Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 

 

Život
Život je, podľa klasickej ešte starovekej definície, forma bytia živých bytostí (po latinsky: vivere est viventibus esse). Prírodovedci túto definíciu pre jej metafyzickosť zamietajú, nemajú však náhradnú úplnú definíciu – presnejšie, štrukturálne a dynamické vlastnosti života sa podarilo definovať, fyzikálno-chemické nie.
Toľko z wikipédie.

Život človeka
Život človeka alebo ľudský život je podľa antropológie najvyššia biologická forma pohybu hmoty. V informatike je život človeka existencia komunikácie medzi psychikou človeka a organizmom a jeho psychikou a okolím.
Toľko z wikipédie.

Osud
Osud je moc, ktorej je všetko, i konanie človeka, podriadené.
Podľa homérkseho mýtu je osud ('moira) hlavná distributívna sila, nadriadená všetkému, i bohom, ktorí naň či pri ňom prisahajú. Jeho kompetencia a výkon sú tabu. Funkciou osudu bolo distribuovať kompetencie zložkám priestorového kontinua, pričom jeho uniformita bola daná sociálnym pôvodom moiry.
Osud v stoicizme je tajomná moc riadiaca všetko dianie, vrátane chodu ľudských dejín, pričom ju nemožno ovplyvniť vôľou alebo predvídaním človeka.
Toľko z wikipédie
 
Duša človeka je pojem z filozofie
Podľa Herakleita je smrteľná, materiálna a pochádza z ohňa; duša človeka je ohnivejšia než duša zvieraťa, no človek, ktorý sa opije získa tým dušu vlhkejši a tým sa stáva podobnejší zvieraťu.
Podľa Platóna je nesmrteľná; skončí síce svoje jestvovanie, čo sa nazýva umieranie, ale vždy znovu vzniká, nezaniká nikdy. Preto je potrebné čo najzbožnejšie prežiť svoj život. Keďže je nesmrteľná a vždy znovu vzniká a keďže to všetko videla, čo je tu a čo v Háde, niet ničoho, čo by nepoznala; preto nie je čudné, že môže si spomenúť na to, čo už prv vedela. Keďže celá priroda je súrodá a duša pozná všetky veci, nič to, keď si človek spomenie iba na jednu - čo ľudia nazývajú učením sa - aby potom sám našiel všetky ostatné, ak je odvážny a neúnavný v hľadaní; lebo hľadanie a poznávanie je vlastne spomínanie
Podľa stoikov má materiálny charakter, pričom látka, ktorá túto dušu tvorí, je mimoriadne ušľachtilá ako čiastka všetko oživujúceho ohňa. Sídlom duše je srdce.
Podľa Alberta Veľkého je substančná forma človeka bezprostredne pochádzajúca od Boha, čím sa odlišuje od iných duší, pochádzajúcich z uskutočnenia sa možností látky.
Toľko z wikipédie o duši človeka.

 

Život, osud, duša človeka

Život ľudský je často reťazou utrpenia a bôľu. Šťastie sa objaví len ako útla kvetinka, ktorá sa sotva ukáže, opäť vädne a usychá. Reťaz osudu vlečie často pútnika neschodnými cestami cez kamene a hložie, cez vrchy, priepasti, aj po hladkej, šikmej ploche vedúcej do bažín plných pádov, nepochopení, hriechu.
Ako môže človek zmeniť svoj nepriaznivý osud?
Nariekať a lamentovať nad svojim osudom, obviňovať rodičov, bratov, učiteľov, alebo vytýkať Bohu nespravodlivosť neprináša nikomu nápravu.
Jedine ten sa stáva víťazom nad svojím osudom, kto dokáže ovládať seba, kto dokáže pracovať na sebaovládaní s konečným efektom.

Aj pri nepriaznivom vetre, áno aj pri vetre úplne opačného smeru môžme naisto priviesť lodičku svojho života do prístavu bezpečia.
Keď sa prvý krát pokúsime ovládať seba
, predovšetkým si musíme uvedomiť cieľ a získať duchovnú rovnováhu, ďalej potom nepôsobiť nikdy zlo skutkom, slovom ani myšlienkou.
Ak človek očistí svoju bytosť, vetry, búrky aj vlnobitie sa utíši a na tichej hladine svojej duše uvidí obraz nebeského pokoja a mieru, a tieto nebeské svetlá, ako poslovia Boží, ukážu mu cestu, vedúcu k vysnívanému cieľu.
Ak človek začne svoje vnútro ovládať, nepriaznivý osud prestane viazať jeho ruky, človek stiahne plachty a zariadi všetko tak, aby sa aj pri nepriaznivom osude
približoval k určenému miestu.
Zo zákonov utrpenia a bolesti začnú vyrastať mohutné stromy, ozdobené prekrásnymi kvetmi, z ktorých odrastajú dušu ozdravujúce plody.
Takéto plody zo stromu života môže trhať len ruka čistá, ruka toho, kto duchovne dozrel a nie je viac schopný zraňovať. Kto sám neraní skutkom, slovom ani myšlienkou, po pravde sám sa stal nezraniteľným a zvíťazil takto plne nad všetkými vplyvmi osudu.
Vnútro takého víťaza je pokojné, nepodlieha zmenám vonkajších vplyvov.
Ak je chudobný - nezávidí iným,
ak je chorý - znáša choroba trpezlivo,
ak je uväznený, vysmievaný, týraný či do "samotky" daný - odpúšťa svojim nepriateľom,
ak je zámožný - rád pomáha chudobným, opusteným, je úprimným radcom a pre trpiacich láskavým tešiteľom.
Jeho vnútro je naplnené duševným šťastím, prýštiacim z prameňov nebeských, a kto z tejto živej vody okúsil, je pánom nad svojím osudom a má život večný. Žije vo svojom tele len ako divák prizerajúci sa pokojne na zhon a márnivosti sveta, sám potom riadený vyššími zákonmi pravdy a lásky stavia svoj stan vo svojom nesmrteľnom »Ja«.
Pokiaľ človek žije len pod vplyvmi sveta hmotného a očakáva v neukojenej túžbe rozkoše a slasti pre svoje telo, potiaľ cíti utrpenie a bôľ a nemôže sa stať schopným prijať ten nežný, čistý kvietok duchovných radostí zo svetov vyšších.
Ľúbivo znejúca pieseň kozmického života plní blaženosťou všetky čisté duše a velebná krása Božieho diela, prejavujúca sa v celom stvorení, svedčí o spravodlivosti Božej. Túto zjavujúcu sa pravdu a lásku môže poznať len duša oslobodená od nečistoty, hriechu.

Odkazy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Duša_človeka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Osud
http://sk.wikipedia.org/wiki/Život
http://sk.wikipedia.org/wiki/Život
http://sk.wikipedia.org/wiki/Život_človeka
 


Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 

Moje
webové stránky 

Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

By Cezmin Slovakia 27.11.2012