wz
 
Genocída
Genocída alebo genocídium je čiastočné
alebo úplné vyvraždenie skupiny osôb
alebo jej ťažké duševné či telesné poškodenie
s cieľom zničiť ju,
zvyčajne z náboženských, rasových,
jazykových, národnostných, niekedy aj kultúrnych či politických príčin.
Známa je napríklad genocída židovského obyvateľstva
počas druhej svetovej vojny.
Je tým najťažším zločinom proti ľudskosti.
Podľa medzinárodného práva
je genocída nepremlčateľný medzinárodný zločin.
Na genocídu sa vzťahuje Dohovor o zabránení
a trestaní zločinu genocídy (1948) a Dohovor
o nepremlčateľnosti vojnových zločinov proti ľudskosti (1968).
Podľa týchto dohovorov
je genocída akýkoľvek z nasledujúcich činov,
ak sú páchané s úmyslom zničiť národnú, etnickú,
rasovú alebo náboženskú skupinu:
a) usmrtenie príslušníkov skupiny
b) ťažké telesné alebo duševné ublíženia členom skupiny
c) úmyselné uvedenie ktorejkoľvek národnej, rasovej, etnickej,
alebo náboženskej skupiny
do takých ekonomických a sociálnych životných podmienok,
ktoré vedú k jej čiastočnému,
alebo úplnému fyzickému zničeniu
d) opatrenia na zabránenie rodenia detí skupiny
e) násilné prevádzanie detí z jednej skupiny do druhej
Za pôvodcu slova sa považuje Raphael Lemkin, právnik poľsko-židovského pôvodu.
Pri svojich štúdiách
v Ľvove sa zaoberal vyvražďovaním Arménov v Osmanskej ríši v roku 1915.

Toto píše o genocíde wikipédia,ale na Slovakov a Slovanov ako takých nikto nemyslí z tých študovaných,leboi nechcú ani myslieť taký je môj názor,lebo špinavá západniarska propaganda funguje celé stáročia a sústavne ponižuje a ničí psychickjky naše slovanské národy, lebo chcú drancovať bohatstvá zeme a Germáni sa rozprasiť na celom východe s hitlerovskou myšlienkou  nadradenej rasy nad Slovanmi aj naďalej, západniarska  úniovská anglosaská  špinavá politika je zameraná protislovansky aj v dnešnej dobe, len to rafinovane skrývajú pod kadejaké ekonomické a iné kydy a  drísty a vymetení  Slováci im to ešte aj  žerú a tlačia sa pod šibeničnú slučku dobrovoľne ako tupé hoväda pod vedením zapredancov, riťolezcov  a prezliekačov  politických kabátov!Tu už nemáme v politike žiadneho chaarakterného a morálne na úrovni človeka, na žiadne voľby už nikdy nepôjdem, kým budem žiť. To čo je pri moci vrcholne ignorujem teraz, to mi nestojí za stratu nervov a energie pred smrťou,  aj odpľutej sliny je škoda pri takýchto predstaviteloch republiky, prapradedovia-prapraprasloveni  sa  určite v hroboch obracajú od hnusu, nad tupým potomstvom, ktoré rozpredáva slovenskú zem pod nohami, ktorá vždy patrila starým Slovenom, teda im patrila a  starali sa o ňu a držali ju  pre  budúcnosť -svoje potomstvo...
no fuj!
Podľa medzinárodného práva je genocída
nepremlčateľný medzinárodný zločin
a zároveň je aj tým najťažším zločinom proti ľudskosti.
Je dosť nepochopiteľné, že do dnešného dňa nemajú Slovania
vyše 350 miliónové celosvetové spoločenstvo svoj pamätný deň genocídy.
Genocída bola v minulosti už uznaná Arménom, Židom, Kambodžanom alebo Rwanďanom,
no Slovanom zatiaľ priznaná nebola.
Pritom len v 20. storočí boli vyvraždené desiatky miliónov Slovanov
počas dvoch svetových vojen a besnenia protislovanských síl
v samotných slovanských krajinách.
Najviac ich bolo systematicky vyvraždených počas Druhej svetovej vojny resp.
Veľkej vlasteneckej vojny
pri realizácia nacistického Hlavného plánu pre Východ (Generalplan Ost).
V tejto koncepcii Adolfa Hitlera a nacistického hnutia išlo
o získanie životného priestoru
(Lebensraumu) na úkor Slovanov
a naplnenie stáročného nemeckého ideologického sna Náporu na východ (Drang nach Osten).
Vykonávanie tohto plánu malo za následok genocídu a etnické čistky Slovanov.
Odhaduje sa, že počas uvedeného obdobia
 bolo vyvraždených asi 30 miliónov Slovanov
a zhruba o podobný počet sa znížilo obyvateľstvo v slovanských krajinách
následkom tejto strašnej vojny.

ALE

dočítala som sa na internete čo dolu  doslovne uvádzam

od autora pána Miloša Zverinu,so všetkým uvedeným sa stotožňujem,lebo napísal aj to, čo si ja osobne myslôím o dlhodobom správaní sa západniarov voči Slovanom-historickým faktom to je! (Ešte dodám: nebyť strachu  kaúpitalistických anglosasov z toho, že sa komunizmus rozšíri na západ, tak by neboli ani proti Hitlerovi tak vehemetne nezačali vystupovať spolu s Amíkmi takmer na sklonku konca vojny. Cezmín- to si myslím!)

 


Tu treba pripomenúť, že tento nápor na Slovanov zo strany západu
prebieha nepretržite najmenej počas posledných tisíc rokov
(dodám :aj dnes so špinavou západniarskou  znevažujúcou ohováračskou a podvratnou propagandou. Cezmín)
V stredoveku sa tento nápor západu šikovne maskoval tzv. šírením kresťanstva
a organizovaním krížových výprav proti Slovanom Svätou rímskou ríšou nemeckého národa.
(Pozn.:Je smutné,  že sa Cirkev spriahla aj s diablom a požehnávala mu zbrane proti tzv. pohanom a pritom Slovania mali aj svojho Boha a aj svoje náboženstvo a tak neboli žiadnymi pohanmi, naopak, boli kresťanmi prv,
ako  rozpínaví  a povýšeneckí Rímani a a Cirkev  s nimi. Cezmín.)

)
 Obete tohto "pokresťančovania" už dnes ťažko niekto spočíta,
ale išlo o milióny zabitých Slovanov a ich postupné vytláčanie na východ (Drang nach Osten).
Podobná situácia panovala u južných Slovanov,
kde bola agresorom Osmanská ríša
 a jej genocídna politika voči Slovanom.
Pre úplnosť treba ešte spomenúť vojenské ťaženie 600 tisícovej európskej armády vedenej Napoleónom,
ktorá v júni 1812 napadla Rusko.

Slovanské združenie Slavica zo Slovenska
počas Všeslovanskej národopisnej slávnosti- Slovanská Praha 2018,
ktorá sa konala v dňoch 7. až 9. júna 2018, podalo prostredníctvom svojho predsedu návrh,
aby bol dátum 22.6. uznaný
ako Pamätný deň genocídy Slovanov. Uvedený návrh bol jednohlasne prijatí
na spoločnom plenárnom zasadnutí troch medzinárodných slovanských organizácií:
 Všeslovanského výboru so sídlom v Prahe,
Všeslovanského zväzu so sídlom v Moskve
a Medzinárodnej Slovanskej rady so sídlom v Kyjeve.
Tento návrh logicky nadväzoval
na Uznesenie XII. Slovanskej rady O genocíde Slovanov,
ktoré bolo prijaté 23. mája 2015 v Moskve.
22. júna 2018 slovanské združenie Slavica
zorganizovalo prvý krát verejné zhromaždenie v Nitre
(Park na Sihoti) pri pamätnom kameni
Ciest víťazstva a slovanskej lipe, kde spolu s prítomnými účastníkmi
si pripomenuli tento Pamätný deň genocídy Slovanov.

Vzhľadom na vyššie uvedené nebolo jednoduché vybrať vhodný dátum pamätného dňa,
tak aby sa s ním mohol stotožniť čo najväčší počet Slovanov.
Počas už spomínaného tisícročia
bolo proti Slovanom spáchaných niekoľko genocíd.
No tá najväčšia a najlepšie zdokumentovaná je genocída,
ktorá sa odohrala voči Slovanom počas Druhej svetovej vojny
resp. počas Veľkej vlasteneckej vojny.
V tejto vojne bolo najviac zaznamenaných obetí práve u východných Slovanov
 (Rusi, Bielorusi a Ukrajinci).
Ako všetci dobre vieme východný Slovania boli napadnutí práve v deň
22.6.1941
nacistickým Nemeckom- operácia (plán) Barbarossa.
Okrem toho okolo dňa letného slnovratu napadol aj Napoleón Rusko
a u južných Slovanov sa tiež v tomto čase (Vidovdan)
odohralo viac nepríjemných udalostí.
K úcte k miliónom obetí východných Slovanov
 je práve dátum 22.6. najvhodnejším dňom na
Pamätný deň genocídy Slovanov.

Ako symbol Pamätného dňa genocídy Slovanov
združenie Slavica na spomínanej Všeslovanskej národopisnej slávnosti
navrhla Hviezdu Roda(u).
Ide o osemcípu hviezdu, starý symbol vnútornej sily a múdrosti,
ktorý poukazuje na nekonečno vesmíru a harmóniu človeka so svetom.
Je aj symbolom Slovanských rodov,
na ktoré smerovali už spomínané genocídne ťaženia.
Farebné prevedenie na tento účel je Hviezda Roda v červenej farbe
umiestnená na bielom, šedom alebo čiernom podklade.
Uvedený symbol je vhodné doplniť nápisom veľkými písmenami
GENOCÍDA SLOVANOV
alebo Pamätný deň GENOCÍDY SLOVANOV.
Pietne spomienkové stretnutia by sa mali organizovať
na významných miestach pre Slovanov
ako sú napríklad pamätníky na obete vojen,
pri pamätných stromoch (lipa, dub), hájoch, skalách a iných prírodných útvaroch.
Počas týchto stretnutí je vhodné zasadiť pamätný strom,
lipu alebo dub a pripomenúť účastníkom tu uvedené informácie.

V súvislosti s vyššie uvedeným odporúčame:

- Zapojiť do pripomínania si Pamätného dňa genocídy Slovanov
 čo najviac občianskych organizácií a jednotlivcov
v Slovanských krajinách
a žiadať ich o písomnú podporu uvedeného návrhu.

- Preniesť uvedenú problematiku do parlamentov jednotlivých Slovanských krajín
a neskôr na pôdu medzinárodných organizácií vrátane OSN.

- Keďže Slovania utrpeli v posledných svetových vojnách najväčšie straty,
mali by dostať všetky doteraz uznané reštitúcie a vojnové reparácie.

- Parlamenty slovanských krajín musia
na legislatívnej úrovni systematizovať problém genocídy Slovanov,
najmä v prvej a druhej svetovej vojne.

- Vytvoriť múzeá genocídy Slovanov,
v ktorých sa budú zbierať materiály a fakty
o cielenej deštrukcii civilistov a vojenských síl.

Slávme slávne slávu Slávov slávnych.
V Nitre dňa 9.5.2019
autor:Miloš ZVERINA
 

 

 

 

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian
http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu