Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 

Bezpodmienečná láska
bola téma mojej dnešnej noci
(27.8.2014)

Ako rôzne si medzi sebou interpretujeme obsah slova láska, to je snáď všetkým dobre známe. Láska k Bohu, k prírode, k životu, k rodine, k domovine, k hudbe, k futbalu, sebaláska a mnoho ďalších  láska k... Uvažovala som nad tou pravou a nefalšovanou, ničím nepodmienkovanou láskou a to láskou BEZPODMIENEČNOU. Mnohé matky aj otcovia  a priatelia vedia o čom je bezpodmienečná láska, no stále je priveľa tých, čo si pletú dojmy s pojmami. 

Jeden môj netový kamarát mi pred takmer dvoma rokmi poslal zaujímavé úvahy dvoch ľudí o bezpodmienečnej láske (vtedy sme viedli spolu polemiku o obsahu uvedenej lásky medzi rodičmi a deťmi), dovoľujem si to na mojom webe zverejniť, pretože sa moje názory na bezpodmienečnú lásku zhodujú s názormi diskutérov. Napísala by som to síce inak, no obsah myšlienok by sa tak či tak zhodoval a keďže som mala "denovo" nočné úvahy o bezpodmienečnej láske, spomenula som si na článok od môjho netového kamaráta a pohľadala ho v odložených veciach mysliac na to, že dvaja diskutéri už napísali aj za mňa hlavné a podstatné myšlienky o bezpodmienečnej láske.

Bezpodmienečná láska

Teraz v dnešnej dobe transformácii počujeme často výraz „Bezpodmienečná láska“. Ale čo je vlastne bezpodmienečná láska? Spolu s Apukhe Jankom Bálintom o tomto premýšľam a obliekame naše tlmočenie bezpodmienečnej lásky do nasledovných slov.

Ivan
Bezpodmienečná láska sa u jednotlivca sa prejavuje tak, že bez akýchkoľvek podmienok a očakávaní miluje CELOK = to znamená že miluje Všetko viditeľné a neviditeľné okolo seba a vysiela túto lásku do celého Vesmíru do JEDNOTY a to bez posudzovania dobra a zla, lebo si uvedomuje, že všetko je len ilúzia a výsledok tvorenia. Preto takýto človek nič a nikoho neodsudzuje, neposudzuje, ale vyžaruje len a len bezpodmienečnú lásku. Tento opis je ten najľahší prejav bezpodmienečnej lásky. Prejav a možnosť prejavu sa komplikuje, akonáhle začne človek žiť vo vzťahu....

Apukhe
Samozrejme na prvé miesto by som ešte zaradil lásku k sebe samému. Najprv musíme vedieť milovať nás samých, naše životy, vlastnú existenciu, vlastnú dušu. Ak nedokážeme milovať vlastné vnútro, vlastné Ja, ako môžeme vedieť milovať naše okolie s touto nádhernou vibráciou? To sa ne-dá. Predsa vysielame zo seba vždy len to, čo máme v sebe. Takže, najprv Ja som nepodmienečná láska v Teraz a Tu a tú rozdávam potom všetkým okolo seba.

Bezpodmienečná Láska vo dvojici

Ivan
Na to, aby táto láska fungovala, je treba túto lásku praktizovať z oboch strán. Je to vzájomné dávanie si z hĺbky vnútra srdca a len to najlepšie. Tu sa naoko zdá, ako keby bola bezpodmienečná láska podmienená, lebo obaja musia dávať maximum zo svojho srdca. Tak to ale nie je. Ak dáva len jeden z partnerov zo srdca a ten druhý to iba prijíma a využíva, prípadne manipuluje, aby nestratil tie výhody, ktoré má na základe dávania a prijímania, tak ten jeden partner môže dávať koľko chce, milovať koľko chce, ale výsledkom zostane, že sa stal nakoniec otrokom, otrokom ega toho druhého človeka. Je to jedno v akej pozícii ten druhý je. Či je ťažko chorý a potrebuje opateru, alebo má iné potreby. Akonáhle dáva len jeden zo srdca a ten druhý zo srdca nedáva naspäť, tak tu nastane nerovnováha a o bezpodmienečnej láske tu nemôže byť ani reči. Naopak ten kto sa bojí, že sa vzťah rozpadne a tak by stratil svoje výhody, začne klamať, zakrývať a manipulovať!

Apukhe
Ťažko sa uvedomuje zo začiatku, čo je a nie je bezpodmienečná láska. Jednotlivec tak môže milovať toho druhého, že ani nezbadá že žije v očakávaniach, ilúziách. Často je závislý na partnerovi, čo absolútne nevidí, nevníma. Už to, že si nevieme predstaviť život bez niekoho je závislosť na niekom. Za tým sú naše strachy, nedôvera v seba, nespoznaná sebaľútosť. Ak nepoznáme samých seba, vlastné silné, ale aj slabé stránky, vždy sa dostávame len a len do vlastnej disharmónie a očakávame, že z lásky k nám ten druhý to za nás vyrieši, pomôže vyriešiť. Predsa je môj/moja láska. Protipól v bezpodmienečnej láske už neexistuje. Sme dvaja a tvoríme vlastný celok, kde naozaj to telo, ale aj duša tvoria jedno telo ale aj dušu. Sme na začiatku tohto procesu, takže ako taký celok, jednotu dvoch tiel a duší momentálne nezvládame na 100 %. To príde až po vzostupe vedomia ľudstva. V tomto smere by som naozaj odporučil preskúmať majstrovstvo a už verejné tajomstvo Márie Magdalény a Ježiša.

Ivan
Zoberme si ľahší príklad. V partnerstve sa tu jedná o rozdelenie praktických úloh. Sú tu vlastne tri možnosti. Tá prvá klasická možnosť je, že muž nerobí nič a žena všetko. Okrem toho muž od nej očakáva, aby bola na sex a pekná.
Druhý príklad je rozdelenie úloh. „Ja som vysával minulý týždeň, tento týždeň je to tvoja práca!“ Toto rozdeľovanie sa zdá byť spravodlivé na oko, ale je to často zárodok na malé hádky a neberie ohľad na aktuálnu situáciu partnera/ky.

Apukhe
Prepáč Ivan, že som ti skočil do písania. Tieto príklady sú typické príklady lásky s podmienkami. Tých príkladov samozrejme by sme mohli sem dávať stovky, tisíce, ale si myslím, že čitatelia ich veľmi dobre poznajú, majú vlastné skúsenosti. Ženy majú svoje rozmýšľanie, vnímanie, cítenie, hierarchiu hodnôt a muži zasa svoje. Čím sú ich vibrácie ďalej od seba, tým viac sa nechápu, nerozumejú tomu čo hovorí ten druhý. Keď ten prvý rozpráva, ten druhý je hluchý alebo slepý a opačne. Jedine tí sa budú chápať v tomto smere, ktorí aj keď majú nízke vibračné životné hodnoty, ale majú ich rovnaké. Vrana k vrane sadá. Je to zákon príťažlivosti.

Ivan
Tretia a jediná cesta je dávanie si bezpodmienečnej lásky navzájom. To znamená, že ja dávam v každom prítomnom okamžiku maximum a dostávam naspäť v každom prítomnom okamžiku maximum. To je jediný spôsob ako praktizovať bezpodmienečnú lásku. Ak ju dostávam, tak ju musím vedieť aj dávať. Ináč nastane nerovnováha, asi tak, ako nastala nerovnováha v našom ponímaní ŽIVOTA, lebo sme sa nechali zotročiť predstavami o žiarlivom bohu, ktorý od nás vyžaduje a kladie podmienky. Preto si ani my sami nevieme definovať, čo je bezpodmienečná láska, lebo sme v pasci predstáv o Vyššom – Nižšom o Lepšom – Horšom o Svätosti – Ne-svätosti o Cundnosti – Hriešnosti o Dávaní – Zriekaní o Panenstve a Nepanestve o Čistote – Nečistote a podobne. Jednoducho nemáme ani páru o tom, čo nezištná a bezpodmienečná láska je. Tí ktorí sa ju snažia praktizovať, tak tých skutočnosť nerovnováhy môže koniec koncov odradiť na škodu im samým i celého ľudstva, lebo táto nerovnováha je práve základný kameň k utrpeniu.

Apukhe
Áno, niektorí z nás sme ochutnali túto nádhernú lásku a každým dňom sme ďalej a ďalej v spoznávaní jej kvality. Je to iný svet, kde naostro spoznávame naše vlastné zaužívané podmienky. Sme vďační za každé nové spoznanie vlastnej chyby a rovnako citlivo reagujeme na disharmonické vlastné stavy, ale aj stavy našich milovaných partnerov, partneriek. Ak hovorím, že Som bezpodmienečná láska, to ale neznamená, že mám akceptovať podmienky toho druhého. To by bolo vytrhnuté z kontextu. V harmónii, aj keď sa to len učíme, nedávať podmienky druhému znamená ani nedostávať podmienky. Dá sa tak fungovať v tomto svete? Bez podmienok? Myslím si, že áno. Dávam maximum, čo viem dať a dostávam maximum, čo mi je dávané. Opäť je dôležitá hierarchia duchovných hodnôt páru. Ak obaja chcú to isté a dokážu komunikovať o tom, vedia počúvať jeden druhého, majú spoločný cieľ, tak nevidím dôvod, aby nedosiahli obrovské výsledky a ich vzájomná láska nerástla. Akonáhle sa tam objaví strach, očakávanie, falošná ilúzia, pomaly za chvíľu sa objavia podmienky. Je to skúška oboch. Buď nájdu spoločné riešenie a odstránia vzniknuté podmienky, alebo ich rozdelia. Nakoľko bezpodmienečnú lásku nemôžeme riešiť cez rozum, ale jedine dôverovať jej srdcom, práve toto sa nezhoduje s podmienkami. Srdce nedáva a ani nedokáže pochopiť, čo sú to podmienky. Ten ktorý kladie podmienky, vlastne hľadá istotu cez rozum, istotu tejto reality. Ten druhý, ktorý odmieta tieto podmienky vlastne nechápe, čo ten druhý žiada. To je práve preto, lebo srdce, ktoré stále silnejšie cíti bezpodmienečnú lásku, toto volanie rozumu nepočuje.

Bezpodmienečná Láska k deťom a ich láska k nám

Ivan
Pozorujte deti, nesnažte sa ich vychovávať vo vašich pravdách, ale pozorujte, aké majú duše. Snažte sa porozumieť tomu, na čo sem tie duše vlastne prišli, prečo sa inkarnovali práve u Vás. Podporujte prejav duše vo Vašom dieťati a odložte potrebu vychovávať Vaše deti podľa Vašich predstáv, alebo vzhľadom na posudzovanie okolia. Dávajte deťom bezpodmienečne a naučte ich dávať bezpodmienečne! Len ak ste k sebe pravdiví, tak nájdete cestu k vzájomnej bezpodmienečnej láske.

Apukhe
Naše milované deti, vnuci, vnučky, bábätká sú našimi učiteľmi. Sme na ne priamo, alebo nepriamo napojení a oni na nás. Cítime ich neochvejnú bezpodmienečnú lásku, ale niekedy to zaslepené staré Ja, nevedomie vidí len tie podmienky, ktoré im ukazujeme cez naše bytie. Viem, že im chceme dať maximum najlepšieho, čo tento svet ponúka. Všetko im chceme zabezpečiť, aby sa tu cítili dobre, ale aj v tomto prípade si nevytvárame vlastné podmienky? Neurčujeme v akých materiálnych podmienkach chceme aby žili? Nezaťažujeme sa až veľmi s tým, či máme toto najnovšie alebo hento najlepšie? Láska nie je v delikátnom materiálnom zabezpečení. Láska sa vyžaruje zo srdca.
Ježiš povedal: „Buďte ako deti“. Ak už nevieme, čo je to byť dieťaťom, tak ich pozorujme a hrajme sa s nimi na deti. Zrazu oteckovia zistia, že mamičky kričia na nich, aby už konečne išli jesť, alebo opačne oteckovia budú hromžiť, kedy už konečne bude obed, lebo niektorý z nich sa hrá. Milovaní rodičia, hrajte sa všetci naraz, spolu a zabudnete aj na obed, tak ako to zvyčajne robia deti. Je to nádherný svet, plný snov, fantázie, tvorby plánov, lásky, bez strachu, klamstva, manipulácie. Teraz je čas, aby sme sa to naučili. Pridáte sa?

Napísal a polemizoval Ivan Björn a Apukhe Ján Bálint
15. 2. 2012

Pre http://gaia2010.sk  upravil Apukhe Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

A ja Vám páni ďakujem za to, že ste podstatné myšlienky napísali aj za mňa. Teraz už môžem vyhodiť do koša, čo som opatrovala v počítači takmer 2 roky, lebo mi obsah myšlienok hovoril z duše.

Zopár obrázkov z módy

 A zopár myšlienok v obrázkoch...

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

 
Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 


By Cezmin Slovakia 27.august 2014