompf (Lydia)
John F. Cleary (Johnny)
Georgia Ann Cline (Cheryl)

James nastúpi ako učiteľ do internátnej školy pre nepočujúcich, kde sa zoznámi so Sárou, bývalou veľmi nadanou študentkou, ktorá však odmietla pokračovať v štúdiu. Je veľmi hrdá a odmieta sa naučiť hovoriť. James sa do Sáry zamiluje a postupne sa mu darí získavať jej dôveru.
Učiteľ James Leeds nastúpi na vidieckej internátnej škole pre nepočujúcich. Jeho žiaci, skupina dospievajúcich chlapcov a dievčat, spočiatku vôbec nejavia o učiteľa a jeho výuku priveľký záujem. Leeds sa však nevzdá a čoskoro sa mu nekonvenčným prístupom podarí študentov zaujať a donútiť k spolupráci. V škole si všimne hluchonemú upratovačku, dvadsaťpäťročnú Saru, ktorá kedysi patrila k nadaným žiačkam školy, ale pred niekoľkými rokmi štúdium náhle prerušila a odmietla v ňom pokračovať. Jamesove pokusy o zblíženie nedopadnú najlepšie. Ani tentoraz sa nevzdá a nakoniec ju prehovorí, aby s ním išla na večeru. Strávia spolu príjemný večer a na Jamesove prekvapenie si dokonca zatancujú.
Učiteľ navštívi Sarinu matku vo vzdialenom meste. Dozvie sa, že ju dcéra pred ôsmimi rokmi opustila a odmieta sa s ňou stýkať. Pani Normanová spomína ako Sara trpela, keď sa márne pokúšala začleniť medzi ostatné deti a ako ťažko niesla ich výsmech, keď sa snažila prehovoriť. Sara sa dozvie o Jamesovej ceste za jej matkou. Najskôr sa urazí, ale večer sa obaja uzmieria a stanú sa milencami. Obaja prežijú krátke obdobie šťastia a pohody. Postupne sa oboznámia i s temnými stránkami svojho vzťahu, ktoré plynú z odlišnosti ich svetov. James sa márne snaží Saru prinútiť k tomu, aby začala hovoriť, na druhej strane sa sám cíti osamelý, keď sa s ňou vyberie medzi jej hluchonemých priateľov. Situácia sa pomaly vyhrotí a po prudkej hádke sa rozídu. Sara odcestuje k svojej matke, ktorá sa jej ochotne ujme. Ona i James však svoje odlúčenie prežívajú veľmi ťažko...

Čriepok z histórie filmov s hluchotou vo filme

Mnohé hollywoodske hviezdy získali svojho vysnívaného Oscara za postavu nepočujúceho človeka a filmy, v ktorých túto rolu stvárnili, sa stali nezabudnuteľnými. Je až prekvapujúce ako často sa objavuje téma "nepočujúcich" vo filme.

Prvý významný film, v ktorom hlavná predstaviteľka stelesnila postavu nepočujúcej, bol film Belinda z roku 1947. Touto herečkou bola Jane Wymanová, ktorá sa stala prvou ženou Ronalda Reagana a za túto úlohu získala Oscara. Dej sa odohráva v malom rybárskom mestečku v Novom Škótsku, kde žije nepočujúca dievčina, ktorú okolie považuje za oneskorenú vo vývine až do chvíle, kedy ju jeden lekár naučil posunkový jazyk a skoncuje tak s jej vyčlenením zo spoločnosti. Významný scenárista a režisér Jean Negulesco o tejto snímke prehlásil, že má „jeden z najpútavejších a najhumánnejších scenárov, aké kedy boli napísané“. Výkon Wymanovej bol presvedčivý aj preto, že si pred nakrúcaním dokonca osvojila posunkový jazyk.

Ďalší slávny film, ktorý získal ocenenie bol Zázrak Anny Sullivanovej (The Miracle Worker, 1962), ktorý rozpráva o vzťahu hluchoslepej dievčiny Heleny Kellerovej, hrala ju Patty Dukeová a jej učiteľky, ktorú stvárnila skvelá Annie Bancroftová (Absolvent, 1968). Obe herečky sa dočkali uznania za svoj výkon v podobe slávnych sošiek. Príbeh je sústredený na problém prekonávania prekážok v komunikácii medzi nepočujúcimi a počujúcimi ľuďmi. Scenár bol pôvodne divadelný, hra slávila úspechy na javisku v rokoch 1951 až 1961.

Zaujímavý film je tiež Rušný okrsok 87 z roku 1972, v ktorom nájdeme dve nepočujúce postavy. Jedna z nich je manželka komisára Carelly (Burt Reynolds), stvárnená Neily Adamsovou. Krehká žena, ktorej jej manžel hovorí:
„vašou chybou je to, že vy sami sa najskôr považujete za nepočujúcich až potom za ľudské bytosti“. Zároveň sa však v tomto filme objavuje prvýkrát záporná postava nepočujúceho, ktorú hral holohlavý Yul Brynner  (Sedem statočných).

V roku 1979 mal premiéru film Hlasy  (Voices, 1979), ktorý sa zaoberá problematikou vzťahu medzi nepočujúcou ženou a počujúcim mužom a tiež vzťahu medzi nimi a ich okolím. Rozpráva o strete dvoch kultúr, dvoch spoločenských skupín. Aj keď film nezaznamenal väčší ohlas, je zaujímavý tým, že v ňom hral prvýkrát nepočujúci herec Richard Kendall.

Film Na druhej strane ticha  (Beyond Silence, 1996) v nemeckých kinách už videlo viac ako 1,5 miliónov divákov. Pre mladú režisérku Caroline Linkovú je to vynikajúci úspech. V tomto filme hrajú hlavnú úlohu nepočujúci rodičia. Títo rodičia vychovávajú hudobne nadanú počujúcu dcéru Laru  (Tatiana Triebová). Lara je jediná osoba, ktorá vie tlmočiť posunkový jazyk svojich rodičov pre ostatných ľudí. Postupne však dôjde k problému medzi rodičmi a Larou. Lara dospieva a chce sa venovať svojím záľubám – hudbe. Rodičia však Laru potrebujú pri komunikácii  (tlmočení). Lara nemá toľko času ako mala predtým. Cíti, že hudbu má veľmi rada. Veľa trénovala a chce sa stať profesionálnou hudobníčkou. Hudba vytvára medzi Larou a rodičmi komunikačnú a citovú bariéru. Lara sa nevzdáva a aj napriek tomu, že ovdovelý otec s jej rozhodnutím nesúhlasí. Lara jednoducho nechce svojim rozhodnutím ublížiť otcovi. Naproti tomu tu stojí posunkový jazyk v plnej svojej ľahkosti a kráse. V tomto filme je zaujímavé, že postavy rodičov hrajú skutočne nepočujúci herci – Francúzka Emmanuella Laboritová a Američan Howie Seago.

Viac či menej známi nedoslýchaví a nepočujúci ľudia

Linda Boveová
 (1945 - americká herečka, ktorá sa preslávila hlavne detským seriálom Sesame Street. Narodila sa ako nepočujúce dieťa nepočujúcich rodičov.

Helena Kellerová  (26.6.1880 – 1.6.1968) - americká spisovateľka, televízna moderátorka, herečka, filozofka. Ako dvojročná ohluchla a oslepla.

Emmanuelle Laboritová  (18.10.1971) - francúzska herečka a zakladateľka divadla Nepočujúcich („International Visual Theatre“) IVT vo Vincenes. Držiteľka Moliéra  (divadelná podoba filmového Oscara) za postavu Sáry v divadelnej hre Deti ticha. Hrala v mnohých filmoch: Na druhej strane ticha  (Beyond Silence, 1996), 11.september 2001/11“09“01, 2002 (Marianna Ucría  (1997), Tichá láska  (Stille liebe, 2001). Na Slovensku vyšla jej autobiografická kniha „Tichý výkrik“. Od narodenia je nepočujúca.

Steve McQueen
(24.3.1930 – 7.11.1980) - americký filmový a divadelný herec. Hral hlavnú úlohu vo filme Veľký útek  (The GreatEscape,1963). Bol nedoslýchavý.

Ronald Wilson Reagan
 (6.2.1911 – 5.6.2004) - filmový herec a americký prezident. Je nedoslýchavý.

Jan Werich  (6.2.1905 Praha, Rakúsko-Uhorsko – 31.10.1980 Praha, Československo) - český filmový a divadelný herec, spevák, spisovateľ, dramatik a filmový scenárista, významný predstaviteľ medzivojnovej divadelnej avantgardy a povojnovej českej divadelnej a filmovej kultúry; tvoril umeleckú dvojicu s Jiřím Voskovcom. 1931 – Pudr a benzín
Filmy: 1932 – Peníze nebo život
1932 – U nás v Kocourkově
1934 – Hej rup
1937 – Svět patří nám
1950 – Pád Berlína
1951 – Císařův pekař
1951 – Pekařův císař
1953 – Tajemství krve
1954 – Byl jednou jeden král
1955 – Vzorný kinematograf Haška Jaroslava
1955 – Hudba z Marsu, vedľajšia úloha.
1957 – Stvoření světa
1961 – Baron Prášil
1964 – Šest otázek pro Jana Wericha
1968 – Až přijde kocour
1970 – Pan Tau a Claudie
1972 – Pan Tau a cesta kolem světa
1972 – Hledá se pan Tau

Telvízia: 1961 – Medvěd
1962 – Slzy, které svět nevidí
1962 – Kočár nejsvětější svátosti
1964 – Uspořená libra
1965 – Magnetické vlny léčí
1967 – Král a žena
1968 – Co na to říkáte, pane Werichu?
1970 – Muž, který rozdával smích, spomienkový televízny program.

Divadlo: Divadlo
Vest pocket revue, predstavenie malo veľký úspech (208 repríz).
Sever proti jihu
Golem
Ostrov Dynamit
Fata morgana
Smoking revue
Premiéra skafandr
Caesar
1932 – Osel a stín, predstavuje A. Hitlera ako Caesara, ktorý túži po vojne. Od tejto hry je Osvobozené divadlo považované za politické divadlo.
1934 – Kat a blázen, kritika fašizmu.
1935 – Balada z hadrů, hra čerpá z tvorby francúzskeho básnika Francois Villona patrí k najodvážnejším protifašistickým hrám. Francois Villon v nej vystupuje ako hovorca trpiaceho ľudu.
Rub a líc
Těžká Barbora
Svět za mřížemi
Pěst na oko, ľudia sa odmietajú poučiť z histórie a neustále opakujú jednu chybu. Hra bola myslená ako výzva k dohode medzi ľuďmi a aby zabránili mocným ubližovať im.
Divotvorný hrnec.
V roku 1963 – národný umelec. V neskoršom veku trpel silnou nedoslýchavosťou.

Heather Whitestone  (1973) - prvá nepočujúca Miss America v roku 1994 a herečka, bola korunovaná v 74 ročnej histórii súťaže o kráľovnú krásy v USA. Sluch sa jej zhoršil v 18 mesiacoch.

Howie Seago - populárny americký nepočujúci herec, režisér a producent. Jeho úspešné filmy: Na druhej strane ticha  (Beyond Silence, 1996 (, Star Trek – Nová generácia  (1989), Hunter  (1988). Howie Seago z filmu Star Trek – Nová generácia atď.

Deanne Brayová  (14.5.1971) - po Marlee Matlin ďalšia nová nepočujúca hollywoodska herečka. Je známa svojim seriálom F.B.I - Prípady Sue Thomasovej  (2004-2005), Diagnóza: Vražda  (Diagnosis Murder, 1997), Posledná hora  (Last Mountain, 2005), Univerzálny znak  (Universal Signs, 2006).

Bernard Bragg  (1956) - prvý nepočujúci profesionálny mím a herec v Spojených štátoch v 60.rokoch. Učil pantomímu u známeho francúzskeho míma Marcela Marceaua. Pravidelne vystupoval v celoštátnej televízii „Tichý muž“. Tiež sa zapojil do myšlienky založenia „Národného divadla nepočujúcich“ v štáte Connecticut, kde doteraz funguje.

Lou Ferrigno  (9.11.1951) - herec a kulturista.
Ako 21 ročný získal titul Mr.Universe v kulturistike. Do dnešného dňa je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov. Skúšal šťastie aj vo filme. Mal veľký úspech v dokumentárnom filme o kulturistike, preto dostal ďalšie filmové ponuky. Z jeho úspešných filmov sú: Herkules  (1983), Sindibád siedmich morí  (Sindibad of the Seven Seas, 1989), Liberty & Basho  (1990), Ping – sám doma  (2000) The Godson  (1998), Hulk  (2003). Bol osobným trénerom filmových hviezd: M.Rourke, M.Jackson, či Ch.Norris. Ako dieťa mal ťažkú infekčnú chorobu a stratil časť sluchu. Lou to však nepovažoval za nevýhodu a vyjadril sa takto: „Keby som neprišiel o sluch, nedokázal by som v živote tak veľa. Moja situácia ma prinútila, aby som sa čo najviac snažil. Musel som byť lepší ako ostatní. Vedel som, že úspech majú len najlepší. V živote som si vybral kulturistiku. Chcel som dosiahnuť svoj cieľ....“

Mesto stratených detí 112 minút
Réžia: Marc Caro
Jean-Pierre Jeunet
Produkoval Felicie Dutertre
Napísal užívateľ Gilles Adrien
Jean-Pierre Jeunet
Hrajú Ron Perlman
Daniel Emilfork
Judith Vittet
Dominique Pinon
Hudba Angelo Badalamenti
Mesto stratených detí ( francúzsky : La Cité des enfants Perdus) je 1995 francúzsko-nemecko-španielsky sci-fantasy dráma film, réžia Marc Caro a Jean-Pierre Jeunet a hrať Ron Perlman , ktorí nehovoria po francúzsky, a zopakoval svoje linky foneticky, ako je uvedené na neho Caro. Film je štylisticky nadväzuje na predchádzajúce a nasledujúce Jeunet filmov, Lahôdky a Amélia . hudobné skóre zložil Angelo Badalamenti . Bola zapísaná do filmovom festivale v Cannes 1995.

NICK VUJIC sa narodil so syndrómom terra-amelie

Tetra-Amelia syndróm
Syndróm tetra-amelia (tetra + amelia), tiež nazývaný autozomálne recesívne tetraamelia, je veľmi vzácna autozomálna recesívna vrodená porucha vyznačujúca sa tým, že chýbajú všetky štyri končatiny. Ostatné časti tela sú tiež ovplyvnené malformácie, ako je tvár, lebka, reprodukčné orgány, konečník a panva. Porucha je spôsobená mutáciami v WNT3 géne.
Charakteristika
Syndróm spôsobuje závažné deformácie rôznych častí tela, vrátane tváre, hlavy, srdca, nervového systému, kostry, a genitálií. V mnohých prípadoch pľúca sú nedostatočne rozvinuté, čo sťažuje dýchanie alebo je dýchanie nemožné. Vzhľadom k tomu, deti s tetra-amelie syndrómom majú tak vážne zdravotné problémy, že väčšina z nich je mŕtvo narodených alebo zomrie krátko po narodení. Austrálsky motivačný rečník Nick Vujicic a japonský spisovateľ a športový novinár Hirotada Ototake prežili tento syndróm.
Príčina a genetika
Tetra-Amelia syndróm je autozomálny recesívny vzor dedičnosti.
WNT3 Gene
Výskumní pracovníci zistili mutáciu v WNT3 géne u ľudí s tetra-amelie syndrómom z jednej veľkej rodiny. Tento gén je súčasťou rodiny WNT génov, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v rozvoji pred narodením. WNT3 gén sa nachádza na ľudskom chromozóme 17q21.
Proteín produkovaný z génu WNT3 sa podieľa na tvorbe končatín a iných telesných systémov v priebehu embryonálneho vývoja. Mutácie v géne WNT3 zabránia bunkám produkovať funkčný WNT3 proteín, ktorý narúša normálnu tvorbu končatín a vedie k ďalším závažných vrodených chýbám spojených s tetra-amelie syndrómom. Proteín, ktorý je produkovaný Wnt3, sa podieľa na tvorbe končatín a iných telesných štruktúr v priebehu embryonálneho vývoja. Mutácie v géne Wnt3 zabránili vzniku dobrého pracovného Wnt3 v bunkách, ktoré narušujú normálny vývoj končatín a vedú k inej závažnej vrodenej chybe spojenej s tetra Amelie.
Genetika v rámci rodiny
V niektorých postihnutých rodinách, príčina tetra-amelie syndrómu nebola stanovená. Niektorí výskumníci sa domnievajú, že neidentifikované mutácie v WNT3 alebo iných génoch, podieľajúcich sa na vývoji končatiny, môže byť zodpovedný za poruchy.
Vo väčšine z týchto rodín tetra-amelia syndróm sa zdá, že má autozomálny recesívny vzorec dedičnosti. To znamená, že defektný gén zodpovedný za poruchy sa nachádza na autosome (chromozóm 17 je autosome) a dve kópie defektného génu (jedna zdedená od každého z rodičov), aby sa potomok narodil s poruchou. Rodičia jedinca s autozomálnou recesívnou poruchou majú jednu kópiu chybného génu, ale obvykle nemajú žiadne známky alebo symptómy ochorenia. Tzn., že rodičia jedinca s tetra-amelie syndrómom každý nesie jednu kópiu mutovaného génu, ale nevykazujú príznaky ochorenia.
Epidemiológia
Tetra-Amelie syndróm bol hlásený len v niekoľkých málo rodinách po celom svete. Jedna žijúca osoba s uvedenou chorobou je aj Joanne O'Riordan z Millstreet, Cork, Írsko. Vo veku 16 rokov pôsobila u Spojených národov v New Yorku. Objavila sa pred konferenciou Medzinárodnej telekomunikačnej únie "dievčatá v technológii", kde prijímala búrlivé ovácie po skončení príhovoru.

 

Ľudia s tetra-amelie syndrómom
Nick Vujicic http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Vujicic

Hirotada Ototake http://en.wikipedia.org/wiki/Hirotada_Ototake

Joanne O'Riordan http://en.wikipedia.org/wiki/Joanne_O'Riordan

Princa Randian http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Randian
Violetta (umelkyňa) http://en.wikipedia.org/wiki/Violetta_(entertainer)
Marilee Adamski-Smith
Christian Arndt
Yovan Yumbo Ruiz
Piotr radónu
Mariah Scott
Rafael Reyes Velasco
Nur Damia Irsalina
Michael Olson
Wendy Welt

YOVANA YUMBO RUIZ- TETRAMELIA.MTS

https://www.youtube.com/watch?v=mnYNiWqUpQQ

Voľný preklad z wikipédie http://en.wikipedia.org/wiki/Tetra-amelia_syndrome

http://ghr.nlm.nih.gov/condition/tetra-amelia-syndrome

Nick Vujcic bez rúk a bez nôh

"Niečo viac"

Kam ideme, keď nám dochádza nádej?
Keď sa cítime prázdni,
Keď už nič neostalo...

Niekedy som už tak unavený
Len sa snažím nájsť miesto,
kam položiť svoju hlavu
Pozerám sa hore na nebo
Cítim to najhrejivejšie svetlo
Ako ma utešuje.
Videl som obrovské výšky,
ktoré mi pripomínali,
že som nažive.
Nechcem zomrieť,
nechcem premárniť
ďalší deň alebo noc.
Viem, že je tu niečo viac,
než to, pre čo žijeme.
Vidím to vo hviezdach, cítim to na pobrežiach,
Viem, že niečo je, viem, že je niečo viac.
Myslím, že všetci sa bojíme, že by sme mohli byť osamotení,
Sami tu dole.
My všetci chceme mať nejakú vieru, prinajmenšom
V mojom prípade to je pravda, dôvod proste veriť.
Videl som obrovské výšky, ktoré mi pripomínali, že som nažive.
Nechcem zomrieť, nechcem premárniť ďalší deň alebo noc.
Viem, že je tu niečo viac, než to, pre čo žijeme.
Vidím to vo hviezdach, cítim to na pobrežiach, viem, že niečo je.
Tento svet sa môže rozpadnúť do oceána, môže dnes večer všetko skončiť.
Podrýval som ťa a potom som sa snažil ťa nájsť Môj jediný zdroj svetla.
Dýcham... dýcham... som nažive!

Keď som mal 1O rokov, pokúsil som sa spáchať samovraždu. Stratil som svoju nádej. Pokúsil som sa utopiť, ale nešlo to. Boh mal plán pre môj život, aby som dával nádej ostatným ľuďom skrze môj príbeh. Viem, že je tu niečo viac, nechcem zomrieť, nechcem premárniť ďalší deň alebo noc. Viem, že je tu niečo viac, než to, pre čo žijeme. Vidím to vo hviezdach, cítim to na pobrežiach. Viem, že je tu niečo viac. Nechcem zomrieť, nechcem premárniť ďalší deň alebo noc. Viem, že niečo je!

"VČERA" je moja spomienka... "DNES" je moja realita a "ZAJTRA" je môj sen, z ktorého spravím peknú realitu a ešte krajšiu spomienku...

LOOK AT YOURSELF AFTER WATCHING THIS.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=Gc4HGQHgeFE#t=110 


https: ( (www.youtube.com (watch?v=GuTV7yBxYrU
http: ( (krajsiden.webnode.sk (home (newscbm_627756 (4

Narodil sa bez končatín - beznohý a chýbali mu aj obe ruky na úrovni ramien - Vujicic mal nohy, ktoré boli kýpťami s výnimkou dvoch prstov na jednej nohe. Spočiatku, jeho rodičia boli zlomení, no videli, že dieťa je inak zdravé.
Pôvodny bol zakáz Viktorianského štátneho práva chodiť do bežnej školy pre jeho fyzické postihnutie, aj keď nebol mentálne postihnutý, Vujicic sa stal jedným z prvých študentov so zdravotným postihnutím integrovaný do bežnej školy, akonáhle sa zákony zmenili. Vujicic však bol obeťou šikanovania v škole a dostal sa do depresií. Keď mal osem rokov, začal premýšľať o samovražde. Vo veku 10 on sa snažil utopiť, ale napokon to neurobil z lásky k svojim rodičom. Modlil sa za ruky a nohy. Ale niekedy naše modlitby sú vypočuté a zodpovedané, ale nie presne na to, za čo sme sa modlili.
Kľúčový zlom prišiel, keď mu jeho matka ukázala novinový článok o mužovi, zaoberajúcom sa ťažkým zdravotným postihnutím. Vujicic si uvedomil, že nebol ojedinelý v jeho boji a postupne prijal svoje vlastné telesné postihnutie. Zzačal zvládať každodenné úlohy života, ako učesať si vlasy, vyčistiť zuby, dostať k sebe pohár vody, zdvihnúť telefón a oholiť sa. Naučil sa písať, a používať písanie na počítači pomocou dvoch prstov na ľavej nohe. Naučil sa hodiť tenisové loptičky a hrať na bicie pedále. Stal sa vďačným za svoj život.
V siedmej triede bol zvolený za kapitána vo svojej škole a pracoval v študentskej rade na získavanie finančných prostriedkov na akciách pre miestne charity a invalidných kampaní. Keď mal 17, začal prednášať v modlitebnej skupine. Vo veku 21 rokov, vyštudoval Griffith University s dvojitým odborom účtovníctvo a finančné plánovanie.
Vujicic sa stal kazateľom a motivačným rečníkom, aby inšpiroval ostatných s jeho životom a úspechmi. Založil neziskovú organizáciu Život bez končatín. Cestuje medzinárodne a hovoril pred viac ako tromi miliónmi ľudí - a obchodnými skupinami, zbormi a v školách - vo viac ako 24 krajinách sveta, na piatich kontinentoch.
Vujicic propaguje svoju prácu prostredníctvom televíznych relácií a cez písania. Jeho prvá kniha, Život bez hraníc (Random House, 2010) bola vydaná v roku 2010, má motivačné DVD, Život je hlbší zmysel, krátky dokumentárny film natočený v roku 2005, zdôrazňujúci jeho domáci život a pravidelné činnosti, a DVD pre mladých ľudí s názvom: No Arms, bez nôh, žiadne starosti.  V roku 2005 Vujicic bol nominovaný za "mladého Austrálčana roka" ocenenie. Oženil sa s krásavicou, má zdravého potomka a v súčasnej dobe žije v Kalifornii.


 

 Odpovede detí na kladené otázky

1. Strašne som sa zľakol, keď mamička ochorela, lebo som si myslel, že nám bude variť otecko.
2. Na mamičky sa nemá kričať, pretože sú prospešné.
3. Keď sa dvaja ľudia do seba zamilujú a prvýkrát sa pobozkajú, hneď sa zrúti a nevstanú aspoň hodinu, ale možno aj dlhšie.
4. Sestra zase mala na vysvedčení samé jednotky. Stavím sa, že mi to robí naschvál.
5. Babička je tučná, pretože je plná lásky.
6. Strašne by som si priala ešte bračeka, ale mama stále používa tampón...
7. Čím je človek starší, tým sú jeho zuby drahšie.
8. Dievčatá nevedia cikať postojačky, pretože nevedia čo si majú držať.
9. Keď babičku bolia zuby, dá ich do pohára.
10. Ja už nemám babičku: zasadili sme ju na cintoríne.
11. A mamičky sa musia pásť, aby im z pŕs tieklo mlieko.
12. Švajčiarske kravy využívajú v prvom rade na výrobu čokolády.
13. Obyvatelia Sardínie sa nazývajú sardinky.
14. Aby to bolo dobré, sestričky v nemocnici musia byť sterilné.
15. Lekári hovoria, že najhoršie sú smrteľné choroby.
16. Keď sa mi narodil braček, dali ho do akumulátora.
17. Najužitočnejšie zviera je prasa. Každú jeho časť môžeme zúžitkovať: prednú a zadnú časť ako mäso, kožu na topánky, zo srsti kefky a jeho menom môžeme dokonca aj nadávať.
18. Nie som pokrstený, ale očkovaný som.
19. Neviem koľko je mi rokov, pretože sa to stále mení.
20. V maminom brušku je bábätko, len neviem, ako ho zhltla.
21. Akvárium je vlastne malé more, v ktorom plávajú domáce rybičky.
22. Výživné je plat detí, keď sa otec odsťahuje z domu.
23. Každá ryba vyrába ikry, americké ryby aj kaviár.
24. Kravy nemôžu rýchlo behať, aby im z vemena nestriekala mlieko.
25. Muži u nás sa môžu oženiť len s jednou ženou. Tomu sa hovorí monotónna.
26. Nechápem, prečo sa mamka hnevá, že som rozbil vázu. Rovnako bola stará a dokonca čínska, keby bola aspoň naša...
27. Polostrov je taký ostrov, ktorý úplne nedokončili.
28. Babička sa odsťahovala na druhý svet. Takže už aj ja budem mať niekoho v cudzine.

Ahoj dědečku a babičko,
ve škole nám řekli, že se nesmí lhát a měli bychom se ke všem lžím přiznat, tak Vám píšu.
Přes prázdniny jsem potají otevřel jednu z těch velkých sklenic se švestkovou marmeládou a téměř celou jsem ji snědl.
Abyste na to nepřišli, tak jsem se do ní vykadil a vrátil ji na polici.
Děda dočetl, babce vlepí facku:
"Já ti říkal, že je to hovno - a ty pořád jenom: "zcukernatěla, zcukernatěla..."

Foto z internetu (upravené)
Anjelikovia, ktorí ostali sami http: ( (casprezeny.azet.sk (clanok (8985 (zabudnute-deti-anjelikovia-ktori-ostali-sami.html
http: ( (preklady-texty.com (piesen (prejavit (1480794 (th (texty-piesni-a-preklady-vergessene-kinder
http: ( (www.moviemania.sk (436-profil-uspesna-nepocujuca-herecka-marlee-matlinova.html
http: ( (www.navrat.sk (?lang=SK&cat=5697770eb73671bf5560b9117c8d9119
http: ( (frauellie.wordpress.com (2011 (12 (31 (zabudnute-deti-habsburgovcov

http: ( (frauellie.wordpress.com (2011 (12 (31 (zabudnute-deti-habsburgovcov
http: ( (www.mestskakniznicabojnice.sk (katalog-knih (kniha.php?c=027337
http: ( (www.woman.sk (2014 (08 (nehovorme-detom-„rob-to-co-ti-kazem“
Svetom zabudnuté deti http: ( (www.rytier.sk (rytier (1998 (2-98 (deti.htm
https: ( (sites.google.com (site (obcianskavychova5b99 (zabudnute-deti
http: ( (www.hlavnespravy.sk (moja-nocna-mora-sa-vola-ru486 (63036
http: ( (www.hlavnespravy.sk (moja-nocna-mora-sa-vola-ru486 (63036
http: ( (www.uips.sk (sub (uips.sk (images (PKvs (z245_2008.pdf

http: ( (www.staratura.sk (resources (File (s2012_07.pdf
http: ( (en.wikipedia.org (wiki (The_City_of_Lost_Children
http: ( (www.ru-486.eu (a (potrat-co-je-to-potrat-12
http: ( (www.martinus.sk (?uItem=101792
http: ( (www.imdb.com (title (tt0090830
http: ( (www.marleeonline.com
http: ( (www.tvnoviny.sk (zahranicne (1762693_chlapec-12-vymyslel-vynalez-ktory-zachrani-zabudnute-deti-pred-smrtou-v-aute
RU486 http: ( (www.hlavnespravy.sk (media-zabudli-informovat-o-zene-ktora-zomrela-po-uziti-potratovej-tabletky-ru486 (255105
Academy Award za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe http: ( (sk.wikipedia.org (wiki (Academy_Award_za_najlepšiu_herečku_v_hlavnej_úlohe
Elektronický časopis pre nepočujúcich Myslímovinky
http: ( (www.myslim.sk (index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=62
Všetky moje deti – misia v zabudnutých rómskych osadách
http: ( (artblog.sk (2014-02-24 (vsetky-moje-deti-misia-v-zabudnutych-romskych-osadach

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

 
Odkaz na môj web: http: ( (seniorka.szm.com