Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 

 6. januára bol sviatok Zjavenia Pána a počas tohto sviatku sa posväcujú domy, pričom nad dvere kňaz píše podľa aktuálneho roku výraz v tvare 20-C+M+B-14 čo znamená: Christus Mansionem Benedicat - "Kristus nech žehná tento dom" - skratka znaku v preklade.

A dnes, po prijatí novely zákona z 1.2.2014 - osobitne novú povinnosť oprávnenej osoby - si kladiem otázku
Otázka...
Existuje rodina v našej demokratickej slovenskej republike pre úrady a nie úrady pre rodinu, občanov?

Poslušne hlásim, moje dieťa je u babičky, moje dieťa je u susedy, moje deti sú u tety a strýka, moje deti sú u...
K. 1.2.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon upravuje viacero zmien, pričom ustanovuje aj novú povinnosť oprávnenej osoby.
,,Oprávnená osoba podľa §2 ods. 1 písm. a) až c) a e) je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku; to neplatí, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.“
Táto povinnosť sa týka iba rodičov, ktorých deti dosiahli vek 3 roky po účinnosti zákona t.j. po 1.2.2014. Rodičov, ktorých deti dosiahli uvedený vek pred týmto dátumom, sa uvedená povinnosť netýka.
Uvedenú povinnosť si môžete splniť predložením vyplneného formulára:
5. Potvrdenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely PnD platné od 1.2.2014 hľadajte na odkaze
http://www.upsvar.sk/ba/informacie-a-oznamy/oznam-k-novym-zakonom.html?page_id=365709

Hovorcu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Peter Zeman hovoril: „...neznalosť zákona neospravedlňuje“.

A tu sa núka ďalšia otázka... Koľko rodín v našej republike nevlastní vôbec PC a nečíta noviny ani nepozerá Televízne noviny, lebo nie je povinnosťou mať v domácnosti televízor a PC a nemusí vôbec vedieť o takejto novele zákona a ako ľahko prídu o možno jedinú pomoc ich deťom, keďže nezamestnaných je v našej republike stále ešte priveľa mladých ľudí. Takáto novela "osladí život" naozaj mnohým ľuďom a byrokrati si zgustnú, veď oni nemajú žiadnu oznamovaciu povinnosť,  TO TY, OBČAN, MUSÍŠ vyhľadávať a hlavne sledovať všetky legislatívne kroky vlády a systému republiky, čítať Novely zákonov, aby si neprišiel o to, na čo máš zákonné právo. Tu nie sú úrady preto, aby slúžili občanom, keďže to rodičom vonkoncom neoznámia písomne, ale preto, aby občanov kriminalizovali a oberali ich aj o to malé s prepáčením "hovno" čo majú od štátu na "prikŕmenie" svojich detí. Používam azda nie vhodné slová, no iné mi ani na um neprídu pri toľkej bezcitnosti voči väčšine mladých rodín, ktoré sa o svoje deti starajú poctivo, ako najlepšie môžu a vládzu.  Dehonestácia rodiny ma zelenú...

Chcela by som vidieť, ako budú hlásiť nie prispôsobiví ľudia, kam ich deti dajú na varovanie od 3 rokov veku dieťaťa... Väčšina musí doplácať na takýchto ľudí, lebo systém si nevie poradiť s nie prispôsobivými ľuďmi, len šikanou všetkých bez rozdielu. Ja chápem takúto novelu zákona za šikanu rodičov, ktorí sa o svoje deti poctivo starajú! Vychovala som troch synov a nemusela som žiadnemu byrokratovi "poslušne hlásiť", u koho je moje dieťa od 3 rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky preto, že na dieťa poberám rodinné prídavky a ak to nenahlásim, tak o rodinné prídavky prídem.

Byrokratický aparát sa tvári tak, akoby každý z nás mal nejakú „povinnosť“ sledovať ich novely, ktorými čím ďalej tým viac zaťažujú občanov republiky, až mnohí mladí, aj pod vplyvom narastajúcich stresov z tlakov tohto štátu nemajú vonkoncom chuť rodiť deti do týchto podmienok.  Ani sa tomu nečudujem, mysliac nato, čo by som robila ja v takýchto situáciách, aké štát pripravuje mladým rodinám. Ani mne by sa nechcelo trpieť pod takýmto tlakom aparátu, ktorý svojimi novelami doslova a do písmena slušných ľudí ženie do odporu. Viac ako dvesto tisíc mladých ľudí muselo odísť za hranice, aby vôbec mohli žiť, keďže tu prácu nenájdu, o nejakom naplnení životných potrieb ani nehovorím.

Som šťastná, že nemusím rodiť deti do tejto špinavej doby a že som si svoje odtrpela za komunistov, kedy sme si aj my chudobnejší mohli aspoň dom postaviť bez veľkých pôžičiek a hlavne s možnosťou mať prácu a môcť aj dlh splatiť, čo dnešné mladé chudobnejšie rodiny nemajú šancu urobiť bez hrozby, že ich oberú aj o to, čo mali pred pôžičkou, keďže zo dňa na deň môžu byť bez práce a možnosti splácania.  Musím sa aj zasmiať, ako sa politici tvária, že dnes už zahraničné a nie naše slovenské podniky začínajú vytvárať pracovné dielne pre študentov, akoby objavili Novú Zem. Zlikvidovali to, čo bolo dobré už za komunistov, že fabriky mali zabezpečené školy a do nich si vyberali študentov, ktorí študovali odbory pre potreby fabriky na kvalitnú výrobu tovaru. Dnes to treba robiť, ale pre cudzincov a nie naše domáce slovenské fabriky, čo je na zaplakanie.

Som presvedčená, že táto novela zákona vonkoncom nerieši nezodpovedné konanie nie prispôsobivých ľudí, ktorí sa o svoje deti nestarajú.

Núka sa ďalšia otázka... Nahlásili svojim voličom verejne činní ľudia, odkiaľ nabrali milióny na svoje domovy, drahé autá a plné kontá v bankách? Pre ožobračovaných mladých ľudí je POVINNOSŤ (nie zodpovednosť!) hlásiť úradom pobyt svojich detí, keď pôjdu k starým rodičom, či tetám a strýkom, aby neprišli o rodinné prídavky, ale verejne činní ľudia nemajú žiadnu POVINNOSŤ (a ani zodpovednosť) voči voličom... ???


 
Odkaz na môj web:

 
 

 

 

 

 

 

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu


Seniorka - Poslušne hlásim!
 

 6. januára bol sviatok Zjavenia Pána a počas tohto sviatku sa posväcujú domy, pričom nad dvere kňaz píše podľa aktuálneho roku výraz v tvare 20-C+M+B-14 čo znamená: Christus Mansionem Benedicat - "Kristus nech žehná tento dom" - skratka znaku v preklade.

A dnes, po prijatí novely zákona z 1.2.2014 - osobitne novú povinnosť oprávnenej osoby - si kladiem otázku
Otázka...
Existuje rodina v našej demokratickej slovenskej republike pre úrady a nie úrady pre rodinu, občanov?

Poslušne hlásim, moje dieťa je u babičky, moje dieťa je u susedy, moje deti sú u tety a strýka, moje deti sú u...
K. 1.2.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon upravuje viacero zmien, pričom ustanovuje aj novú povinnosť oprávnenej osoby.
,,Oprávnená osoba podľa §2 ods. 1 písm. a) až c) a e) je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku; to neplatí, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.“
Táto povinnosť sa týka iba rodičov, ktorých deti dosiahli vek 3 roky po účinnosti zákona t.j. po 1.2.2014. Rodičov, ktorých deti dosiahli uvedený vek pred týmto dátumom, sa uvedená povinnosť netýka.
Uvedenú povinnosť si môžete splniť predložením vyplneného formulára:
5. Potvrdenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely PnD platné od 1.2.2014 hľadajte na odkaze
http://www.upsvar.sk/ba/informacie-a-oznamy/oznam-k-novym-zakonom.html?page_id=365709

Hovorcu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Peter Zeman hovoril: „...neznalosť zákona neospravedlňuje“.

A tu sa núka ďalšia otázka... Koľko rodín v našej republike nevlastní vôbec PC a nečíta noviny ani nepozerá Televízne noviny, lebo nie je povinnosťou mať v domácnosti televízor a PC a nemusí vôbec vedieť o takejto novele zákona a ako ľahko prídu o možno jedinú pomoc ich deťom, keďže nezamestnaných je v našej republike stále ešte priveľa mladých ľudí. Takáto novela "osladí život" naozaj mnohým ľuďom a byrokrati si zgustnú, veď oni nemajú žiadnu oznamovaciu povinnosť,  TO TY, OBČAN, MUSÍŠ vyhľadávať a hlavne sledovať všetky legislatívne kroky vlády a systému republiky, čítať Novely zákonov, aby si neprišiel o to, na čo máš zákonné právo. Tu nie sú úrady preto, aby slúžili občanom, keďže to rodičom vonkoncom neoznámia písomne, ale preto, aby občanov kriminalizovali a oberali ich aj o to malé s prepáčením "hovno" čo majú od štátu na "prikŕmenie" svojich detí. Používam azda nie vhodné slová, no iné mi ani na um neprídu pri toľkej bezcitnosti voči väčšine mladých rodín, ktoré sa o svoje deti starajú poctivo, ako najlepšie môžu a vládzu.  Dehonestácia rodiny ma zelenú...

Chcela by som vidieť, ako budú hlásiť nie prispôsobiví ľudia, kam ich deti dajú na varovanie od 3 rokov veku dieťaťa... Väčšina musí doplácať na takýchto ľudí, lebo systém si nevie poradiť s nie prispôsobivými ľuďmi, len šikanou všetkých bez rozdielu. Ja chápem takúto novelu zákona za šikanu rodičov, ktorí sa o svoje deti poctivo starajú! Vychovala som troch synov a nemusela som žiadnemu byrokratovi "poslušne hlásiť", u koho je moje dieťa od 3 rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky preto, že na dieťa poberám rodinné prídavky a ak to nenahlásim, tak o rodinné prídavky prídem.

Byrokratický aparát sa tvári tak, akoby každý z nás mal nejakú „povinnosť“ sledovať ich novely, ktorými čím ďalej tým viac zaťažujú občanov republiky, až mnohí mladí, aj pod vplyvom narastajúcich stresov z tlakov tohto štátu nemajú vonkoncom chuť rodiť deti do týchto podmienok.  Ani sa tomu nečudujem, mysliac nato, čo by som robila ja v takýchto situáciách, aké štát pripravuje mladým rodinám. Ani mne by sa nechcelo trpieť pod takýmto tlakom aparátu, ktorý svojimi novelami doslova a do písmena slušných ľudí ženie do odporu. Viac ako dvesto tisíc mladých ľudí muselo odísť za hranice, aby vôbec mohli žiť, keďže tu prácu nenájdu, o nejakom naplnení životných potrieb ani nehovorím.

Som šťastná, že nemusím rodiť deti do tejto špinavej doby a že som si svoje odtrpela za komunistov, kedy sme si aj my chudobnejší mohli aspoň dom postaviť bez veľkých pôžičiek a hlavne s možnosťou mať prácu a môcť aj dlh splatiť, čo dnešné mladé chudobnejšie rodiny nemajú šancu urobiť bez hrozby, že ich oberú aj o to, čo mali pred pôžičkou, keďže zo dňa na deň môžu byť bez práce a možnosti splácania.  Musím sa aj zasmiať, ako sa politici tvária, že dnes už zahraničné a nie naše slovenské podniky začínajú vytvárať pracovné dielne pre študentov, akoby objavili Novú Zem. Zlikvidovali to, čo bolo dobré už za komunistov, že fabriky mali zabezpečené školy a do nich si vyberali študentov, ktorí študovali odbory pre potreby fabriky na kvalitnú výrobu tovaru. Dnes to treba robiť, ale pre cudzincov a nie naše domáce slovenské fabriky, čo je na zaplakanie.

Som presvedčená, že táto novela zákona vonkoncom nerieši nezodpovedné konanie nie prispôsobivých ľudí, ktorí sa o svoje deti nestarajú.

Núka sa ďalšia otázka... Nahlásili svojim voličom verejne činní ľudia, odkiaľ nabrali milióny na svoje domovy, drahé autá a plné kontá v bankách? Pre ožobračovaných mladých ľudí je POVINNOSŤ (nie zodpovednosť!) hlásiť úradom pobyt svojich detí, keď pôjdu k starým rodičom, či tetám a strýkom, aby neprišli o rodinné prídavky, ale verejne činní ľudia nemajú žiadnu POVINNOSŤ (a ani zodpovednosť) voči voličom... ???


 
Odkaz na môj web:

 
 

 

 

 

 

 

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

Seniorka - Poslušne hlásim!
 

 6. januára bol sviatok Zjavenia Pána a počas tohto sviatku sa posväcujú domy, pričom nad dvere kňaz píše podľa aktuálneho roku výraz v tvare 20-C+M+B-14 čo znamená: Christus Mansionem Benedicat - "Kristus nech žehná tento dom" - skratka znaku v preklade.

A dnes, po prijatí novely zákona z 1.2.2014 - osobitne novú povinnosť oprávnenej osoby - si kladiem otázku
Otázka...
Existuje rodina v našej demokratickej slovenskej republike pre úrady a nie úrady pre rodinu, občanov?

Poslušne hlásim, moje dieťa je u babičky, moje dieťa je u susedy, moje deti sú u tety a strýka, moje deti sú u...
K. 1.2.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon upravuje viacero zmien, pričom ustanovuje aj novú povinnosť oprávnenej osoby.
,,Oprávnená osoba podľa §2 ods. 1 písm. a) až c) a e) je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku; to neplatí, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.“
Táto povinnosť sa týka iba rodičov, ktorých deti dosiahli vek 3 roky po účinnosti zákona t.j. po 1.2.2014. Rodičov, ktorých deti dosiahli uvedený vek pred týmto dátumom, sa uvedená povinnosť netýka.
Uvedenú povinnosť si môžete splniť predložením vyplneného formulára:
5. Potvrdenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely PnD platné od 1.2.2014 hľadajte na odkaze
http://www.upsvar.sk/ba/informacie-a-oznamy/oznam-k-novym-zakonom.html?page_id=365709

Hovorcu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Peter Zeman hovoril: „...neznalosť zákona neospravedlňuje“.

A tu sa núka ďalšia otázka... Koľko rodín v našej republike nevlastní vôbec PC a nečíta noviny ani nepozerá Televízne noviny, lebo nie je povinnosťou mať v domácnosti televízor a PC a nemusí vôbec vedieť o takejto novele zákona a ako ľahko prídu o možno jedinú pomoc ich deťom, keďže nezamestnaných je v našej republike stále ešte priveľa mladých ľudí. Takáto novela "osladí život" naozaj mnohým ľuďom a byrokrati si zgustnú, veď oni nemajú žiadnu oznamovaciu povinnosť,  TO TY, OBČAN, MUSÍŠ vyhľadávať a hlavne sledovať všetky legislatívne kroky vlády a systému republiky, čítať Novely zákonov, aby si neprišiel o to, na čo máš zákonné právo. Tu nie sú úrady preto, aby slúžili občanom, keďže to rodičom vonkoncom neoznámia písomne, ale preto, aby občanov kriminalizovali a oberali ich aj o to malé s prepáčením "hovno" čo majú od štátu na "prikŕmenie" svojich detí. Používam azda nie vhodné slová, no iné mi ani na um neprídu pri toľkej bezcitnosti voči väčšine mladých rodín, ktoré sa o svoje deti starajú poctivo, ako najlepšie môžu a vládzu.  Dehonestácia rodiny ma zelenú...

Chcela by som vidieť, ako budú hlásiť nie prispôsobiví ľudia, kam ich deti dajú na varovanie od 3 rokov veku dieťaťa... Väčšina musí doplácať na takýchto ľudí, lebo systém si nevie poradiť s nie prispôsobivými ľuďmi, len šikanou všetkých bez rozdielu. Ja chápem takúto novelu zákona za šikanu rodičov, ktorí sa o svoje deti poctivo starajú! Vychovala som troch synov a nemusela som žiadnemu byrokratovi "poslušne hlásiť", u koho je moje dieťa od 3 rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky preto, že na dieťa poberám rodinné prídavky a ak to nenahlásim, tak o rodinné prídavky prídem.

Byrokratický aparát sa tvári tak, akoby každý z nás mal nejakú „povinnosť“ sledovať ich novely, ktorými čím ďalej tým viac zaťažujú občanov republiky, až mnohí mladí, aj pod vplyvom narastajúcich stresov z tlakov tohto štátu nemajú vonkoncom chuť rodiť deti do týchto podmienok.  Ani sa tomu nečudujem, mysliac nato, čo by som robila ja v takýchto situáciách, aké štát pripravuje mladým rodinám. Ani mne by sa nechcelo trpieť pod takýmto tlakom aparátu, ktorý svojimi novelami doslova a do písmena slušných ľudí ženie do odporu. Viac ako dvesto tisíc mladých ľudí muselo odísť za hranice, aby vôbec mohli žiť, keďže tu prácu nenájdu, o nejakom naplnení životných potrieb ani nehovorím.

Som šťastná, že nemusím rodiť deti do tejto špinavej doby a že som si svoje odtrpela za komunistov, kedy sme si aj my chudobnejší mohli aspoň dom postaviť bez veľkých pôžičiek a hlavne s možnosťou mať prácu a môcť aj dlh splatiť, čo dnešné mladé chudobnejšie rodiny nemajú šancu urobiť bez hrozby, že ich oberú aj o to, čo mali pred pôžičkou, keďže zo dňa na deň môžu byť bez práce a možnosti splácania.  Musím sa aj zasmiať, ako sa politici tvária, že dnes už zahraničné a nie naše slovenské podniky začínajú vytvárať pracovné dielne pre študentov, akoby objavili Novú Zem. Zlikvidovali to, čo bolo dobré už za komunistov, že fabriky mali zabezpečené školy a do nich si vyberali študentov, ktorí študovali odbory pre potreby fabriky na kvalitnú výrobu tovaru. Dnes to treba robiť, ale pre cudzincov a nie naše domáce slovenské fabriky, čo je na zaplakanie.

Som presvedčená, že táto novela zákona vonkoncom nerieši nezodpovedné konanie nie prispôsobivých ľudí, ktorí sa o svoje deti nestarajú.

Núka sa ďalšia otázka... Nahlásili svojim voličom verejne činní ľudia, odkiaľ nabrali milióny na svoje domovy, drahé autá a plné kontá v bankách? Pre ožobračovaných mladých ľudí je POVINNOSŤ (nie zodpovednosť!) hlásiť úradom pobyt svojich detí, keď pôjdu k starým rodičom, či tetám a strýkom, aby neprišli o rodinné prídavky, ale verejne činní ľudia nemajú žiadnu POVINNOSŤ (a ani zodpovednosť) voči voličom... ???


 
Odkaz na môj web:

 
 

 

 

 

 

 

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu