Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 


Vysoké oblaky - pieseň o Liptovských Revúcach

http://www.youtube.com/watch?v=gBzo8uLLI-Q
 

Miroslav Saniga
http://www.saniga.sk

Narodený 20. januára 1964 v Ružomberku, Slovenská republika, Trvalé bydlisko: Pilná č. 754, 034 74 Liptovské Revúce.

Videá o obci Liptovské Revúce kde žije pán Miroslav Saniga

LIPTOVSKÉ REVÚCE a okolie

http://www.youtube.com/watch?v=Yv7VEPAc-Eg

LIPTOVSKÉ REVÚCE.MOV

http://www.youtube.com/watch?v=Hf88Fhf3wkk

Rodinný stav: slobodný
Vzdelanie:  Gymnázium v Ružomberku (1979-1983)
Lesnícka fakulta Technickej Univerzity vo Zvolene (1983-1987) – Dipl.-Ing.
Externé ašpirantské štúdium (ekológia vtákov: „Sezónna dynamika vtáčích zložiek lesných prírodných geobiocenóz v piatom až ôsmom vegetačnom stupni v Malej a Veľkej Fatre”) na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene (1990-1994) – CSc. (PhD.)
Vedecký kvalifikačný stupeň IIb/2001
Vedecký kvalifikačný stupeň IIa/2003
Habilitácia, 2008, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene – doc.
Jazykové znalosti:
Plynulá komunikácia v angličtine, pasívne ovládanie nemčiny a ruštiny
Zamestnanie:
Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom v Gbeľanoch pri Žiline, odborný pracovník pre lesné ekosystémy (1987-1993)
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, Zvolen, vedecký pracovník (od 1993 podnes).
Vedecké zameranie:
ekológia a etológia vtákov
biodiverzita a ochrana terestrických ekosystémov
vzťah medzi vtáčou zložkou a rastlinnou zložkou ekosystémov
vzťah medzi vtáčími spoločenstvami a meniacimi sa ekosystémami
špeciálne zameranie na ekológiu a etológiu tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a murárika červenokrídleho (Tichodroma muraria)


Tok hlucháňa

http://www.youtube.com/watch?v=DLYjimANe04Miroslav Saniga napísal 12 populárno-vedeckých kníh o živote v prírode pre deti a 35 publikácií pre dospelých.
Vystupoval v takmer 3000 rozhlasových a televíznych programoch.
Vedecko-popularizačné aktivity:
populárno-vedecké knižky o živote prírody pre deti (12):
„Poviedky tetušky Jedličky” (1996)
♣ „Rok v prírode s Paľkom” (1998)
♣ „Po lesných zátišiach s Paľkom” (2000)
♣ „Rozprávky prababičky prírody” (2003)
♣ „Rozprávky spod Čierneho kameňa” (2004)
♣ „Rozprávky z Konvalinkového údolia” (2004)
♣ „Rozprávky o sirôtočke sýkorôčke Dorôčke” (2007)
♣ „Rozprávky pramamčičky Prírodčičky” (2008)
♣ „Ako sýkorčiatko Zvedavčiatko spoznávalo zátišia dolinôčky Olinôčky” (2009)
♣ „Ne(po)vinná čítanka malého prírodovedca – 1. diel: Rozprávky z dolinôčky Olinôčky” (2010)
♣ „Ne(po)vinná čítanka malého prírodovedca – 2. diel: Rozprávky z dolinôčky Olinôčky” (2011)
♣ „Murárik červenokrídly - Operené stvorenie s nadprirodzeným výzorom a nebeskými prejavmi správania” (2014).
Populárno-vedecké knižky o živote prírody pre dospelých (35)::
♣ „Hlucháne – moja láska” (1997)
♣ „Rozjímanie s hlucháňmi” (1998)
♣ „Nezabudnuteľné zážitky s rysmi” (2007)
♣ „Rozjímanie s murárikmi” (2007)
♣ „Rozjímanie s medveďmi” (2007))
♣ „Ekologické úvahy” (2007)
♣ „Poézia prírody – Poetry of Nature” (2008)
♣ „Poézia lesa” (2008))
♣ „Príroda v premenách ročného kolobehu” (2008)
♣ „Rozjímanie s prírodou” (2008)
♣ „Reflexie o Bohu a prírode” (2008)
♣ „Z mojej vtáčej záhrady” (2009)
♣ „Moja dvojjediná láska murárik a hlucháň” (2009)
♣ „Rozprávková vtáčia záhradka – A Fairy tale Bird Garden” (2009)
♣ „Zasnúbený s prírodou” (2009))
♣ „Veselo-vážne príhody z prírody” (2010)
♣ „Tetrov hlucháň v poetickom rozjímaní a perokresbách” (2010)
♣ „Murárik červenokrídly v poetickom rozjímaní a perokresbách” (2010)
♣ „Môj rozprávkový život pod ochranou troch strážnych anjelov v nebeských výšinách” (2010))
♣ „Symfónia prírody” (2011)
♣ „Vtáčie búdky a kŕmidlá v Rozprávkovej vtáčej záhradke a Rozprávkovom domčeku murárika červenokrídleho – Bird boxes and feeders in the Fairy-tale Bird Garden and Fairy-tale Wallcreeper's House” (2011)
♣ „Impresie prírody – Impressions of the Nature” (2011)
♣ „Čriepky z prírody” (2011))
♣ „Príroda – moja srdcová záležitosť” (2011)
♣ „Čriepky zo zápisníka prírodovedca” (2011)
♣ „Kalendár prírody” (2011)
♣ „Čarokrásna príroda” (2012)
♣ „Murárik červenokrídly – „Nebeský anjelik“ s karmínovými krídlami / Wallcreeper – „The heavenly angel“ with carmine wings” (2012)
♣ „Najúsmevnejšie historky so zvieratami” (2013))
♣ „Hlucháň hôrny operené stvorenie s najpodivuhodnejšími krivkami tela” (2013)
♣ „Tichodroma muraria” (2013)
♣ „Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode” (2013))
♣ „Symfónia svetla a tieňa” (2013)
♣ „Rodný môj kraj - najmalebnejší pozemský raj...” (2013)
♣ „Hlucháň hôrny - Lesný operenec s nadprirodzenou pózou počas tokania” (2014)


populárno-vedecké príspevky z výskumov v prírode v odborných časopisoch a v dennej tlači (2020)
♣ populárno-vedecké príspevky z výskumov v prírode v rozhlase (3096)
♣ populárno-vedecké príspevky z výskumov v prírode v televízii (210)
♣ besedy na základných a stredných školách (665)
♣ terénne exkurzie so žiakmi a študentmi (387)
♣ „Letná škola mladých prírodovedcov” (25 kurzov).


Populárno-vedecké filmy o prírode Slovenska, spolupráca so Slovenskou televíziou (7):
♣ „V lesnom divadle” (1991) (o tetrovovi hlucháňovi a jeho spolupútnikoch)
♣ „Murárik červenokrídly – nebeský anjelik s karmínovými krídlami” (2001) (o murárikovi červenokrídlom)
♣ „Dve lásky inžiniera Sanigu” (2001) (o tetrovovi hlucháňovi a murárikovi červenokrídlom)
♣ „Chodníčkami Veľkej Fatry” (2001) (o prírodných zaujímavostiach Veľkej Fatry)
♣ „Krídla Mira Sanigu” (2008) (o životnej filozofii prírodovedca)
♣ „Fascinujúca choreografia "krasolietania" nebeského anjelika s karmínovými krídelkami” (2013) (o vzdušnom balete murárika červenokrídleho)
♣ „Symfónia života nadprirodzeného operenca z najlukratívnejšej nebeskej štvrte” (2013) (o živote murárika červenokrídleho)
Putovná výstava v roku 1998: „Hlucháne - moja láska” (Súbor 92 perokresieb a text o ohrozenom tetrovovi hlucháňovi - Slovenské národné múzeum Andreja Kmeťa Martin, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Liptovské múzeum Ružomberok, Oravské múzeum Dolný Kubín, Múzeum TANAP-u Tatranská Lomnica, Považské múzeum Žilina)
Putovná výstava v roku 1999: „Murárik červenokrídly – operený skvost vápencových skál a azúrového neba” (Súbor 110 perokresieb a text o vzácnom murárikovi červenokrídlom - Slovenské Národné múzeum Andreja Kmeťa Martin, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Múzeum TANAP-u Tatranská Lomnica, Považské múzeum Žilina)
Putovná výstava v roku 2002-2003: „Poézia prírody” (Súbor 100 farebných fotografií zachytávajúci život prírody na Slovensku v premene ročného kolobehu - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Slovenské národné múzeum Andreja Kmeťa Martin, Považské múzeum Žilina).


Pedagogická činnosť:
♣ externá prednášková činnosť na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a

♣ environmentálnej výchovy - od roku 2010 Katedra životného prostredia) (2001-2013) (predmety: Biologická diverzita, Etológia živočíchov, Ornitológia a Systém chordátov).


Ocenenia:
♣ Diplom za 1. miesto vo fakultnom kole ŠVOČ – Sekcia BIO I. (1987)
♣ Čestné uznanie za účasť v celoštátnom kole ŠVOČ v školskom roku 1986/1987 (1987))
♣ Čestný diplom za 1. miesto v celoštátnom kole súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu v obore lesníctvo (1987)
♣ Cena rektora Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene za vynikajúce výsledky v štúdiu a študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Lesníckej fakulte (1987)
♣ Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (1998)
♣ Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za 2. miesto v kategórii: „Vedecko-popularizačný príspevok roka” za sériu príspevkov „Kalendár prírody” v populárno-vedeckom časopise QUARK (2006)
♣ Čestné uznanie obce Liptovské Revúce za dlhodobú úspešnú prezentáciu obce v oblasti publikačnej práce, literárnej tvorby a vedeckej činnosti (2007)
♣ Cena „Kniha Liptova 2008” udelená Liptovskou knižnicou G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši za populárno-náučné tituly „Ekologické úvahy” a „Poézia prírody / Poetry of nature” (2009)
♣ Cena „Primátora mesta Ružomberok za významný podiel pri výchove mládeže v oblasti literatúry a ochrany prírody” (2009))
♣ Cena SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť (2010)
♣ CENA BAYER - HLAVNÁ CENA ZA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ - NÁRODNEJ ENVIRO SÚŤAŽE 2010 v kategórii ENVIRO ČIN ROKA – 1. miesto, za projekt „ROZPRÁVKOVÁ VTÁČIA ZÁHRADKA” (2010)
♣ Ďakovný list mesta Ružomberok za rozvoj slovenskej žurnalistiky a propagáciu mesta Ružomberok (2010))
♣ Cena „Kniha Liptova 2011“ – 3. miesto, udelená Liptovskou knižnicou G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši za populárno-náučný titul „Kalendár prírody“ (2012)
♣ Cena SAV za popularizáciu vedy za celoživotné aktivity s prihliadnutím na množstvo knižných publikácií a mediálnych výstupov (2012))
♣ Cena ANDREJA RADLINSKÉHO za prínos v mediálnej oblasti udelená Radou pre spoločenské komunikačné prostriedky pri Konferencii biskupov Slovenska (2013)

Kontakt na pána Sanigu E-mail: miro.saniga@gmail.com  Viac sa dozviete na webe: http://www.saniga.skVtáčia záhrada Miroslava Sanigu v Lipt.Revúcach

Známy vedec,ochranár a milovník hlucháňov Doc.Ing.Miroslav Saniga, CSc. má vo svojej záhrade v Lipt.Revúcach pripravený pre operence "vtáčí raj". Tu ich celú zimu kŕmi, tu mu aj hniezdia a liahnu mladé.
Už v ranom detstve som túžil mať prírodu čo najbližšie okolo seba, obzvlášť však operence, a tak som si chcel vybudovať v záhrade pre vtáčiky kŕmidlá, aby som ich sem prilákal. Tento detský sen sa mi splnil až v zrelom veku. V malebnom Revúckom údolí pod skalným oltárom Čierneho kameňa som v záhradke rodičovského domu vytvoril „Rozprávkovú vtáčiu záhradku” alebo „Vtáčí raj”. V modernej ekologickej terminológii je to „ekodvor”. „Vtáčí raj” pozostáva zo šesťdesiatich veľkých samorastových kŕmidiel, stotridsiatich vtáčích búdok na spanie a hniezdenie, ako aj z dvanástich bilbordov, na ktorých sú nakreslené alebo nafotené vtáčiky. „Rozprávková vtáčia záhradka” poskytuje operencom počas celého roka „full servis” – plnú penziu a ubytovanie v najluxusnejších búdkach... Pospolitosť operencov vo „Vtáčom raji” skonzumuje ročne okolo 1000 kilogramov slnečnice.
Stravovanie a ubytovanie vo „Vtáčom raji” v Liptovských Revúcach spĺňa kritériá najvyššej kvality a bez zveličovania možno povedať, že v „Rozprávkovej vtáčej záhradke” je najvyššia hustota tak vtáčích kŕmidiel ako aj búdok na jeden ár na celej Zemeguli... A to je údaj hodný vari aj zápisu do Guinnessovej knihy rekordov!
Teším sa ako malý chlapec, keď vidím v „Rozprávkovej vtáčej záhradke” poletovať niektorý zimný deň stovky vtáčikov a vyzerá to tam doslova ako vo „Vtáčom úli”. Operení hodovníci vo „Vtáčom raji” už poznajú svojho hostiteľa a poniektorí mi dôverujú až tak, že si slnečnicové semienka priletia vziať priamo z ruky, čo je prejav najvyššej možnej dôvery zo strany iného živočíšneho druhu... Krajšiu odmenu si hostiteľ vtáčej pospolitosti veru nemôže želať.

Videá Miroslava Sanigu
Rozprávková vtáčia záhradka Mira Sanigu

http://www.youtube.com/watch?v=oaUFbE5heHk

ANGLICKY - Fairy-tale Bird Garden of Miroslav Saniga

http://www.youtube.com/watch?v=SOcw55kU6XE

Miroslav Saniga: Perokresby/Pen-drawings I.

http://www.youtube.com/watch?v=QiMbRgyJVxI

Miroslav Saniga: Perokresby/Pen-drawings II.

http://www.youtube.com/watch?v=otiGipO9jXI

Miroslav Saniga: Perokresby/Pen-drawings III.

http://www.youtube.com/watch?v=o-RYUHr13y0

Miroslav Saniga: Hlucháň

http://www.youtube.com/watch?v=c5aKWkFZ-WA

Miroslav Saniga: Čarokrásna príroda/Enchanting Nature

http://www.youtube.com/watch?v=qS_XvcPIjFY


Saniga Murarik SK

http://www.youtube.com/watch?v=fKeNQ1tFf-4

Čaro prírody - Magic of nature -

http://www.youtube.com/watch?v=y7GjlXz23jAMiroslav Saniga  Príroda sa bez človeka zaobíde, ľudstvo však bez svojej nenahraditeľnej matky neprežije

Rozprávková vtáčia záhradka, ktorú v záhrade rodičovského domu vybudoval prírodovedec Miroslav Saniga z Výskumnej stanice Ústavu ekológie lesa SAV, sa stala víťazom Národnej súťaže ENVIRO ČIN ROKA 2010.
Na vyhlásení výsledkov súťaže v pondelok 11. októbra v Bratislave mu ocenenie odovzdal prokurista spoločnosti BAYER SLOVENSKO Remigiusz Wojciechowski. Súťaž sa konala ako sprievodná akcia EKOTOPFILMU. Odborná porota sa rozhodla udeliť prvé miesto tomuto v kontexte Slovenska jedinečnému ekologickému projektu, ako modelovému objektu praktickej ochrany vtáctva, eko-vzdelávania a eko-výchovy detí a mládeže.
"Človek ako najrozumnejší tvor planéty Zem je zodpovedný za zachovanie úžasného prírodného systému, ktorý sa na nej kreoval tisícky rokov. Osud prírody je v našich rukách. To, aký vzťah ku prírode nadobudnú naše deti, záleží na nás dospelých. Už od útleho veku je potrebné kultivovať vzťah malého človiečika k prírode. Vtáky, ktoré sú nám príjemné už na pohľad pekným operením a nežne sa nám prihovárajú aj svojim spevom, sú vhodným objektom, prostredníctvom ktorého možno u detí formovať pozitívny vzťah k prírode. Našim deťom treba ukázať pekný príklad nášho vrúcneho vzťahu k prírode a takýmto praktickým spôsobom sa pokúsiť zasiať v ich vnímavých srdiečkach semienko lásky k prírode a jej obyvateľom," - zdôraznil Miroslav Saniga.
V malebnom Revúckom údolí pod skalným oltárom Čierneho kameňa v záhradke rodičovského domu vytvoril "ROZPRÁVKOVÚ VTÁČIU ZÁHRADKU" alebo "VTÁČÍ RAJ". V modernej ekologickej terminológii je to "EKOZÁHRADKA". "ROZPRÁVKOVÁ VTÁČIA ZÁHRADKA" poskytuje operencom počas celého roka "full servis" – plnú penziu a ubytovanie v najluxusnejších búdkach...
zdroj: SAV
18.03.2012 - Vtákom rozdal 1 2360kg slnečnice a 120?kg orechov:
Miroslav Saniga miluje prírodu Vybudoval 60 kŕmidiel a 150 búdok a krmivo pre vtáky kupuje za vlastné peniaze, sype operencom denne asi 20 kg semiačok. „Ľudia krútia hlavami, ale ja by som bez vtáčieho spevu nedokázal žiť. Túto zimu som zatiaľ na semiačka a orechy minul viac ako 2-tisíc eur, ale za tie peniaze mi to určite stojí. Vtáčiky ma držia pri živote,“ dodal M. Saniga.
Odkazy a zdroje
Za tie peniaze mi to stojí! http://vas.cas.sk/clanok/5716/vtakom-rozdal-1-236-kg-slnecnice-a-120-kg-orechov-za-tie-peniaze-mi-to-stoji.html
http://www.najnakup.sk/Porovnaj_knihy-dobrodruzne-pribehy_Rozpravky-Spod-Cierneho-kamena-Saniga-murarik_131792.html
http://vas.cas.sk/clanok/5716/vtakom-rozdal-1-236-kg-slnecnice-a-120-kg-orechov-za-tie-peniaze-mi-to-stoji.html
http://www.krestanskyportal.sk/laureatmi-ceny-a-radlinskeho-su-Saniga-murarik-milan-hromnik-a-imrich-vasko
http://www.kna.sk/Predajne/Ruzomberok/Autogramiada-s-Miroslavom-Sanigom-v-Ruzomberku.html
http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/prievidzu-navstivil-vyznamny-prirodovedec-Saniga-murarik
http://www.krasy-slovenska.eu/articles/view/355/Rozhovor%20s%20Miroslavom%20Sanigom
http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/206810-saniga-na-medvedicu-ani-baterka-nezabrala
Nezabudnuteľné zážitky s rysmi
http://www.enviromagazin.sk/enviro2007/enviro6/16.pdf
http://www.literama.sk/sk/knihy-clanok/53/les-ukryty-v-knihe-v-hornonitrianskej-kniznici
http://pretrvanie.info/Saniga-murarik-rozjimanie-s-murarikmi-ekologicke-reminiscencie
http://www.lovuzdar.sk/foto-140665/vtacia-zahrada-miroslava-sanigu-v-lipt-revucach
http://regina.rtvs.sk/clanky/banska-bystrica/rubriky/krizom-krazom?currentPage=1
Samorasty
http://www.samorasty.sk/index.php?zobraz=webeditor&idmenu=5
http://snaturou2000.sk/spravodajca/fascinujuce-vtacie-divadlo-na-krmidle
http://www.savzv.sk/structure-people-30/saniga-miroslav-ing-phddoc-59
http://zivot.azet.sk/clanok/2795/Saniga-murarik-zenaty-s-prirodou.html
http://www.lumen.sk/relacie/rubriky/kalendar-prirody.html?page=4
http://medovniky.artmama.sme.sk/ostatne/murarik-cervenokridly
http://www.pluska.sk/plus7dni/zaujalo-nas/lesny-muz.html
http://www.equark.sk/index.php?cl=article&iid=1671
http://mapa.nocowanie.pl/slowacja/donovaly/zdjecia
http://www.saniga.sk/Rozpravkova-vtacia-zahrada
http://upcbb.sk/Saniga-murarik-ekologicke-uvahy
Miroslav Saniga http://www.saniga.sk/Zivotopis

http://sk.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Saniga
http://www.vkmk.sk/storage/Saniga.pdf
http://www.gorila.sk/product/155815
http://snaturou2000.sk/rozpravky
http://www.pantarhei.sk/autori/saniga-miroslav.html
http://is.tuzvo.sk/lide/clovek.pl?id=7793;zalozka=13;studium=12296
http://files.tetrao-carpathians.com/200000229-1f75d20772/Miroslav_Saniga.pdf
http://www.hnkpd.sk/Saniga-murarik-2012/beseda-s-miroslavom-sanigom.html?page_id=1736
http://www.litcentrum.sk/recenzie/z-mojej-vtacej-zahrady-ekologicke-reminiscencie-Saniga-murarik-obrazky-z-prirody
Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode (Miroslav Saniga)
http://www.christbook.sk/priroda/3415-zrkadlenie-stvoritela-v-prirode-Saniga-murarik-.html
Miroslav Saniga http://www.slideshare.net/podnikajazi/Saniga-murarik-prroda-sa-bez-loveka-zaobde-udstvo-vak-bez-svojej-nenahraditenej-matky-nepreijeŠkola produkuje mnoho ľudí, ktorí vedia čítať, ale nevedia rozlíšiť, čo za prečítanie stojí a čo nie. (George Macaulay Trevelyan)

TVORBA

Rozprávky spod Čierneho kameňa
Miroslav Saniga Ing. Miroslav Mračko - EPOS (2004)
Prečo má drozd na hrudi biely polmesiac? Prečo myšiam narástli veľké zúbky? Na tieto aj ďalšie otázky nájdete odpovede v rozprávkach o živote zvierat, vtáctva i kvetenstva v jednej z mnohých dolín Veľkej Fatry..

Rozprávky z Konvalinkového údolia
Miroslav Saniga Ing. Miroslav Mračko - EPOS (2004)
Zanietený milovník prírody tentoraz predstavuje svoje rozprávkové bytosti, ktoré majú rady prírodu a vďaka láske k nej zvíťazia nad zlom. Publikácia je ilustrovaná. Najmenší čitatelia si priamo v knihe môžu vymaľovať rozprávkové bytosti.Rozjímanie s medveďmi (Ekologické reminiscencie)
Miroslav Saniga VEDA (2007)
Knižka, ktorú napísal ochranár a vedecký pracovník Miroslav Saniga poteší všetkých, ktorí radi chodia do slovenských hôr, majú radi prírodu, ale trošku sa aj obávajú stretnutia s naším najväčším karpatským predátorom - medveďom hnedým... Autor v knihe zozbieral 60 najzaujímavejších a najzábavnejších príhod prežitých pri pozorovaní medveďov za 25 rokov.

Rozjímanie s hlucháňmi (Ekologické reminiscencie)
Miroslav Saniga Perfekt (2008)
Láka vás tajomný život v vtákov? Kniha Rozjímanie s hlucháňmi od znalca a oddaného priateľa
prírody Miroslava Sanigu, ktorá vychádza v druhom nezmenenom vydaní, vás potom iste poteší...

Z mojej vtáčej záhrady (Ekologické reminiscencie)
Miroslav Saniga VEDA (2009)
Kniha obsahuje 75 poviedok známeho popularizátora prírody. Rozdelil ich do šiestich tematických celkov, ktoré nazval: Krásavci a strašidlá, Moja láska murárik červenokrídly, Mnoho kriku pre nič, ...

Rozjímanie s murárikmi (Ekologické reminiscencie)
Miroslav Saniga · VEDA (2007)
Autor sa vo svojej vedeckej publikácii venuje svojmu obľúbenému vtáčiemu druhu. Nazýva ho "nebeským anjelikom" s karmínovými krídlami..


 

Z knihy
Miroslav Saniga
Poďakovanie za Božiu milosť

Raz v jeseni som sliedil za murárikom červenokrídlym v mojej rodnej dedine Liptovské Revúce. Podvečer som zistil miesto jeho nocľahu v starom opustenom kameňolome v Tureckej. Veľmi ma to potešilo a už som aj snoval plán, ako ho včas ráno odchytím. Po celý večer som sa cítil šťastný a na tvár mi sadol zvláštny prísvit, ako by som zažil dajaký nadpozemský úkaz. U mňa je to už raz tak: keď sa nanovo stretnem s týmto podivuhodným Božím stvoreniatkom, mám vždy pocit, akoby som sa ocitol priam pred bránami nebies. Tak to bolo aj v onú jesennú sobotu, keď som vysliedil murárikovo nocovisko v kameňolome.
Večer cestou z kameňolomu som sa zastavil na „zdvorilostnú“ návštevu u uja Fabína. Aj jemu som musel prezradiť, prečo som ako vymenený. Každý to na mne aj tak hneď pozná.
– Ujo Fabin, ak sa mi murárika podarí odchytiť a označkovať, tak zajtra na veľkej omši budem kľačať po celú omšu pred oltárom,“ – zastrájal som sa od nedočkavosti.
– Joj, ty pochábeľ! Ty si kvôli tomu vtáčikovi naozaj schopný všetko podstúpiť, – konštatoval ujo Fabín.
– A či to bude vari zlé, keď sa poďakujem Pánu Bohu za to, že mi dovolil odchytiť jeho opereného posla? – opýtal som sa..
– Zle v tom nič nebude, – odvetil ujo Fabín, – ale čo si pomyslia ľudia? Keď už treba kľačať, kľač si ty len v lavici. Tak to bude lepšie a hlavne sa vyhneš kadejakým rečiam.
– Mňa vy veru od môjho úmyslu neodhovoríte, – odvetil som. – Viete, čo to pre mňa znamená, keď sa mi podarí odchytiť murárika. Veď to je dar od samotného Boha a za to sa mu patrí primerane poďakovať.
– Si ty ale huncút, – uzavrel ujo Fabín. – To Božie stvorenie sa už ani nedá viacej milovať...
A tak ujo Fabín bol jediný z celej dediny, kto vedel, za čo budem v nedeľu v kostole kľačať pred oltárom.
Ráno o šiestej hodine som už bol v kameňolome. Natiahol som sieť pred škáru, kde murárik červenokrídly prespal, zaliezol som za vŕbky, aby ma nebolo vidieť. Vytiahol som svätý ruženec, a kým som prešiel všetkými jeho zrnkami, začalo sa pomaly brieždiť. Napätie, ktoré sa vo mne hromadilo od predchádzajúceho večera, ako som vysliedil murárikovu nocľaháreň, dosiahol vrhol znesiteľnosti práve vo chvíli, keď sa murárik vytrčil z dutiny. Ešte chvíľu, už by to moje srdce nevydržalo a prasklo od narastajúceho napätia. Murárik vzápätí vletel rovno do najvrchnejšieho vaku v sieti.
– Chytil sa! – zvolal som celý šťastný..
Pribehol som k nemu, aby som ho čo najskôr vyslobodil, odvážil, pomeral a obrúčkoval. Keď som to všetko urobil, vtáčika som vypustil na slobodu a údaje zapísal do zápisníka (06,57 odchyt, 06,58 vyslobodenie zo siete, 07,05 vypustenie na slobodu, 07,06 pocity ako v siedmom nebi...).
No a v kostole sa v tú nedeľu bolo na čo, či vlastne na koho dívať a po celú omšu aj ohovárať. Veď na veľkej svätej omši sa pred oltárom len tak z ničoho nič nekľačí! Bohvie, za čo sa to ten Miro Saniga kajá?! Musí to byť poriadny hriech... Alebo mu vari dakto umrel...? A možno, že sa pominul na rozume...
Predstavoval som si, čo si asi ľudia myslia a čo si šuškajú medzi sebou. Aj pán farár a miništranti hádzali po mne čudné pohľady. Len ujo Fabín si nijaké otázky nekládol, lebo vedel, že to je môj svojrázny prejav hlbokej vďaky Bohu za to, že mi opäť raz umožnil potešiť sa tvárou v tvár zázračnému stvoreniu.ZIMNÁ PIESEŃ Z FAMILY NA KOKAVE

http://www.youtube.com/watch?v=C4XooubeHjQ

NAŠA CHALÚPKA VO FAREBNOM ŠATE-2012

http://www.youtube.com/watch?v=8WM4CYnJpgY

VIANOČNÁ POHĽADNICA Z FAMILY NA KOKAVE.wmv

http://www.youtube.com/watch?v=DiYNn15_7NM


Najkrajšie slovenské ľudové piesne

http://www.youtube.com/watch?v=42vLw0uqaTg


Tomas Bezdeda - Vianocny sen (2012)

http://www.youtube.com/watch?v=kj48VYjJNy4


Zedníček skalní - Wallcreeper (Tichodroma muraria) Murárik červenokrídly
 

https://www.youtube.com/watch?v=6iDbarlEwF8


Podobné odkazy
http://seniorka.szm.com/Vtaci.htm
http://cezmina.szm.com/Vtaky.htm
http://cezmina.szm.com/Letune.htm
http://milujempanip.wz.cz/Vtakygify.htm
http://agika.szm.com/Amada-pestra.htm
http://www.pletenizpapiru.cz/node/17634
http://www.montessoridoma.cz/?p=9829
http://seniorka.szm.com/Vtakyroka.htm
http://eufrosyne.wz.cz/Vtaciplac.htm
http://eufrosyne.wz.cz/Modlivka.htm
http://seniorka.szm.com/Vtaci.htm
http://seniorka.szm.com/Vtakyroka.htm
http://zahrada.artmama.sme.sk/krmitka-pre-vtaciky
http://www.allworks.sk/tipy-a-triky/tipy-na-vtaciu-budku
http://www.veveratka.cz/stranka/5-jak-vyrobit-veveri-krmitko.html


Murárik červenokrídly - (Tichodroma muraria)

V iných jazykoch murárik červenokrídly:
Francúzsky: Tichodrome échelette
Taliansky: Picchio muraiolo
Španielsky: Treparriscos
Česky: zedníček skalní
Anglicky: Wallcreeper
Fínsky: kalliokiipijä
Islandsky: Bjargfeti
Nórsky: Murkryper
Polsky: pomurnik
Dánsky: Murløber
Rusky: Стенолаз
Švédsky: Murkrypare
Japonsky: kabebashiri
Nemecky: Mauerläufer
Holandsky: Rotskruiper
Slovensky: murárik červenokrídly
Portugalsky: Trepadeira-dos-muros

Miroslav Saniga: Murárik červenokrídly

http://www.youtube.com/watch?v=cwtMs2NaYeM

Murárik červenokrídly (Tichodroma muraria) je druh menšieho horského spevavého vtáka (Passeriformes), je o niečo väčší ako vrabec domový. Murárik, má karmínovo červené krídla s dvoma radmi bielych škvŕn na konci, čierny chvost s troma bielymi fľakmi, sivé telíčko a nepomerne veľký zahnutý zobák. Vyskytuje sa v našich Tatrách, čo je najsevernejšie hniezdisko tohto druhu v Európe. Murárik červenokrídly sa vyskytuje aj v Českej republike. Tu je však kriticky ohrozeným druhom. Nie je to vták sťahovavý, mimo dobu hniezdenia sa vydáva len na krátke cesty do nižších horských polôh.
Jeho obľúbeným stanovišťom sú skalné steny, kde hniezdi v rôznych rozvalinách a dutinách medzi balvanmi. Živí sa hmyzom a pavúkmi, ktoré svojím dlhým zobákom vyťahuje z rôznych úkrytov. Hniezdi raz ročne. Hniezdo si stavia v štrbinách skál, prípadne v stenách budov. V máji a júni znáša 3-5 vajec, sedí iba samica 18-20 dní. Hniezdo mláďatá opúšťajú po 29 dňoch.
Potravu tvorí hmyz, pavúky a ďalšie drobné bezstavovce, zbiera ju na skalných stenách. Murárik má veľmi charakteristický let. Po skalných stenách sa šplhá cikcakovite a používa pritom len svoje nohy. V lete pripomína obrovského karmínového motýľa.
Murárika červenokrídleho možno vidieť v pohoriach od Pyrenejského polostrova cez strednú a južnú Európu, Prednú Áziu po juh Číny. Zriedkavo na severozápade Afriky.
V súčasnosti sa rozlišujú dva poddruhy murárika červenokrídleho. Okrem poddruhu T. muraria muraria (Európa a Turecko až po Kaukaz) bol zistený v strednej Ázii výskyt poddruhu T. muraria nepalensis, ktorý sa len nepatrne líši temnejší farbou peria a výskytom vo vyšších horských polohách.
Zaujímavosťou u murárikov je, že páriky murárikov nikdy nezimujú spoločne, ale osobitne. A aký majú k tomu dôvod? V jesennom a zimnom čase sa u nich začne prejavovať priam nápadná neznášanlivosť hraničiaca až s nevraživosťou. Jeden partner druhého prosto vonkoncom neznesie a muráriky sa navzájom  vyháňajú z obsadeného revíru vo svojich prechodných domovoch v nižších polohách, ako napríklad niekde v starej zrúcanine hradu alebo v kameňolome. Toto je taktika na prežitie druhu, totiž, keď partneri zimujú každý zvlášť, zvyšuje sa šanca prežitia oboch alebo aspoň jedného z páru, aby sa tak zachoval rod murárikov červenokrídlych. Až na začiatku jarného obdobia sa u nich nanovo prejaví vzájomná náklonnosť, keď sa počas aprílového mesiaca vracajú späť na svoje hniezdiská v strmých skalných galériách slovenských tatranských hôr...
Ešte jedna zaujímavosť z literatúry: V románe A Sapkowského Narrenturm vystupuje čarodejník Grellenort, ktorý sa premieňa práve na tohto vtáka, murárika červenokrídleho.

Prečítajte si o murárikovi

http://www.litcentrum.sk/rozhovory/rozhovor-s-ing-miroslavom-sanigom-csc-autorom-popularno-vedeckych-knih-o-prirode
http://www.sme.sk/c/2183406/murarik-cervenokridly-prezimoval-v-banskej-bystrici.html
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=89C425901C5B5343
http://www.murarikcache.estranky.sk/clanky/murarik-cervenokridly.html
http://digiscoping.blog.cz/1112/zednicek-skalni-v-moravskem-krasu
http://www.panorama.sk/1810/knihy/z-mojej-vtacej-zahrady
http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2592


 
Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu


Seniorka - Saniga a murárik
 


Vysoké oblaky - pieseň o Liptovských Revúcach

http://www.youtube.com/watch?v=gBzo8uLLI-Q
 

Miroslav Saniga
http://www.saniga.sk

Narodený 20. januára 1964 v Ružomberku, Slovenská republika, Trvalé bydlisko: Pilná č. 754, 034 74 Liptovské Revúce.

Videá o obci Liptovské Revúce kde žije pán Miroslav Saniga

LIPTOVSKÉ REVÚCE a okolie

http://www.youtube.com/watch?v=Yv7VEPAc-Eg

LIPTOVSKÉ REVÚCE.MOV

http://www.youtube.com/watch?v=Hf88Fhf3wkk

Rodinný stav: slobodný
Vzdelanie:  Gymnázium v Ružomberku (1979-1983)
Lesnícka fakulta Technickej Univerzity vo Zvolene (1983-1987) – Dipl.-Ing.
Externé ašpirantské štúdium (ekológia vtákov: „Sezónna dynamika vtáčích zložiek lesných prírodných geobiocenóz v piatom až ôsmom vegetačnom stupni v Malej a Veľkej Fatre”) na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene (1990-1994) – CSc. (PhD.)
Vedecký kvalifikačný stupeň IIb/2001
Vedecký kvalifikačný stupeň IIa/2003
Habilitácia, 2008, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene – doc.
Jazykové znalosti:
Plynulá komunikácia v angličtine, pasívne ovládanie nemčiny a ruštiny
Zamestnanie:
Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom v Gbeľanoch pri Žiline, odborný pracovník pre lesné ekosystémy (1987-1993)
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, Zvolen, vedecký pracovník (od 1993 podnes).
Vedecké zameranie:
ekológia a etológia vtákov
biodiverzita a ochrana terestrických ekosystémov
vzťah medzi vtáčou zložkou a rastlinnou zložkou ekosystémov
vzťah medzi vtáčími spoločenstvami a meniacimi sa ekosystémami
špeciálne zameranie na ekológiu a etológiu tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a murárika červenokrídleho (Tichodroma muraria)


Tok hlucháňa

http://www.youtube.com/watch?v=DLYjimANe04Miroslav Saniga napísal 12 populárno-vedeckých kníh o živote v prírode pre deti a 35 publikácií pre dospelých.
Vystupoval v takmer 3000 rozhlasových a televíznych programoch.
Vedecko-popularizačné aktivity:
populárno-vedecké knižky o živote prírody pre deti (12):
„Poviedky tetušky Jedličky” (1996)
♣ „Rok v prírode s Paľkom” (1998)
♣ „Po lesných zátišiach s Paľkom” (2000)
♣ „Rozprávky prababičky prírody” (2003)
♣ „Rozprávky spod Čierneho kameňa” (2004)
♣ „Rozprávky z Konvalinkového údolia” (2004)
♣ „Rozprávky o sirôtočke sýkorôčke Dorôčke” (2007)
♣ „Rozprávky pramamčičky Prírodčičky” (2008)
♣ „Ako sýkorčiatko Zvedavčiatko spoznávalo zátišia dolinôčky Olinôčky” (2009)
♣ „Ne(po)vinná čítanka malého prírodovedca – 1. diel: Rozprávky z dolinôčky Olinôčky” (2010)
♣ „Ne(po)vinná čítanka malého prírodovedca – 2. diel: Rozprávky z dolinôčky Olinôčky” (2011)
♣ „Murárik červenokrídly - Operené stvorenie s nadprirodzeným výzorom a nebeskými prejavmi správania” (2014).
Populárno-vedecké knižky o živote prírody pre dospelých (35)::
♣ „Hlucháne – moja láska” (1997)
♣ „Rozjímanie s hlucháňmi” (1998)
♣ „Nezabudnuteľné zážitky s rysmi” (2007)
♣ „Rozjímanie s murárikmi” (2007)
♣ „Rozjímanie s medveďmi” (2007))
♣ „Ekologické úvahy” (2007)
♣ „Poézia prírody – Poetry of Nature” (2008)
♣ „Poézia lesa” (2008))
♣ „Príroda v premenách ročného kolobehu” (2008)
♣ „Rozjímanie s prírodou” (2008)
♣ „Reflexie o Bohu a prírode” (2008)
♣ „Z mojej vtáčej záhrady” (2009)
♣ „Moja dvojjediná láska murárik a hlucháň” (2009)
♣ „Rozprávková vtáčia záhradka – A Fairy tale Bird Garden” (2009)
♣ „Zasnúbený s prírodou” (2009))
♣ „Veselo-vážne príhody z prírody” (2010)
♣ „Tetrov hlucháň v poetickom rozjímaní a perokresbách” (2010)
♣ „Murárik červenokrídly v poetickom rozjímaní a perokresbách” (2010)
♣ „Môj rozprávkový život pod ochranou troch strážnych anjelov v nebeských výšinách” (2010))
♣ „Symfónia prírody” (2011)
♣ „Vtáčie búdky a kŕmidlá v Rozprávkovej vtáčej záhradke a Rozprávkovom domčeku murárika červenokrídleho – Bird boxes and feeders in the Fairy-tale Bird Garden and Fairy-tale Wallcreeper's House” (2011)
♣ „Impresie prírody – Impressions of the Nature” (2011)
♣ „Čriepky z prírody” (2011))
♣ „Príroda – moja srdcová záležitosť” (2011)
♣ „Čriepky zo zápisníka prírodovedca” (2011)
♣ „Kalendár prírody” (2011)
♣ „Čarokrásna príroda” (2012)
♣ „Murárik červenokrídly – „Nebeský anjelik“ s karmínovými krídlami / Wallcreeper – „The heavenly angel“ with carmine wings” (2012)
♣ „Najúsmevnejšie historky so zvieratami” (2013))
♣ „Hlucháň hôrny operené stvorenie s najpodivuhodnejšími krivkami tela” (2013)
♣ „Tichodroma muraria” (2013)
♣ „Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode” (2013))
♣ „Symfónia svetla a tieňa” (2013)
♣ „Rodný môj kraj - najmalebnejší pozemský raj...” (2013)
♣ „Hlucháň hôrny - Lesný operenec s nadprirodzenou pózou počas tokania” (2014)


populárno-vedecké príspevky z výskumov v prírode v odborných časopisoch a v dennej tlači (2020)
♣ populárno-vedecké príspevky z výskumov v prírode v rozhlase (3096)
♣ populárno-vedecké príspevky z výskumov v prírode v televízii (210)
♣ besedy na základných a stredných školách (665)
♣ terénne exkurzie so žiakmi a študentmi (387)
♣ „Letná škola mladých prírodovedcov” (25 kurzov).


Populárno-vedecké filmy o prírode Slovenska, spolupráca so Slovenskou televíziou (7):
♣ „V lesnom divadle” (1991) (o tetrovovi hlucháňovi a jeho spolupútnikoch)
♣ „Murárik červenokrídly – nebeský anjelik s karmínovými krídlami” (2001) (o murárikovi červenokrídlom)
♣ „Dve lásky inžiniera Sanigu” (2001) (o tetrovovi hlucháňovi a murárikovi červenokrídlom)
♣ „Chodníčkami Veľkej Fatry” (2001) (o prírodných zaujímavostiach Veľkej Fatry)
♣ „Krídla Mira Sanigu” (2008) (o životnej filozofii prírodovedca)
♣ „Fascinujúca choreografia "krasolietania" nebeského anjelika s karmínovými krídelkami” (2013) (o vzdušnom balete murárika červenokrídleho)
♣ „Symfónia života nadprirodzeného operenca z najlukratívnejšej nebeskej štvrte” (2013) (o živote murárika červenokrídleho)
Putovná výstava v roku 1998: „Hlucháne - moja láska” (Súbor 92 perokresieb a text o ohrozenom tetrovovi hlucháňovi - Slovenské národné múzeum Andreja Kmeťa Martin, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Liptovské múzeum Ružomberok, Oravské múzeum Dolný Kubín, Múzeum TANAP-u Tatranská Lomnica, Považské múzeum Žilina)
Putovná výstava v roku 1999: „Murárik červenokrídly – operený skvost vápencových skál a azúrového neba” (Súbor 110 perokresieb a text o vzácnom murárikovi červenokrídlom - Slovenské Národné múzeum Andreja Kmeťa Martin, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Múzeum TANAP-u Tatranská Lomnica, Považské múzeum Žilina)
Putovná výstava v roku 2002-2003: „Poézia prírody” (Súbor 100 farebných fotografií zachytávajúci život prírody na Slovensku v premene ročného kolobehu - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Slovenské národné múzeum Andreja Kmeťa Martin, Považské múzeum Žilina).


Pedagogická činnosť:
♣ externá prednášková činnosť na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a

♣ environmentálnej výchovy - od roku 2010 Katedra životného prostredia) (2001-2013) (predmety: Biologická diverzita, Etológia živočíchov, Ornitológia a Systém chordátov).


Ocenenia:
♣ Diplom za 1. miesto vo fakultnom kole ŠVOČ – Sekcia BIO I. (1987)
♣ Čestné uznanie za účasť v celoštátnom kole ŠVOČ v školskom roku 1986/1987 (1987))
♣ Čestný diplom za 1. miesto v celoštátnom kole súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu v obore lesníctvo (1987)
♣ Cena rektora Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene za vynikajúce výsledky v štúdiu a študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Lesníckej fakulte (1987)
♣ Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (1998)
♣ Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za 2. miesto v kategórii: „Vedecko-popularizačný príspevok roka” za sériu príspevkov „Kalendár prírody” v populárno-vedeckom časopise QUARK (2006)
♣ Čestné uznanie obce Liptovské Revúce za dlhodobú úspešnú prezentáciu obce v oblasti publikačnej práce, literárnej tvorby a vedeckej činnosti (2007)
♣ Cena „Kniha Liptova 2008” udelená Liptovskou knižnicou G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši za populárno-náučné tituly „Ekologické úvahy” a „Poézia prírody / Poetry of nature” (2009)
♣ Cena „Primátora mesta Ružomberok za významný podiel pri výchove mládeže v oblasti literatúry a ochrany prírody” (2009))
♣ Cena SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť (2010)
♣ CENA BAYER - HLAVNÁ CENA ZA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ - NÁRODNEJ ENVIRO SÚŤAŽE 2010 v kategórii ENVIRO ČIN ROKA – 1. miesto, za projekt „ROZPRÁVKOVÁ VTÁČIA ZÁHRADKA” (2010)
♣ Ďakovný list mesta Ružomberok za rozvoj slovenskej žurnalistiky a propagáciu mesta Ružomberok (2010))
♣ Cena „Kniha Liptova 2011“ – 3. miesto, udelená Liptovskou knižnicou G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši za populárno-náučný titul „Kalendár prírody“ (2012)
♣ Cena SAV za popularizáciu vedy za celoživotné aktivity s prihliadnutím na množstvo knižných publikácií a mediálnych výstupov (2012))
♣ Cena ANDREJA RADLINSKÉHO za prínos v mediálnej oblasti udelená Radou pre spoločenské komunikačné prostriedky pri Konferencii biskupov Slovenska (2013)

Kontakt na pána Sanigu E-mail: miro.saniga@gmail.com  Viac sa dozviete na webe: http://www.saniga.skVtáčia záhrada Miroslava Sanigu v Lipt.Revúcach

Známy vedec,ochranár a milovník hlucháňov Doc.Ing.Miroslav Saniga, CSc. má vo svojej záhrade v Lipt.Revúcach pripravený pre operence "vtáčí raj". Tu ich celú zimu kŕmi, tu mu aj hniezdia a liahnu mladé.
Už v ranom detstve som túžil mať prírodu čo najbližšie okolo seba, obzvlášť však operence, a tak som si chcel vybudovať v záhrade pre vtáčiky kŕmidlá, aby som ich sem prilákal. Tento detský sen sa mi splnil až v zrelom veku. V malebnom Revúckom údolí pod skalným oltárom Čierneho kameňa som v záhradke rodičovského domu vytvoril „Rozprávkovú vtáčiu záhradku” alebo „Vtáčí raj”. V modernej ekologickej terminológii je to „ekodvor”. „Vtáčí raj” pozostáva zo šesťdesiatich veľkých samorastových kŕmidiel, stotridsiatich vtáčích búdok na spanie a hniezdenie, ako aj z dvanástich bilbordov, na ktorých sú nakreslené alebo nafotené vtáčiky. „Rozprávková vtáčia záhradka” poskytuje operencom počas celého roka „full servis” – plnú penziu a ubytovanie v najluxusnejších búdkach... Pospolitosť operencov vo „Vtáčom raji” skonzumuje ročne okolo 1000 kilogramov slnečnice.
Stravovanie a ubytovanie vo „Vtáčom raji” v Liptovských Revúcach spĺňa kritériá najvyššej kvality a bez zveličovania možno povedať, že v „Rozprávkovej vtáčej záhradke” je najvyššia hustota tak vtáčích kŕmidiel ako aj búdok na jeden ár na celej Zemeguli... A to je údaj hodný vari aj zápisu do Guinnessovej knihy rekordov!
Teším sa ako malý chlapec, keď vidím v „Rozprávkovej vtáčej záhradke” poletovať niektorý zimný deň stovky vtáčikov a vyzerá to tam doslova ako vo „Vtáčom úli”. Operení hodovníci vo „Vtáčom raji” už poznajú svojho hostiteľa a poniektorí mi dôverujú až tak, že si slnečnicové semienka priletia vziať priamo z ruky, čo je prejav najvyššej možnej dôvery zo strany iného živočíšneho druhu... Krajšiu odmenu si hostiteľ vtáčej pospolitosti veru nemôže želať.

Videá Miroslava Sanigu
Rozprávková vtáčia záhradka Mira Sanigu

http://www.youtube.com/watch?v=oaUFbE5heHk

ANGLICKY - Fairy-tale Bird Garden of Miroslav Saniga

http://www.youtube.com/watch?v=SOcw55kU6XE

Miroslav Saniga: Perokresby/Pen-drawings I.

http://www.youtube.com/watch?v=QiMbRgyJVxI

Miroslav Saniga: Perokresby/Pen-drawings II.

http://www.youtube.com/watch?v=otiGipO9jXI

Miroslav Saniga: Perokresby/Pen-drawings III.

http://www.youtube.com/watch?v=o-RYUHr13y0

Miroslav Saniga: Hlucháň

http://www.youtube.com/watch?v=c5aKWkFZ-WA

Miroslav Saniga: Čarokrásna príroda/Enchanting Nature

http://www.youtube.com/watch?v=qS_XvcPIjFY


Saniga Murarik SK

http://www.youtube.com/watch?v=fKeNQ1tFf-4

Čaro prírody - Magic of nature -

http://www.youtube.com/watch?v=y7GjlXz23jAMiroslav Saniga  Príroda sa bez človeka zaobíde, ľudstvo však bez svojej nenahraditeľnej matky neprežije

Rozprávková vtáčia záhradka, ktorú v záhrade rodičovského domu vybudoval prírodovedec Miroslav Saniga z Výskumnej stanice Ústavu ekológie lesa SAV, sa stala víťazom Národnej súťaže ENVIRO ČIN ROKA 2010.
Na vyhlásení výsledkov súťaže v pondelok 11. októbra v Bratislave mu ocenenie odovzdal prokurista spoločnosti BAYER SLOVENSKO Remigiusz Wojciechowski. Súťaž sa konala ako sprievodná akcia EKOTOPFILMU. Odborná porota sa rozhodla udeliť prvé miesto tomuto v kontexte Slovenska jedinečnému ekologickému projektu, ako modelovému objektu praktickej ochrany vtáctva, eko-vzdelávania a eko-výchovy detí a mládeže.
"Človek ako najrozumnejší tvor planéty Zem je zodpovedný za zachovanie úžasného prírodného systému, ktorý sa na nej kreoval tisícky rokov. Osud prírody je v našich rukách. To, aký vzťah ku prírode nadobudnú naše deti, záleží na nás dospelých. Už od útleho veku je potrebné kultivovať vzťah malého človiečika k prírode. Vtáky, ktoré sú nám príjemné už na pohľad pekným operením a nežne sa nám prihovárajú aj svojim spevom, sú vhodným objektom, prostredníctvom ktorého možno u detí formovať pozitívny vzťah k prírode. Našim deťom treba ukázať pekný príklad nášho vrúcneho vzťahu k prírode a takýmto praktickým spôsobom sa pokúsiť zasiať v ich vnímavých srdiečkach semienko lásky k prírode a jej obyvateľom," - zdôraznil Miroslav Saniga.
V malebnom Revúckom údolí pod skalným oltárom Čierneho kameňa v záhradke rodičovského domu vytvoril "ROZPRÁVKOVÚ VTÁČIU ZÁHRADKU" alebo "VTÁČÍ RAJ". V modernej ekologickej terminológii je to "EKOZÁHRADKA". "ROZPRÁVKOVÁ VTÁČIA ZÁHRADKA" poskytuje operencom počas celého roka "full servis" – plnú penziu a ubytovanie v najluxusnejších búdkach...
zdroj: SAV
18.03.2012 - Vtákom rozdal 1 2360kg slnečnice a 120?kg orechov:
Miroslav Saniga miluje prírodu Vybudoval 60 kŕmidiel a 150 búdok a krmivo pre vtáky kupuje za vlastné peniaze, sype operencom denne asi 20 kg semiačok. „Ľudia krútia hlavami, ale ja by som bez vtáčieho spevu nedokázal žiť. Túto zimu som zatiaľ na semiačka a orechy minul viac ako 2-tisíc eur, ale za tie peniaze mi to určite stojí. Vtáčiky ma držia pri živote,“ dodal M. Saniga.
Odkazy a zdroje
Za tie peniaze mi to stojí! http://vas.cas.sk/clanok/5716/vtakom-rozdal-1-236-kg-slnecnice-a-120-kg-orechov-za-tie-peniaze-mi-to-stoji.html
http://www.najnakup.sk/Porovnaj_knihy-dobrodruzne-pribehy_Rozpravky-Spod-Cierneho-kamena-Saniga-murarik_131792.html
http://vas.cas.sk/clanok/5716/vtakom-rozdal-1-236-kg-slnecnice-a-120-kg-orechov-za-tie-peniaze-mi-to-stoji.html
http://www.krestanskyportal.sk/laureatmi-ceny-a-radlinskeho-su-Saniga-murarik-milan-hromnik-a-imrich-vasko
http://www.kna.sk/Predajne/Ruzomberok/Autogramiada-s-Miroslavom-Sanigom-v-Ruzomberku.html
http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/prievidzu-navstivil-vyznamny-prirodovedec-Saniga-murarik
http://www.krasy-slovenska.eu/articles/view/355/Rozhovor%20s%20Miroslavom%20Sanigom
http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/206810-saniga-na-medvedicu-ani-baterka-nezabrala
Nezabudnuteľné zážitky s rysmi
http://www.enviromagazin.sk/enviro2007/enviro6/16.pdf
http://www.literama.sk/sk/knihy-clanok/53/les-ukryty-v-knihe-v-hornonitrianskej-kniznici
http://pretrvanie.info/Saniga-murarik-rozjimanie-s-murarikmi-ekologicke-reminiscencie
http://www.lovuzdar.sk/foto-140665/vtacia-zahrada-miroslava-sanigu-v-lipt-revucach
http://regina.rtvs.sk/clanky/banska-bystrica/rubriky/krizom-krazom?currentPage=1
Samorasty
http://www.samorasty.sk/index.php?zobraz=webeditor&idmenu=5
http://snaturou2000.sk/spravodajca/fascinujuce-vtacie-divadlo-na-krmidle
http://www.savzv.sk/structure-people-30/saniga-miroslav-ing-phddoc-59
http://zivot.azet.sk/clanok/2795/Saniga-murarik-zenaty-s-prirodou.html
http://www.lumen.sk/relacie/rubriky/kalendar-prirody.html?page=4
http://medovniky.artmama.sme.sk/ostatne/murarik-cervenokridly
http://www.pluska.sk/plus7dni/zaujalo-nas/lesny-muz.html
http://www.equark.sk/index.php?cl=article&iid=1671
http://mapa.nocowanie.pl/slowacja/donovaly/zdjecia
http://www.saniga.sk/Rozpravkova-vtacia-zahrada
http://upcbb.sk/Saniga-murarik-ekologicke-uvahy
Miroslav Saniga http://www.saniga.sk/Zivotopis

http://sk.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Saniga
http://www.vkmk.sk/storage/Saniga.pdf
http://www.gorila.sk/product/155815
http://snaturou2000.sk/rozpravky
http://www.pantarhei.sk/autori/saniga-miroslav.html
http://is.tuzvo.sk/lide/clovek.pl?id=7793;zalozka=13;studium=12296
http://files.tetrao-carpathians.com/200000229-1f75d20772/Miroslav_Saniga.pdf
http://www.hnkpd.sk/Saniga-murarik-2012/beseda-s-miroslavom-sanigom.html?page_id=1736
http://www.litcentrum.sk/recenzie/z-mojej-vtacej-zahrady-ekologicke-reminiscencie-Saniga-murarik-obrazky-z-prirody
Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode (Miroslav Saniga)
http://www.christbook.sk/priroda/3415-zrkadlenie-stvoritela-v-prirode-Saniga-murarik-.html
Miroslav Saniga http://www.slideshare.net/podnikajazi/Saniga-murarik-prroda-sa-bez-loveka-zaobde-udstvo-vak-bez-svojej-nenahraditenej-matky-nepreijeŠkola produkuje mnoho ľudí, ktorí vedia čítať, ale nevedia rozlíšiť, čo za prečítanie stojí a čo nie. (George Macaulay Trevelyan)

TVORBA

Rozprávky spod Čierneho kameňa
Miroslav Saniga Ing. Miroslav Mračko - EPOS (2004)
Prečo má drozd na hrudi biely polmesiac? Prečo myšiam narástli veľké zúbky? Na tieto aj ďalšie otázky nájdete odpovede v rozprávkach o živote zvierat, vtáctva i kvetenstva v jednej z mnohých dolín Veľkej Fatry..

Rozprávky z Konvalinkového údolia
Miroslav Saniga Ing. Miroslav Mračko - EPOS (2004)
Zanietený milovník prírody tentoraz predstavuje svoje rozprávkové bytosti, ktoré majú rady prírodu a vďaka láske k nej zvíťazia nad zlom. Publikácia je ilustrovaná. Najmenší čitatelia si priamo v knihe môžu vymaľovať rozprávkové bytosti.Rozjímanie s medveďmi (Ekologické reminiscencie)
Miroslav Saniga VEDA (2007)
Knižka, ktorú napísal ochranár a vedecký pracovník Miroslav Saniga poteší všetkých, ktorí radi chodia do slovenských hôr, majú radi prírodu, ale trošku sa aj obávajú stretnutia s naším najväčším karpatským predátorom - medveďom hnedým... Autor v knihe zozbieral 60 najzaujímavejších a najzábavnejších príhod prežitých pri pozorovaní medveďov za 25 rokov.

Rozjímanie s hlucháňmi (Ekologické reminiscencie)
Miroslav Saniga Perfekt (2008)
Láka vás tajomný život v vtákov? Kniha Rozjímanie s hlucháňmi od znalca a oddaného priateľa
prírody Miroslava Sanigu, ktorá vychádza v druhom nezmenenom vydaní, vás potom iste poteší...

Z mojej vtáčej záhrady (Ekologické reminiscencie)
Miroslav Saniga VEDA (2009)
Kniha obsahuje 75 poviedok známeho popularizátora prírody. Rozdelil ich do šiestich tematických celkov, ktoré nazval: Krásavci a strašidlá, Moja láska murárik červenokrídly, Mnoho kriku pre nič, ...

Rozjímanie s murárikmi (Ekologické reminiscencie)
Miroslav Saniga · VEDA (2007)
Autor sa vo svojej vedeckej publikácii venuje svojmu obľúbenému vtáčiemu druhu. Nazýva ho "nebeským anjelikom" s karmínovými krídlami..


 

Z knihy
Miroslav Saniga
Poďakovanie za Božiu milosť

Raz v jeseni som sliedil za murárikom červenokrídlym v mojej rodnej dedine Liptovské Revúce. Podvečer som zistil miesto jeho nocľahu v starom opustenom kameňolome v Tureckej. Veľmi ma to potešilo a už som aj snoval plán, ako ho včas ráno odchytím. Po celý večer som sa cítil šťastný a na tvár mi sadol zvláštny prísvit, ako by som zažil dajaký nadpozemský úkaz. U mňa je to už raz tak: keď sa nanovo stretnem s týmto podivuhodným Božím stvoreniatkom, mám vždy pocit, akoby som sa ocitol priam pred bránami nebies. Tak to bolo aj v onú jesennú sobotu, keď som vysliedil murárikovo nocovisko v kameňolome.
Večer cestou z kameňolomu som sa zastavil na „zdvorilostnú“ návštevu u uja Fabína. Aj jemu som musel prezradiť, prečo som ako vymenený. Každý to na mne aj tak hneď pozná.
– Ujo Fabin, ak sa mi murárika podarí odchytiť a označkovať, tak zajtra na veľkej omši budem kľačať po celú omšu pred oltárom,“ – zastrájal som sa od nedočkavosti.
– Joj, ty pochábeľ! Ty si kvôli tomu vtáčikovi naozaj schopný všetko podstúpiť, – konštatoval ujo Fabín.
– A či to bude vari zlé, keď sa poďakujem Pánu Bohu za to, že mi dovolil odchytiť jeho opereného posla? – opýtal som sa..
– Zle v tom nič nebude, – odvetil ujo Fabín, – ale čo si pomyslia ľudia? Keď už treba kľačať, kľač si ty len v lavici. Tak to bude lepšie a hlavne sa vyhneš kadejakým rečiam.
– Mňa vy veru od môjho úmyslu neodhovoríte, – odvetil som. – Viete, čo to pre mňa znamená, keď sa mi podarí odchytiť murárika. Veď to je dar od samotného Boha a za to sa mu patrí primerane poďakovať.
– Si ty ale huncút, – uzavrel ujo Fabín. – To Božie stvorenie sa už ani nedá viacej milovať...
A tak ujo Fabín bol jediný z celej dediny, kto vedel, za čo budem v nedeľu v kostole kľačať pred oltárom.
Ráno o šiestej hodine som už bol v kameňolome. Natiahol som sieť pred škáru, kde murárik červenokrídly prespal, zaliezol som za vŕbky, aby ma nebolo vidieť. Vytiahol som svätý ruženec, a kým som prešiel všetkými jeho zrnkami, začalo sa pomaly brieždiť. Napätie, ktoré sa vo mne hromadilo od predchádzajúceho večera, ako som vysliedil murárikovu nocľaháreň, dosiahol vrhol znesiteľnosti práve vo chvíli, keď sa murárik vytrčil z dutiny. Ešte chvíľu, už by to moje srdce nevydržalo a prasklo od narastajúceho napätia. Murárik vzápätí vletel rovno do najvrchnejšieho vaku v sieti.
– Chytil sa! – zvolal som celý šťastný..
Pribehol som k nemu, aby som ho čo najskôr vyslobodil, odvážil, pomeral a obrúčkoval. Keď som to všetko urobil, vtáčika som vypustil na slobodu a údaje zapísal do zápisníka (06,57 odchyt, 06,58 vyslobodenie zo siete, 07,05 vypustenie na slobodu, 07,06 pocity ako v siedmom nebi...).
No a v kostole sa v tú nedeľu bolo na čo, či vlastne na koho dívať a po celú omšu aj ohovárať. Veď na veľkej svätej omši sa pred oltárom len tak z ničoho nič nekľačí! Bohvie, za čo sa to ten Miro Saniga kajá?! Musí to byť poriadny hriech... Alebo mu vari dakto umrel...? A možno, že sa pominul na rozume...
Predstavoval som si, čo si asi ľudia myslia a čo si šuškajú medzi sebou. Aj pán farár a miništranti hádzali po mne čudné pohľady. Len ujo Fabín si nijaké otázky nekládol, lebo vedel, že to je môj svojrázny prejav hlbokej vďaky Bohu za to, že mi opäť raz umožnil potešiť sa tvárou v tvár zázračnému stvoreniu.ZIMNÁ PIESEŃ Z FAMILY NA KOKAVE

http://www.youtube.com/watch?v=C4XooubeHjQ

NAŠA CHALÚPKA VO FAREBNOM ŠATE-2012

http://www.youtube.com/watch?v=8WM4CYnJpgY

VIANOČNÁ POHĽADNICA Z FAMILY NA KOKAVE.wmv

http://www.youtube.com/watch?v=DiYNn15_7NM


Najkrajšie slovenské ľudové piesne

http://www.youtube.com/watch?v=42vLw0uqaTg


Tomas Bezdeda - Vianocny sen (2012)

http://www.youtube.com/watch?v=kj48VYjJNy4


Zedníček skalní - Wallcreeper (Tichodroma muraria) Murárik červenokrídly
 

https://www.youtube.com/watch?v=6iDbarlEwF8


Podobné odkazy
http://seniorka.szm.com/Vtaci.htm
http://cezmina.szm.com/Vtaky.htm
http://cezmina.szm.com/Letune.htm
http://milujempanip.wz.cz/Vtakygify.htm
http://agika.szm.com/Amada-pestra.htm
http://www.pletenizpapiru.cz/node/17634
http://www.montessoridoma.cz/?p=9829
http://seniorka.szm.com/Vtakyroka.htm
http://eufrosyne.wz.cz/Vtaciplac.htm
http://eufrosyne.wz.cz/Modlivka.htm
http://seniorka.szm.com/Vtaci.htm
http://seniorka.szm.com/Vtakyroka.htm
http://zahrada.artmama.sme.sk/krmitka-pre-vtaciky
http://www.allworks.sk/tipy-a-triky/tipy-na-vtaciu-budku
http://www.veveratka.cz/stranka/5-jak-vyrobit-veveri-krmitko.html


Murárik červenokrídly - (Tichodroma muraria)

V iných jazykoch murárik červenokrídly:
Francúzsky: Tichodrome échelette
Taliansky: Picchio muraiolo
Španielsky: Treparriscos
Česky: zedníček skalní
Anglicky: Wallcreeper
Fínsky: kalliokiipijä
Islandsky: Bjargfeti
Nórsky: Murkryper
Polsky: pomurnik
Dánsky: Murløber
Rusky: Стенолаз
Švédsky: Murkrypare
Japonsky: kabebashiri
Nemecky: Mauerläufer
Holandsky: Rotskruiper
Slovensky: murárik červenokrídly
Portugalsky: Trepadeira-dos-muros

Miroslav Saniga: Murárik červenokrídly

http://www.youtube.com/watch?v=cwtMs2NaYeM

Murárik červenokrídly (Tichodroma muraria) je druh menšieho horského spevavého vtáka (Passeriformes), je o niečo väčší ako vrabec domový. Murárik, má karmínovo červené krídla s dvoma radmi bielych škvŕn na konci, čierny chvost s troma bielymi fľakmi, sivé telíčko a nepomerne veľký zahnutý zobák. Vyskytuje sa v našich Tatrách, čo je najsevernejšie hniezdisko tohto druhu v Európe. Murárik červenokrídly sa vyskytuje aj v Českej republike. Tu je však kriticky ohrozeným druhom. Nie je to vták sťahovavý, mimo dobu hniezdenia sa vydáva len na krátke cesty do nižších horských polôh.
Jeho obľúbeným stanovišťom sú skalné steny, kde hniezdi v rôznych rozvalinách a dutinách medzi balvanmi. Živí sa hmyzom a pavúkmi, ktoré svojím dlhým zobákom vyťahuje z rôznych úkrytov. Hniezdi raz ročne. Hniezdo si stavia v štrbinách skál, prípadne v stenách budov. V máji a júni znáša 3-5 vajec, sedí iba samica 18-20 dní. Hniezdo mláďatá opúšťajú po 29 dňoch.
Potravu tvorí hmyz, pavúky a ďalšie drobné bezstavovce, zbiera ju na skalných stenách. Murárik má veľmi charakteristický let. Po skalných stenách sa šplhá cikcakovite a používa pritom len svoje nohy. V lete pripomína obrovského karmínového motýľa.
Murárika červenokrídleho možno vidieť v pohoriach od Pyrenejského polostrova cez strednú a južnú Európu, Prednú Áziu po juh Číny. Zriedkavo na severozápade Afriky.
V súčasnosti sa rozlišujú dva poddruhy murárika červenokrídleho. Okrem poddruhu T. muraria muraria (Európa a Turecko až po Kaukaz) bol zistený v strednej Ázii výskyt poddruhu T. muraria nepalensis, ktorý sa len nepatrne líši temnejší farbou peria a výskytom vo vyšších horských polohách.
Zaujímavosťou u murárikov je, že páriky murárikov nikdy nezimujú spoločne, ale osobitne. A aký majú k tomu dôvod? V jesennom a zimnom čase sa u nich začne prejavovať priam nápadná neznášanlivosť hraničiaca až s nevraživosťou. Jeden partner druhého prosto vonkoncom neznesie a muráriky sa navzájom  vyháňajú z obsadeného revíru vo svojich prechodných domovoch v nižších polohách, ako napríklad niekde v starej zrúcanine hradu alebo v kameňolome. Toto je taktika na prežitie druhu, totiž, keď partneri zimujú každý zvlášť, zvyšuje sa šanca prežitia oboch alebo aspoň jedného z páru, aby sa tak zachoval rod murárikov červenokrídlych. Až na začiatku jarného obdobia sa u nich nanovo prejaví vzájomná náklonnosť, keď sa počas aprílového mesiaca vracajú späť na svoje hniezdiská v strmých skalných galériách slovenských tatranských hôr...
Ešte jedna zaujímavosť z literatúry: V románe A Sapkowského Narrenturm vystupuje čarodejník Grellenort, ktorý sa premieňa práve na tohto vtáka, murárika červenokrídleho.

Prečítajte si o murárikovi

http://www.litcentrum.sk/rozhovory/rozhovor-s-ing-miroslavom-sanigom-csc-autorom-popularno-vedeckych-knih-o-prirode
http://www.sme.sk/c/2183406/murarik-cervenokridly-prezimoval-v-banskej-bystrici.html
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=89C425901C5B5343
http://www.murarikcache.estranky.sk/clanky/murarik-cervenokridly.html
http://digiscoping.blog.cz/1112/zednicek-skalni-v-moravskem-krasu
http://www.panorama.sk/1810/knihy/z-mojej-vtacej-zahrady
http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2592


 
Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu


Seniorka - Saniga a murárik
 


Vysoké oblaky - pieseň o Liptovských Revúcach

http://www.youtube.com/watch?v=gBzo8uLLI-Q
 

Miroslav Saniga
http://www.saniga.sk

Narodený 20. januára 1964 v Ružomberku, Slovenská republika, Trvalé bydlisko: Pilná č. 754, 034 74 Liptovské Revúce.

Videá o obci Liptovské Revúce kde žije pán Miroslav Saniga

LIPTOVSKÉ REVÚCE a okolie

http://www.youtube.com/watch?v=Yv7VEPAc-Eg

LIPTOVSKÉ REVÚCE.MOV

http://www.youtube.com/watch?v=Hf88Fhf3wkk

Rodinný stav: slobodný
Vzdelanie:  Gymnázium v Ružomberku (1979-1983)
Lesnícka fakulta Technickej Univerzity vo Zvolene (1983-1987) – Dipl.-Ing.
Externé ašpirantské štúdium (ekológia vtákov: „Sezónna dynamika vtáčích zložiek lesných prírodných geobiocenóz v piatom až ôsmom vegetačnom stupni v Malej a Veľkej Fatre”) na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene (1990-1994) – CSc. (PhD.)
Vedecký kvalifikačný stupeň IIb/2001
Vedecký kvalifikačný stupeň IIa/2003
Habilitácia, 2008, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene – doc.
Jazykové znalosti:
Plynulá komunikácia v angličtine, pasívne ovládanie nemčiny a ruštiny
Zamestnanie:
Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom v Gbeľanoch pri Žiline, odborný pracovník pre lesné ekosystémy (1987-1993)
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, Zvolen, vedecký pracovník (od 1993 podnes).
Vedecké zameranie:
ekológia a etológia vtákov
biodiverzita a ochrana terestrických ekosystémov
vzťah medzi vtáčou zložkou a rastlinnou zložkou ekosystémov
vzťah medzi vtáčími spoločenstvami a meniacimi sa ekosystémami
špeciálne zameranie na ekológiu a etológiu tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a murárika červenokrídleho (Tichodroma muraria)


Tok hlucháňa

http://www.youtube.com/watch?v=DLYjimANe04Miroslav Saniga napísal 12 populárno-vedeckých kníh o živote v prírode pre deti a 35 publikácií pre dospelých.
Vystupoval v takmer 3000 rozhlasových a televíznych programoch.
Vedecko-popularizačné aktivity:
populárno-vedecké knižky o živote prírody pre deti (12):
„Poviedky tetušky Jedličky” (1996)
♣ „Rok v prírode s Paľkom” (1998)
♣ „Po lesných zátišiach s Paľkom” (2000)
♣ „Rozprávky prababičky prírody” (2003)
♣ „Rozprávky spod Čierneho kameňa” (2004)
♣ „Rozprávky z Konvalinkového údolia” (2004)
♣ „Rozprávky o sirôtočke sýkorôčke Dorôčke” (2007)
♣ „Rozprávky pramamčičky Prírodčičky” (2008)
♣ „Ako sýkorčiatko Zvedavčiatko spoznávalo zátišia dolinôčky Olinôčky” (2009)
♣ „Ne(po)vinná čítanka malého prírodovedca – 1. diel: Rozprávky z dolinôčky Olinôčky” (2010)
♣ „Ne(po)vinná čítanka malého prírodovedca – 2. diel: Rozprávky z dolinôčky Olinôčky” (2011)
♣ „Murárik červenokrídly - Operené stvorenie s nadprirodzeným výzorom a nebeskými prejavmi správania” (2014).
Populárno-vedecké knižky o živote prírody pre dospelých (35)::
♣ „Hlucháne – moja láska” (1997)
♣ „Rozjímanie s hlucháňmi” (1998)
♣ „Nezabudnuteľné zážitky s rysmi” (2007)
♣ „Rozjímanie s murárikmi” (2007)
♣ „Rozjímanie s medveďmi” (2007))
♣ „Ekologické úvahy” (2007)
♣ „Poézia prírody – Poetry of Nature” (2008)
♣ „Poézia lesa” (2008))
♣ „Príroda v premenách ročného kolobehu” (2008)
♣ „Rozjímanie s prírodou” (2008)
♣ „Reflexie o Bohu a prírode” (2008)
♣ „Z mojej vtáčej záhrady” (2009)
♣ „Moja dvojjediná láska murárik a hlucháň” (2009)
♣ „Rozprávková vtáčia záhradka – A Fairy tale Bird Garden” (2009)
♣ „Zasnúbený s prírodou” (2009))
♣ „Veselo-vážne príhody z prírody” (2010)
♣ „Tetrov hlucháň v poetickom rozjímaní a perokresbách” (2010)
♣ „Murárik červenokrídly v poetickom rozjímaní a perokresbách” (2010)
♣ „Môj rozprávkový život pod ochranou troch strážnych anjelov v nebeských výšinách” (2010))
♣ „Symfónia prírody” (2011)
♣ „Vtáčie búdky a kŕmidlá v Rozprávkovej vtáčej záhradke a Rozprávkovom domčeku murárika červenokrídleho – Bird boxes and feeders in the Fairy-tale Bird Garden and Fairy-tale Wallcreeper's House” (2011)
♣ „Impresie prírody – Impressions of the Nature” (2011)
♣ „Čriepky z prírody” (2011))
♣ „Príroda – moja srdcová záležitosť” (2011)
♣ „Čriepky zo zápisníka prírodovedca” (2011)
♣ „Kalendár prírody” (2011)
♣ „Čarokrásna príroda” (2012)
♣ „Murárik červenokrídly – „Nebeský anjelik“ s karmínovými krídlami / Wallcreeper – „The heavenly angel“ with carmine wings” (2012)
♣ „Najúsmevnejšie historky so zvieratami” (2013))
♣ „Hlucháň hôrny operené stvorenie s najpodivuhodnejšími krivkami tela” (2013)
♣ „Tichodroma muraria” (2013)
♣ „Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode” (2013))
♣ „Symfónia svetla a tieňa” (2013)
♣ „Rodný môj kraj - najmalebnejší pozemský raj...” (2013)
♣ „Hlucháň hôrny - Lesný operenec s nadprirodzenou pózou počas tokania” (2014)


populárno-vedecké príspevky z výskumov v prírode v odborných časopisoch a v dennej tlači (2020)
♣ populárno-vedecké príspevky z výskumov v prírode v rozhlase (3096)
♣ populárno-vedecké príspevky z výskumov v prírode v televízii (210)
♣ besedy na základných a stredných školách (665)
♣ terénne exkurzie so žiakmi a študentmi (387)
♣ „Letná škola mladých prírodovedcov” (25 kurzov).


Populárno-vedecké filmy o prírode Slovenska, spolupráca so Slovenskou televíziou (7):
♣ „V lesnom divadle” (1991) (o tetrovovi hlucháňovi a jeho spolupútnikoch)
♣ „Murárik červenokrídly – nebeský anjelik s karmínovými krídlami” (2001) (o murárikovi červenokrídlom)
♣ „Dve lásky inžiniera Sanigu” (2001) (o tetrovovi hlucháňovi a murárikovi červenokrídlom)
♣ „Chodníčkami Veľkej Fatry” (2001) (o prírodných zaujímavostiach Veľkej Fatry)
♣ „Krídla Mira Sanigu” (2008) (o životnej filozofii prírodovedca)
♣ „Fascinujúca choreografia "krasolietania" nebeského anjelika s karmínovými krídelkami” (2013) (o vzdušnom balete murárika červenokrídleho)
♣ „Symfónia života nadprirodzeného operenca z najlukratívnejšej nebeskej štvrte” (2013) (o živote murárika červenokrídleho)
Putovná výstava v roku 1998: „Hlucháne - moja láska” (Súbor 92 perokresieb a text o ohrozenom tetrovovi hlucháňovi - Slovenské národné múzeum Andreja Kmeťa Martin, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Liptovské múzeum Ružomberok, Oravské múzeum Dolný Kubín, Múzeum TANAP-u Tatranská Lomnica, Považské múzeum Žilina)
Putovná výstava v roku 1999: „Murárik červenokrídly – operený skvost vápencových skál a azúrového neba” (Súbor 110 perokresieb a text o vzácnom murárikovi červenokrídlom - Slovenské Národné múzeum Andreja Kmeťa Martin, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Múzeum TANAP-u Tatranská Lomnica, Považské múzeum Žilina)
Putovná výstava v roku 2002-2003: „Poézia prírody” (Súbor 100 farebných fotografií zachytávajúci život prírody na Slovensku v premene ročného kolobehu - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Slovenské národné múzeum Andreja Kmeťa Martin, Považské múzeum Žilina).


Pedagogická činnosť:
♣ externá prednášková činnosť na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a

♣ environmentálnej výchovy - od roku 2010 Katedra životného prostredia) (2001-2013) (predmety: Biologická diverzita, Etológia živočíchov, Ornitológia a Systém chordátov).


Ocenenia:
♣ Diplom za 1. miesto vo fakultnom kole ŠVOČ – Sekcia BIO I. (1987)
♣ Čestné uznanie za účasť v celoštátnom kole ŠVOČ v školskom roku 1986/1987 (1987))
♣ Čestný diplom za 1. miesto v celoštátnom kole súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu v obore lesníctvo (1987)
♣ Cena rektora Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene za vynikajúce výsledky v štúdiu a študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Lesníckej fakulte (1987)
♣ Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (1998)
♣ Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za 2. miesto v kategórii: „Vedecko-popularizačný príspevok roka” za sériu príspevkov „Kalendár prírody” v populárno-vedeckom časopise QUARK (2006)
♣ Čestné uznanie obce Liptovské Revúce za dlhodobú úspešnú prezentáciu obce v oblasti publikačnej práce, literárnej tvorby a vedeckej činnosti (2007)
♣ Cena „Kniha Liptova 2008” udelená Liptovskou knižnicou G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši za populárno-náučné tituly „Ekologické úvahy” a „Poézia prírody / Poetry of nature” (2009)
♣ Cena „Primátora mesta Ružomberok za významný podiel pri výchove mládeže v oblasti literatúry a ochrany prírody” (2009))
♣ Cena SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť (2010)
♣ CENA BAYER - HLAVNÁ CENA ZA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ - NÁRODNEJ ENVIRO SÚŤAŽE 2010 v kategórii ENVIRO ČIN ROKA – 1. miesto, za projekt „ROZPRÁVKOVÁ VTÁČIA ZÁHRADKA” (2010)
♣ Ďakovný list mesta Ružomberok za rozvoj slovenskej žurnalistiky a propagáciu mesta Ružomberok (2010))
♣ Cena „Kniha Liptova 2011“ – 3. miesto, udelená Liptovskou knižnicou G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši za populárno-náučný titul „Kalendár prírody“ (2012)
♣ Cena SAV za popularizáciu vedy za celoživotné aktivity s prihliadnutím na množstvo knižných publikácií a mediálnych výstupov (2012))
♣ Cena ANDREJA RADLINSKÉHO za prínos v mediálnej oblasti udelená Radou pre spoločenské komunikačné prostriedky pri Konferencii biskupov Slovenska (2013)

Kontakt na pána Sanigu E-mail: miro.saniga@gmail.com  Viac sa dozviete na webe: http://www.saniga.skVtáčia záhrada Miroslava Sanigu v Lipt.Revúcach

Známy vedec,ochranár a milovník hlucháňov Doc.Ing.Miroslav Saniga, CSc. má vo svojej záhrade v Lipt.Revúcach pripravený pre operence "vtáčí raj". Tu ich celú zimu kŕmi, tu mu aj hniezdia a liahnu mladé.
Už v ranom detstve som túžil mať prírodu čo najbližšie okolo seba, obzvlášť však operence, a tak som si chcel vybudovať v záhrade pre vtáčiky kŕmidlá, aby som ich sem prilákal. Tento detský sen sa mi splnil až v zrelom veku. V malebnom Revúckom údolí pod skalným oltárom Čierneho kameňa som v záhradke rodičovského domu vytvoril „Rozprávkovú vtáčiu záhradku” alebo „Vtáčí raj”. V modernej ekologickej terminológii je to „ekodvor”. „Vtáčí raj” pozostáva zo šesťdesiatich veľkých samorastových kŕmidiel, stotridsiatich vtáčích búdok na spanie a hniezdenie, ako aj z dvanástich bilbordov, na ktorých sú nakreslené alebo nafotené vtáčiky. „Rozprávková vtáčia záhradka” poskytuje operencom počas celého roka „full servis” – plnú penziu a ubytovanie v najluxusnejších búdkach... Pospolitosť operencov vo „Vtáčom raji” skonzumuje ročne okolo 1000 kilogramov slnečnice.
Stravovanie a ubytovanie vo „Vtáčom raji” v Liptovských Revúcach spĺňa kritériá najvyššej kvality a bez zveličovania možno povedať, že v „Rozprávkovej vtáčej záhradke” je najvyššia hustota tak vtáčích kŕmidiel ako aj búdok na jeden ár na celej Zemeguli... A to je údaj hodný vari aj zápisu do Guinnessovej knihy rekordov!
Teším sa ako malý chlapec, keď vidím v „Rozprávkovej vtáčej záhradke” poletovať niektorý zimný deň stovky vtáčikov a vyzerá to tam doslova ako vo „Vtáčom úli”. Operení hodovníci vo „Vtáčom raji” už poznajú svojho hostiteľa a poniektorí mi dôverujú až tak, že si slnečnicové semienka priletia vziať priamo z ruky, čo je prejav najvyššej možnej dôvery zo strany iného živočíšneho druhu... Krajšiu odmenu si hostiteľ vtáčej pospolitosti veru nemôže želať.

Videá Miroslava Sanigu
Rozprávková vtáčia záhradka Mira Sanigu

http://www.youtube.com/watch?v=oaUFbE5heHk

ANGLICKY - Fairy-tale Bird Garden of Miroslav Saniga

http://www.youtube.com/watch?v=SOcw55kU6XE

Miroslav Saniga: Perokresby/Pen-drawings I.

http://www.youtube.com/watch?v=QiMbRgyJVxI

Miroslav Saniga: Perokresby/Pen-drawings II.

http://www.youtube.com/watch?v=otiGipO9jXI

Miroslav Saniga: Perokresby/Pen-drawings III.

http://www.youtube.com/watch?v=o-RYUHr13y0

Miroslav Saniga: Hlucháň

http://www.youtube.com/watch?v=c5aKWkFZ-WA

Miroslav Saniga: Čarokrásna príroda/Enchanting Nature

http://www.youtube.com/watch?v=qS_XvcPIjFY


Saniga Murarik SK

http://www.youtube.com/watch?v=fKeNQ1tFf-4

Čaro prírody - Magic of nature -

http://www.youtube.com/watch?v=y7GjlXz23jAMiroslav Saniga  Príroda sa bez človeka zaobíde, ľudstvo však bez svojej nenahraditeľnej matky neprežije

Rozprávková vtáčia záhradka, ktorú v záhrade rodičovského domu vybudoval prírodovedec Miroslav Saniga z Výskumnej stanice Ústavu ekológie lesa SAV, sa stala víťazom Národnej súťaže ENVIRO ČIN ROKA 2010.
Na vyhlásení výsledkov súťaže v pondelok 11. októbra v Bratislave mu ocenenie odovzdal prokurista spoločnosti BAYER SLOVENSKO Remigiusz Wojciechowski. Súťaž sa konala ako sprievodná akcia EKOTOPFILMU. Odborná porota sa rozhodla udeliť prvé miesto tomuto v kontexte Slovenska jedinečnému ekologickému projektu, ako modelovému objektu praktickej ochrany vtáctva, eko-vzdelávania a eko-výchovy detí a mládeže.
"Človek ako najrozumnejší tvor planéty Zem je zodpovedný za zachovanie úžasného prírodného systému, ktorý sa na nej kreoval tisícky rokov. Osud prírody je v našich rukách. To, aký vzťah ku prírode nadobudnú naše deti, záleží na nás dospelých. Už od útleho veku je potrebné kultivovať vzťah malého človiečika k prírode. Vtáky, ktoré sú nám príjemné už na pohľad pekným operením a nežne sa nám prihovárajú aj svojim spevom, sú vhodným objektom, prostredníctvom ktorého možno u detí formovať pozitívny vzťah k prírode. Našim deťom treba ukázať pekný príklad nášho vrúcneho vzťahu k prírode a takýmto praktickým spôsobom sa pokúsiť zasiať v ich vnímavých srdiečkach semienko lásky k prírode a jej obyvateľom," - zdôraznil Miroslav Saniga.
V malebnom Revúckom údolí pod skalným oltárom Čierneho kameňa v záhradke rodičovského domu vytvoril "ROZPRÁVKOVÚ VTÁČIU ZÁHRADKU" alebo "VTÁČÍ RAJ". V modernej ekologickej terminológii je to "EKOZÁHRADKA". "ROZPRÁVKOVÁ VTÁČIA ZÁHRADKA" poskytuje operencom počas celého roka "full servis" – plnú penziu a ubytovanie v najluxusnejších búdkach...
zdroj: SAV
18.03.2012 - Vtákom rozdal 1 2360kg slnečnice a 120?kg orechov:
Miroslav Saniga miluje prírodu Vybudoval 60 kŕmidiel a 150 búdok a krmivo pre vtáky kupuje za vlastné peniaze, sype operencom denne asi 20 kg semiačok. „Ľudia krútia hlavami, ale ja by som bez vtáčieho spevu nedokázal žiť. Túto zimu som zatiaľ na semiačka a orechy minul viac ako 2-tisíc eur, ale za tie peniaze mi to určite stojí. Vtáčiky ma držia pri živote,“ dodal M. Saniga.
Odkazy a zdroje
Za tie peniaze mi to stojí! http://vas.cas.sk/clanok/5716/vtakom-rozdal-1-236-kg-slnecnice-a-120-kg-orechov-za-tie-peniaze-mi-to-stoji.html
http://www.najnakup.sk/Porovnaj_knihy-dobrodruzne-pribehy_Rozpravky-Spod-Cierneho-kamena-Saniga-murarik_131792.html
http://vas.cas.sk/clanok/5716/vtakom-rozdal-1-236-kg-slnecnice-a-120-kg-orechov-za-tie-peniaze-mi-to-stoji.html
http://www.krestanskyportal.sk/laureatmi-ceny-a-radlinskeho-su-Saniga-murarik-milan-hromnik-a-imrich-vasko
http://www.kna.sk/Predajne/Ruzomberok/Autogramiada-s-Miroslavom-Sanigom-v-Ruzomberku.html
http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/prievidzu-navstivil-vyznamny-prirodovedec-Saniga-murarik
http://www.krasy-slovenska.eu/articles/view/355/Rozhovor%20s%20Miroslavom%20Sanigom
http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/206810-saniga-na-medvedicu-ani-baterka-nezabrala
Nezabudnuteľné zážitky s rysmi
http://www.enviromagazin.sk/enviro2007/enviro6/16.pdf
http://www.literama.sk/sk/knihy-clanok/53/les-ukryty-v-knihe-v-hornonitrianskej-kniznici
http://pretrvanie.info/Saniga-murarik-rozjimanie-s-murarikmi-ekologicke-reminiscencie
http://www.lovuzdar.sk/foto-140665/vtacia-zahrada-miroslava-sanigu-v-lipt-revucach
http://regina.rtvs.sk/clanky/banska-bystrica/rubriky/krizom-krazom?currentPage=1
Samorasty
http://www.samorasty.sk/index.php?zobraz=webeditor&idmenu=5
http://snaturou2000.sk/spravodajca/fascinujuce-vtacie-divadlo-na-krmidle
http://www.savzv.sk/structure-people-30/saniga-miroslav-ing-phddoc-59
http://zivot.azet.sk/clanok/2795/Saniga-murarik-zenaty-s-prirodou.html
http://www.lumen.sk/relacie/rubriky/kalendar-prirody.html?page=4
http://medovniky.artmama.sme.sk/ostatne/murarik-cervenokridly
http://www.pluska.sk/plus7dni/zaujalo-nas/lesny-muz.html
http://www.equark.sk/index.php?cl=article&iid=1671
http://mapa.nocowanie.pl/slowacja/donovaly/zdjecia
http://www.saniga.sk/Rozpravkova-vtacia-zahrada
http://upcbb.sk/Saniga-murarik-ekologicke-uvahy
Miroslav Saniga http://www.saniga.sk/Zivotopis

http://sk.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Saniga
http://www.vkmk.sk/storage/Saniga.pdf
http://www.gorila.sk/product/155815
http://snaturou2000.sk/rozpravky
http://www.pantarhei.sk/autori/saniga-miroslav.html
http://is.tuzvo.sk/lide/clovek.pl?id=7793;zalozka=13;studium=12296
http://files.tetrao-carpathians.com/200000229-1f75d20772/Miroslav_Saniga.pdf
http://www.hnkpd.sk/Saniga-murarik-2012/beseda-s-miroslavom-sanigom.html?page_id=1736
http://www.litcentrum.sk/recenzie/z-mojej-vtacej-zahrady-ekologicke-reminiscencie-Saniga-murarik-obrazky-z-prirody
Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode (Miroslav Saniga)
http://www.christbook.sk/priroda/3415-zrkadlenie-stvoritela-v-prirode-Saniga-murarik-.html
Miroslav Saniga http://www.slideshare.net/podnikajazi/Saniga-murarik-prroda-sa-bez-loveka-zaobde-udstvo-vak-bez-svojej-nenahraditenej-matky-nepreijeŠkola produkuje mnoho ľudí, ktorí vedia čítať, ale nevedia rozlíšiť, čo za prečítanie stojí a čo nie. (George Macaulay Trevelyan)

TVORBA

Rozprávky spod Čierneho kameňa
Miroslav Saniga Ing. Miroslav Mračko - EPOS (2004)
Prečo má drozd na hrudi biely polmesiac? Prečo myšiam narástli veľké zúbky? Na tieto aj ďalšie otázky nájdete odpovede v rozprávkach o živote zvierat, vtáctva i kvetenstva v jednej z mnohých dolín Veľkej Fatry..

Rozprávky z Konvalinkového údolia
Miroslav Saniga Ing. Miroslav Mračko - EPOS (2004)
Zanietený milovník prírody tentoraz predstavuje svoje rozprávkové bytosti, ktoré majú rady prírodu a vďaka láske k nej zvíťazia nad zlom. Publikácia je ilustrovaná. Najmenší čitatelia si priamo v knihe môžu vymaľovať rozprávkové bytosti.Rozjímanie s medveďmi (Ekologické reminiscencie)
Miroslav Saniga VEDA (2007)
Knižka, ktorú napísal ochranár a vedecký pracovník Miroslav Saniga poteší všetkých, ktorí radi chodia do slovenských hôr, majú radi prírodu, ale trošku sa aj obávajú stretnutia s naším najväčším karpatským predátorom - medveďom hnedým... Autor v knihe zozbieral 60 najzaujímavejších a najzábavnejších príhod prežitých pri pozorovaní medveďov za 25 rokov.

Rozjímanie s hlucháňmi (Ekologické reminiscencie)
Miroslav Saniga Perfekt (2008)
Láka vás tajomný život v vtákov? Kniha Rozjímanie s hlucháňmi od znalca a oddaného priateľa
prírody Miroslava Sanigu, ktorá vychádza v druhom nezmenenom vydaní, vás potom iste poteší...

Z mojej vtáčej záhrady (Ekologické reminiscencie)
Miroslav Saniga VEDA (2009)
Kniha obsahuje 75 poviedok známeho popularizátora prírody. Rozdelil ich do šiestich tematických celkov, ktoré nazval: Krásavci a strašidlá, Moja láska murárik červenokrídly, Mnoho kriku pre nič, ...

Rozjímanie s murárikmi (Ekologické reminiscencie)
Miroslav Saniga · VEDA (2007)
Autor sa vo svojej vedeckej publikácii venuje svojmu obľúbenému vtáčiemu druhu. Nazýva ho "nebeským anjelikom" s karmínovými krídlami..


 

Z knihy
Miroslav Saniga
Poďakovanie za Božiu milosť

Raz v jeseni som sliedil za murárikom červenokrídlym v mojej rodnej dedine Liptovské Revúce. Podvečer som zistil miesto jeho nocľahu v starom opustenom kameňolome v Tureckej. Veľmi ma to potešilo a už som aj snoval plán, ako ho včas ráno odchytím. Po celý večer som sa cítil šťastný a na tvár mi sadol zvláštny prísvit, ako by som zažil dajaký nadpozemský úkaz. U mňa je to už raz tak: keď sa nanovo stretnem s týmto podivuhodným Božím stvoreniatkom, mám vždy pocit, akoby som sa ocitol priam pred bránami nebies. Tak to bolo aj v onú jesennú sobotu, keď som vysliedil murárikovo nocovisko v kameňolome.
Večer cestou z kameňolomu som sa zastavil na „zdvorilostnú“ návštevu u uja Fabína. Aj jemu som musel prezradiť, prečo som ako vymenený. Každý to na mne aj tak hneď pozná.
– Ujo Fabin, ak sa mi murárika podarí odchytiť a označkovať, tak zajtra na veľkej omši budem kľačať po celú omšu pred oltárom,“ – zastrájal som sa od nedočkavosti.
– Joj, ty pochábeľ! Ty si kvôli tomu vtáčikovi naozaj schopný všetko podstúpiť, – konštatoval ujo Fabín.
– A či to bude vari zlé, keď sa poďakujem Pánu Bohu za to, že mi dovolil odchytiť jeho opereného posla? – opýtal som sa..
– Zle v tom nič nebude, – odvetil ujo Fabín, – ale čo si pomyslia ľudia? Keď už treba kľačať, kľač si ty len v lavici. Tak to bude lepšie a hlavne sa vyhneš kadejakým rečiam.
– Mňa vy veru od môjho úmyslu neodhovoríte, – odvetil som. – Viete, čo to pre mňa znamená, keď sa mi podarí odchytiť murárika. Veď to je dar od samotného Boha a za to sa mu patrí primerane poďakovať.
– Si ty ale huncút, – uzavrel ujo Fabín. – To Božie stvorenie sa už ani nedá viacej milovať...
A tak ujo Fabín bol jediný z celej dediny, kto vedel, za čo budem v nedeľu v kostole kľačať pred oltárom.
Ráno o šiestej hodine som už bol v kameňolome. Natiahol som sieť pred škáru, kde murárik červenokrídly prespal, zaliezol som za vŕbky, aby ma nebolo vidieť. Vytiahol som svätý ruženec, a kým som prešiel všetkými jeho zrnkami, začalo sa pomaly brieždiť. Napätie, ktoré sa vo mne hromadilo od predchádzajúceho večera, ako som vysliedil murárikovu nocľaháreň, dosiahol vrhol znesiteľnosti práve vo chvíli, keď sa murárik vytrčil z dutiny. Ešte chvíľu, už by to moje srdce nevydržalo a prasklo od narastajúceho napätia. Murárik vzápätí vletel rovno do najvrchnejšieho vaku v sieti.
– Chytil sa! – zvolal som celý šťastný..
Pribehol som k nemu, aby som ho čo najskôr vyslobodil, odvážil, pomeral a obrúčkoval. Keď som to všetko urobil, vtáčika som vypustil na slobodu a údaje zapísal do zápisníka (06,57 odchyt, 06,58 vyslobodenie zo siete, 07,05 vypustenie na slobodu, 07,06 pocity ako v siedmom nebi...).
No a v kostole sa v tú nedeľu bolo na čo, či vlastne na koho dívať a po celú omšu aj ohovárať. Veď na veľkej svätej omši sa pred oltárom len tak z ničoho nič nekľačí! Bohvie, za čo sa to ten Miro Saniga kajá?! Musí to byť poriadny hriech... Alebo mu vari dakto umrel...? A možno, že sa pominul na rozume...
Predstavoval som si, čo si asi ľudia myslia a čo si šuškajú medzi sebou. Aj pán farár a miništranti hádzali po mne čudné pohľady. Len ujo Fabín si nijaké otázky nekládol, lebo vedel, že to je môj svojrázny prejav hlbokej vďaky Bohu za to, že mi opäť raz umožnil potešiť sa tvárou v tvár zázračnému stvoreniu.ZIMNÁ PIESEŃ Z FAMILY NA KOKAVE

http://www.youtube.com/watch?v=C4XooubeHjQ

NAŠA CHALÚPKA VO FAREBNOM ŠATE-2012

http://www.youtube.com/watch?v=8WM4CYnJpgY

VIANOČNÁ POHĽADNICA Z FAMILY NA KOKAVE.wmv

http://www.youtube.com/watch?v=DiYNn15_7NM


Najkrajšie slovenské ľudové piesne

http://www.youtube.com/watch?v=42vLw0uqaTg


Tomas Bezdeda - Vianocny sen (2012)

http://www.youtube.com/watch?v=kj48VYjJNy4


Zedníček skalní - Wallcreeper (Tichodroma muraria) Murárik červenokrídly
 

https://www.youtube.com/watch?v=6iDbarlEwF8


Podobné odkazy
http://seniorka.szm.com/Vtaci.htm
http://cezmina.szm.com/Vtaky.htm
http://cezmina.szm.com/Letune.htm
http://milujempanip.wz.cz/Vtakygify.htm
http://agika.szm.com/Amada-pestra.htm
http://www.pletenizpapiru.cz/node/17634
http://www.montessoridoma.cz/?p=9829
http://seniorka.szm.com/Vtakyroka.htm
http://eufrosyne.wz.cz/Vtaciplac.htm
http://eufrosyne.wz.cz/Modlivka.htm
http://seniorka.szm.com/Vtaci.htm
http://seniorka.szm.com/Vtakyroka.htm
http://zahrada.artmama.sme.sk/krmitka-pre-vtaciky
http://www.allworks.sk/tipy-a-triky/tipy-na-vtaciu-budku
http://www.veveratka.cz/stranka/5-jak-vyrobit-veveri-krmitko.html


Murárik červenokrídly - (Tichodroma muraria)

V iných jazykoch murárik červenokrídly:
Francúzsky: Tichodrome échelette
Taliansky: Picchio muraiolo
Španielsky: Treparriscos
Česky: zedníček skalní
Anglicky: Wallcreeper
Fínsky: kalliokiipijä
Islandsky: Bjargfeti
Nórsky: Murkryper
Polsky: pomurnik
Dánsky: Murløber
Rusky: Стенолаз
Švédsky: Murkrypare
Japonsky: kabebashiri
Nemecky: Mauerläufer
Holandsky: Rotskruiper
Slovensky: murárik červenokrídly
Portugalsky: Trepadeira-dos-muros

Miroslav Saniga: Murárik červenokrídly

http://www.youtube.com/watch?v=cwtMs2NaYeM

Murárik červenokrídly (Tichodroma muraria) je druh menšieho horského spevavého vtáka (Passeriformes), je o niečo väčší ako vrabec domový. Murárik, má karmínovo červené krídla s dvoma radmi bielych škvŕn na konci, čierny chvost s troma bielymi fľakmi, sivé telíčko a nepomerne veľký zahnutý zobák. Vyskytuje sa v našich Tatrách, čo je najsevernejšie hniezdisko tohto druhu v Európe. Murárik červenokrídly sa vyskytuje aj v Českej republike. Tu je však kriticky ohrozeným druhom. Nie je to vták sťahovavý, mimo dobu hniezdenia sa vydáva len na krátke cesty do nižších horských polôh.
Jeho obľúbeným stanovišťom sú skalné steny, kde hniezdi v rôznych rozvalinách a dutinách medzi balvanmi. Živí sa hmyzom a pavúkmi, ktoré svojím dlhým zobákom vyťahuje z rôznych úkrytov. Hniezdi raz ročne. Hniezdo si stavia v štrbinách skál, prípadne v stenách budov. V máji a júni znáša 3-5 vajec, sedí iba samica 18-20 dní. Hniezdo mláďatá opúšťajú po 29 dňoch.
Potravu tvorí hmyz, pavúky a ďalšie drobné bezstavovce, zbiera ju na skalných stenách. Murárik má veľmi charakteristický let. Po skalných stenách sa šplhá cikcakovite a používa pritom len svoje nohy. V lete pripomína obrovského karmínového motýľa.
Murárika červenokrídleho možno vidieť v pohoriach od Pyrenejského polostrova cez strednú a južnú Európu, Prednú Áziu po juh Číny. Zriedkavo na severozápade Afriky.
V súčasnosti sa rozlišujú dva poddruhy murárika červenokrídleho. Okrem poddruhu T. muraria muraria (Európa a Turecko až po Kaukaz) bol zistený v strednej Ázii výskyt poddruhu T. muraria nepalensis, ktorý sa len nepatrne líši temnejší farbou peria a výskytom vo vyšších horských polohách.
Zaujímavosťou u murárikov je, že páriky murárikov nikdy nezimujú spoločne, ale osobitne. A aký majú k tomu dôvod? V jesennom a zimnom čase sa u nich začne prejavovať priam nápadná neznášanlivosť hraničiaca až s nevraživosťou. Jeden partner druhého prosto vonkoncom neznesie a muráriky sa navzájom  vyháňajú z obsadeného revíru vo svojich prechodných domovoch v nižších polohách, ako napríklad niekde v starej zrúcanine hradu alebo v kameňolome. Toto je taktika na prežitie druhu, totiž, keď partneri zimujú každý zvlášť, zvyšuje sa šanca prežitia oboch alebo aspoň jedného z páru, aby sa tak zachoval rod murárikov červenokrídlych. Až na začiatku jarného obdobia sa u nich nanovo prejaví vzájomná náklonnosť, keď sa počas aprílového mesiaca vracajú späť na svoje hniezdiská v strmých skalných galériách slovenských tatranských hôr...
Ešte jedna zaujímavosť z literatúry: V románe A Sapkowského Narrenturm vystupuje čarodejník Grellenort, ktorý sa premieňa práve na tohto vtáka, murárika červenokrídleho.

Prečítajte si o murárikovi

http://www.litcentrum.sk/rozhovory/rozhovor-s-ing-miroslavom-sanigom-csc-autorom-popularno-vedeckych-knih-o-prirode
http://www.sme.sk/c/2183406/murarik-cervenokridly-prezimoval-v-banskej-bystrici.html
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=89C425901C5B5343
http://www.murarikcache.estranky.sk/clanky/murarik-cervenokridly.html
http://digiscoping.blog.cz/1112/zednicek-skalni-v-moravskem-krasu
http://www.panorama.sk/1810/knihy/z-mojej-vtacej-zahrady
http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2592


 
Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu